Selmeczi 1

   A Jász Múzeumért Alapítvány évente meglepi a Jászság múltja iránt érdeklődő könyvbarátokat. Az elmúlt évben két könyvet is kiadtak az utóbbi bemutatójára február utolsó napján Jász Múzeumban került sor. A kötet Selmeczi László középiskolai történelem tanár, etnográfus és régész (a FÉBE Tiszteletbeli Egyesületi Tag kitüntető cím birtokosa) jegyezte. A „Jászok vagyunk, de magyarok” - A négyszállási II. sz. jász temető A jászok magyarrá válása folyamatának régészeti bizonyítékai - fő és alcímeket viselte, a Jászsági Füzetek 55. kiadványa. Társkiadóként a Jász Múzeum is jelzi a könyvet.


   A szerző legújabb kötetének hátlapján olvasható: „fő kutatási területe a Jászság és a Nagykunság anyagi és szellemi kultúrája. Legjelentősebb régészeti ásatásai: a nagykunsági asszonyszállási és orgondaszentmiklósi kun települések, a jászsági Négyszállás, Ágó és Kozmadamjánszállása (Jászfényszaru-Kozma part) középkori temetőinek feltárása. Hét önálló kötete, több mint száz tanulmánya és ismeretterjesztő írása jelent meg szakfolyóiratokban, különféle szakmai és múzeumi kiadványokban, valamint napi sajtóban.”
   A rendezvényen a szép számban megjelenteket a háziasszony Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató köszöntötte. Dr. Selmeczi László nyolcadik könyvét a jelenlévők figyelmébe egy fiatal kolléga Gulyás András Zoltán múzeum főmunkatársa, régész vállalta magára. A mintegy 30 perces beajánlás a könyv fejezetei szerint emelte ki főbb megállapításokat, érdekességeket. A vitatott jászok bejövetelének időpontját a régészeti leletek tükrében vizsgálta illetve bizonyította a szerző.
   A régészeti monográfia tanulmánykötetéről a szerző is szólt. Először megosztotta a jelenlévőkkel, hogyan vezet az út választott hívatásához. Szegeden született, majd családjával Szolnokra kerültek, itt végezte általános és középiskolai tanulmányait. Olthatatlan vágy a régészet iránt a gimnáziumi tanár édesapja és annak barátai révén ivódott belé. Másodikos gimnazistakén osztálytársai csak „révésznek” hívták, mert annak jelentését jobban értették, mint a régészt. Édesapja korai halála után nevelő apja Kaposvári Gyula (1916-1998), megyei múzeumigazgató (1951-1977) lett, így a múlt megismerése iránti vágy még erősebb lett. A család orvosnak szánta, de régész lett. Így egész életében a hobbyjának élhetett, az csinálta, amit legjobban szeretett.
   Végig lapozva a 290 oldalas, keménytáblás borítólappal ellátott könyvet, amelyben fotók, stilizált rajzok sokasága (szűcs Árpád munkája) a sírokban talált ruhát díszítő tárgyakat, a csontvázak elhelyezkedését ábrázolja. A négyszállási II. számú temetőben feltárt és könyvben szereplő 569 sír leírását is olvashatjuk. A sírokat olyan részletességgel taglalja, hogy mennyi a sírfenék mélysége, a sír tájolása, a csontváz elhelyezkedése, a talál tárgyak méretszerinti leírása (darabszáma, cm hossza-átmérője, súlya).
   A könyv végén életképek a négyszállási ásatásokról és újságcikkek másolata található. A kötetet Dr. Bathó Edit szerkesztette, anyanyelvi lektora Botkáné Sárközi Ildikó. A könyvhöz készült két oldalas angol, német és orosz nyelvű összefoglaló főleg a nemzetközi kutatók számára.
   A szerkesztő és kiadó megköszönte a könyv megjelenésében segítők munkáját, a hölgyeknek egy virágcsokorral, a férfiaknak egy üveg itallal. A jelenlévők kérdezhettek is a szerzőtől.
   Selmeczi László kérdésekre válaszolva elmondta, hogy amiről írás nem található az még létezhetett, sokszor ehhez ad bizonyítékot, támpontot a régészet illetve a feltárás során szerzett ismeretek, talált tárgyak. Konkrétan a négyszállási ásatások sok mindenre választ attak, ugyan akkor új megoldandó kérdéseket vetnek fel. A tudomány fejlődésével a fiatalabb nemzedék minden bizonnyal e kérdésekre is megnyugtató, bizonyítható választ ad, így folyamatosan közelebb kerülünk őseink teljes körű megismeréséhez.
   A rendezvény háziasszonya zárszavában megállapította Selmeczi László most bemutatott könyvét a jászok múltját kutatók etalonként kezelhetik, mert a szerző megállapításai megkerülhetetlen a további következtetések, megállapítások szempontjából. Örül, hogy összefogással az eddig csak részpublikálásként közöltek teljességgel könyv alakban megjelenhetett.
   A kiadványra előfizetőket gyűjtöttek, aki lemaradt az előfizetésről és elolvasás után saját könyvpolcán is szívesen látná a kiadványt, az 3500,- Ft-os áron a Városi Értéktárban (Szentcsalád tér 12.) megvásárolhatja.
                                                                                                   Kép és szöveg: Tóth Tibor

 

Képek:

Selmeczi 2

A megnyitó percei jobbról balra Hortiné dr. Bathó Edit, Selmeczi László és Gulyás András Zoltán.

Selmeczi 3

Selmeczi László összefoglalja a négyszállási II. számú temető sírjainak feltárását, mellette ül Gulyás András Zoltán.

Fent: A megjelent könyv nyitó borítója{jcomments off}