A Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége május 17-ére a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár klubtermébe hívta össze az egyesület tagságát az éves beszámoló és feladat meghatározó közgyűlésre.
   A köszöntő szavak után kegyelettel emlékeztek az egy év alatt elhunyt Kovács Lászlóné, Langó Imre (Gödöllő), Darázs András, Harangozó Miklós (Hatvan), Harangozó Sándorné (Kecskemét) és Barna Géza tagokra.
   Az elnökségi beszámoló gazdag programomról adott számot. A város és az egyesület negyedszázados fennállásának több közös eseményét elevenítették fel. Az elmúlt évben egy helyi szerző Ézsiás Rózsa gasztronómiai könyve, a FÉBE és alapítvány negyedszázadának történetét összegző kötetet és díszkiadásban megjelentett a Történeti források Jászfényszaru múltjához című kiadvány. A november 3-i egész napos jubileumi ünnepség, jubileumi mamutfenyő csemeteültetéssel vette kezdetét.

Huszonnyolc személy és közösség részesült egyesületi elismerésben, kitüntetésben, az alapító tagok Díszoklevelet vettek át. Tamus István grafikus művész alkotásait, Szabó Imrefia Béla érmeit, és az egyesület fotóiból, relikviáiból kiállítást rendeztek. A Falumúzeum félévszázados megalakulásának évfordulója tiszteletére a Városháza dísztermében neves előadókkal helytörténeti konferenciát tartottak. Az évfolyamán 15 alkalommal szerveztek önköltséges autóbuszos színházlátogatást Budapestre. Számos kulturális rendezvény mellett VII. Kemence ünnepét, V. Kulturális Örökség Napját és Óévbúcsúztatót tartottak.
   Az ez évi programok a hagyományos rendezvényekre, bel és külföldi kirándulásra, a településhez kapcsolódó évfordulókra, ismeretterjesztő előadásra épül. Segítik a Jászfényszaruért Alapítvány negyedszázados jubileumának méltó megünneplését. Az egyesület tárgyévi költségvetését 10,3 millió Ft bevétellel és 13,5 millió Ft kiadással és 3,8 millió Ft pénzmaradvánnyal tervezi.
   A közhasznúsági jelentés 2018 évi mérlege 10 millió Ft bevételt, 9,7 millió Ft kiadást és 274 ezer Ft. tárgyévi eredményt mutat. A FÉBE a közhasznúsági feltétel rendszernek továbbra is megfelel. Az írásos beszámolókat a tagok megkapták, illetve a www.febe.hu honlapon olvasható.
   Az egyesületi elnöke 6 főnek Tíz éves tagságért emlékérmet, 6 főnek 20 éves tagságért FÉBE bronzkitűzőt, 16 fő 25 éves tagságért Díszoklevelet adott át.
   Cserháti Vencelné az Ellenőrző Bizottság elnöke elfogadásra javasolta a beszámolókat, a közhasznúsági jelentést és az éves mérleget.
   Dr. Kiss Dávid Sándor elnökségi tag magyarázó kiegészítéseket fűzött a FÉBE Adatvédelmi szabályzatához, melyet az elnökség elfogadott, a honlapon a 20 oldalas dokumentum olvasható.
   Bordásné Kovács Katalin egyesületi tag, az elnökség, a tisztségviselők munkáját köszönte meg, továbbra is számít a FÉBE kultúrát segítő tevékenységére.
   A közgyűlés elfogadta a 2018 évben végzett munkáról szóló beszámolót, a 2019 évi főbb feladatokat, a költségvetést, a közhasznúsági jelentést, mérleget és az EB jelentését.   
   Tudomásul vette a FÉBE Adatvédelmi szabályzatát.
   A hivatalos rész után még tovább folyt a kötetlenül a baráti beszélgetés, az elmúlt évi emlékek felidézésével.


Tóth Tibor

Fotók: Dr. Kiss Dávid Sándor.