PostHeaderIcon ÉVFORDULÓK 2019.

ii rakoczi ferenc szobor avatasaOrszágos vonatkozású évfordulók:

-          Emlékév:

- A magyar Országgyűlés – 32/2018.(XI.27.) OGY határozatával – a 2019-es évet  
   II. Rákóczi Ferenc emlékévnek
nyilvánította.
   II. Rákóczi Ferenc Gyulafehérvárott erdélyi fejedelemmé választása 315.    
   évfordulója alkalmából.

     -     Fontos évfordulók:

            -   30 éve alakult meg a Magyar Máltai Szeretett szolgálat - 1989.02.04
           - 100 éve hunyt el Ady Endre - 1919.01.27.

-    Évszázados irodalmi évfordulók:
       - 175 éve született Arany László költő, kritikus, népmesegyűjtő - 1844.03.24.
       - 175 éve hunyt el Kisfaludy Sándor költő - 1844.10.28.
       - 170 éve hunyt el Petőfi Sándor magyar költő, forradalmár, nemzeti hős -  
                       1849.07.31.
       - 150 éve hunyt el Szemere Bertalan író, utazó, politikus - 1869.01.18.
       - 150 éve született Szomory Dezső író, drámaíró - 1869.06.02.
       - 125 éve hunyt el Paulay Ede színházi rendező, dramaturg - 1894.03.12.
       - 125 éve született Péchy Blanka érdemes művész színész, nyelvművelő - 1894.09.21.
       - 125 éve született Déry Tibor Kossuth- és Baumgarter-díjas író, költő - 1894.10.18.
       - 120 éve született Kodolányi János Kossuth-díjas író, újságíró - 1899.03.13.
       - 100 éve született Gábor Miklós Kossuth-díjas érdemes és kiváló művész színész, író
                       - 1919.04.07.
       -   90 éve született Czine Mihály Széchenyi-díjas irodalomtörténész - 1929.04.05.
       -   90 éve született Kertész Imre Nobel- és Kossuth-díjas író, műfordító - 1929.11.09.
       -   90 éve hunyt el Benedek Elek író, újságíró - 1929.08.17.
       -   80 éve hunyt el Hevesi Sándor író, műfordító, dramaturg, rendező - 1939.09.08.
       -   75 éve hunyt el Radnóti Miklós költő, műfordító - 1944.11.09.
       -   70 éve hunyt el Balázs Béla író, költő, esztéta - 1949.05.17.
       -   50 éve hunyt el Benedek Marcel, irodalomtörténész, író, műfordító - 1969.05.30.
       -   50 éve hunyt el Tersánszky Józsi Jenő Kossuth-díjas író - 1969.06.12.
       -   40 éve hunyt el Örkényi István Kossuth-díjas író, drámaíró - 1979.06.24.
       -   40 éve hunyt el Passuth László író - 1979.06.19.
       -   30 éve hunyt el Galgóczi Erzsébet Kossuth-díjas író, forgatókönyvíró - 1989.05.20.
       -   30 éve hunyt el Márai Sándor író, költő posztumusz Kossuth-díj (1990) -
                       1989.02.21.
       -   30 éve hunyt el Weöres Sándor Kossuth- és Baumgarter-díjas költő, műfordító -
                     1989.01.22.
       -   25 éve hunyt el Gáspár Margit író, műfordító - 1994.08.29.
       -   20 éve hunyt el Hegedűs Géza háromszoros József Attila-díjas író, költő, újságíró -
                     1999.04.09.
       -   10 éve hunyt el Bacsó Béla Kossuth- és Balázs Béla-díjas, érdemes és kiváló
                       művész filmrendező, forgatókönyvíró - 2009.03.11.
       -   10 éve hunyt el Püski Sándor könyvkiadó, könyvkereskedő - 2009.08.02.

-     Évszázados történelmi évfordulók:
       - 320 éve írták alá a török uralom alatt álló magyar területekért folytatott felszabadító
                       háborút lezáró békeszerződést, a karlócai békét - 1699.01.26.
       - 170 éve Damjanich János és Vécsey Károly honvéd csapatai a császári erők feletti
                       győzelemmel, sikeresen foglalták el Szolnokot - 1849.03.05.
       - 170 éve Debrecenben az országgyűlés határozatot fogad el a függetlenségi
                       nyilatkozat kiadásáról, a Habsburg-ház trónfosztásáról. Kossuth Lajost
                       Magyarország kormányzójává választották - 1849.04.14.
      - 170 éve Görgey Artúr vezette magyar honvédség Világosnál (a szöllősi mezőn)
                       letette a fegyvert - 1849.08.13.
       - 170 éve halálra ítélték gróf Batthyány Lajost Magyarország első felelős
                      miniszterelnökét - 1849.08.16.
       - 170 éve kivégezték a tizenhárom aradi vértanút - 1849.10.06.
       - 150 éve a világon elsőként vezették be az Osztrák-Magyar Monarchiában a postai
                       levelezőlapok használatát - 1869.10.01.
       - 100 éve Budapesten kikiáltották a magyarországi Tanácsköztársaságot -
                       1919.03.21.
       - 100 éve összeomlott a magyarországi Tanácsköztársaság - 1919.08.01.
       - 100 éve Horthy Miklós a Nemzeti Hadsereg élén, fehér lován bevonult Budapestre
                       - 1919.11.16.
       -   90 éve megalakult a szuverén Vatikán állam - 1929.02.11.
       -   80 éve Németország megtámadja Lengyelországot, ezzel kezdetét vette a második
                       világháború - 1939.09.01.
       -   75 éve a Margaretta-terv értelmében a német haderő megszállta Magyarországot
                       - 1944.03.19.
       -   75 éve Horthy Miklós kormányzó sikertelen kísérletet tett a második
                     világháborúból való kiugrásra - 1944.10.15.
       -   75 éve Dálnoki Miklós Béla miniszterelnökségével, Debrecenben megalakult az
                       Ideiglenes Nemzeti Kormány - 1944.12.22.
   -   70 éve megalakult az Észak-atlanti Szerződés Szervezete a NATO - 1949.04.04.
       -   15 éve érvényes népszavazás alapján csatlakoztunk az Európai Unióhoz -        
                       2004.05.01.
       -     5 éve az Országgyűlés egyhangúlag május 6-át Redemptio emléknapjává
                       nyilvánította
- 2014.02.04.

Helyi vonatkozású évfordulók:

- 320 éve Pentz féle összeírás a községről - 1699

- 260 éve letelepedési engedélyt kaptak a cigányok - 1759

- 250 éve Szent család-szobor, melyet Szalmás József állíttatta - 1769

- 250 éve Tóth Gergel és Tóth Pál állíttatta a Lehel úti keresztet - 1769

- 230 éve Gyöngyösről jött piktor orgonát aranyozni - 1789

- 225 éve kőkémények építése köteleztetnek a háztulajdonosok - 1794

- 115 éve Révész Imre jászberényi patikus (gyógyszerész) és neje Huba Margit
               állíttatta (a 32-es főút mellett) a Patikuskeresztet - 1904

-   95 éve került felavatásra az I. Világháborús emlékmű - 1924.07.06.
-   85 éve Márkus Mária óvónő megnyitotta magánóvodáját - 1934.04.23.
-   70 éve államosították a r.k. alapfokú iskolákat – 1949
-   70 éve államosították a Kossuth úti magánóvodát - 1949

-  70 éve ősszel megalakult a Lenin Termelőszövetkezet - 1949

-   65 éve két nevelői lakás épült (a mai üzletház helyén) - 1954

-   60 éve mezőgazdasági termelőszövetkezetek alakultak - 1959

-   55 éve új sportpálya épült a kútlaposban (a mai helyén) - 1964

-   55 éve a Zöldmező és Petőfi Tsz. egyesüléséből létrejött a Béke Tsz. - 1964

-  50 éve felépült a Takarékszövetkezet irodaháza - 1969

- 50 éve megkezdődött a termelés a Budapesti Kalapgyár helyi üzemében (Dózsa
               György út 13.) - 1969.05.26.

-  45 éve új plébánia épült - 1974

-  45 éve üzemel a Vízmű - 1974

-  40 éve felépül az Orion Gyár VII-es gyáregység első üzemcsarnoka - 1979

-  40 éve megnyílt és üzemel a gáz-cseretelep - 1979
-   35 éve került átadásra a Helytörténeti Gyűjtemény a Somogyi Béla út 24 szám
               alatti felújított épületben - 1984.11.16.
-  30 éve a Nagyközségi Közös Tanácsból kivált Jászfelsőszentgyörgy és önálló
                községgé alakult - 1989

-  30 éve új gyógyszertár és két szolgálati lakás épült az egészségház mellé - 1989
-  30 éve került felavatásra a II. Világháborús emlékmű - 1989.10.30.
-   30 éve bejegyzésre került a SAMSUNG Electronics Magyar Rt. jászfényszarui
               gyára - 1989 december
-   25 éve elkészült a mai helyén a fedett piac - 1994 április hó

-   25 éve a FÉBE megrendezte az I. Fényszarui Képzőművészeti Napokat a
               Budapesti Novus Gimnázium és Szakiskola tanárainak közreműködésével -
               1994.06.24-26.
-   25 éve a Megyeházán Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért-díjban részesült a
               Fortuna
Együttes és a Napsugár Gyermekszínpad, az elismerést Kovács
               Andrásné a
csoportok vezetője vette át - 1994.08.18.

-   25 éve alakult meg az Iglice Gyermeknéptánc Együttes - 1994 szeptember hó
-   25 éve a Fényszaruiak Baráti Egyesülete (FÉBE) kezdeményezésére, a
               Helytörténeti Gyűjtemény felvette Kiss József (1924-1989) tanár,
               helytörténeti kutató nevét - 1994.10.08.
-   25 éve a Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény homlokzatára a FÉBE nagyszabású
               ünnepség keretében Kiss József-emléktáblát helyezett el - 1994.10.08.
-   25 éve hosszú betegség után életének 73. évében elhunyt dr. Kuti György,
               Jászfényszaru negyven éven át volt megyei tanácstagja, nyugalmazott
               megyei vb-titkár, a FÉBE alapító tagja (posztumusz Jászfényszaru
               díszpolgára 2014) - 1994.10.08.

-   25 éve Göncz Árpád Köztársasági Elnök a Parlamentben a Magyar Köztársasági
              Érdemrend Kiskeresztje (polgári tagozat) kitüntetést adott át Jászfényszaru    
               városért kifejtett tevékenységének elismeréseként Győriné dr. Czeglédi
               Márta polgármesternek - 1994.10.22.
-   20 éve Kárpátok Alapítványától Nyíregyházán Innovációs díjat kapott
               Jászfényszaru Önkormányzata - 1999.05.27-28.
-   20 éve rendezték meg Kovács Andrásné szakmai irányításával, a Bakancsosok
               VII. Nemzetközi Táborát a jászfényszarui Általános iskolában -
               1999.08.15-22.
-   20 éve a FÉBE Borostyán táncklub 16 táncosa a pesti Vigadóban lépett fel a
               „Karácsonyi sláger parádé” című műsorban - 1999.12.26.

-   15 éve új Rendőrőrs került átadásra a Fürst Sándor út 18 /C alatti épületben (ma
               Szent István út) - 2004.01.21.

-   15 éve avatták fel a templomtorony nyugati falán Szabó Imrefia Béla
               szobrászművész alkotását a Szent István bronz domborművet -
               2004.05.31.
-   15 éve a bercsényi úton bérlakások kerültek átadásra - 2004.09.17.
-   15 éve a Petőfi Művelődési Házban az Iglice Gyermeknéptánc együttes IV. Fény
               Fesztivált rendezett - 2004.10.02-03.
-   15 éve jelent meg a Bedekovich Lőrinc Népfőiskola Társaság kiadásában –
               Bedekovich füzetek – 5. kötet, amely Gyökereink címet viseli, az olvasók
               figyelmében dr. Dobos László a Jászok Egyesülete ügyvivője ajánlotta -
               2004.11.19.
-   10 éve tartották az I. Múzeumok éjszakáját a Kiss József Helytörténeti
               gyűjteménynél - 2009.06.19.
-   10 éve került megrendezésre a II. Tarlófesztivál Jászfényszaru - 2009.08.01.

-   10 éve a Pipacs utca végén Lovasok parkja létesült, ahol megrendezték az I.
               Amatőr Fogathajtó versenyt - 2009.08.02.
-   10 éve Jászfényszaru Város Önkormányzata dr. Lakatos Béla nyugalmazott
               főorvos részére Díszpolgári címet adományozott - 2009.08.19.

-   10 éve a Városháza dísztermében került bemutatásra a Kazinczy Ferenc Jubileumi
               Emlékérem és „A Fényszaruiak Baráti Egyesületének 15 éve – tények és
               képek” – című kiadványa - 2009.10.26.
-   10 éve a BL Népfőiskolai Társaság két új nyomdai termékkel jelent meg. A
               Zarándokúton a Jászságban és Jászsági civil naptár kiadványok - 2009.
               november hó
- 10 éve került megrendezésre az I. Jászfényszarui Sakkbajnokság - 2009.12.28.
-   5 éve nyílt meg a Jászberényi Járási Hivatal Jászfényszarui Kormányablaka -
             2014.02.10.
-   5 éve az átalakított és felújított Rimóczi-kastélyban korszerű digitális eszközökkel
             felszerelt Samsung SMART School nyílt - 2014.01.23.
-     5 éve Jubileumi (25) Jász bál Jászfényszarun - 2014.05.10.

-     5 éve kapta meg Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester a Települési
               Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) Tűzzománc Emléklap
               kitüntetést kapott
Százhalombattán - 2014.06.12.
-     5 éve a Magyar Köztársaság Elnöke Győriné dr. Czeglédi Márta, Jászfényszaru
               város polgármesterének, több évtizedes munkájának elismeréseként Magyar
               Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetést adományozott
-
               2014.08.19.
-   5 éve a Városháza dísztermében került bemutatásra Tóth Tibor: Jászfényszaru
               kulturális és természeti értékei című könyv - 2014.09.20.
-   5 éve adták át a felújított kibővített egészségközpontot - 2014.10.06.
-   5 éve városunkba látogatott Áder János köztársasági elnök az S-Metalltech 98
               Kft. új üzemének átadására - 2014.10.08.
-   5 éve jelent meg a FÉBE Gyenge Péter: Andris című kisregény, melyet a
               művelődési házban korabeli színjáték kíséretében mutatták be - 2014.10.19.
-   5 éve a FÉBE és a Vágó Bt. együttműködésében hagyományteremtő módon
             Óévbúcsúztató zenés gálaest került megrendezésre - 2014.12.28.
                                                             Kép és szöveg: Tóth Tibor

Fotó: II. Rákóczi Ferenc mellszobra Jászkiséren

Módosítás: (2019. március 07. csütörtök, 16:08)

 
Bejelentkezés
Levelezés

Be kell jelentkezni!

Beérkezett üzenetek

Be kell jelentkezni!

Jelenleg Online
Nincs
Eddig
Regisztrált tagok : 28
Utoljára regisztrált : kimi70
Ma : 0 új regisztrált
A héten : 0 új regisztrált
A hónapban : 0 új regisztrált
Eseménynaptár
Regisztrált tagjaink