A Boldogot Jászfényszaruval összekötő út ünnepélyes átadásán, 1995. október 20-án ezen ünnepség alkalmával először mutatkozott be a Jászfényszarui Lovas Bandérium, melynek akkori tagjai Ézsiás Vencel, Bali Béla, Kiss P László, Pintér Ildikó, Nagy Tibor és Rubint József voltak.
   A tagok száma tovább gyarapodott, és 1996. március 17-én a Városháza Dísztermében 13 fő szabad elhatározásából kinyilvánította, hogy a szülőföld és őseik szeretetétől indítatva a FÉBE keretében önálló csoportként létrehozza a Szűcs Mihály Huszárbandériumot.
   A csoport célja többek között a Jászság és Jászfényszaru régi huszárbandériumi hagyományainak ápolása, felelevenítése, megőrzése magunk és utódainak gazdagodására. A jász huszár, mint a szabad redemptus jászok ősi szimbólumának tudatosítása, a jász öntudat felelevenítésének segítése, ösztönzése. A huszárbandérium névadójának, Szűcs Mihály bandériumi főhadnagy munkásságának, emlékének ápolása. A város és az egyesület rendezvényeinek színesítése, tartalmasabbá tétele. Jászfényszaru város jó hírnevének öregbítése.

   Az alakuló ülésen az előkészítésben, szervezésben meghatározó részt vállaló Ézsiás Venceltválasztották meg a bandérium kapitányának. Jelenleg hagyományőrző huszár őrnagyként irányítja a közösséget.
   A jászfényszarui huszárok évente általában 40-50 rendezvényen vesznek részt, több európai országban képviselték hazánkat és szűkebb pátriánkat, a Jászságot, Jászfényszarut. Jártak Ausztriában, Csehországban, Romániában, Szlovákiában, Horvátországban, Szlovéniában (ahol testvér szervezetük is van), Olaszországban, Németországban, Franciaországban, Lengyelországban, Belgiumban, Finnországban, de eljutottak San Franciscóba (USA) is.
Szakmai munkájuk elismerését jelentette, hogy a bandériumból 2001–2004 között öt fő szolgált a Magyar Köztársaság Nemzeti Lovas Díszegységében, amely a köztársasági elnök házi ezrede. 2003-tól a Gödöllői Királyi Kastély a fényszarui huszárokat házi ezredévé fogadta, évente 5-8 alkalommal színesítik, teszik tartalmasabbá a kastélyi rendezvényeket. Huszárként szerepeltek a Hídember című magyar játékfilmben és a Sisi életét feldolgozó német történelmi filmben. 2008-ban és 2009-ben újabb szakmai elismerést jelentett számukra, hogy a Nemzeti Vágta országos rendezvényen a versenyzők és győztesek díszfelvonulását vezették.
   2006. augusztus 19-én megalakulásuk 10 éves jubileuma kapcsán a városi ünnepség keretében Jászfényszaru Város Önkormányzata Jászfényszaruért emlékérem kitüntetésbenrészesítette a közösséget. A Fényszaruiak Baráti Egyesülete pedig a Szűcs Mihály Huszárbandériumnak csapatzászlót ajándékozott. A zászlóanyai feladatokat a felszentelés alkalmából Wittner Mária országgyűlési képviselő látta el.
   2012-től több alkalommal augusztus hó 18. napján a fényszarui és a szlovén huszárok a császár születésnapjának tiszteletére Bad Ischl-ben megrendezett katonai parádén vettek részt.
   A FÉBE – a huszárbandérium kapcsán – 1996 óta tagja a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetségnek (MHKHSZ), ahol Ézsiás Vencel az egyik választott alelnöki tisztséget látja el. Munkája elismeréseként honvédelmi miniszteri kitüntetést, a belügyminisztertől pedig Arany Gyűrű emléktárgyat kapott.
   A Szűcs Mihály Huszárbandériumból került ki Ézsiás István személyében a JászfényszaruiJász Világtalálkozó alkalmából 1998-ban az első jászkapitány, de szintén Ő töltötte be először a jászkun főkapitányi tisztséget is. Emeritus jászkapitány, illetve főkapitányként meghatározó személye a kapitányok tanácsában. A huszárbandérium szakmai munkájának szervezésében is jelentős érdemeket szerzett.
   A Szűcs Mihály Huszárbandériumban nevelődött huszárrá, közösségi emberé Ézsiás Barnabás, akit 2018-ban a jászfényszarui Jász Világtalálkozón megválasztottak a legfiatalabb jászkapitánynak.
   Az elmúlt huszonöt évben 10 főtől kellet örökre búcsút venniük, mely jelentős veszteséget jelentett a közösségnek is. A Szűcs Mihály Huszárbandériumhoz csatlakozott a helyi jász asszonyok közössége, színesítve, tartalmasabbá téve programjaikat.
   Az utóbbi években munkájuk középpontjában a fiatalok hazafias nevelése, a huszárság történetének hiteles megismertetése áll. Az országon belül és határainkon túl óvodákban, iskolákban, ünnepek kapcsán, országos programokon foglalkoznak a jövő nemzedékével.
Széleskörű kapcsolatrendszerrel, együttműködéssel rendelkeznek.
   Az elmúlt évben, és jelenleg is, a pandémia miatt programjaikat nem tudták megvalósítani, a rendezvények elmaradtak, illetve elmaradnak. Néhány kisebb szabadtéri programban működtek közre.
   A negyedszázados jubileum kapcsán a MHKHSZ részéről a szövetség tiszteletbeli elnöke Győrffy-Villám András hő. dandártábornok és az elnök Székely Tibor hő. huszár ezredes (akik több alkalommal személyen vettek részt jászfényszarui programokon) gratuláltak az elért eredményekhez. Az állomány minden tagjának, segítőinek, támogatóinak további sikereket kívántak a magyar huszárok hagyományainak megőrzéséért, gyarapításáért.
   A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a jubileum kapcsán a közösség tiszteletére emlékbélyeget jelentet meg.
Erőt, tisztességet huszárok!

Tóth Tibor

 

Fotó: FÉBE archívum

1./ A boldogi kövesút avatáson, már dobolt Zsámboki Zsolt a későbbi huszár, a városi lovas rendezvények főszervezője – 1995.10.20.
2./ Kis huszárok Szűcs Mihály (1823-1903) évfordulós megemlékezésen a Felső temetői kápolna előtt – 1998.10.04.
3./ A Szűcs Mihály Huszárbandérium ünnepi állománygyűlése a művelődési házban – 2005.02.13.
4./ Tavaszi hadjáratra emlékező felvonulás Hatvanban – 2015.03.28.