Egyesületi

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége május 17-ére a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár klubtermébe hívta össze az egyesület tagságát az éves beszámoló és feladat meghatározó közgyűlésre.
   A köszöntő szavak után kegyelettel emlékeztek az egy év alatt elhunyt Kovács Lászlóné, Langó Imre (Gödöllő), Darázs András, Harangozó Miklós (Hatvan), Harangozó Sándorné (Kecskemét) és Barna Géza tagokra.
   Az elnökségi beszámoló gazdag programomról adott számot. A város és az egyesület negyedszázados fennállásának több közös eseményét elevenítették fel. Az elmúlt évben egy helyi szerző Ézsiás Rózsa gasztronómiai könyve, a FÉBE és alapítvány negyedszázadának történetét összegző kötetet és díszkiadásban megjelentett a Történeti források Jászfényszaru múltjához című kiadvány. A november 3-i egész napos jubileumi ünnepség, jubileumi mamutfenyő csemeteültetéssel vette kezdetét.

Köszönjük, hogy jelentkezett és részt vesz a FÉBE által szervezett Apátsági kiránduláson.
Indulás: a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár parkolójából, 2019. június 22-én 7 órakor, 21 fős autóbusszal, kifelé haladva az autóbuszmegállókban felvesszük az utasokat.

tamus belaA Fényszaruiak Baráti Egyesületének alapszabályában a környezetvédelem fontossága is szerepel. Egy kisvárosi civilszervezetnek érdekérvényesítési lehetősége igen korlátozott, úgy is mondhatnánk minimális. Ez irányú tevékenységünket a Magyar Természetvédők Szövetségében, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és más országos hatókörrel rendelkező civilek által szervezett rendezvények kapcsán végezzük.
   Az elnökségben e munkát Tamus Béla Budapesten élő – a témában elkötelezett – alapító elnökségi tagunk végzi. Évente 5-6 konferencián, tanácskozáson vesz részt, képviseli egyesületünket.
   2019 évben már eddig három alkalommal vett részt környezetvédelmi témában Budapesten szerzett tanácskozásokon. Az ott szerzett ismereteiről feljegyzéseket készít és a FÉBE elnökségéhez eljutatja, ezáltal csatlakozunk vagy támogatunk egy-egy fontos országos kezdeményezést.

Köszönjük, hogy jelentkezett és részt vesz a FÉBE által szervezett Apátsági kiránduláson.

Indulás: a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár parkolójából, 2019. június 22-én 5óra 30 perckor, 56 fős autóbusszal.

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 1993. október 30-án 51 taggal alakult, jelenleg 231 tagja és három önálló csoportja (Színházbajárók Baráti Köre, Kiss József Helytörténeti kutatócsoport, Szűcs Mihály Huszárbandérium) van, a csoportokban több mint 200 fő azok száma, akik nem tagjai az egyesületnek.

            Az egyesületet a JNKSZ Megyei Bíróság 1999. január 21-i, majd a Szolnoki Törvényszék 2015. szeptember 23-i végzésével közhasznú szervezetté jegyezte be. Az egyesület közhasznú feladatköre alapszabályzata szerint tudományos tevékenységre, kutatásra, nevelésre, oktatásra, képességfejlesztésre, ismeretterjesztésre, kulturális tevékenységre, kulturális örökség megóvására, műemlékvédelemre, környezetvédelemre, terjed ki.

            Az egyesület az elmúlt 25 évben programjaival nem csak tagjainak, hanem az érdeklődő jászfényszarui lakosoknak adott sokszínű és rétű lehetőséget a közös együttlétre, a tartalmas foglalatosságra, amelyet a 2019-ben is folytatni kívánjuk.