PostHeaderIcon A FÉBE tevékenysége 2017 évben

 A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 1993. október 30-án 51 taggal alakult, jelenleg 230 tagja és három önálló csoportja (Színházbajárók Baráti Köre, Kiss József Helytörténeti kutatócsoport, Szűcs Mihály Huszárbandérium) van. A csoportokban közel 200 fő azok száma, akik nem tagjai az egyesületnek.

         Az egyesületet a JNKSZ Megyei Bíróság 1999. január 21-i, majd a Szolnoki Törvényszék 2015. szeptember 23-i végzésével közhasznú szervezetként jegyezte be.
         Az egyesület közhasznú feladatköre alapszabályzata szerint tudományos tevékenységre, kutatásra, nevelésre, oktatásra, képességfejlesztésre, ismeretterjesztésre, kulturális tevékenységre, kulturális örökség megóvására, műemlékvédelemre, környezetvédelemre, terjed ki.

         Az egyesület az elmúlt 24 évben programjaival nem csak tagjainak, hanem az érdeklődő jászfényszarui lakosoknak és azon túl is sokszínű és rétű lehetőséget teremtett a közös együttlétre, a tartalmas foglalatosságra.

         Az egyesületnek a 24 év alatt számos hagyománnyá vált rendezvénye alakult ki, mely az évente aktuális rendezvényekkel, programokkal egészül ki. Így:

-        Az iskolai nyári táborok lebonyolításának, a helyi
         Vöröskereszt szervezet pályázatinak segítése.

-        Huszárhagyományok településen belüli fenntartásának biztosítása,
         pénzügyeinek bonyolítása;

-        Régi tárgyi emlékek megmentése, felújítása, újak létesítése;

-        Önköltséges budapesti színházlátogatás, országjáró, és külföldi
           kirándulások igény szerinti szervezése;

-        Ismeretterjesztő előadások szervezése;

-        A magyar történelem és a város múltjához kötődő (építmények, jogi és
         magánszemélyek) kerek évfordulók méltó megünneplése;

-        Könyvek, kiadványok (érem, CD) megjelentetése;

-        A megalakulástól napjainkig a településsel kapcsolatos értékek (tárgyi és
         írat) anyagokat, így a Kiss József (1924-1989) tanár, helytörténeti kutató    
         irathagyatékát, a Béke Mg. Tsz. (megszűnt gazdasági egység)levéltárba  
         nem került iratait és a lakosságtól kapott iratokat, az egyesület kezeli,
         melynek elhelyezése a Városi Értéktárba történt, feldolgozása.

         (A fotók, értékes régi iratok digitalizálása folyamatosan történik önkéntes        
         munkában.)

-        Lehetőségeinkhez mérten anyagiakkal, szervező, adminisztrációs és
         pénzügyi feladatok ellátásával támogatjuk az önálló csoportok
         tevékenységét, programjaik megvalósulását;

-        Felvállaltuk a településről elszármazottakkal való szervezett
         kapcsolattartást, település életében történő bevonásukat;

-      Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 22-i ülésén hozott 57/2017.(II.22.) határozata alapján Jászfényszaru Város Önkormányzata és a Fényszaruiak Baráti Egyesülete – határozatlan időre kötött – közművelődési megállapodást.

-        A FÉBE 2017. április 29-től 2018. február 28-ig alkalmaz - NMI keretében egy fő kulturális közfoglalkoztatottat, aki szeptember hónaptól táppénzes állományban van.

1./      Február 10-én péntek este 17 órára gyülekeztek a Városháza dísztermében Ézsiás László tisztelői, a versek barátai.

         Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Csikós Miklós regnáló   Jászkapitány, Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, Győri János   Bertalan alpolgármester és Zsámboki Sándor önkormányzati képviselő,         bizottsági elnök.

       A bemutatón jelen volt Grecsó Krisztián József Attila-díjasköltő, író, dr.     Sződy Szilárd a Magyar Rádió nyugalmazott „nívódíjas” dramaturgja,     rendezője, aki 1963 óta rendszeresen foglalkozik versmondókkal. Az est     során a bemutatót színesítették a közreműködők: Bereczky Szilárd         népdalénekes, országos hírű versmondó, Magyar Csaba zongoraművész,    és Szabó Krisztina énekművész.

Tóth Tibor az est házigazdája bejelentette, hogy az ünnepség két jeles          eseményt is jelent. A FÉBE szabályzata szerint tagjait kerekévfordulós         születésnapjuk alkalmából köszöntötte a ma 70 éves Ézsiás Lászlót, mely
alkalomból hétszáz példányban megjelentetett verses FÉBE CD-2 lemezének bemutatására is sor került.

2./      Február hónapban az előzőévben hétszáz példányban kiadott Szabó Krisztina: Mit ért egy hang című FÉBE CD-1 albumát, második kiadásban négyszáz példányban újból kiadtuk.

3./      A hagyományoknak megfelelően február harmadik hétvégéjének        szombatján 18-án tartottuk a XXIV. FÉBE jótékonysági műsoros        estet
         és bált.

         Az est fővédnökét Szabó László a Jászberényi Katolikus Liska József    
         Középiskola igazgatója , díszvendége Csikós Miklós jászkapitány a
         műsorvezető Solti Lilla a MTVA külpolitikai szerkesztője.
       A műsorkeretében a Rádás társulat, Borbély Brigitta, Hompok Tamás és     Németh Gábor a Bp-i Madách Színház tagjai zenés időutazásra invitálták   a bálozókat. A rendezvényen jelenlévő 170 fő az ízletes és bőséges vacsora elfogyasztása után, a báli nyitó táncot tekintette meg, melyet a         Lehel- Melody TSE tagjai mutattak be Molnár Anna táncpedagógus   irányításával.

         A tombolasorsolás után a Bál szépe bizottság dön­tését Kiss Dávid    Sándor ismertette. A FÉBE bál szépe címet tanúsító oklevelet Győri     Márta, az udvarhölgy címeket pedig Gódor Dalma és Kovács Viktória       kapta. A bál szépének fejére a FÉBE által készítetett, ékkővel    sűrűn          kirakott díszeses aranyozott vándor-koronát az előző évi bál szépe     Pál     Katalin helyezte fel.

         Hajnal három óráig a budapesti Buli Van Band zenekar húzta talpalávalót.

         A terem dekorációját Harmathné Boros Mária, a virágkompozíciót     Görbéné Réz Enikő, a hangosítást Harnos Miklós és Fekete Imre   elismerésre méltóan végezte.

Az est bevételét, a tombolából (1322 jegy eladásából) befolyt összeg és a pénzadomány jelentette. A tisztabevétel 637.000,- Ft lett, ebből 310.000,- Ft a Jászfényszaruért Alapítvány számlájára került céljainak megvalósulására. A fennmaradó 327.000,- Ft a FÉBE 2017 évi programjaihoz kerül felhasználásra. A tombolaértékesítést bonyolították Berze Anna, Tóth Bettina Anna és Varga Evelin diákok.
        

4./      A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 23 év óta biztosítja a Jász      Múzeumért Alapítvány által kiadott, REDEMPTIO – A jász és kun       telekülések          honismereti lapjának negyven példányban kéthavonta    történő terjesztését.
         A lap alapítója és felelős szerkesztője, kiadója Hortiné dr. Bathó Edit Jász    Múzeum igazgatója, a FÉBE Tiszteletbeli tagja.
        

5./      A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a Petőfi Sándor Művelődési Ház és          Könyvtár földszinti klubtermébe március 3-án (pénteken) 17      órára          várta az orchideák kedvelőit, barátait, egy kellemes 90 perces         ismeretterjesztő előadásra. Dr. Ouanphanivanh-Kiss Noémi          előadásának címe: „Trópusi és           Magyarországon élő orchideák bemutatása és tartásuk nehézségei”. A képekkel színesített teltházas előadás       nagyszerű betekintést nyúltott az orchideák világába, otthoni nevelésében.

6./      Március 25-én délután került sor a jászfényszarui vasút-tanyai          iskola öregdiákjainak találkozójára, amelyet a Fényszaruiak Baráti        Egyesülete koordinált. A találkozó résztvevői Tóth Tibor vezetésével megnézték a városháza dísztermét, majd főtéri séta keretében     az elmúlt három évben átadott épületeket, építményeket, szobrokat,        melyekről a résztvevők legnagyobb elismeréssel szóltak.

         A FÉBE elnöke megemlékezett iskolánk 90. évfordulójáról, felsorolta az      ott tanító pedagógusokat és nem feledkezett meg azokról sem, akik már nem lehettek velünk. A Tanítók emlékművénél       gyertyát gyújtott    Káposztáné Bordás Erzsébet, a jelenlévő legfiatalabb vasút-tanyai diák, a         legidősebbek, Horváth Zoltánné Barna Ilona, Nagy Lajosné Tóth Anna és    Rusai Vencel pedig koszorút helyeztek el az alapzaton.
        

7./      A MOZDULJ! Közhasznú Egyesület kezdeményezésére Alexandra     Könyvesházban (Bp. V. Nyugati tér 7.) március 25-én 14 órakor   mutatták be a FÉBE által kiadott Ézsiás László: Vers a szívemben, szívem        a versben című CD lemezét. Ézsiás László CD-jén szereplő verseit        neves          színművészek olvasták fel illetve mondták el (R. Kárpáti Péter,          Karácsonyi Zoltán). A rendezvényen, több Budapesten elő FÉBE tag részt vett.

8./      A Városi Értéktár közösségi termében az év folyamán január, február,          március, november, és december hónapokban nyolc alkalommal         tartottunk „Nosztalgia vetítéseket” hétfői napokon felelevenítve a   kilencvenes évek városi és egyesületi eseményeit.

9./      A Városi Önkormányzat által meghirdetett Város napi rendezvényen   május 1-jén délután a FÉBE résztvevője volt a civilpikniknek a városi   sportpályán. Agócs Ferenc elnökségi tag egytál ételével vártuk tagjainkat és barátainkat egy uzsonnára.

10./    A Fényszaruiak Baráti Egyesülete az elnökségi ülését megelőzően a Redemptio 272. évfordulóján május 6-án 14 órakor az Óvárosháza falán        lévő Redemptió-emléktáblánál tartotta megemlékezését.

       A FÉBE elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd felkérte Dr. Kiss Dávid      Sándor egyetemi adjunktust, a FÉBE elnökségi tagját beszédének     megtartására.
         Az emléktáblánál Mészáros László, Nagyné Kiss Mária és Tóth Tibor          koszorút helyezett el.

11./    A Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége május 19-én (péntek)
         délután 16 óra 30 perckor tartotta éves rendes közgyűlését, az          egyesület     székhelyén a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár (Szent István út   1.) földszinti jobb oldali klubtermében.

12./    Együttműködve a Jász Múzeummal a Gyere velünk a Múzeumba Jász     hagyományok nyomában projekt keretében szervezett előadásokon,       március 30-án, május 31-én, június 21-én és június 29-én különjáratú        autóbusszal előadásonként 20 - 24 fővel vettünk részt.

13./    A FÉBE tagok közül június 24-én sokan részt vettünk a XXIII.         Jászladányban rendezett Jászok Világtalálkozóján.

 

14./    A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Lengyelország és Erdély után 2017-ben    Csehországot választotta kirándulási úti célként, de odafelé menet Pozsonyban is eltöltöttünk egy fél napot.
Elképzeléseink alapján a programot a Credo Tours Utazási iroda állította össze.
A június 30-tól július 4-ig tart ötnapos úton 50 fő vett részt. Az út során hét világörökséggé nyilvánított helyet néztünk meg.

15./    Az ország sok településéről immáron XXXVI. alkalommal jöttek össze        Országos Találkozó és Szakmai Konferencia kapcsán a Hungária Nostra        a Város- és Faluvédők Szövetségének tagegyesületi képviselői. Az          országos rendezvény házigazdája ezúttal a Gyöngyösi Városszépítő és     Védő           Egyesület volt. A találkozónak és szakmai konferenciának      július 13-15. között az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi         Campus adott otthont.
         A Fényszaruiak Baráti Egyesülete - mint tagegyesület- 4 fővel vett részt a     tanácskozás munkájában.

16./    Jászfényszaru város augusztus 19-i ünnepségén Tóth Tibor ny. kulturális szervezőnek Jászfényszaru Város Önkormányzata részben 24 éves FÉBE elnökeként végzett kiemelkedő munkájáért Jászfényszaru Város Díszpolgára címet adományozott, a méltatást Győriné Dr. Czeglédi Márta polgármester ismertette.

17./    A Fényszaruiak Baráti Egyesülete kezdeményezésére és rendezésében, a      Jászfényszaruért Alapítvány csatlakozásával augusztus 20-án        (vasárnap)   délután 15.00 órakor a Kiss József Helytörténeti Gyűjteménynél     (Somogyi Béla u. 24.) hetedik alkalommal rendezte meg a kemence          ünnepét.

       Az elmúlt évhez hasonlóan Németh Ákos pékmester és Víg Antal      fűtőmester valamint segítőik közreműködésével bemutatták a      hagyományos kenyérdagasztást és sütést. Az udvari kemencében sült    újkenyeret a nagy létszámú 130 fő érdeklődő megkóstolta.

         A szellemi táplálékról 15 óra 30 perctől Kegye János pánsípművész és a      színjátszók gondoskodtak.

18./    A Fényszaruiak Baráti Egyesülete ebben az évben VII. alkalommal     rendezte meg helyi szinten a Kulturális Örökség Napját.

         A művelődési ház földszenti kiállító termében szeptember 23 és 30 között Jászfényszaruhoz kötődő oklevelekből kiállítást rendeztünk. A          kivitelezésben Harmathné Boros Maria volt segítségünkre, mely önkéntes   munkát köszönjük. Összesen 43 oklevelet állítottunk ki, melyből egy 1945 előtti, negyven 1990 előtti és kettő utána keletkezett.

         Az oklevelek fontos dokumentumai a településnek, eseményeket,        elismeréseket-hitelt érdemlően igazol. Többségében kisebb nagyobb   közösségek, néha az egész település kollektívájának valamilyen elért teljesítményét mutatja.

19./    A NAV szeptemberben a magánszemélyek által 2016 év személyi jövedelemadójukból felajánlott 1 %-át, a FÉBE részére 491.882,- Ft összegben utalt át számlánkra. Köszönjük felajánlóinknak, támogatóinknak!
        

20./    Jász Baráti Társaságok Vezetői XIII. Fóruma Jászszentandráson volt. Az évenként megrendezendő fórum házigazdája október 7-én a település     közösségeinek nevében Dávid Sándor emeritus jászkapitány és felesége      volt. A település Házasságkötő termében tartott tanácskozásra a     Jászságból a meghívását 11 baráti társaság fogadta el. A Fényszaruiak          Baráti Egyesületét három egyesületi tag képviselte.

21./   A Fényszaruiak Baráti Egyesülete az elmúlt évekhez hasonlóan ez évben      október 8-án (vasárnap) - különjáratú autóbusszal – szervezett 50 fő    részvételével egy napos kirándulást. Ez alkalommal az uticél Vác és      környéke volt.

         A program: Vácrátóti Botanikus kertben a varázslatos ősz színeivel    pompázó fák növények, pálmaház két órás megnézése, kerti    szakvezetéssel.

         A váci Székesegyházi kincstár és egyházmegyei gyűjtemény megnézése,       főtéri séta, ebéd.

Vácon a Tragor Ignác Múzeumhoz tartozó Ars Memorandi – Kapuk a         múltra, Memento Mori - Kriptakiállítás, Pannónia Ház – Öntöttvas   gyűjtemény, Sajdik Ferenc grafikus, karikaturista és Szabadi Kálmán Hajótörténeti élet-műkiállításai.

22./    A Fényszaruiak Baráti Egyesülete október 14-én (szombat) délután   fél 2   órakor a Városi Értéktár közösségi termében kibővített elnökségi ülést           tartott.

       A napirendek között szerepelt az év hátralévő részének valamint a FÉBE      megalapításának 25 éves jubileumi 2018-as év programjainak megbeszélése.

         A testület legfontosabb döntései:

         A Jubileumi ünnepi találkozót 2018. november 3-án (szombaton) 10   órakor a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében tartja, melyre az egyesület tagsága mellett a partner szervezetek képviselőt is           várjuk. Az ebéddel egybekötött találkozón számot adunk a negyedszázad        alatt végzett tevékenységről, egyesületi elismeréseket, kitüntetéseket    adunk át. Kulturális műsorral, kiállítással is színesítjük a délután 16 óráig           tartó eseményt.

         A FÉBE a XXV. Jubileumi jótékonysági műsoros estet és bált 2018. február 17-én (szombaton) este 18 órakor a szokott helyen rendezi meg.        Az estre meghívjuk az eddigi fővédnököket, díszvendégeket, bál szépeket,        hogy ünnepeljünk, emlékezzünk a közel negyedszázadra. A bál műsorába       való szereplésre a Jászfényszaruhoz kötődő művészeket kérjük fel.

         A báli belépőt a jubileumra való tekintettel mérsékelt áron értékesítjük.

         A bál tiszta bevételét a FÉBE és a Jászfényszaruért Alapítvány jubileumi      évhez kötődő rendezvényeihez és kiadványaihoz használja fel.

23./    Manapság mindenről és igen gyakran tartanak sajtótájékoztatót       különösen a politika világában, de azon túl is. Jász Múzeum történetében        ez ritkán fordul elő. Október 18-án délután ragyogó időben a múzeum     udvarára invitálták a sajtó munkatársait és az érdeklődőket. A szervezők    előre látását igazolta, hogy a nagy érdeklődés miatt az épületben a     megjelentek nem fértek volna el. Itt jelentették be és mutatták meg, hogy    páratlan leletanyaggal gazdagodott a Jász Múzeum.

       Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató köszöntötte a nagyszámú     érdeklődőket. Kedves színfoltként honfoglalás kori öltözetben több         hagyományőrző egyesület, csoport képviselői is jelen voltak. Különleges   és igen ritka napként értékelte az összejövetelt. Egy lokálpatrióta          pusztamonostori fiatalember Hajzer Kálmán ez év tavaszán egy páratlan       értékű lelet együttest adományozott a Jász Múzeumnak. A lelet anyag egy   darabja a honfoglalás kori süvegcsúcs a mai naptól a múzeumnak a     jászkürt mellet másik ékessége. A sajtótájékoztatón részt vett a FÉBE          elnöke.

        

24./   November 10-én, pénteken 17 órakor a Déryné Rendezvényház       dísztermében tartotta harminc éves fennállásának ünnepi közgyűlését a Városvédő és Szépítő Egyesület tagsága, meghívott barátai.

         A FÉBÉ-t a rendezvényen az alelnök képviselte.

25./    Az Ágóiak Baráti Egyesülete (ÁBE) 1992 tavaszán alakult meg, így         negyedszázados fennállásukat november 17-én 15 órakor a        Művelődési Ház nagytermében ünnepelték.

         Örömmel vettünk részt jubileumi ünnepségükön.

26./    A Fényszaruiak Baráti Egyesülete többször szervez évfordulókhoz,    eseményekhez kötődő előadásokat meghívott előadókkal.

         Az első „világégés” - 1914. július 28-tól 1918. november 11. - több mint      négy évig tartott. A magyar katonák sok országban és frontszakaszon       hősiesen harcoltak. Emléküket azzal is szeretnénk fenntartani és ápolni,         hogy az évforduló kapcsán szervezendő előadásból többet meg tudjunk          róluk.

         December 1-jén (pénteken) 16 óra 30 perckor a Petőfi Művelődési   Ház    és Könyvtár földszinti kistermében Dr. Kiss Dávid Sándor adjunktus,          egyetemi oktató-kutató, a FÉBE elnökségi tagja, a korszak kutatója volt         vendégünk. A mai technika alkalmazásának felhasználásával a „Fényszarui bakák helytállása az első világháborúban” címmel tartott          nagy érdeklődéssel kísért előadást.

27./    December 8-án a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében 60     perces az ötnapos Csehországi kiránduláson készült legjobb fotóinak videó vetítésére került sor a résztvevők és érdeklődők számára.

28./    December 15-én megjelent 2000 példányban a FÉBE Jubileumi 2018 évi kártyanaptárra, melynek hátlapján a FÉBE és az általa alapított Jászfényszaruért Alapítvány legfontosabb adatai, illetve a 2018 évi legjelentősebb egyesületi és városi programjai olvasható.

29./    December 18-án 17 órakor a Kisiskola Színháztermében a SZIBAKÖ     Egyesülettel közösen köszöntöttük Kovács Andrásné a FÉBE Örökös Tagja cím birtokosát 80. születésnapja alkalmából.

30./    A Fényszaruiak Baráti Egyesülete együttműködve Vágó Tiborral, a Régi Kaszinó étterem és kávézó üzemeltetőjével a művelődési ház nagytermében IV. alkalommal december 29-én (pénteken) 18 órakor óévbúcsúztatót tartott.
A vacsora előtt a Jászsági Hagyományőrző Egylet tagjai mutatták be az 1861-ben Jászfényszaru városában történt Szűcs Mihály - későbbi főbíró - életéből merített 70 perces népi vígjátékot.

31./    Decemberben - limitált példányban promóciós anyagként - a FÉBE 1993-2018 negyedszázados jubileumi tollát készítettük el.

32./    Az évfolyamán a FÉBE Színházbajárók Baráti Köre hétszer Erkel Színházba, négyszer a József Attila Színházba, hatszor Budapesti Operettszínházba és egy-egy alkalommal Madách Színházba illetve a Budapesti Kongresszusi Központba szervezett önköltséges színházi

         autóbuszos járatot.

33./    A FÉBE elnökségi tagja Dr. Kiss Dávid Sándor egyetemi adjunktus, az évfolyamán a www.kozterkep.hu honlapra a köztéri alkotások országos közösségi adatbázisába Jászfényszaru 30 köztéri alkotását, alkotásonként 5-6 fotóval és leírással együtt töltött fel. Az adat lap tartalmazza térkép szerint az alkotás pontos helyét, az alkotó/k/ nevét, az alkotás jelegét, anyagát és az elhelyezés postos időpontját. Az országos honlapon korábbi 11 alkotás helyett most 39 látható, ezzel jelentősen elősegítette városunk kulturális örökségének megismertetését. Az anyagok nagy részét a FÉBE által kiadott Tóth Tibor: Jászfényszaru kulturális és természeti értékei című könyvben leírtak szerint végezte.

34./    A FÉBE 2016. december 1-jével indította be facebook oldalát, amely az elmúlt évben-tartalmában, színvonalában sokat javult, a látogatósága jelentősen nőt.

35./    Többségében a FÉBE budapesti tagjai látogatják a Jászok Egyesülete általszervezett ősztől tavaszig neves előadók által tartott érdekes és értékes előadásokat.

36./    Folyamatosan gyűjtjük a lakosságtól a településsel kapcsolatos régi fotókat, iratokat, dokumentumokat, aki nem akarja elajándékozni azokat digitalizálás után visszaadjuk.

37./    A FÉBE tagjai közül többen tagjai a 2018. június 29 – július 1. között megrendezendő XXIV. Jász Világtalálkozót előkészítő bizottságnak, amely augusztus hónapban a városháza dísztermében alakult meg.

38./    A FÉBE elnöke a települést képviselve negyedévente részt vett a Jászsági
       Honismereti Egylet soros ülésén.


39./    A Városi Értéktár tárgyaló termében civil közösségeknek (20-22 fő)
         üléseik megtartására lehetőséget biztosítunk, mellyel három
         alkalommal éltek is.

40./     Az évfolyamán 21 fő egyesületi tagot köszöntöttünk (60-70-75-80-85-
           90) születésnapján, 1 főt tízéves, 22 főt húszéves tagsága alkalmából.

41./    A FÉBE teljessé tette a 1990-től megjelenő Mi Újság Fényszarun? havilap digitális elérhetőségét a városi honlapon valamint a FÉBE kiadványa    Tóth Tibor: Jászfényszaru kulturális és természeti értékei című könyv alapján (2014), és azt követően elkészült, átadott látnivalók feltöltésre kerültek. Folyamatban van a város kitüntetett személyeinek honlapra való felkerülésének segítése.

42./    Az év második felében újra kiadásra előkészítettük az 1935-ben megjelent, helyi születésű Ézsiás Rózsa: Süssünk – főzzünk ízletesen és gyorsan szakácskönyvét, kiegészítve a szerző és családjának bemutatásával és a receptek szerint elkészült ételek színes fotóival.

43./    A FÉBE a település lakosai és az innen elkerültek körében rendszeresen gyűjt előfizetőket a Jász Múzeum által kiadott könyvekre.


44./    A FÉBE az elszármazottakkal, intézményekkel, szervezetekkel szoros
           kapcsolatot tart
, amely igen időigényes, de a város szempontjából
           gyümölcsöző.

45./    A FÉBE tagja Jászsági LEADER Egyesületnek, a Jászok Egyesületének, a Város és Faluvédők Országos Szövetségének (HUNGÁRIA NOSZTRA), a Magyar Hagyományőrző Huszár Szövetségnek, és a Jászbaráti Társaságok Vezetői Fórumának, melyeknek éves tagdíja 42.000,- Ft.

Jászfényszaru, 2018. január 05.


               Tóth Tibor, elnök         Mészáros László, titkár   

                                                                                              

Módosítás: (2018. január 23. kedd, 21:10)

 
Bejelentkezés
Levelezés

Be kell jelentkezni!

Beérkezett üzenetek

Be kell jelentkezni!

Jelenleg Online
Nincs
Eddig
Regisztrált tagok : 317
Utoljára regisztrált : kimi70
Ma : 0 új regisztrált
A héten : 0 új regisztrált
A hónapban : 3 új regisztrált
Eseménynaptár
Regisztrált tagjaink