helytorteneti konferencia 1

   A FÉBE kezdeményezésére és szervezésében a „Falumúzeum” Néprajzi kiállítás félévszázados jubileuma alkalmából 2018. december 15-én (szombaton) a Városháza dísztermében Helytörténeti konferenciára került sor. A rendezvényen, - amely része volt a város és az egyesület negyedszázados rendezvény sorozatának, - hat előadás hangzott el. A jubileumra és Kiss József tiszteletére a FÉBE 15. könyve Történelmi források Jászfényszaru múltjához címmel jelent meg.

   A Kiss József Helytörténeti Gyűjteménynél 9 óra 30 perckor hószállingózás közepette Tóth Tibor köszöntötte a rendező szervezetek – Jászfényszaru Város Önkormányzata, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, a Fényszaruiak Baráti Egyesülete, a Jászfényszaruért Alapítvány – nevében minden jelenlévőt, akik a jubileumi és emlékező ünnepségen megjelentek.
    A FÉBE elnöke visszaemlékezett az elmúlt negyed század alatt itt történt fontosabb eseményekre. Először az egyesület kezdeményezésére 1994. október 8-án, nevet kapott a tíz éves Helytörténeti Gyűjtemény, és emléktábla került a homlokzatra a névadó Kiss József (1924-1989) tanár, helytörténeti kutató tiszteletére. A FÉBE szervezésében 1998. december 5-én a „Falumúzeum” megnyitásának 30. évfordulója kapcsán koszorúzási ünnepség, majd a művelődési házban helytörténeti konferencia volt. 2004. és 2009. szeptember 11-én a FÉBE rendezésében a névadó születésének 80-85., halálának 15-20. évfordulója kapcsán emlékeztek és koszorúztak. 2014. szeptember 20-án a város első Kulturális Örökség Napján a FÉBE szervezésében emlékeztek és koszorúztak és egy könyvet is megjelentettek a névadó születésének 90., halálának 20. évfordulója alkalmából.
   A mai napon ünnepelték a „Falumúzeum” félévszázados jubileumát és most először nem volt jelen a tanár úr özvegye Marika néni.
   Kiss Józsefre nyomtatásban még élete utolsó napjaiban kiadott könyv kapcsán emlékeztek, melyet 1989-ben a Nagyközségi Közös Tanács VB. adott ki. A kötetett Szurmay Ernő szerkesztette, dr. Vadász István lektorálta. A könyvben két dolgozata került be, a Földreform és Agrárfejlődés Jászfényszarun 1945-1948 és Jászfényszarui telepesek Dunántúlon 1946-1950.
   Dr. Kiss Dávid Sándor egyetemi adjunktus, a FÉBE elnökségi tagja, a nyomtatásban megjelent egyik írásból emlékezett Kiss Józsefre.
   Jász-Nagykun-Szolnok megyében a népesség arányait tekintve igen sok (már 1945 júniusában 766) földigénylő maradt föld nélkül, ezen belül is
a legtöbben Fényszaruról jelentkeztek arra, hogy készek áttelepülni. A Jászfényszarui Földigénylő Bizottság összesen 220 földigénylő családot vett lajstromba.
A tanár úr az 1970-es évek folyamán mélyreható levéltári, földhivatali kutatásokat végzett és számtalan személyes interjút rögzített a még élő, az áttelepítésekben érintett fényszarusiakkal.
   „Az Országos Földbirtokrendező Tanács rendelkezése alapján Fényszaruból két fő helységbe nyílt lehetőség áttelepülni, a Fejér megyei Hantosra és a Győr-Moson-Sopron megyei Fenyőfőre.
Az akkor még Nagylókhoz tartozó Hantos helység elnevezés alatt lényegében számos, részben néptelen, javarészt tanyasi rendszerű kis településekből, pusztákból álló körzet értendő. Itt mindösszesen 4800 katasztrális hold földterület várt kiosztásra és az áttelepítendők könnyebb beilleszkedése érdekében elsősorban katolikus településekről vártak betelepülőket. Így esett a választás a színtiszta katolikus lakossággal bíró Fényszarura.”

   Az emlékezés után a gyűjtemény falán lévő emléktábla előtt: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, Győri János alpolgármester, Bordásné Kovács Katalin a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, a gyűjtemény kezelője, dr. Kiss Dávid Sándor FÉBE elnökségi tag, Pető Lászlóné, a gyűjtemény gondnoka, a család képviseletében Zsólyomi Jánosné Kiss Mária, Kiss József, a tanár úr gyermekei és Dr. Zsólyomi Krisztina, az unoka, – Szűcs Levente középiskolai diák helyezte el a koszorút – tisztelegtek a „Tanár úr” emléke előtt.
   A további program a Városháza dísztermében 10 órakor a Helytörténeti konferenciával folytatódott. Tóth Tibor köszöntötte a rendező szervek nevében a „Falumúzeum” megnyitásának félévszázados jubileuma alkalmából rendezett Helytörténeti konferencia és könyvbemutató valamennyi résztvevőjét. Külön is köszöntötte a Jászszentandrásról érkezett emeritus jászkapitányt, Dávid Sándort, a konferencia előadóit, a jászság helytörténeti kutatóit és a szép létszámú ideérkezet és helyi érdeklődőket.
   Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, házigazda nyitotta meg a konferenciát. Néhány mondatban személyes élményeit osztotta meg a Városháza földszintjén volt gyűjteményről, Kiss József személyéről.
   Tóth Tibor moderátor röviden összegezte a gyűjtemény első tíz évét: A település első kiállításának összeállítását tízéves szorgos gyűjtő- és kutatómunka tette lehetővé. Kiss József (1924-1989) tanár lokálpatrióta volt, aki elmondhatatlanul szerette a szülőföldet, a települését. Nem volt szakmája sem a történelem, sem a néprajz, mégis erején felüli teljesítményt produkált mindkettőben. Mintegy 30 éven át szervezett honismereti szakköröket tanulóknak, felnőtteknek egyaránt. Szenvedélyes szeretettel gyűjtötte és gyűjttette a fellelhető írott és íratlan emlékeket. Munkájának gyümölcseként értékelte a helységek biztosítását.
   A vendégkönyv baloldali lapján olvasható „ A FALUMUZEUM MEGNYITÁSA 1968. dec. 17-én.” Itt kerültek elhelyezésre a 2400 néprajzi tárgy legbecsesebb darabjai, a 3000 okirat, és a 800 darabos fényképgyűjtemény egy része. Mindezektől sokkal értékesebb a szellemi hagyaték, amelyet a Honismereti Szakkör gyűjtött össze írta 1982-es pályamunkájában.
   A gyűjtemény ezen a helyen tíz évig „élt”. A vendégkönyvben az utolsó bejegyzett dátum 1978. június 18. szerepel.
   A konferencia programja feszes, az előadóknak 25 perc ált rendelkezésre témakörük kifejtésére.
   Adósai vagyunk szülőföldnek, a Jászok Egyesülete száz éve címmel a nyitó előadást dr. Dobos László közgazdász, szociológus, a Jászok Egyesületének alapító ügyvivője, majd elnöke, a FÉBE tagja tartotta. Az előadó szabadon, rendszerezve, érdekesen foglalta össze az 1921-ben megalakult és 1946-ig működő Jászok Egyesületét (ekkor megszüntették), melynek meghatározó személyisége elnöke a jászárokszállási születésű dr. Czettler Jenő agrárközgazdász, egyetemi tanár, akadémikus, Felső-Jászság országgyűlési képviselő (1920-1935), a képviselőház alelnöke volt. A rendszerváltozás után 1991-ben újjáalakult Jászok Egyesülete, jogelődjének tekinti a két világháború között működő egyesületet. Az egyesület tagsága és testvér szervezete „A Jászságért” Alapítvány együttesen az elmúlt 27 évben sokrétű tevékenységükkel sokat tett az „adóság törlesztésében” és méltó folytatói a nagy elődöknek.
   A második előadó 2003-ban lektorálta és május 1-jén a Város napján mutatta be Lantos Péter Jászfényszaru története című könyvet. Később a Kapcsolatok Napján, majd a Kiskun Múzeum Baráti Körének kirándulása során is járt településünkön. Bánkiné dr. Molnár Erzsébet történész, a MTA doktora, aki Önkormányzat a Jászkun kerületben címmel tartotta meg prezentációs előadását. A előadás jász-kun önkormányzat gyökereitől, érintve Félegyháza újratelepítésének fényszarui vonatkozásait, a redemptio után kialakult földtulajdon és önkormányzatságról szólt. Konkrétan bemutatta Jászfényszaru önkormányzati igazgatását 1831 előtt és mezővárossá válástól a hármas kerület megszűnéséig. (A színes prezentáció papíralapon a Városi Értéktárban olvasható)  
   Dr. Selemeczi László
történész, régész, a FÉBE Tiszteletbeli Egyesületi Tag cím birtokosa a 90-es évek második felében nyolc hetet töltött Jászfényszarun régészeti ásatásokat vezetett. A reformáció a Jászságban című előadása nagyon érdekes, színes, sokak számára új ismereteket adott.
   Hortiné dr. Bathó Edit etnográfus, a Jász Múzeum igazgatója, a FÉBE Tiszteletbeli Egyesületi Tag cím birtokosa a Jászviselet virágkora és csodálatos újjászületéséről hallunk képes előadást. A jászviseletet igyekezett Jászfényszaruról - Gáspárné Bagi Erzsébet és Kiss Tibor - hozzá került fényképeken bemutatni, ami igen egyedivé, helyivé tette mondandóját.
   Dr. Farkas Kristóf Vince történész, a FÉBE tagja Jászfényszaru jelképei. A címertől a rostélyos kalácsig címmel tartott prezentációs előadást. Az előadás a címben szereplőkön túl a település pecsétjeivel, templomával is foglalkozott, széles spektrumban értelmezte a jelképeket. A képi megjelenítéssel tette még szemléletesebbé mondandóját.
   Dr. Langó Péter történész, régész, FÉBE tag, az egyesület kiadásában 2000-ben megjelent második könyv a Szállástól a mezővárosig tanulmánykötet szerkesztője és néhány tanulmány szerzőjeként debütált, 2015-től Jászfényszaru díszpolgára. Péter
a Lehel kürttől a kőkori

vadásztelepig, Jászfényszaru múltjának értéktára vetített előadásával zárta a konferenciát és egyben személye átvezette a záró programra a könyvbemutatóra. Képes előadásában összegezte az utóbbi évek beruházásai kapcsán régészeti feltárások által előkerült leleteket. Kolozs István amatőr régész múlhatatlan érdemeiről is szólt.
   Tóth Tibor szerkesztő a könyv bemutató kapcsán elmondta az egyesületnek, alapítványnak ez a kiadvány a 15. a sorban. A megjelent könyvek sokszínűek, minden tekintetben. A múltban Jászfényszaruhoz kötődő megjelent könyvek újból kiadásra került, valami többel, valami újjal és saját ötletek alapján újkönyvek is nyomdába kerültek. Ez az év különösen gazdag, hiszen a mai könyv a harmadik melyet a FÉBE a kettős, jelen esetben hármas jubileum kapcsán megjelentetett. Legalább tíz éves álom vált valóra. Történelmi tényekre, napi politikától mentesen, minden bizonnyal időt álló szép kiadvány született.
   Megköszönte dr. Langó Péternek a tudományos összefoglalót, nem kis feladat volt számára 11 oldalban a jászok előtti és utáni időszakot 1993-ig összegezni; dr. Farkas Kristóf Vince lektori munkáját; dr. Kiss Dávid Sándor és Mészáros László technikai segítő tevékenységét; Hortiné dr. Bathó Editnek, hogy a két oklevelet a múzeum könyvtárában néhány órára kölcsön adta; dr. Ouanphanivanh-Kiss Noémi latin nyelvű fordítását és Kotánné Kovács Tímea anyanyelvi lektorának segítő közreműködését; Győriné dr. Czeglédi Márta polgármesternek elő és utószót; Bagi László grafikus aprólékos, szép munkáját; a Prime Rate Kft., Budapest. nyomdai tevékenységét. A könyvből 300 példány – nyomdatechnikai okok miatt – kék műbőrkötésben, 400 példány kék plüsskötésben jelenet meg.
   A díszkiadás nem jöhetett volna létre, ha nincsenek támogatók, jogi és magán személyek egyaránt, valamint a könyvet előfizetők. Egy-egy tiszteletpéldányt a szerkesztő, felelős kiadó átnyújtott (a fentebb felsorolt) könyv megszületését elősegítőknek és Hortiné dr. Bathó Edit, „A Jászságért” Alapítvány, Jászok Egyesülete, dr. Dobos László, Jászfényszaru Ipari Centrum Kft., Szűcs Mihály Huszárbandérium, COM Informatikai Kft., Győriné dr. Czeglédi Márta, prof. dr. Dobák Miklós, Ladányi László, dr. Tóth Lajos, dr. Voller Erika és Zielbauer János támogatóknak.
   A moderátor a rendező szervek nevében megköszönte, az előadók felkészülését, a konferencia résztvevőinek, hogy elfogadták a meghívást és együtt töltötték a közel 4 órát. Ismeretekben ismét gazdagabbá váltak, méltóképpen emlékeztek Kiss Józsefre városunk neves szülöttére, az általa létrehozott első „Falumúzeumra” melyre a koronát egy szép könyv megjelenése tette még szebbé, gazdagabbá.
   A regisztrációs asztalnál az előfizetők a könyvet átvették és vásároltak is belőle.
   Aki szeretné megvásárolni a könyvet az 3A Takarékszövetkezetben Hangosiné Réz Máriánál és a Városi Értéktárban Tóth Tibornál 2500,- Ft áron megvásárolhatják.
                                                                                  Tóth Tibor

Fotó: Glonczi Rudolf{jcomments off}

helytorteneti konferencia 2 helytorteneti konferencia 3 helytorteneti konferencia 4 helytorteneti konferencia 5 helytorteneti konferencia 6 helytorteneti konferencia 7 helytorteneti konferencia 8