PostHeaderIcon Fényszaruiak Baráti Egyesületének legújabb kitüntetettjei

Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége 2011. május 28-án megtartott közgyűlésén az egyesületért, a városért, az itt élőkért végzett átlagon felüli tevékenységért Elismerő Oklevelet adományozott a következő személyeknek:

 

Berzéné Magyar Krisztinának, a városi kulturális rendezvényeken vállalt vers, prózamondó és színjátszó tevékenységéért;

Csaba Jánosnak, a városi és egyesületi rendezvények segítésért, a Horgász Egyesület összefogásáért;

Fózer Tibornénak, az egészség megőrző felvilágosító és szűrőprogramok szervezéséért;

Hornyákné Borbély Melindának, a pörkölttorta hagyományos és művészi megjelenítéséért, versenyeken elért eredményeiért, Jászfényszaru jó hírének öregbítéséért;

Kaszainé Ocskó Györgyinek, az egészség megőrző felvilágosító és szűrőprogramok szervezéséért;

Kovács Lászlónénak, a Diákönkormányzat eredményes összefogásáért, a FÉBE-vel és a „Jászfényszaruért” Alapítvánnyal közösen megvalósított programok elismeréséért;

Lajkó Sándornak, a város oktatási intézményeiben, a Kiss József Helytörténeti Gyűjteményénél végzett segítő munkájának elismeréseként;

Pál Jánosnak, a fogathajtó verseny technikai feltételeinek kialakításában végzett munkájáért önzetlen segítéséért;

Szlávik Józsefnek, az önkormányzat lakossági kapcsolatának és tájékoztatásának erősítésében végzett munkájáért;

Zsámboki Richárdnak, példaértékű tanulmányi, közösségi munkájáért, a megyei és országos tanulmányi versenyeken elért kimagasló eredményeinek elismeréseiért, Jászfényszaru jó hírének öregbítéséért,

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége 2011. május 28-án megtartott közgyűlésén az egyesületért, a városért, az itt élőkért végzett több éves kiemelkedő munkáért Kitüntetett Plakettet adományozott a következő személyeknek:

Berze Lászlóné egyesületi tagnak (Budapest) a FÉBE munkájának sokrétű segítéséért, különösen a honismereti és helytörténeti táborokban végzett munkájáért;

Csáky Lászlónak, a Jászfényszaru várossal, civil közösségekkel kialakított kapcsolatáért, sokoldalú segítéséért és gyümölcsöző együttműködéséért;

Jáger István a FÉBE alapító tagjának, az elnökségben, majd Ellenőrző Bizottságban végzett munkájának elismeréséért;

Jáger János egyesületi tagnak, a városi és egyesületi rendezvényeken nyújtott színvonalas zenei, énekesi közreműködéséért;

Kiss Tibor egyesületi tagnak, a városi és egyesületi rendezvények önzetlen segítéséért;

Pető Ferencnek, a városi és egyesületi rendezvények, a fogathajtó versenyek lebonyolításának önzetlen segítéséért, példaértékű önkéntes tűzoltói tevékenységéért;

Réz Ferencnénak, a városi, intézményi és egyesületi rendezvények, különös tekintettel a FÉBE bálok segítéséért, támogatásáért;

Sugár Istvánnénak a Mi újság Fényszarun? című városi lap érdekében kifejtett több mint húsz éves tevékenységéért;

Török Jánosnak, az Egyházközség munkájának sokoldalú önzetlen segítéséért, különösen a közösségi háznál végzett társadalmi tevékenységének elismeréséért;

Zsámboki Zsoltnak, városunkban az amatőr fogathajtó verseny megteremtéséért, hagyománnyá tételéért, összefogó, irányító, szervező munkájáért;

Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége 2011. május 28-án megtartott közgyűlésén az egyesületért, a városért, az itt élőkért hosszú időn át végzett kiemelkedő munkájáért ezüstkitűzőt adományozott:

 

Kővágó Jánosnénak, az egyesület tisztségviselőjének sokrétű segítő munkájáért, valamint a városi vöröskeresztes mozgalomban kifejtett több évtizedes elismerés méltó munkájáért;

Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége 2011. május 28-án megtartott közgyűlésének javasolja, hogy a következő személyeknek életpályájuk, életútjuk, Jászfényszaruhoz való szoros kötődés elismeréseként örökös tag kitüntető címet adományozzon:

Cserháti Imrének a FÉBE alapító tagjának, az egyesületet segítő tevékenységéért, elismerésre méltó életpályája, életútja, a szülőföld Jászfényszaru iránt megnyilvánuló példaértékű ragaszkodásáért, lokálpatriotizmusáért;

Dr. Harangozó Imrének a FÉBE alapító tagjának, az egyesületet segítő tevékenységéért, elismerésre méltó életpályája, életútja, a szülőföld Jászfényszaru iránt megnyilvánuló példaértékű ragaszkodásáért, lokálpatriotizmusáért;

A kitüntetéseket városi ünnepség keretében később adjuk át.

Módosítás: (2017. március 22. szerda, 12:21)

 
Bejelentkezés
Levelezés

Be kell jelentkezni!

Beérkezett üzenetek

Be kell jelentkezni!

Jelenleg Online
Nincs
Eddig
Regisztrált tagok : 317
Utoljára regisztrált : kimi70
Ma : 0 új regisztrált
A héten : 0 új regisztrált
A hónapban : 0 új regisztrált
Eseménynaptár
Regisztrált tagjaink