Országos

  Október második felében kedves levelet kaptam Kiss-Bíró Gyöngyvértől, aki november 5-én tartandó doktori védésére invitált Szegedre.
   A nyilvános vitára a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának konferenciatermében került sor. A disszertáció „Az Északnyugat-Jászság 11-15. századi településtörténetének vázlata” címet viselte. Kiss-Bíró Györgyvér régész – dr. KertészRóbert jóvoltából és dr. Langó Péter közbejárásának köszönhetően – 2012 óta foglalkozik a Jászfényszaru–Samsung parkoló/Szőlők alja lelőhelyen feltárt Árpád-kori település régészeti anyagának feldolgozásával. Jászfényszaru területén jelentős számú régészeti lelőhely ismert, és az elmúlt években az Ipari Park bővülése, a 32-es főút felújítása, valamint a kerékpárút kialakítása kapcsán egyre több régészeti lelőhely került feltárásra.   
Jászfényszarut a disszertációban egy külön fejezetben taglalja, és több itt található lelőhelyeket is ismertet a szerző. A bíráló bizottság elnöke prof. dr. Révész László egyetemi tanár, az opponens dr. Kovács Szilvia egyetemi adjunktus és dr. Langó Péter egyetemi docens volt. Dr. Pintér-Nagy Katalin egyetemi adjunktus és prof. dr. Takács Miklós egyetemi tanár bizottsági tagként működött közre.

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Príma Díj Különdíját a Tiszafüreden elő és alkotó Nagyné Török Zsóka fazekas népi iparművész kapta.
  
Szeptember 18-án a szolnoki Aba-Novák Agóra Kulturális Központ színháztermében közönség előtt rendezték meg a területi Príma gálát. A színvonalas kulturális műsor keretében tizenhetedik alkalommal a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) megyei elnöksége nevében dr. Lits József elnök adta át a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Príma Díjakat.
   Különdíjjal Nagyné Török Zsóka fazekas népi iparművész munkásságát jutalmazták.
   Az eseményen jelen volt Győri János Bertalan Jászfényszaru város alpolgármestere. Az ünnepséget követően a díjazottnak átadta Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester gratuláló személyes levelét és egy Mátyás király Emlékérem aranyozott bronzérem változatát.
  
A kitüntetett sajtónak adott nyilatkozatát idézve: „Nagy megtiszteltetés ez a díj, a legnagyobb boldogságot számomra mégis az az összefogás jelenti, mely e mögött állt. Ezzel megerősítést kaptam, hogy érdemes folytatni a munkámat. Hálásan köszönöm.”
  
Tiszteletbeli príma díjat kapott Nagy Zsolt fotós, az Új Néplap egykori fotóriportere, aki édesanyja révén kötődik városunkhoz. Munkássága alatt sok-sok fotó jelent meg a településünkről a megyei napilapban.
A kitüntetetteknek gratulálunk!
Tóth Tibor

 

Fotó: Nagyné Török Zsóka

  A Debrecenben élő Tamus Istvánnak a FÉBE felkérésére 2005-ben és 2018-ban gyűjteményes kiállítása volt Jászfényszarun, a művelődési házban. A művész munkáját újabb elisméssel díjazták.
   Kárpáti Gusztáv berettyóújfalui festőművész 71 évesen, 2013-ban hunyt el. A családja kezdeményezésére Berettyóújfalu önkormányzata támogatásával a Berettyó Kulturális    Központ 2016-ban, Kárpáti Gusztáv születésének 75. évfordulóján emlékgyűrűt alapított.
   A kuratórium döntése szerint olyan alkotó kaphatja meg, aki művészeti tevékenysége mellett tanít is. Az emlékgyűrűt – melyet Rácz Erika ötvös, népi iparművész készített – idén a debreceni Tamus István grafikusművész és művésztanár kapta. Az emlékgyűrűt a festő özvegyétől, Kárpátiné Mészáros Mariannától és a berettyóújfalui művelődési központ vezetőjétől, Lisztes Évától vette át.
   A kitüntetett Berettyóújfaluban 13 évig működő Hajdú-Bihar Megyei Amatőr Alkotótábor tagja és később tanára is volt. Az elmúlt évtizedekben több alkalommal is bemutatkozott egyéni és csoportos kiállítások keretében Berettyóújfaluban, a művelődési házban, hangzott el munkáságának méltatása kapcsán.
Tóth Tibor

Fotó: Berettyó Televízió
Képaláírás: A képen bal oldalon az özvegy Kárpátiné Mészáros Marianna, kezében az emlékgyűrű, Lisztes Éva az adományozás tényét rögzítő oklevéllel és a kitüntetett Tamus István.

  2017. február 10-én (péntek) este 17 órára gyülekeztek Jászfényszarun a Városháza dísztermében Ézsiás László tisztelői, a versek barátai.
   Tóth Tibor az est házigazdája bejelentette, hogy az ünnepség két jeles eseményt is jelent.
A FÉBE szabályzata szerint tagjait kerekévfordulós születésnapjuk alkalmából köszönti. A most 70 éves Ézsiás Lászlót köszöntjük, és ebből az alkalomból megjelent verses CD lemezének bemutatására is sor kerül.
   A bemutatón jelen volt többek között dr. Sződy Szilárd a Magyar Rádió nyugalmazott nívódíjas dramaturgja, rendezője, tanár, aki 1963 óta rendszeresen foglalkozott versmondókkal.
   A bemutató során dr. Sződy Szilárd – aki versmondó versenyen találkozott először az ünnepelttel – előadói munkáságáról szólt. „Laci különleges tehetség, aki a szakemberek tanácsait magáévá tudta tenni és az elmúlt két évtizedben folyamatosan fejlődött és jelenleg csúcs formában van. Amelyik versenyen indult az utóbbi 20 évben az első három helyezett egyike sok esetben az első.”
Ma értesültünk róla, hogy Sződy Szilárd vasárnap, hosszú betegség után, családja körében halt meg.
Emlékét megőrizzük!
Tóth Tibor