PostHeaderIcon XXV. évfolyamát ünnepelte a Redemptio a jász és kun települések honismereti lapja

redemptio 1

   Negyedszázada a Jász Múzeumban, mint a Jászság egyik fontos szellemi műhelyében határozták el – a Redemptio 250. évfordulójának ünnepi előkészítése kapcsán – az újság kiadását. A lap kiadója kezdetektől a Jász Múzeumért Alapítvány volt, a szerkesztő bizottságot a múzeum mindenkori munkatársai alkották, a szakmai hátteret a Jász Múzeum biztosította. A lapindító szerkesztő Muhoray György, 1997-től Kiss Erika és 2006-tól Hortiné dr. Bathó Edit. Az újság A/4 nagyságban, kezdetben 12 oldalon, majd 16, 20, 24, 28 és jelenleg 32 oldalon, 2006-tól a Nemzeti kulturális Alap pályázati támogatása folytán színesben jelenik meg. A jubileumot a laphoz kötődő cikkírók, terjesztők, technikai segítők közösen bensőséges családi hangulatban november 21-én délelőtt a Jász Múzeumban ünnepelték.

   A megjelenteket a lapszeretője, felelős kiadója, az intézmény igazgatója Hortiné dr. Bathó Edit köszöntötte, aki elmondta maga sem hitte, hogy negyedszázadot megér az újság. Az évek múlásával egyre igényesebb, egyre tartalmasabb, egyre szerethetőbbé vált a kiadvány, amely a települését, a szülőföldet, a Jászságot a Kis- és Nagykunságot szerető emberek önkéntes munkájának a gyümölcse. 1998-tól Jászfényszarun megtartott Jász Világtalálkozó kapcsán a régi hagyományokat felélesztve jászkapitány választásra került sor. Később kiskun, nagykun majd jász-kunfőkapitány is beiktatásra került. Az ünnepségen jelen volt Ézsiás Barnabás regnáló jászkapitány és több emeritus jászkapitány is.
   Felkérte Ézsiás István emeritus jászkapitányt és jászkun főkapitányt – helyettesítve a hivatalban lévő Bordás Ferenc jászkun főkaptányt – a köszöntésre. Beszédében szólt a jászok, kunok szorgalmáról, hitéről, összetartozásáról, amely a török dúlás és pusztítás után, a kiváltságot elvesztve is talpra ált, megváltotta szabadságát. A Redemptio hasonló fejlődést hozott a hármas kerületben, mint Magyarországon az 1867-es kiegyezés utáni félévszázad. A 1990-es évek elején a civil életben, a hagyományok felélesztésében, újak születésében az országban a pezsgés elindult. A Jász Múzeum, majd a Redemptio újság ehhez jászsági szinten segítséget nyújtott és nagy hatással bírt. A koronát az Országgyűlés egyhangú határozata jelentette 2014 évben, amikor május 6-át Jászkun Emléknappá nyilvánítása jelentette fejezte be gondolatait Ézsiás István. Jelképesen egy cserép flamingót teli virággal nyújtott át a szerkesztőnek, hogy virágozzék az újság a jászok és kunok örömére újabb negyedszázadon át.
Farkas Ferenc, a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége elnöke köszöntőjében gratulált a huszonöt évfolyamot megért újsághoz. Biztosította a kiadót, hogy mint eddig anyagilag és erkölcsileg is támogatják a lap további megjelenését. A lap a Jászság múltkutató és a jelen eseményeit megörökítő cikkei fontos az utánunk következő nemzedék számára.
   A Redemptio c. lap 25 évét méltatta dr. Debreczeni-Droppán Béla a Magyar Honismereti Szövetség elnöke. Az országos Honismeret című lap szerkesztőjeként tudja, hogy mennyi munkával jár egy ilyen tartalmas újság szerkesztése, kiadása. Kiemelte az újság tudományos cikkeit, amely sok esetben első közlés és máshol nem jelenik meg, ezért fontos forrás a kutatók számára. A lap színes nem csak a fotók alapján, hanem tartalmában is. A sok profi kép szemleletessé és gazdaggá teszi a cikkeket. A képriport műfaját kevesen alkalmazzák, pedig az olvasók, tapasztalata szerint szeretik. A jó példák bemutatása inspirál, példát mutat másoknak. Példaként több írást is megemlített, kiemelt az elmúlt évek példányaiból. Így a történelmi arcképcsarnok rovatot, a múlt értékének feltárását, visszahozását a mindennapokba, majd népszerűsítését (jászviselet, szűcshímzés, jászbál) tartalmazó cikkeket.
   Szabó Tamás Jászberény polgármestere és Szatmári Antalné alpolgármester közösen ajándékot adott át a felelős szerkesztőnek. A polgármester kifejtette, hogy az újság kezdettben szellemi fellendülést hozott a városban, a Jászságban mára ez már, mint a Redemptio során az összefogás gazdasági fellendülést, jelentős eredményeket indukált. További sikereket, kitartást kívánt az újságot megjelentető kollektívának.
   Két rendszeres szerző és egyben olvasó Dr. Batha Júlia néprajzkutató, turkológus a kunok részéről, Csörgő Terézia, a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium ny. kémia-biológia szakos tanára a jászok nevében fejtette ki elismerő, tartalmas összegzését a negyedszázadról.
   Hortiné dr. Bathó Edit a kiadó és szerkesztőség nevében a jubileumhoz méltó kékplüss mappában elhelyett díszoklevelet és Oszvald Nándor ötvösművész által készített aranyozott jász tulipános kitűzőket adott át, a támogatóknak, a szerzőknek, a fotósoknak, a terjesztőknek, a nyomda képviselőinek és a technikai, adminisztratív segítőknek munkájuk köszöneteként.
Jászfényszaruról elismerésben részesült Ézsiás István és Tóth Tibor.
   Az elismerések átadása után néhányan köztük a Fényszaruiak Baráti Egyesülete is jelképes ajándékot adtak át a közös munkát jelképezve a szerkesztőségnek.
   Az ünnepség közös ebéddel zárult.
                                                                                      Kép és szöveg: Tóth Tibor

Fotó: Az elnökség balról jobbra Csörgő Terézia, dr. Bartha Júlia, Ézsiás István, dr. Debreczeni-Droppán Béla, Farkas Ferenc és Hortiné dr. Bathó Edit.

Módosítás: (2018. december 13. csütörtök, 14:49)

 
Bejelentkezés
Levelezés

Be kell jelentkezni!

Beérkezett üzenetek

Be kell jelentkezni!

Jelenleg Online
Nincs
Eddig
Regisztrált tagok : 231
Utoljára regisztrált : matthiasdeloitte3
Ma : 0 új regisztrált
A héten : 0 új regisztrált
A hónapban : 2 új regisztrált
Eseménynaptár
Regisztrált tagjaink