PostHeaderIcon A hónak értéktári érdekessége

jaszsagi katolikus tudosito

88 évvel ezelőtt jelent meg a
JÁSZSÁGI KATHOLIKUS TUDOSÍTÓ

 

  

A Városi Értéktárban található Ngs. Danassy Mária tanítónő által előfizetett újság 1930. május havi száma, ára 30 fillér. Mi történt a Jászságban? című rovatban két jászfényszarui hír is olvasható. Az idézet betű és írásjel szerint az eredetivel megegyezik.

   „Emlékhársak Jászfényszarun. Hebrony Kálmán plebános kezdeményezésére a jászfényszaru Szent Imre bizottság elhatározta, hogy a liliomos magyar herceg tiszteletére a fiuiskola elé emlék-hársfákat ültetnek. A parkirozott templomtér felső részét Hösök ligetének, az alsó részét pedig Szent Imre terének fogják nevezni.”
   A fiúiskola, kisiskola néven ma is áll, az útszélesítése miatt a hársfák áldozatul estek. A volt lányiskola helyén a város avatás 10 évfordulója kapcsán 2013. április 1-jén Göncz Árpád a Magyar Köztársaság Elnöke (1990-2010-ig) és Koltay József településünk kántora (1946-1998-ig) ültetett egy ezüsthársfát, valamint 2001. augusztus 19-én Varga Mihály pénzügyminiszter által felavatott Millenniumi díszkút mögött is növekszik három hársfa. A tér egy része ma igaz nem Szent Imre nevét, hanem Szentcsalád tér nevet viseli.
Nincsenek véletlenek.
   „Vallásos szinielöadás Jászfényszarun. Március 22, 23 és 24-én a jászfényszarui leányegyesület, leventék és szivgárdisták igen szép erkölcsi és anyagi sikerrel adták elő A lourdesi pásztor leány cimű vallási tárgyu szinművet, melynek betanitását az ottani tantestűlet tagjainak áldozatkész közreműködésével Tóth János tanító végezte. Szereplők voltak: Rubint Viktus, Kiss Verona, Harangozó Teréz, R. Nagy Klári, Bartus Mimi, Márton Kornélia, Ágoston Mariska, Kóródi Ilona, Fónagy Ica, Smazsinka Ilona, Borhu Eta. A bevétel 150-pengő volt.”
   Köszönettel vesszük és közkincsé tesszük, ha valakinek az előadásról csoportképe van és egy másolás erejéig a Városi Értéktárba (Szentcsalád tér 12.) behozza.
                                                                                                                      Tóth Tibor

Fotó: Az újság címoldala