Városi

 

Jászfényszaru város nevében a helyi lap hasábjain köszöntjük a 30 éves Samsung valamennyi volt és jelenlegi dolgozóját.
A továbbiakban a Mi újság Fényszarun? című havilapban megjelent cikkekből válogatva idézzük fel a harminc év főbb állomásait.
- 2011 márciusában a Szivárvány Óvoda Katica csoportja a Samsungban gyárlátogatáson vett részt. A csoportot Szabó Andor fogadta, majd Pető István kalauzolásával nézték meg a tévégyártás folyamatát.

- Június 25-én a Samsung napon Jászfényszarun a sportpályán ötezer fő vett részt. A rendezvényen megjelent Suh Chung-Ha, a Dél-Koreai Köztársaság nagykövete és Győriné dr. Czeglédi Márta, Jászfényszaru város polgármestere. A városnéző kisvonattal érkező Samsung vezetőket, családtagjaikat, a vendégeket a Kiss József Helytörténeti Gyűjteménynél az önkormányzat lelkes csapata fogadta. A gyűjtemény mellett a közösségi térben a település múltjából fotókiállítás és gasztronómiai kóstoló fogadta.

- Augusztus 15-én „Tiszteletbeli gyárigazgató” címet kapott Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony. A díjat Jang SiHo, a jászfényszarui gyár elnöke adta át.*

- Augusztus 19-én a Szent István-napi ünnepségen az önkormányzat által alapított Jászfényszaru Díszpolgára címet adományozott Jang SiHo villamos- és gépészmérnöknek, a Samsung Electronics Magyar Zrt. elnökének.

- Október 22-én a városi ünnepségen Szűcsné Jáger Magdolna több mint két évtizedes Samsungnál végzett munkájának elismeréseként, mely során a helyieket a koreai, illetve a koreai dolgozókat a jászsági és helyi kultúrával, hagyományokkal megismertette, az önkormányzat Jászfényszaruért emlékérem kitüntetésben részesítette.

 

Önkormányzati választások Jászfényszarun*

2014–2019

   Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára, vasárnapra tűzte ki az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását. A választáson, Jászfényszarun a szavazásra jogosultak 31,69 %-a jelent meg.

   Polgármesterjelölt: Győriné dr. Czeglédi Márta.
   Képviselőjelöltek: Bagi Gergő, Balogh Béla, Basa Éva, Berényi Ferenc, Dobákné Simon-Kiss Judit, Győri János Bertalan, Kaszai István Tamás, Kovács János, Lovászné Török Magdolna, Mezei Zsolt, Sándor Sándor, Sánta Ferenc, Szabó László, Szakali János Vendel, Tóth Norbert, Tóth Tibor, Török Csaba, Török Imre, Zsámboki Sándor (19 fő)

   Megválasztott képviselők: Berényi Ferenc, Győri János Bertalan, Lovászné Török Magdolna, Sándor Sándor, Szabó László, Szakali János Vendel, Tóth Norbert, Zsámboki Sándor.

1990-2020

   Jászfényszaru város nevében a helyi lap hasábjain köszöntjük a 30 éves Samsung valamennyi volt és jelenlegi dolgozóját.
   A továbbiakban a Mi újság Fényszarun? című havi lapban megjelent cikkekből válogatva idézzük fel a harminc év főbb állomásait, illetve Zong Attila, a Samsung HR osztály vezetőjének csapata egészítette ki a főbb eseményeket írással és képekkel, amelyek a helyi lapba nem kerültek be, ezeket *-al jelöltük.

Önkormányzati választások Jászfényszarun*
2002-2006

 

   A Magyar Köztársaság Elnöke 2002. október 30-ára, vasárnapra tűzte ki az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását. A választáson, Jászfényszarun a szavazásra jogosultak 39,06 %-a jelent meg. A vastagon szedett személyek kerültek megválasztásra

   Jászfényszaru város nevében a helyi lap hasábjain köszöntjük a 30 éves Samsung valamennyi volt és jelenlegi dolgozóját.
   A kezdetekről: A budapesti ORION Rádió és Villamossági Vállalt 1988-ban - a piacgazdaság előtérbe kerülésével - a működő tőke bevonására tárgyalásokat kezdett vegyesvállalat alakítására a dél-koreai, magánkézben lévő SAMSUNG céggel. Az elképzelés realizálásához jelentősen hozzájárult az a körülmény, hogy az egykori szocialista blokk országai közül elsőként 1989. február 1-jével Magyar Népköztársaság felvette a diplomáciai kapcsolatot Dél-Koreával.
   A tárgyalások ezt követően felgyorsultak és 1989 első felében eredményre vezettek. Dél-Korea Samsung központban 1989. április 13-án megtartott tárgyalásokon megállapodtak magyar-koreai vegyesvállalat létrehozásáról. A megbeszéleseken részt vett Kun Lajos az ORION Rádió és Villamossági Vállalat Igazgatóságának tagja, a jászfényszarui VII. Gyáregység vezetője, Kovács László az ORION Rádió és Villamossági Vállalat vezérigazgatója, és az Ipari Minisztérium képviselője és a Samsung tárgyalási delegációja.
   A második félévben nagyjából azonos alaptőkével 50-50%-ban részvénytársaságot hoztak létre Jászfényszarun. A magyar fél a területet, épületet, a felújítással kapcsolatos épületgépészeti, víz, elektromos szükségletet biztosította. A koreai partner pedig a korszerű szállítószalagokat, mikroprocesszoros vezérlésű automatákat és a színes TV készülékek konstrukcióját hozta. A tényleges alapítás lebonyolítása, jóváhagyása 1989 decemberében történt meg.
   A továbbiakban a Mi újság Fényszarun? című havi lapban megjelent cikkekből válogatva idézzük fel a harminc év főbb állomásait.
- Jászfényszarun a termelés 1990áprilisában döntően az ORION VII. gyárégségből átvett 70 fővel kezdődött el.

1. rész 1990-2002

   Az 1950. évi I. törvény a tanácsokról 40 éves regnálása után, a rendszerváltozás létrehozta az önkormányzati rendszert. A jogi alapját az 1990. évi LXIV. törvény teremtette meg, amely rendelkezett a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról. Az önkormányzatok a helyi államhatalmi-népképviseleti szervek, a helyi hatalomgyakorlás szervei. A helyi önkormányzás joga a választópolgárok közösségét illeti meg. A választópolgárok az önkormányzati testületbe választott képviselők és közvetlenül választott polgármester útján vesznek részt, az önkormányzásban, a helyi közügyekben. Az önkormányzatok jogai egyenlőek, közöttük nincs alá-fölé rendeltség, csak az ellátandó feladatok terjedelme más-más. A közügyek intézése során kötelező és önként vállalt feladatokat látnak el. Saját ügyeikben önálló döntési joguk van, a kormány csak ellenőrzési jogkört gyakorolhat felettük. A képviselő-testület kezdetben 13 főből állt, de a 2010. évi módosítás után 8 főre csökkent, plusz a polgármester. Napjainkban Magyarország helyi önkormányzatairól, az önkormányzat működéséről a 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezik. A törvény értelmében az önkormányzatok feladatai módosultak.

   A FÉBE és Városi Értéktár a több mint 20 évvel ezelőtt készült fotókkal emlékezik az idősekre, azokra is, akik már nincsenek köztünk.

   Tisztelet azoknak is akik kiszolgálják, gondozták, segítik az időseket

   Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Napjainkban kb. 600 millió hatvan év feletti személy él a világon, számuk 2025-re akár meg is kétszereződhet, éppen ezért a gyorsan öregedő világban az idősek sokat segíthetnek –önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával.

Ma lenne 89 éves Keresztesi József (1931-2018) nyugalmazott általános iskolai tanár, iparoscsaládban Tarnamérán 1931. szeptember 23-án született. A polgárit Szikszón kezdte és Hatvanban végezte el. 1951-ben érettségizett. Jásztelken feleségével együtt – Sebők Gizellával – Jásztelken 1958-ig tanított. Felajánlották számára Jászfényszarun az igazgatói állást, melyet elfogadott és nyolc évig látott el. 1972-ben Miskolcon ének-zene tanári oklevelet kapott, ettől kezdve ezt a tantárgyat tanította.
A művelődési ház keretén belül hozzájárulással elkezdődött a hangszeres zene, zongora, hegedű, gitár tanítása.
Ez jó alappal szolgált az 1976 ősszén létrehozott fúvószenekar megalakításához. A kezdettben 40 fős csoport az évek múlásával 50-60 főre felfejlődött. A hangszerek megvásárlásának jelentős részét a Béke Mgtsz anyagi támogatása tette lehetővé, a rézfúvós hangszerek az átlagtól is drágábbak voltak akkor is.

   Gyila Ferenc édesapja Jászfényszarun 1921-től 1949-ig főjegyzői tisztséget látott el.
   A szolnoki Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár digitális adattárában Jászfényszaru életrajzi adatai között szerepel. Gyila Ferenc, kisbarcsai, közs. főjző 1890. Déva. A közig. tanfolyamot Bpesten végezte. Petrillán volt jző gyak., s. jző és h. körjegyző. Kiutasítás után Jászberény város tanácsához volt beosztva. A kiutasítás oka, a trianoni országvesztés után Gyila Ferenc nem tette le a hűségesküt a román kormányra, így el kellett hagyni Erdélyt. 1920-tól h. jző Jászárokszálláson, 1921 óta Jászfényszaru főjzője. 26 hold földön gazdálkodik. A Hitelszöv., a Hangya és a Levente egyes. elnöke. Felesége: csernefalvi Sorbán Tekla, fiai: Barnabás és Ferenc. A fiúk 1922-ben, illetve 1924-ben már Jászfényszarun születtek.