Egyesületi

 

Táncolják: A FÉBE Borostyán Táncklub volt táncosai

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége május 17-ére a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár klubtermébe hívta össze az egyesület tagságát az éves beszámoló és feladat meghatározó közgyűlésre.
   A köszöntő szavak után kegyelettel emlékeztek az egy év alatt elhunyt Kovács Lászlóné, Langó Imre (Gödöllő), Darázs András, Harangozó Miklós (Hatvan), Harangozó Sándorné (Kecskemét) és Barna Géza tagokra.
   Az elnökségi beszámoló gazdag programomról adott számot. A város és az egyesület negyedszázados fennállásának több közös eseményét elevenítették fel. Az elmúlt évben egy helyi szerző Ézsiás Rózsa gasztronómiai könyve, a FÉBE és alapítvány negyedszázadának történetét összegző kötetet és díszkiadásban megjelentett a Történeti források Jászfényszaru múltjához című kiadvány. A november 3-i egész napos jubileumi ünnepség, jubileumi mamutfenyő csemeteültetéssel vette kezdetét.

Köszönjük, hogy jelentkezett és részt vesz a FÉBE által szervezett Apátsági kiránduláson.
Indulás: a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár parkolójából, 2019. június 22-én 7 órakor, 21 fős autóbusszal, kifelé haladva az autóbuszmegállókban felvesszük az utasokat.

Köszönjük, hogy jelentkezett és részt vesz a FÉBE által szervezett Apátsági kiránduláson.

Indulás: a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár parkolójából, 2019. június 22-én 5óra 30 perckor, 56 fős autóbusszal.

tamus belaA Fényszaruiak Baráti Egyesületének alapszabályában a környezetvédelem fontossága is szerepel. Egy kisvárosi civilszervezetnek érdekérvényesítési lehetősége igen korlátozott, úgy is mondhatnánk minimális. Ez irányú tevékenységünket a Magyar Természetvédők Szövetségében, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és más országos hatókörrel rendelkező civilek által szervezett rendezvények kapcsán végezzük.
   Az elnökségben e munkát Tamus Béla Budapesten élő – a témában elkötelezett – alapító elnökségi tagunk végzi. Évente 5-6 konferencián, tanácskozáson vesz részt, képviseli egyesületünket.
   2019 évben már eddig három alkalommal vett részt környezetvédelmi témában Budapesten szerzett tanácskozásokon. Az ott szerzett ismereteiről feljegyzéseket készít és a FÉBE elnökségéhez eljutatja, ezáltal csatlakozunk vagy támogatunk egy-egy fontos országos kezdeményezést.

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 1993. október 30-án 51 taggal alakult, jelenleg 231 tagja és három önálló csoportja (Színházbajárók Baráti Köre, Kiss József Helytörténeti kutatócsoport, Szűcs Mihály Huszárbandérium) van, a csoportokban több mint 200 fő azok száma, akik nem tagjai az egyesületnek.

            Az egyesületet a JNKSZ Megyei Bíróság 1999. január 21-i, majd a Szolnoki Törvényszék 2015. szeptember 23-i végzésével közhasznú szervezetté jegyezte be. Az egyesület közhasznú feladatköre alapszabályzata szerint tudományos tevékenységre, kutatásra, nevelésre, oktatásra, képességfejlesztésre, ismeretterjesztésre, kulturális tevékenységre, kulturális örökség megóvására, műemlékvédelemre, környezetvédelemre, terjed ki.

            Az egyesület az elmúlt 25 évben programjaival nem csak tagjainak, hanem az érdeklődő jászfényszarui lakosoknak adott sokszínű és rétű lehetőséget a közös együttlétre, a tartalmas foglalatosságra, amelyet a 2019-ben is folytatni kívánjuk.

   A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 1993. október 30-án 51 taggal alakult, jelenleg 231 tagja és három önálló csoportja (Színházbajárók Baráti Köre, Kiss József Helytörténeti kutatócsoport, Szűcs Mihály Huszárbandérium) van. A csoportokban közel 200 fő azok száma, akik nem tagjai az egyesületnek.

   Az egyesületet a JNKSZ Megyei Bíróság 1999. január 21-i, majd a Szolnoki Törvényszék 2015. szeptember 23-i végzésével közhasznú szervezetként jegyezte be.
   Az egyesület közhasznú feladatköre alapszabályzata szerint tudományos tevékenységre, kutatásra, nevelésre, oktatásra, képességfejlesztésre, ismeretterjesztésre, kulturális tevékenységre, kulturális örökség megóvására, műemlékvédelemre, környezetvédelemre, terjed ki.

   Az egyesület az elmúlt 25 évben programjaival nem csak tagjainak, hanem az érdeklődő jászfényszarui lakosoknak és azon túl is sokszínű és rétű lehetőséget teremtett a közös együttlétre, a tartalmas foglalatosságra.

   Az egyesületnek a 25 év alatt számos hagyománnyá vált rendezvénye alakult ki, mely az évente aktuális rendezvényekkel, programokkal egészül ki.

Redemptio 20190001

   A Redemptio a jász és kun települések honismereti lapjának negyedszázados jubileumát az elmúlt év november 21-én a kiadó, a szerkesztőség méltóképen ünnepelte meg.
   A lap megjelentetését az elmúlt 25 évben a Jász Múzeumért Alapítvány vállalta fel, Hortiné dr. Bathó Edit Jász Múzeum igazgatója, a FÉBE Tiszteletbeli tagja kitüntető cím birtokosa, a Redemptio lap alapítója és felelős szerkesztőjének áldozatos tevékenységének köszönhetően.    
   A negyedszázad alatt az újság megjelenésében és tartalmában jelentősen fejlődött. 2006-tól 24 oldalon, jelenleg 28 vagy ettől is több oldalon színes kiadásban két havonként 1000 példányban jelenik meg.
   A 2019 évi kiadáshoz, a rendszeres megjelenéshez az előfizetők és az újságot megvásárlók 500,- Ft-tal példányonként járulhatnak hozzá.
   A Fényszaruiak Baráti Egyesülete megalakulásától felkarolta, bonyolítja az újság Jászfényszarun a lakosság és az elszármazottak körében való terjesztését. Havi 30 példány értékesítését végzi.

fenyszarusi 1 fenyszarusi 2

Egyre több helyen találkozom a felmerülő kérdéssel, hogy vajon melyik a helyes községünk nevének –i melléknévképzős alakját tekintve, a fényszarusi vagy fényszarui? Sokan pálcát törnek egyik vagy másik felett, és műveletlennek tartják az azt használókat.

A magyar nyelv bizonyos esetekben nem szereti, elkerülni igyekszik a magánhangzó-torlódást, elsősorban pl. kötőhangzó jelenlétében. Érvényes ez az ’-i’ képző csatolására is: e képző magánhangzóra végződő szavakhoz való kapcsolása nyelvbotlással jár, ezért a magyar nyelvben az idők során a következő ejtéskönnyítő lehetőségek alakultak ki az így keletkező „mássalhangzóhiány” (ún. hiátus) kiküszöbölésére:

selmeczi 2018 12 15 3

 

A latin eredetű reformáció szó jelentése a római katolikus kereszténységben az egyház vezetőinek, tagjainak, szervezetének, tanításának megújulására-megújítására való törekvés, visszatérés a Szentírás szellemiségéhez, az Újszövetség előírásaihoz. A klasszikus értelemben vett reformáció Martin Luther fellépésével kezdődött, aki 1517. október 31-én 95 tételben fejtette ki nézeteit, majd kidolgozta a reformáció alapvető tanításait.

Pannonhalmai főapátság és Tihanyi apátság megismerése 

kovacs tamas

   A FÉBE kellőszámú (50 fő) jelentkezés esetén 2019. június 22. (szombaton) a Pannonhalmi főapátságba és a Tihanyi apátságba – önköltséges – látogatás szervez, a főapátságban helyi idegenvezetőnk Kovács Tamás atya (FÉBE-tag) lesz. Megismerjük a főapátság nevezetességeit, arborétumi séta és gyógynövénykerti látogatás (vezetéssel), 3 féle bencés csokoládé kóstoló. Igény esetén útban Tihany felé ebéd.    
   Hazafelé 90 percet töltünk a Tihanyi apátságban, ahol a templomot és altemplomot nézzük meg.
   Részvételi díj: dolgozóknak - 3500 Ft/fő autóbuszköltség, 5600 Ft/ fő a belépők, összesen 9100 Ft/fő; - diák, pedagógus, nyugdíjas – 3500 Ft/fő autóbuszköltség, 3600 Ft/fő a belépők, összesen 7100 Ft/fő. Igényesetén - útban Tihany felé a kétfogásos - ebéd költsége kb. 2800 Ft/fő.
   Jelentkezni lehet:
március 31-ig személyesen a Városi Értéktárban (Szentcsalád tér 12.) vagy telefonon 06-57-660-800 és +36-30-337-3336 Tóth Tibornál, 3500 Ft/fő előleg befizetésével. 

Tóth Tibor