PostHeaderIcon Egyesületi

PostHeaderIcon Redemptio a jász és kun települések honismereti lapja

Redemptio 20190001

   A Redemptio a jász és kun települések honismereti lapjának negyedszázados jubileumát az elmúlt év november 21-én a kiadó, a szerkesztőség méltóképen ünnepelte meg.
   A lap megjelentetését az elmúlt 25 évben a Jász Múzeumért Alapítvány vállalta fel, Hortiné dr. Bathó Edit Jász Múzeum igazgatója, a FÉBE Tiszteletbeli tagja kitüntető cím birtokosa, a Redemptio lap alapítója és felelős szerkesztőjének áldozatos tevékenységének köszönhetően.    
   A negyedszázad alatt az újság megjelenésében és tartalmában jelentősen fejlődött. 2006-tól 24 oldalon, jelenleg 28 vagy ettől is több oldalon színes kiadásban két havonként 1000 példányban jelenik meg.
   A 2019 évi kiadáshoz, a rendszeres megjelenéshez az előfizetők és az újságot megvásárlók 500,- Ft-tal példányonként járulhatnak hozzá.
   A Fényszaruiak Baráti Egyesülete megalakulásától felkarolta, bonyolítja az újság Jászfényszarun a lakosság és az elszármazottak körében való terjesztését. Havi 30 példány értékesítését végzi.

Módosítás: (2019. április 14. vasárnap, 14:28)

 

PostHeaderIcon Fényszarusi vagy fényszarui - hogyan írjuk, mondjuk helyesen?

fenyszarusi 1 fenyszarusi 2

Egyre több helyen találkozom a felmerülő kérdéssel, hogy vajon melyik a helyes községünk nevének –i melléknévképzős alakját tekintve, a fényszarusi vagy fényszarui? Sokan pálcát törnek egyik vagy másik felett, és műveletlennek tartják az azt használókat.

A magyar nyelv bizonyos esetekben nem szereti, elkerülni igyekszik a magánhangzó-torlódást, elsősorban pl. kötőhangzó jelenlétében. Érvényes ez az ’-i’ képző csatolására is: e képző magánhangzóra végződő szavakhoz való kapcsolása nyelvbotlással jár, ezért a magyar nyelvben az idők során a következő ejtéskönnyítő lehetőségek alakultak ki az így keletkező „mássalhangzóhiány” (ún. hiátus) kiküszöbölésére:

Módosítás: (2019. április 14. vasárnap, 14:20)

 

PostHeaderIcon A Reformáció a Jászságban a 16-17. század

selmeczi 2018 12 15 3

 

A latin eredetű reformáció szó jelentése a római katolikus kereszténységben az egyház vezetőinek, tagjainak, szervezetének, tanításának megújulására-megújítására való törekvés, visszatérés a Szentírás szellemiségéhez, az Újszövetség előírásaihoz. A klasszikus értelemben vett reformáció Martin Luther fellépésével kezdődött, aki 1517. október 31-én 95 tételben fejtette ki nézeteit, majd kidolgozta a reformáció alapvető tanításait.

Módosítás: (2019. április 14. vasárnap, 14:09)

 

PostHeaderIcon FÉBE kirándulás

Pannonhalmai főapátság és Tihanyi apátság megismerése 

kovacs tamas

   A FÉBE kellőszámú (50 fő) jelentkezés esetén 2019. június 22. (szombaton) a Pannonhalmi főapátságba és a Tihanyi apátságba – önköltséges – látogatás szervez, a főapátságban helyi idegenvezetőnk Kovács Tamás atya (FÉBE-tag) lesz. Megismerjük a főapátság nevezetességeit, arborétumi séta és gyógynövénykerti látogatás (vezetéssel), 3 féle bencés csokoládé kóstoló. Igény esetén útban Tihany felé ebéd.    
   Hazafelé 90 percet töltünk a Tihanyi apátságban, ahol a templomot és altemplomot nézzük meg.
   Részvételi díj: dolgozóknak - 3500 Ft/fő autóbuszköltség, 5600 Ft/ fő a belépők, összesen 9100 Ft/fő; - diák, pedagógus, nyugdíjas – 3500 Ft/fő autóbuszköltség, 3600 Ft/fő a belépők, összesen 7100 Ft/fő. Igényesetén - útban Tihany felé a kétfogásos - ebéd költsége kb. 2800 Ft/fő.
   Jelentkezni lehet:
március 31-ig személyesen a Városi Értéktárban (Szentcsalád tér 12.) vagy telefonon 06-57-660-800 és +36-30-337-3336 Tóth Tibornál, 3500 Ft/fő előleg befizetésével. 

Tóth Tibor

Módosítás: (2019. március 07. csütörtök, 16:33)

 

PostHeaderIcon Felhívás

Felhívás
a helyi általános iskola 7. osztályos tanulóihoz

palla gabor

   Dr. Palla Gábor közgazdász – szülei, nagyszülei révén – gyökerei itt található, tagja a Fényszaruiak Baráti Egyesületének nem először tesz nagylelkű felajánlást.
   Először 2014. szeptember 20-án a település első Kulturális Örökség Napján a Városháza dísztermében hirdette meg a „jó tanuló – felkészült túrázó” pályázatot.
   Január hónapban ismét megkeresett, hogy újabb felajánlást tenne a 7. osztályos tanulók számára. Fontosnak tartja, hogy a tovább tanulás szempontjából az év végi bizonyítvány eredménye minél jobb legyen. Ennek ösztönzésére 25.000 – 25.000 forintértékben tanulásszempontjából fontos tárgyi eszközöket (hátizsák, hasznos tanulást segítő kellékek) ajánl fel egy leány és egy fiú számára, aki a félévi bizonyítványhoz képest minél jobb átlageredményt ér el, vagy is minél több tantárgyból a félévihez képes javít.
   Kéri, hogy az igazgató asszony, a 7.-es osztályfőnökökkel együtt hirdessék ki ezt a FÉBE által koordinált felhívást.
   Az évet lezáró értekezlet után tegyenek javaslatot egy leány és egy fiú személyére, aki félévi átlagát legnagyobb mértékben túlszárnyalta.
   A tanévzáró ünnepségén – az igazgató és osztályfőnökök közös döntése alapján – a győzteseknek a FÉBE elnöke vagy megbízottja átadja dr. Palla Gábor nevében a megérdemelt tárgyi jutalmat.
   A meghirdető és a FÉBE elnöksége jó felkészülést és minél jobb jegyek elérését kíván a tanulóknak. Nem csak a felhívás miatt, hanem a tovább tanulás érdekében minden tanulónak ez a legfőbb feladata, érdeke is.
 

Tóth Tibor

Fotó: Dr. Palla Gábor (FÉBE fotó archívum)


Módosítás: (2019. március 07. csütörtök, 16:26)

 

PostHeaderIcon Fényszarusi telepesek Dunántúlon

kiss jozsef telepesek 19890001

2018. december 15-én Helytörténeti Konferencia keretén belül emlékezett meg a Fényszaruiak Baráti Egyesülete (FÉBE) és Jászfényszaru városa Kiss József (1924-1989) általános iskolai tanár és helytörténeti kutatónak a község történetének feltárásban és megőrzésében végzett elévülhetetlen kutatómunkájáról. A konferenciát megelőzően a róla elnevezett Helytörténeti Gyűjtemény épülete (Somogyi Béla út 24.) előtt munkásságára az általa kiadott egyik összefoglaló tanulmányának bemutatásán keresztül emlékezett meg a FÉBE Tóth Tibor elnök vezetésével, dr. Kiss Dávid Sándor elnökségi tag rövid előadásában. Az előadásban Kiss József tanár úr élete utolsó napjaiban megjelent, Jászfényszarui telepesek Dunántúlon 1946-1950 című tanulmányának (szerkesztette: Szurmay Ernő, felelős kiadó: Csikós Ferenc; 1989, Szolnok) ismertetése hangzott el a következőképpen.

Módosítás: (2019. március 07. csütörtök, 13:43)

 

PostHeaderIcon Az V. teltházas óévbúcsúztató családias, baráti hangulatban zajlott

oevbucsuztato 2018 1

   A Fényszaruiak Baráti Egyesülete együttműködve Vágó Tibor üzemeltetővel a Régi Kaszinó étterem és kávézó nagytermében 2018. december 28-án teltházas óévbúcsúztató zenés programot szervezett. Az esthez a szellemi táplálékot ingyenesen a FÉBE, a vacsorát egy pohár pezsgővel önköltségen a Vágó Bt. biztosította.
  
A FÉBE elnöke köszöntötte a jelenlévőket, elmondta a hármas jubileum jegyében került megszervezésre, hiszen huszonöt éves a város, a FÉBE és V. rendezvény megtartásra került sor. A jegyek december elején néhány nap alatt elkeltek.

Módosítás: (2019. március 07. csütörtök, 13:22)

 

PostHeaderIcon Személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlása

   A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége, a Jászfényszaruért Alapítvány Kuratóriuma ezúton köszöni meg a 2017 év SZJA-ból, mint egy hétszázezer forint felajánlást, melyet az egyesület és az alapítvány negyedszázados fennállásához kapcsolódó könyvkiadáshoz, rendezvényekhez használta fel.
Kérjük, hogy a 2018 évi jövedelme után fizetett SZJA-ból 1 %-os a

Fényszaruiak Baráti Egyesületének adószáma: 18822317-1-16
vagy a
Jászfényszaruért Alapítványnak adószáma: 18823514-1-16

szíveskedjen felajánlani, mert csak kellő támogatottság mellett tudjuk közhasznúsági minősítésünket megőrizni, és programjainkat megvalósítani.
Aki rendelkezik ügyfélkapuval az a NAV által elkészített adóbevallás jóváhagyásakor ott rendelkezhet a kétszer 1-1 % felajánlásáról.
A kézzel elkészített adóbevallásnál, a melléklet kitöltésével folyamatosan lehet, de legkésőbb május 20-ig kell rendelkezni a SZJA 1 %-os felajánlásáról.
Kérjük, ne hagyja elveszni az 1 %-át, szolgáljon az nemes helyi célt, ha szükséges kérje segítségünket.
 

Tóth Tibor

Módosítás: (2019. február 10. vasárnap, 19:31)

 

PostHeaderIcon Helytörténeti konferencia

helytorteneti konferencia 1

   A FÉBE kezdeményezésére és szervezésében a „Falumúzeum” Néprajzi kiállítás félévszázados jubileuma alkalmából 2018. december 15-én (szombaton) a Városháza dísztermében Helytörténeti konferenciára került sor. A rendezvényen, - amely része volt a város és az egyesület negyedszázados rendezvény sorozatának, - hat előadás hangzott el. A jubileumra és Kiss József tiszteletére a FÉBE 15. könyve Történelmi források Jászfényszaru múltjához címmel jelent meg.

Módosítás: (2019. február 10. vasárnap, 19:22)

 

PostHeaderIcon A hónap értéktári érdekessége - egy esküvő a múltból

ertektari erdekesseg 201901 2   A Tanítók emlékművének 10 éves jubileumi ünnepségén jelen volt (mint 2002-ben az avatáson is) Darabos Pálné született Gál Ágota, Gál István tanító (1926-1941 között tanított Jászfényszarun) leánya és Kertész János tanító unokája. Gál Ágota 1931. augusztus 29–én Jászfényszarun született és itt élt 10 éves koráig. Édesapját 1941-ben Újvidékre a Repülőtéri Iskola igazgatójának nevezték ki, így került el család Jászfényszaruról. Anyai nagyapja Kertész János (1893-1927 között tanított Jászfényszarun) a Fő úton (a mai Szabadság úton) Pető Antal háza és hentes üzletével (a régi ház helyén épült házban ma leánya és unokája Ézsiás Istvánné és Ézsiás István lakik családjával) átellenben laktak, bal oldali szomszédjuk volt Szalaiék.

Módosítás: (2019. február 10. vasárnap, 19:00)

 

PostHeaderIcon Ünnepi jókívánság

kari 1

Módosítás: (2018. december 21. péntek, 10:01)

 
További cikkeink...
Bejelentkezés
Levelezés

Be kell jelentkezni!

Beérkezett üzenetek

Be kell jelentkezni!

Jelenleg Online
Nincs
Eddig
Regisztrált tagok : 203
Utoljára regisztrált : yryvyt
Ma : 0 új regisztrált
A héten : 0 új regisztrált
A hónapban : 1 új regisztrált
Eseménynaptár
Regisztrált tagjaink