Egy 90 évvel ezelőtti Elemi népiskolai Értesítő könyvecske

ertektari erdekesseg 2019 03 1 ertektari erdekesseg 2019 03 2

   Az Elemi népiskolai Értesítő könyvecskét (mai szóhasználat szerint bizonyítvány) a jászberényi Novotha Andor könyvkereskedése adta ki, bolti ára 32 fillér volt. A közelmúltban a Városi Értéktár Folyó Ferencné sz. Sós Máriától megkapta, édesanyja Surányi Viktória (1921-2019), később Sós Alajosné értesítőjét. Az iratot 1928. december 17-én Geng Márton Vasút-tanyai iskola tanítója állította ki.


   A tanyai iskola felépítését követően 1927 őszén kezdte el működését. Első tanítója Geng Márton rk. elemi iskolai tanító, Túrterebes településen 1881-ben született. Oklevelét Kiskunfélegyházán 1901-ben szerezte. Az első világháborúban harcolt az orosz, szerb, román és olasz fronton, megsebesült és hadnagyként 1918-ban leszerelték. Korában tanított Fegyverneken, Nagykörűn, Jután, Tiszakürtön, Jászberénybe és innen került Jászfényszarura.
Felesége Csima Julianna. Három leány és hat fiúgyermekkel érkeztek új állomáshelyükre.
   Surányi Viktória (Surányi Sándor és Dóka Viktória gyermekeként) a 1928/29-es tanévben kezdte el tanulmányait. Az I. osztályban félévkor évközi értesítőt adtak ki. Az évvégi értesítőt 1929. június 15-én állították ki, melyen, Gusztin Mihály igazgató és Geng Márton tanító aláírása szerepel. Jól olvasható JÁSZFÉNYSZARU NAGYKÖZSÉG ROM. KATH. ELEMI * NÉPISKOLÁJÁNAK PECSÉTJE * középen a település címerével. Az előmenetel jeles és kitűnő. A bizonyítvány további lapjain mind a hat elemi osztályt Surányi Viktória jeles és nagytöbbségében kitűnő eredménnyel végezte. Érdekességképen a hatodik elemiben a következő tantárgyak szerepeltek az értesítőben: magaviselete, szorgalma, hit- és erkölcstan, olvasás és olvasmánytárgyalás, írás, fogalmazás, helyesírás és nyelvi magyarázat, számtan és mértan, földrajz, történelem és alkotmánytan, polgári jogok és kötelességek, természettan és vegytan, természetrajz, gazdaságtan és háztartástan, egészségtan, rajzolás, éneklés, kézimunka-kézügyesség, testgyakorlás.
   A hat elemi után még két évet a gazdasági népiskola általános gazdasági továbbképzőjét is dicséretes, kitűnő eredménnyel végezte el.
   Sós Alajosné Surányi Viktória szép kort megélt 98 évesen halt meg, a családjáról gondoskodott, háztartásbeliként élte le életét. Időskorban is megtalálta az élet szépségét, értelmét egy kisebb település egész könyvtárát kiolvasta, szinte haláláig naponta keresztrejtvényt fejtett. Valószínű, ha negyven évvel később születik, képessége alapján további iskolákat, képesítéseket szerzett volna.
                                                                                           Kép és szöveg: Tóth Tibor{jcomments off}