Recept tartóban egy recept 1941-ből
Emlékezés Dr. Vámos Gyula orvosra és Herczegh Imre gyógyszerészre

   Dr. Vámos Gyula orvos receptjeDr. Vámos Gyula családjával Jászfényszarun élt, a festőköz baloldalán lévő házban (amely kb. tíz éve lebontásra került) laktak. Dr. Vámos Gyula által 1941. március 29-én megírt recept, Herczegh Imre gyógyszerész „Reménység” Gyógyszertára recept tartójában maradt fenn az utókor számára, melyet a Városi Értéktárban őrzünk.
   Dr. Vámos Gyula (45 éves), Dr. Vámos Gyuláné (33 éves) és fiuk Vámos Ferenc (13 éves) nevei szerepel a Zsidó áldozatok emlékművén.

   A Szent Imre temető keleti oldalán, a volt zsidó temető közelében került egy magán lakás udvarából felújítás után áthelyezve és 1993. december 12-én, advent harmadik vasárnapján dr. Szabad György, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének elnöke is mondott beszédet az ünnepség kapcsán. Recepttartó boríték
   A II. világháborús emlékmű a Szabadság téren, a volt Leányiskola helyén kialakított park közepén áll. Az emlékművet a nagyközségi közös tanács állíttatta, avatása 1989. október 30-án történt. Az emlékmű mind két oldalán 1992. november 1-jén kiegészült fekete, Szikszón készült gránittáblával, melyen összesen 230 áldozat neve szerepel. Az emlékmű jobboldali gránittáblán is olvasható a Vámos család nevei, akik a zsidó holokauszt áldozatai lettek. Kurti M kepeslap elolapA holokauszt legismertebb jelentése: a második világháború alatt végrehajtott, a nemzetiszocialista német náci kormány által eltervezett és irányított népirtás, amelynek körülbelül hatmillió európai, zsidó származású ember esett áldozatul. Magyarországon 2001 óta április 16-a a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. 1944-ben ezen a napon kezdődött meg a gettósítás Északkelet-Magyarországon és Kárpátalján.
   Herczegh Imre gyógyszertára a Melegh Imre bácsi házával szemben, ma Ézsiás Dénes tulajdonában álló házban volt. A recepten látható a gyógyszertár pecsétje.  A recept baloldalán a készítmények árai. 1927. január 1-tól 1946. július 31-ig a fizetőeszköz pengő volt, melynek váltópénze a fillér, 100 fillér egyenlő 1 pengővel. Kurti M kepeslap hatlapA gyógyszer ára 3 pengő 1 fillér lehetett, először 1941. március 30-án váltották ki, de a recept hátlapján Dr. Vámos megújításával április 4-én is kiváltották ekkor már 2 pengő 85 fillérért. A recept alján Kürti Mária a készítmények átvevőjének aláírása szerepel. Egy korabeli 1940-ben íródott képeslapból tudjuk „Szépreményű Kürti Mariska urileány” Jászfényszarun a felvégben lakott.

Kép és szöveg: Tóth Tibor

Fotó: Recepttartó boríték
         Dr. Vámos Gyula orvos receptje
         Képeslap elő és hátlapja