A Redemptio a jász és kun települések honismereti lapja a XXVIII. évfolyamát kezdte el ebben az évben.
   A lap kéthavonkénti megjelentetését az elmúlt 27 évben a Jász Múzeumért Alapítvány vállalta fel, Hortiné dr. Bathó Edit, Jász Múzeum igazgatója, a FÉBE Tiszteletbeli tagja kitüntető cím birtokosa, a Redemptio lap alapítója és felelős szerkesztője áldozatos tevékenységének köszönhetően.    
   A 2021. évi kiadáshoz, a rendszeres megjelenéshez az előfizetők és az újságot megvásárlók 500,- Ft-tal példányonként járulhatnak hozzá.
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete megalakulásától felkarolta, bonyolítja az újság Jászfényszarun a lakosság és az elszármazottak körében való terjesztését.  Havi 30 példány értékesítését végzi.
   A XXVIII. évfolyam 1. szám 2021. februári 32 oldalas számából egy kis ízelítő: A jászkun szabadság jogi szabályozói IV. rész – Bánkiné dr. Molnár Erzsébet ny. történész sorozata; Emlékezés régi jászberényi tanárokra XXIII. rész – Csörgő Terézia ny. biológia-kémia szakos tanár sorozata; Víz Zoltán, a templomépítő pap – Székely Gábor helytörténeti kutató írása; A Szűcs Rózsa Alkotócsoport 2020-as eredményei – Tajti Erzsébet viseletkészítő cikke; Néhány szó a jászsági pendzsomról – dr. Selmeczi László ny. régész, néprajzkutató írása; Jászberényből indult a 48-as katonai hagyományőrző mozgalom. A Tavaszi Emlékhadjárat immár a Magyar Értéktárban. Fülöp Tibor Zoltán, a tavaszi emlékhadjáratok rendezőjével – Máté Endre hagyományőrző riportja; Búcsú Lukácsi László helytörténeti kutatótól (1949-2020) – Hortiné dr. Bathó Edit megemlékezése; Könyvek ajánlása: – dr. Suba Györgyné Kocsis Julianna: Az ONCSA áldásos tevékenysége a Jászságban; Varga Istvánné Fajszi Mária és Varga István: Mozaikok Fülöpszállás történetéből I és II. kötete; Földi József: Jászárokszállás története, Krónika a kezdetektől 2020. I. félévig.
   Kérjük a jász-kun múltunkat és jelenünket figyelemmel kísérő tagjainkat, érdeklődőket, hogy a 3000,- Ft/év összegért fizessenek elő a kéthavonként megjelenő újságra. Egy-egy lapszám 500,- forintért megvásárolható, de elő is fizethetik Gyetvai Mónika Könyvelési irodájában Szabadság út 3. vagy a Városi Értéktárban a Szentcsalád tér 12. szám alatt Tóth Tibornál. Az elszármazottaknak igény esetén postán juttatjuk el a lapot.
Kép és szöveg: Tóth Tibor