PostHeaderIcon A FÉBE 2016. évben végzett tevékenysége

 A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 1993. október 30-án 51 taggal alakult, jelenleg 221 tagja és három önálló csoportja (Színházbajárók Baráti Köre, Kiss József Helytörténeti kutatócsoport, Szűcs Mihály Huszárbandérium) van, a csoportokban közel 200 fő azok száma, akik nem tagjai az egyesületnek.

         Az egyesületet a JNKSZ Megyei Bíróság 1999. január 21-i, majd a Szolnoki Törvényszék 2015. szeptember 23-i végzésével közhasznú szervezetté jegyezte be. Az egyesület közhasznú feladatköre alapszabályzata szerint tudományos tevékenységre, kutatásra, nevelésre, oktatásra, képességfejlesztésre, ismeretterjesztésre, kulturális tevékenységre, kulturális örökség megóvására, műemlékvédelemre, környezetvédelemre, terjed ki.

         Az egyesület az elmúlt 23 évben programjaival nem csak tagjainak, hanem az érdeklődő jászfényszarui lakosoknak és azon túl is adott sokszínű és rétű lehetőséget a közös együttlétre, a tartalmas foglalatosságra.

         Az egyesületnek a 23 év alatt számos hagyománnyá vált rendezvénye alakult ki, mely évente aktuális rendezvényekkel, programokkal egészül ki. Így:

-        Közreműködünk az iskolai nyári táborok lebonyolításában, a helyi
         Vöröskereszt szervezet és Jász Íjász közösség pályázati bonyolításában;

-        Huszárhagyományok településen belüli fenntartásának biztosításában,
         pénzügyeinek bonyolítása;

-        Régi tárgyi emlékek megmentése, felújítása, újak létesítése;

-        Önköltséges budapesti színházlátogatás, országjáró, és külföldi
           kirándulási igények kielégítésében;

-        Ismeretterjesztő előadások szervezésében;

-        A magyar történelem és a város múltjához kötődő (építmények, jogi és
         magánszemélyek) kerek évfordulók méltó megünneplése;

-        Könyvek, kiadványok (érem, CD) megjelentetése;

-        A megalakulástól napjainkig a településsel kapcsolatos értékek (tárgyi és
         írat) anyagokat, így a Kiss József (1924-1989) tanár, helytörténeti kutató    
         irathagyatékát, a Béke Mg. Tsz. levéltárba nem került iratait és a
         lakosságtól kapott iratokat, az egyesület kezeli, melynek elhelyezése a
         Városi Értéktárba történt, feldolgozása, digitalizálása (fotók, értékes régi
         iratok) folyamatosan történik önkéntes munkában.

-        Lehetőségeinkhez mérten anyagiakkal, szervező és adminisztrációs,
         pénzügyi bonyolító munkával támogatjuk az önálló csoportok
         tevékenységét, programjaik megvalósulását;

-        Felvállaltuk a településről elszármazottakkal való szervezett
         kapcsolattartást, település életében történő bevonásukat.

1./     A FÉBE nevében január 13-án Jászágón köszöntöttük a 90 éves Macsi
         Sándor
Jászságért-díjas helytörténeti kutatót, az ABE örökös elnökét.

2./     A FÉBE XXIII. Jótékonysági műsoros estet és bált február 20-án
         tartottuk, a tisztabevétel 381.600,- Ft lett. A műsorban Vörös Edit, Kádár
         Szabolcs János, Csáki Tibor és Unger Balázs lépett fel.      
3./     A FÉBE által kiadott Szabó Krisztina – Mit ér egy hang CD ünnepélyes
           bemutatójára a Városháza dísztermében március 7-én került sor. A lemez
           800 példányban hét szponzor támogatásával jelent meg.
4./     Húsz évvel ezelőtt március 17-én alakult meg a FÉBE Szűcs Mihály
         Huszárbandérium.
5./     A FÉBÉ-t Tamus Béla Budapesten élő elnökségi tagunk képviselte a HM
         Hadtörténeti Intézet és Múzeum dísztermében a Jászok Egyesülete
         újjáalakulásának 25. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepségen, de
         tisztelegtek a Szűcs Mihály huszárbandérium tagjai is.

6./     Március 21-én vette birtokba, helyezte el tárgyi eszközeit, iratait, a FÉBE a Jászfényszaru, Szentcsalád tér 12 szám alatti Városi Értéktárba, ahol kedd és csütörtöki napokon 13 és 18 óra között hivatalos nyitva tartást tartunk és várjuk az érdeklődő lakosokat, kutatókat. A helyi újságba havi rendszerességgel közöljük a „hónap értéktári érdekességét”.

7./     Két alkalommal rendeztünk kamara kiállítást az értéktárban lévő
           dokumentumokból, fotókból.
8./     Novembertől kéthetente hétfői napokon az értéktárban nosztalgiavetítést
           tartunk.

9./     A FÉBE elnöke a települést képviselve negyedévente részt vett a Jászsági
         Honismereti Egylet soros ülésén.

10./   A FÉBE képviselői részt vettek április 11-én Feldebrőn Sándor Gyula ny. tanár, Jászárokszállás szülötte, a jászok kutatójának temetésén.

11./   A FÉBE április 23-án Teaházban köszöntötte legidősebb alapító tagját
         Kiss Szidóniát 90. születésnapja alkalmából.
12./   A FÉBE április 24-én a Régi Kaszinó étteremben és kávézóban barátai
         körében köszöntötte dr. Harangozó Imre FÉBE alapító elnökségi tagját
        80. születésnapja alkalmából.

13./   A FÉBE Jászberényben az Ifjúsági Ház nagytermében április 29-én 60. születésnapja alkalmából köszöntötte Hortiné dr. Bathó Editet a Jász Múzeum igazgatóját, a FÉBE tiszteletbeli tagját.

14./   A FÉBE társrendezője volt a Város Napján május 1-jén megtartott X. Jász Fény vers- és prózamondó találkozónak, 17 vers hangzott el. A középiskolások és felnőttek részére október 9-én volt a találkozó 2. fordulója, amely az országos József Attila és Illés Gyula versenyek regionális elődöntője is volt.

15./   A FÉBE tagjai közül sokan ellátogattak a XII. Jász Világtalálkozó július 9-i központi ünnepségére, Jászárokszállásra.

16./   A FÉBE által szervezett egy napos Beregi kirándulást 43 fő részvételével bonyolítottuk le. Megnéztük a Tuzson János botanikus kertet Nyíregyházán, a Máriapócs görög katolikus kegytemplomát, Tákos és Csaroda református templomait, Szatmárcsekén a műemlék csónakos fejfás temetőt, benne Kölcsey Ferenc sírját, melyre koszorút helyeztünk el. Az ország egyedüli működő vízimalmát Túristvándiban néztük meg.

17./   A FÉBE Lengyelország után július 30 és augusztus 3 között Erdély kincsei címmel öt napos önköltséges kirándulást bonyolított le 49 fő részvételével. Bors-Nagyvárad-Kolozsvár-Marosvásárhely-Torda-Korond-Csíkszereda-Segesvár-Torockó útvonalon.

18./   Augusztus 20-án a V. Kemence ünnepe a Kiss József Helytörténeti
         Gyűjteménynél, a dagasztástól a kenyér és kenyérlángos sütésig bemutató
         és kóstoló műsorral egybekötve került megrendezésre

19./   Penczner Pál (festőművész, városunk díszpolgára) 2016. szeptember 17-
én lett volna 100 éves, a centenárium alkalmából az önkormányzattal közösen adtunk ki Penczner Pál Emlékérmet, melyet a helyi diákok
művészeti tevékenységének elismeréséhez is fel lehet használni. Műveiből december 3-án 14 órakor a Régi Kaszinó étterem és kávézóban kiállítás nyílt.

20./   Szeptemberben 24-én, III. alkalommal rendeztük meg a helyi Kulturális Örökség Napját, ez évben a Városi Értéktár kapott központi szerepet, kamara kiállítást állítottunk össze.

21./   A FÉBE kezdeményezésére október 2-án a reggeli szentmisét követően 9 óra 30 perckor a 80 évvel ezelőtt épült Vasúttanyai kápolnára emlékeztünk, az emlékművet megkoszorúztuk a jubileum kapcsán.

22./   A Jász Múzeummal kötött együttműködési megállapodás alapján novemberben 10-én és 24-én valamint december 7-én Gyere be a Múzeumba Jászfényszaruról előadásonként 26 fővel vettünk részt.

23./   Kezdeményeztük az önkormányzattal, az iskolával, Jászfényszarun az Oktatásért Alapítvánnyal, Jászfényszaruért Alapítvánnyal közösen 2016.
december 3-án Zsámboki Zoltán (születésének 90 évfordulója alkalmából)
a település szülöttjének, közéleti személynek, a helyi iskola tanárának,
igazgatójának születésnapján felavatásra került Igazgatók Táblája.

24./   Óévbúcsúztató zenés kaszinó estet rendeztünk III. alkalommal december 28-án, melynek étkezési költségét a résztvevők fizetik, a műsorról a FÉBE gondoskodott.

25./   Az évfolyamán, Budapesten három színházba volt bérletünk (Budapesti Operettszínház, József Attila Színház, Erkel Színház) ez 11 előadást jelentett és további 10 előadást önköltségesen szerveztünk Budapestre.

26./   A Városi Értéktár tárgyaló termében civil közösségeknek (20-22 fő)
         üléseik megtartására lehetőséget biztosítunk. Az önismereti klub két
         alkalommal élt is a lehetőséggel.

27./     2016 évben 17 fő egyesületi tagot köszöntöttünk kerek évfordulós
           születés napja, 2 főt tízéves, 9 főt húszéves tagsága alkalmából.
28./   A FÉBE az elszármazottakkal, intézményekkel, szervezetekkel szoros
           kapcsolatot tart, amely igen időigényes, de a város szempontjából
           gyümölcsöző.

29./   A FÉBE tagja Jászsági LEADER Egyesületnek, Jászok Egyesületének, Város és Faluvédők Országos Szövetségének (HUNGÁRIA NOSZTRA), a Magyar Hagyományőrző Huszár Szövetségnek, melyeknek éves tagdíja 47.000,- Ft.

Jászfényszaru, 2017. május 19.


                                                                      Fényszaruiak Baráti Egyesülete

                                                                                       Közgyűlés

                                                                                 Jászfényszaru

Módosítás: (2017. május 29. hétfő, 11:14)

 
Bejelentkezés
Levelezés

Be kell jelentkezni!

Beérkezett üzenetek

Be kell jelentkezni!

Jelenleg Online
Nincs
Eddig
Regisztrált tagok : 313
Utoljára regisztrált : rtkilpeseqj1987
Ma : 0 új regisztrált
A héten : 0 új regisztrált
A hónapban : 1 új regisztrált
Eseménynaptár
Regisztrált tagjaink