Városi

  Szinte elképzelhetetlen, hogy egy 79 évvel ezelőtt készült óvodáscsoportképen valamennyi 3 és 6 év közötti óvodást azonosítani tudunk.
   A képen Márkus Mária magánóvodájába járt 50 fős vegyes csoportot (mini, kis, középső, nagy) láthatjuk. A kép középen Márkus Mária a település első óvónője.
   *Szolnok vármegye tanfelügyelője engedélyezte Márkus Mária óvónőnek magánóvoda létesítését Jászfényszaruban. „… ezennel engedélyt adok arra, hogy Jászfényszaru községben magán jellegű kisdedóvodát állíthasson és tarthasson fent… Szolnok, 1934. február 26-án.” A magán óvoda ténylegesen 1934. április 23-án nyílt meg. Márkus Máriát 1938. december 30-tól kinevezik helyettes állami óvónőnek, majd 1939. május 16-án állami segédóvónőnek. Rendes óvónő 1940. december 30-tól. Az Óvoda állami kezelésbe való vétele az óvónő számára kedvező volt, mert a fenntartási költségek ezen túl nem őt terhelték. 1956-ban nyugállományba vonult.

 Az előző lapszámunkban megemlékeztünk Hortáver József községi orvos születésének 135 éves évfordulójáról. A cikk megírása közben derült ki, hogy bátyja, Viktor a papi hivatást választotta. Emlékeztem rá, hogy az elmúlt század tízes éveiben káplánként Hortáver Viktor Jászfényszarun is teljesített lelki szolgáltatot.
   A Hortáver családi név nem szokványos, gondoltam ez nem lehet véletlen. Érzésemet a Budapesten elő unoka, dr. Kanizsay Endréné Horta Nikolette (FÉBE-tag), aki ifj. Hortáver (Horta) József leánya megerősítette, hogy Hortáver Viktor édesapjának keresztapja ajánlotta Jászfényszarut öccsének.
   Az Atyának is köszönhetjük, hogy 40 évig Hortáver József Jászfényszarun folytatott gyógyító munkát. A feleségét, Popovics Mária (1888-1979) tanítónőt Kiskapuson bátyja meglátogatásakor 1910-ben ismerte meg, aki a helyi vasútállomáson pénztárosként dolgozott, mivel tanítóként nem tudott elhelyezkedni.

   A civil szervezetek (egyesületek és alapítványok) jogi értesítőjének (Civil Közlöny) XVIII. évf. 1. száma március 5-én jelent meg. A közlöny a civil szervezetek hatályos státusz-jogszabályait (Ptk.; Közhasznúsági törvény; Bírósági nyilvántartási törvény; Megszűnési szabályok: végelszámolás, törlés); valamint az egyesületekre és alapítványokra vonatkozó COVID vírus-veszélyhelyzeti működésre vonatkozó jogi szabályokat tartalmazza.
   A Civil Közlönyt évek óta a Fényszaruiak Baráti Egyesülete előfizeti, melynek online változata a www.febe.hu honlap jobb oldalának függőleges sorában a hírlevelek között CIVIL közlöny címszó alatt található meg, ott kinyomtatható, olvasható.
Tóth Tibor

   A település főteréről (ma Szabadság és Szentcsalád tér) sok képeslap és fénykép is készült, amelyek általában a főtér nyugati oldaláról kelet (a templom) felé tekintenek.
   A most közzétett fénykép képeslap formátumú, de a hátlapon írás nincs (üres). Keletről nyugat felé történt az épületek megörökítése, a fotón így jól látható a községházától a Festőköz felé a mai Dózsa György út eleje. Jobb oldalon hátul a köz után a Hortáver szolgálati lakás és orvosi rendelő a község tulajdona volt, 1880 előtt iskola is működött az épületben, és volt itt kocsma is.

   A családi archívumban találtam egy jelmezbálos fotót. Farsang van, így aktuálisnak tartottam a közzétételét. A képen, bal oldalon cigány lánynak öltözve Riesz Izabella (1941-) (Fűri Lászlóné budapesti lakos), cigány férfi muzsikusként kezével hegedűt fogva Semegi Anna (1941-) (Pethes Antalné esztergomi lakos) látható.
   A fotó 1954/55-ös tanév második félévében, a VIII. osztály farsangi jelmezbálja alkalmából készült, 1955 februárjában. Semegi Anna az első hét évet a Vasúttannyi Általános Iskolában végezte, a VIII. osztályt a községben (mivel a tanyán csak 1-7. osztályt tanítottak).
   Az osztályfőnökük Vastag Mária tanárnő volt, aki 1938 és 1966 között tanított Jászfényszarun. Nyugdíjazása előtt igazgató-helyettesi beosztást is betöltött.
   Riesz Izabella középiskolát végzett, elkerült a községből és Budapesten biztosítási ügyintézőként vonult nyugállományba.
   Semegi Anna nappali tagozaton óvónőképzőbe Szarvasra járt. Az 1965/66-os óvodaévben Jászfényszarun volt óvónő, majd Vecsésen és Esztergomban lett nyugdíjas.
Kép és szöveg: Tóth Tibor

Forrás: filmhiradokonline.hu

Országos vonatkozású évfordulók:

- Cziffra György-emlékév 2021
Magyarország kormánya hivatalosan emlékév keretében ünnepeli Cziffra György világhírű magyar zongoraművész születésének 100. évfordulóját, amit az UNESCO nemzetközi szervezete is felvett a közösen ünnepelt évfordulók sorába.
- Báthory-emlékév 2021
A budapesti Báthory-Bem Hagyományőrző Egyesület és a szilágysomlyói Báthory István Alapítvány közösen hirdeti meg. Az emlékév több kiemelt dátumhoz is kapcsolódik: 450 éve, 1571-ben választották Báthory Istvánt Erdély fejedelmévé, 445 éve, 1576-ban tette le a lengyel királyi esküt a Wawelben, és 440 éve, 1581-ben alapította akadémiáját Kolozsváron.
- Benyovszky-emlékév 2021
A felfedező, katona, író születésének 280. és halálának 235. évfordulója alkalmából.
- Esterházy-emlékév 2021
Az Esterházy János Zarándokközpont a Pázmaneum Társulással és a Felvidéki Mária Mirjam Rádióval közösen a mártírgróf születésének 120. évfordulója alkalmából hirdeti meg.

 

Jászfényszaru város nevében a helyi lap hasábjain köszöntjük a 30 éves Samsung valamennyi volt és jelenlegi dolgozóját.
A továbbiakban a Mi újság Fényszarun? című havilapban megjelent cikkekből válogatva idézzük fel a harminc év főbb állomásait.
- 2011 márciusában a Szivárvány Óvoda Katica csoportja a Samsungban gyárlátogatáson vett részt. A csoportot Szabó Andor fogadta, majd Pető István kalauzolásával nézték meg a tévégyártás folyamatát.

- Június 25-én a Samsung napon Jászfényszarun a sportpályán ötezer fő vett részt. A rendezvényen megjelent Suh Chung-Ha, a Dél-Koreai Köztársaság nagykövete és Győriné dr. Czeglédi Márta, Jászfényszaru város polgármestere. A városnéző kisvonattal érkező Samsung vezetőket, családtagjaikat, a vendégeket a Kiss József Helytörténeti Gyűjteménynél az önkormányzat lelkes csapata fogadta. A gyűjtemény mellett a közösségi térben a település múltjából fotókiállítás és gasztronómiai kóstoló fogadta.

- Augusztus 15-én „Tiszteletbeli gyárigazgató” címet kapott Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony. A díjat Jang SiHo, a jászfényszarui gyár elnöke adta át.*

- Augusztus 19-én a Szent István-napi ünnepségen az önkormányzat által alapított Jászfényszaru Díszpolgára címet adományozott Jang SiHo villamos- és gépészmérnöknek, a Samsung Electronics Magyar Zrt. elnökének.

- Október 22-én a városi ünnepségen Szűcsné Jáger Magdolna több mint két évtizedes Samsungnál végzett munkájának elismeréseként, mely során a helyieket a koreai, illetve a koreai dolgozókat a jászsági és helyi kultúrával, hagyományokkal megismertette, az önkormányzat Jászfényszaruért emlékérem kitüntetésben részesítette.

 

Önkormányzati választások Jászfényszarun*

2014–2019

   Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára, vasárnapra tűzte ki az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását. A választáson, Jászfényszarun a szavazásra jogosultak 31,69 %-a jelent meg.

   Polgármesterjelölt: Győriné dr. Czeglédi Márta.
   Képviselőjelöltek: Bagi Gergő, Balogh Béla, Basa Éva, Berényi Ferenc, Dobákné Simon-Kiss Judit, Győri János Bertalan, Kaszai István Tamás, Kovács János, Lovászné Török Magdolna, Mezei Zsolt, Sándor Sándor, Sánta Ferenc, Szabó László, Szakali János Vendel, Tóth Norbert, Tóth Tibor, Török Csaba, Török Imre, Zsámboki Sándor (19 fő)

   Megválasztott képviselők: Berényi Ferenc, Győri János Bertalan, Lovászné Török Magdolna, Sándor Sándor, Szabó László, Szakali János Vendel, Tóth Norbert, Zsámboki Sándor.