Szucs Levente emleklappal 2019 Lapunk decemberi számában jelent meg a Város- és Faluvédők Szövetségének (Hungaria Nostra) pályázati felhívása. Az országos szervezet munkájában, mint tagszervezet a FÉBE is sokrétűen részt vesz. A céljaink az épített örökség és természeti környezet védelme területén azonosak. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a diákoknak ebben a korban is legyen véleményük, elképzelésűk, mert a jövő nekik épül. A jászfényszarui diákok az országos pályázaton eddig csak egy esetben 2015 évben vettek részt.

   Négy év után ismét volt városunkból pályázó Szűcs Levente Csaba végzős középiskolás diák, FÉBE-tag személyében.Emleklap Szucs L CS 2019 
   A meghirdetett lehetőségek közül írásos dolgozattal készült. Munkájának Bod Marley idézetét választotta: „Egy nép a történelmi ismerete, származása és kultúrája nélkül olyan, mint egy fa gyökerek nélkül.” Történelem és szülőföld szeretete játszott szerepet a téma választásánál. A Csörsz-árok címmel állította össze 11 oldalas és 8 képpel színesített írását. A dolgozatához felhasználta – a szerző engedélyével – Dr. Farkas Kristóf Vince a Rubikon című folyóiratban és szakdolgozatában publikáltak néhány megállapításait.
   VFSZ IFJUSAGI KIALLITAS MEGHIVOA szakmai zsűri Szűcs Levente Csaba írását kategóriájában I. díjjal jutalmazta. Az írásos és képzőművészeti alkotásokból 2019. május 25-én délelőtt a Budapesti Történeti Múzeumban Kiállítás megnyitó-, és díjátadó ünnepségére került sor. Az ország nagyon sok településéről megjelent közzel 100 fő fiatalt Népessy Noémi főigazgató köszönte. A kiállítást Füleky Zsolt, a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság helyettes államtitkára nyitotta meg. A díjazottaknak az oklevelet és tárgyjutalmat, így Szűcs Levente Csabának is Ráday Mihály a Hungaria Nostra elnöke adta át. A szép és példamutató eredményhez az olvasók nevében gratulálunk. A kiállított alkotások a Budavári Palota Barokk Udvarában két hétig volt látható.
   Bízzunk benne a 8-18 éves korosztályból a jó példa másokat is ösztönös - szülői és tanári segítséggel - a jövő évi pályázatok elkészítéséhez, beadásához.

 

Pályázat

Tóth Tibor

A kép aláírás: 1./ A Budapesti Történeti Múzeum bejárata előtt a díjátadás után készült kép.
                       2./ Emléklap az I. díjról
Fotó: Fáczán Izabella