PostHeaderIcon A FÉBE 2018 évi főbb programja

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 1993. október 30-án 51 taggal alakult, jelenleg 230 tagja és három önálló csoportja (Színházbajárók Baráti Köre, Kiss József Helytörténeti kutatócsoport, Szűcs Mihály Huszárbandérium) van, a csoportokban több mint 200 fő azok száma, akik nem tagjai az egyesületnek.

 Az egyesületet a JNKSZ Megyei Bíróság 1999. január 21-i, majd a Szolnoki Törvényszék 2015. szeptember 23-i végzésével közhasznú szervezetté jegyezte be. Az egyesület közhasznú feladatköre alapszabályzata szerint tudományos tevékenységre, kutatásra, nevelésre, oktatásra, képességfejlesztésre, ismeretterjesztésre, kulturális tevékenységre, kulturális örökség megóvására, műemlékvédelemre, környezetvédelemre, terjed ki.

Az egyesület az elmúlt 24 évben programjaival nem csak tagjainak, hanem az érdeklődő jászfényszarui lakosoknak adott sokszínű és rétű lehetőséget a közös együttlétre, a tartalmas foglalatosságra, amelyet a 2018-ban is folytatni kívánjuk.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 22-i ülésén hozott 57/2017.(II.22.) határozata alapján Jászfényszaru Város Önkormányzata és a Fényszaruiak Baráti Egyesülete – határozatlan időre kötött – közművelődési megállapodást.

A FÉBE 2017. április 29-től 2018. február 28-ig alkalmaz - NMI keretében egy fő kulturális közfoglalkoztatottat, aki szeptember hónaptól táppénzes állományban van.
2018 évre, ha meghirdetik, a kulturális közfoglalkozatást ismét igényelnénk egy főt és megfelelő jelentkező esetén folytatnánk a Mi újság Fényszarun? városi havi lap tematikus feldolgozását, melyet digitális formában tennénk közzé és felhasználhatóvá.

 Az egyesületnek a 24 év alatt számos hagyománnyá vált rendezvénye alakult ki, mely évente aktuális rendezvényekkel, programokkal egészül ki. Így:

-          Közreműködünk az iskolai nyári táborok lebonyolításában, a helyi Vöröskereszt
           szervezet pályázati bonyolításában;

-          Huszárhagyományok településen belüli fenntartásának biztosításában,
           pénzügyeinek bonyolításában;

-          Régi tárgyi emlékek megmentése, felújítása, újak létesítése

-         Önköltséges budapesti színházlátogatás, és bel- és külföldi kirándulási
           igények kielégítésében;

-          Ismeretterjesztő előadások szervezése;

-          A magyar történelem és a város múltjához kötődő (építmények, jogi és
           magánszemélyek) kerek évfordulók méltó megünneplése;

-          Könyvek, kiadványok (érem, CD) megjelentetése;

-         A megalakulástól napjainkig a településsel kapcsolatos értékek (tárgyi és
          írat) anyagokat, így a Kiss József (1924-1989) tanár, helytörténeti kutató    
          irathagyatékát, a Béke Mg. Tsz. levéltárba nem került iratait és a
          lakosságtól kapott iratokat, az egyesület kezeli, melynek elhelyezése a
          Városi Értéktárba történt, feldolgozása, digitalizálása (fotók, értékes régi
          iratok) folyamatosan történik önkéntes munkában.

-          Lehetőségeinkhez mérten anyagiakkal, szervező és adminisztrációs,
           pénzügyi bonyolító munkával támogatjuk 2018 évben is az önálló csoportok
           tevékenységét, programjaik megvalósulását.

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének 2018-ben tervezett kulturális programjai, illetve tevékenysége:

2018. február 17-én 18 órakor Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárnagytermében: XXV. Jubileumi - egyben az utolsó - jótékonysági műsoros est és bál megrendezésére kerül sor, melyet az egyesület elnöke Tóth Tibor főrendezőként szervez.

Társrendezői vagyunk a XI. Jász Fény Vers- és Prózamondó találkozónak, a megye határain túlról is van résztvevője a rangos irodalmi eseménynek.

2018. május 6-án (vasárnap) du 15 órakor a Városháza falán lévő Redemptio-emléktábla megkoszorúzása. Ezt követően a Régi Kaszinó étterem és kávézóban bemutatjuk a FÉBE és Jászfényszaruért Alapítvány által megjelentetett Ézsiás Rózsa: Süssünk, főzzünk – ízletesen és gyorsan - a múlt század harmincas évek közepén megjelent – szakácskönyvét. A könyv kiegészült az Ézsiás család és a szerző életének adataival és színes étel fotókkal,
melyet a város, a FÉBE, Jászfényszaruért Alapítvány negyedszázados évfordulójának tiszteletére adunk ki.

2018. május 25-én (péntek) 17 órakor a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár földszinti klubtermében tartjuk éves beszámoló, közhasznúsági jelentés, mérleg, költségvetésvetés és feladat meghatározó éves közgyűlésünket, amelyen a 10 és 20 éves tagsággal rendelkezők köszöntésére is sor kerül.

2018. június 29. és július 1. (péntek – vasárnap) között a XXIV. Jász Világtalálkozó programja keretében 30-án a FÉBE negyedszázados tevékenységét bemutató sátort állítunk fel. Itt állítjuk ki a tevékenységünket bemutató fotó tablókat, kiadványokat. A Fényszaruról elszármazottakat és másokat is szeretettel fogadunk.

2018. augusztus 20-án (hétfőn) VII. alkalommal rendezzük meg a Kemence ünnepét a Kiss József Helytörténeti Gyűjteménynél a Jászfényszaruért Alapítvánnyal közösen.

2018. augusztus 24 és 27. között 4/3 éjszakás (Sopron) Nyugat-Dunántúl és Ausztria Burgenlandba kirándulás szervezünk önköltséges alapon, jelentős önkéntes szervező munkával. A kirándulás keretében Pannonhalma, Fertőd, Nagycenk, Kőszeg, Sopron, Szombathely és két nap Burgenland nevezetességeit ismerjük meg.

2018. szeptember 15-én 15 órára (szombaton) V. alaklommal rendezzük meg a Kulturális Örökség Napját Jászfényszarun, ekkora várjuk a tájházba a XVII. Helytörténeti és honismereti táborban (1996-2012) résztvevő tanulókat, ma már felnőtteket, sokakat gyerekeikkel egy kis nosztalgiára, kellemes együttlétre, visszaemlékezésre.

Az elmúlt években nagysikere volt az egy napos önköltséges hazai kirándulásoknak, ezért szeptember végén vagy október elején Etyekre a Korda filmstúdióba látogatunk el és a környék nevezetességeit ismerjük meg.

2018. november 3. (szombat) 10 óra Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében rendezzük meg a FÉBE az általa alapított Jászfényszaruért Alapítvány megalakulásának negyedszázados jubileumi ünnepségét. Program: jubileumi faültetés, beszámoló, FÉBE kitüntetések átadása, kiállítás, könyvbemutató, kulturális program, közös ebéd.

A jubileumi találkozóra megjelentetjük a Fényszaruiak Baráti Egyesülete és a Jászfényszaruért Alapítvány negyedszázados történetét Tények és képek címmel, a kiadás költségét részben a XXV. Jubileumi jótékonysági műsoros est és bál bevételéből finanszírozzuk.

A FÉBE elnöksége a jubileumi évre tekintettel kb. 30 fő részére városi közösségi, egyesületi tevékenységért, egyesületi elismeréseket, kitüntetéseket ad át magán- és jogi személyeknek. Az erkölcsi elmerésnek, jelentős költség kihatása van.

Az év folyamán további ismeretterjesztő előadásokat tervezünk. Dr. Palla Gábor banki közgazdász pénzügyi ismeretek témakörben tart előadást. A Kiskun Múzeumból előadót kérünk fel abból az alkalomból, hogy 275 évvel ezelőtt történt Jászfényszaruról a kitelepülés Kiskunfélegyházára.

2018. december 15-én, szombaton 10 óra és 15 óra között Helytörténeti konferenciát szervezünk, - a Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény fenntartójával és működtetőjével közösen - a Városháza Dísztermében abból az alkalomból, hogy 1968. december 17-én 50 évvel korában nyílt meg a régi „Városháza” földszintjének négy helységében a néprajzi kiállítás.

Pályázati lehetőség felhasználásával vagy támogatók, előfizetők gyűjtésével a 25 éves a város, a FÉBE és alapítványa, valamint 50 éves a néprajzi kiállítás tiszteletére, a konferencián szeretnénk bemutatni Jászfényszaru fontos oklevelei 1433 – 1993 címet viselő díszkiadásban megjelenő helytörténeti könyvet.

2018. december 28-án (péntek) 17 órakor az V. Óévbúcsúztató a Régi Kaszinó étterem és presszóban, amely egyúttal a 25 éves a város programjainak a záró rendezvénye is.

November és március között hétfői napokon, kéthetente a Város Értéktárban folytatjuk a Nosztalgiavetítést.

A FÉBE-nek évek óta a Fővárosi Operettszínházba, a József Attila Színházba, az Erkel Színházba összesen 11 előadásra szóló bérlete van. Évadonként Budapestre további 8-10 előadásra szervezünk önköltséges autóbuszos színházlátogatást.

A FÉBE-nek az elmúlt több mint 24 év alatt kialakult tevékenységi köreihez, kapcsolati rendszerei (elszármazottakkal, intézményekkel, és neves személyekkel) jött létre.

Az egyesületünknek továbbra is működteti www.febe.hu honlapját, melyen a Jászfényszaru és a Jászság eseményeit is népszerűsítjük ugyan így a közösségi oldalán is.

A tagsági viszonyhoz kötődő költségek: kerekévfordulós születésnapok (60-70-75-80-85-90), 22 főt köszöntünk és a 10 éves tagsággal 10 főnek (emlékérem) és 20 éves tagsággal 18 főnek (FÉBE címer bronzkitűző) és 2018-ban először az alapító tagoknak átadjuk a 25 éves tagsággal rendelkező 45 főnek díszoklevelet készítettünk. Ezáltal megköszönjük az egyesületben végzett munkájukat, a szervezethez való tartozásukat, anyagi támogatásukat.

A FÉBÉ-nek 1993-tól jelentős településtörténeti, rendezvénytörténeti fotó gyűjteménye van (Kb.15.000 db), évente 18 db nagyított képből egy-egy tablót állítunk össze munkákból, amely remek kiállítási anyag.

Az évfolyamán két önálló kiállítást szervezünk.

A településen már csak az önkormányzat és a FÉBE tagja LEADER térségi egyesületnek, ennek éves tagdíja 25.000.- Ft, a HONGÁRI NOSZTRA Város és Faluvédők Szövetségének 5000,- Ft éves tagdíj, a Jászok Egyesületének 5000,- Ft az éves tagdíj, Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetségnek 10.000,- Ft, ez összesen 45.000,- Ft.

A Városi Értéktár kedd és csütörtöki napokon 13 és 17 óra közötti látogathatóságát biztosítjuk, illetve előzetes egyeztetés alapján más időpontokban csoportos látogatás esetén (legalább 5 fő) fogadjuk a látogatókat, kutatókat.

A Városi Értéktár tárgyaló termében civil közösségeknek (20-22 fő) üléseik megtartására lehetőséget biztosítunk, ebben a helységben tartjuk nosztalgiavetítéseket is.

Jászfényszaru, 2018. január 23.

                       Tóth Tibor, elnök           Mészáros László titkár       

                                                                                        

                                                                                        

Módosítás: (2018. január 25. csütörtök, 14:08)

 
Bejelentkezés
Levelezés

Be kell jelentkezni!

Beérkezett üzenetek

Be kell jelentkezni!

Jelenleg Online
Nincs
Eddig
Regisztrált tagok : 317
Utoljára regisztrált : kimi70
Ma : 0 új regisztrált
A héten : 0 új regisztrált
A hónapban : 3 új regisztrált
Eseménynaptár
Regisztrált tagjaink