PostHeaderIcon FÉBE közgyűlés, hősök napi megemlékezéssel

    A Fényszaruiak Baráti Egyesülete május 25-én délután a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár földszinti klubtermében tartotta éves közgyűlését. A tagok közül 30 fő és néhány meghívott vendég jelent meg az összejövetelen.

 kozgy 2018 1  Tóth Tibor egyesületi elnök emlékezteti a jelenlévőket, hogy május 27-e május utolsó vasárnapja a Magyar Hősök Emlékünnepe, erről a mai közgyűlés kapcsán megemlékezzünk. Száz éve lesz, hogy véget ért az első világháború, 1918. november 3-én megtörtént az osztrák-magyar kapituláció. A hősök emlékünnepét az 1924. évi XIV. törvénycikk rögzítette, hogy „minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját (…) a magyar nemzet mindenkor a hősi halottak emlékének szenteli”. A törvény hatására 1924. július 6-án avatták fel a Jászfényszarui I. Világháborús Emlékművet, Pongrácz D. Szigfrid (1872-1929) és Vass Viktor (1873-1955) szobrászok alkotását. Az infláció miatt az emlékmű felállítása 65 mázsa búzába került, az egyéb költségek kb. tízmillió koronába. (Egy mázsa búza ára akkor 480 ezer korona volt.) Felállításának 65. évében a nagyközségi közös tanács, majd 2013-ban az önkormányzat az emlékművet szétszedetve Egri Hunor és Konkoly György okleveles kőszobrász és restaurátor újította fel. Rékasi József kőfaragó az emlékműre összesen korában felvésett 186 hősi halott nevét restaurálta.
  
kozgy 2018 2Rájuk emlékezve a 100. évforduló kapcsán a FÉBE koszorút helyezett el az emlékművön.
   A II. Vilá
gháborús Emlékművet a főtéren 1989. október 30-án avatták, melynek két gránitlapjára három évvel később 230 név katona, munkaszolgálatos és polgári áldozat neve került bevésésre.
   A szocialista
Magyarországon e napot nem ünnepelték. A rendszerváltást követően újra lehetett ünnepelni, emlékezni az elesett magyar katonákra. A Magyar Köztársaság Országgyűlése a magyar nemzet soha el nem múló hálája jeléül, a ma élő és a jövő nemzedékek okulására, a hősök dicsőségére a 2001. évi LXIII. törvény alapján minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját a Magyar Hősök Emlékünnepévé nyilvánította.    
   A Megbékélési Emlékmű, amely 2005. május 6-án a művelődési ház előtti parkban került felavatásra. Az alkotást Szabó Imrefia Béla szobrászművész álmodta meg, Jászfényszaru Város Önkormányzata és a Jászfényszaruért Alapítvány közösen állított, szintén valamennyi II. vh. áldozatnak állít emléket.

   A FÉBE Elnöksége 2017. május 19-i közgyűlésen jóváhagyott 2017. évi főbb feladatok jegyében végezte munkáját. Félévente megtartotta üléseit. Az elnökségi üléséken az aktuális feladatok, illetve a következő időszak teendői kerültek megtárgyalásra. A két ülés közötti elnöki tájékoztató összegezte az előző ülés óta történteket, a főbb intézkedéseket.
   Az év folyamán 4 fő (Czeglédi Lászlóné, dr. Seress Gábor Eger, Csizmadia József és Neje Marika) kérte az egyesületbe tagfelvételét, elhalálozás miatt 4 fővel (Dózsa Györgyné, Kis-Pál Istvánné, Penczner Antal, Fónagy Sándorné) pedig csökkent, így a jelenlegi taglétszám 229 fő.
   A hősök és elhunyt tagjaink emlékére néma felállással adóztak a jelenlévők.

2017 évben huszonegy FÉBE tag köszöntésére került sor kerekévfordulós születésnapja alkalmából.
kozgy 2018 3

A tagság a beszámolót a világhálón olvashatta, így csak néhány kiemelt rendezvényre emlékeztetett az előadó:
- Ézsiás
László vereses FÉBE CD-2 lemezének kiadása a szerző és előadóművész 70. születésnapja alkalmából;
- A XXIV. FÉBE jótékonysági műsoros est és bál megrendezése;
- Az év folyamán nagy érdeklődés mellett márciusban az orchideákról, decemberben a Fényszarui bakák helytállása az első világháborúban témakörökben került sor ismeretterjesztő előadásokra;
- Szervezői volt a FÉBE a vasút-tanyai iskola – amely 1927-ben nyílt meg - öregdiák találkozónak;
- Ézsiás László verses CD lemezét Budapesten az Alexandra Könyvesházban is bemutatták;
- A Redemptió-emléktáblánál 272. évforduló alkalmából koszorúzási ünnepséget tartottunk;
- A Jász Múzeummal történt együttműködés alapján a Jász hagyományok nyomában projekt keretében négy előadáson 20-24 fő FÉBE-tag vett részt;
- Öt napos Csehországi körutazáson 50 fő vett részt;
- A kemence ünnepének 130 fő érdeklődő volt részese;
- A Kulturális Örökség Napja VII. helyi rendezvénye kapcsán Oklevél kiállítást szerveztünk;
- Egy napos belföldi kirándulás 50 fő résztvevővel Vácrátótra és Vácra valósult meg;
- Negyedik alkalommal 170 résztvevővel a Vágó Bt.-vel közösen az Óévbúcsúztatóra került sor;
- Az évfolyamán 19 alkalommal Budapestre színházi előadásra különjáratú autóbuszos indult;
- Tavasszal és ősszel, nyolc alkalommal volt az értéktár közösségi termében nosztalgiavetítés;
- Karizs Evelinnel együttműködve a városi honlapra felkerült Jászfényszaru kulturális és természeti értékei, valamint dr. Kiss Dávid Sándor a www.kozterkep.hu honlapra harminc Jászfényszaru köztéri alkotását tette láthatóvá a világhálón;
- Dobák Viktor kezeli az egyesület facebook oldalát.
   A FÉBE elnöke megköszönte az elnökség nevében mindazok munkáját, akik a felsorolt rendezvényeken, de azon túlmenően is segítik az egyesület tevékenységét, vagy tagdíjukkal támogatják programok megvalósulását. Az egyesületnek fontos, hogy civil közösségek tevékenységükkel segítsék a város fejlődését, biztosítsanak különböző új lehetőségeket az itt élőknek.
   A közgyűlés az előterjesztés kapcsán megismerte a gazdálkodás egyszerűsített beszámolóját, a közhasznúsági melléklettel együtt. A FÉBE 2017 évi közhasznú tevékenységének bevétele 7.583e. Ft, kiadás 7.152 e. Ft, az eredmény 431 e. Ft lett. Az egyesület 2018 évi költségvetését 8.120 e. Ft, bevétellel, 12.275 e. Ft kiadással tervezte.  
   Az egyesület 2018 évben folytatja a 3. évtizedét, és tudatosan készült a város és az egyesület negyedszázados jubileumára.
   A 2018 évi feladatok között az évenkénti hagyományos rendezvényeken túl kiemelten kezelte, a XXV. FÉBE jótékonysági műsoros est és bál megrendezését, a négy Nyugat-Dunántúli és Ausztria Burgenlandi kirándulás előkészítését, Ézsiás Rózsának az 1930-as évek közepén megjelent háztartási kézikönyve (szakácskönyv) 1000 példányban való megjelentetését.    
   Segíti a XXIV. Jász Világtalálkozó eseményét azzal, hogy elszármazottaknak programot és találkozási helyet biztosítunk.
   2018. november 3-án (szombaton) 10 órakor kerül megrendezésre a FÉBE és az általa alapított Jászfényszaruért Alapítvány megalakulásának negyedszázados jubileumi ünnepsége. Program: 10 órától – 16 óráig a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében lesz. A parkban jubileumi faültetés, a nagyteremben beszámoló, filmes visszatekintés, FÉBE kitüntetések átadása, kiállítás, Tények és képek a negyedszázadról című könyvbemutatója, közös ebéd, kulturális program várja a tagokat, a vendégeket.
   2018. december 15-én, (szombaton) 10 óra és 15 óra között Helytörténeti konferenciát szervezünk, - a Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény fenntartójával és működtetőjével közösen - a Városháza Dísztermében abból az alkalomból, hogy 1968. december 17-én 50 évvel korában nyílt meg a régi „Városháza” földszintjének négy helységében a néprajzi kiállítás. Az 50 éves a néprajzi kiállítás tiszteletére, a konferencián szeretnénk bemutatni Jászfényszaru fontos oklevelei 1433 – 1993 címet viselő a FÉBE gondozásában díszkiadásban megjelenő helytörténeti könyvet.
   2018. december 28-án (pénteken) 17 órakor az V. Óévbúcsúztató
a Régi Kaszinó étterem és presszóban, vagy nagyobb érdeklődés esetében a Petőfi Sándor Művelődési Házban és Könyvtárban, amely egyúttal a 25 éves a város programjainak a záró rendezvénye is.
A tagsági viszonyhoz kötődő 2018 évi feladataink: kerekévfordulós születésnaposak (60-70-75-80-85-90), 22 fő köszöntése és a 10 éves tagsággal 10 főnek (emlékérem) és 20 éves tagsággal 18 főnek (FÉBE címer bronzkitűző) és 2018-ban először az alapító tagok 45 fő díszoklevélben részesül, melyet Szabó Imrefia Béla szobrászművész tervez, és nyomdai úton készül. Ezáltal megköszönjük tagjainknak az egyesületben végzett munkájukat, a szervezethez való tartozásukat, anyagi támogatásukat.
   Cserháti Vencelné a FÉBE Ellenőrző Bizottságának elnöke a testület nevében elmondta:
A FÉBE vállalkozási tevékenységet nem végez. Az egyesület 2017 évben tiszteletdíjat, megbízási díjat, munkabért nem fizetett. A közgyűlés elé került dokumentumokat az EB. megismerte és azt számadataiban és tartalmában is megfelelőnek ítélte, elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
A közgyűlés a napirendszerinti előterjesztéseket, az EB beszámolóját elfogadta.
A közgyűlést követően baráti beszélgetésre került sor.
                                                                                         Kép és szöveg:
Tóth Tibor

Fotó:

1./ A FÉBE koszorúja az I. Világháborús Emlékművön.

2./ A Közgyűlés résztvevőinek egy része.Módosítás: (2018. június 25. hétfő, 11:57)

 
Bejelentkezés
Levelezés

Be kell jelentkezni!

Beérkezett üzenetek

Be kell jelentkezni!

Jelenleg Online
Nincs
Eddig
Regisztrált tagok : 317
Utoljára regisztrált : kimi70
Ma : 0 új regisztrált
A héten : 0 új regisztrált
A hónapban : 0 új regisztrált
Eseménynaptár
Regisztrált tagjaink