febe fejlec lekerekitett

Önálló közhasznú jogi személy

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete alakuló közgyûlésen Gyõriné dr. Czeglédi Márta polgármester, egyesületi tag kezdeményezte, hogy az egyesület önerõbõl „Jászfényszaruért” elnevezésû alapítványt hozzon létre. A jelenlévõk a javaslatot támogatták és megbízták Mészáros László titkárt az alapító okirat tervezetének elkészítésével, a tagság pedig írásban tehetett javaslatot az alapítvány céljaira.

Az elnökség 1994. március 13-ai ülésén megvitatta és elfogadta a „Jászfényszaruért” Alapítvány Alapító Okiratát, százezer forintban meghatározta alaptõkéjét és döntött a kuratóriumi tagok személyérõl.

Az alapítvány célja:

– Jászfényszaru település tudományos, kulturális, oktatási és sportéletének támogatása; környezeti, esztétikai értékeinek megõrzése, gyarapítása és elismerése.

Így különösen:

– A tanulmányai során kiemelkedõ felkészültséggel rendelkezõ, kiemelt teljesítményt nyújtó tanulók (iskolatípustól függetlenül) anyagi támogatása és eredményeik elismerése.

– Támogatja és kezdeményezi anyagi lehetõségeihez mérten a gyermekek képességfejlesztését, a tehetségek felkarolását; ehhez közremûködik tehetséggondozó táborok és versenyek szervezésében.

– Közremûködik a sportolási lehetõségek szélesítésében, a kiemelkedõ sportteljesítményt nyújtó személyeket (nevelõ, sportoló, edzõ), közösségeket (csapatokat) támogatja, díjazza.

– Elõsegíti kiadványok megjelenését a településrõl.

– A település esztétikai arculatának megõrzéséhez, alakításához akciókat, rendezvényeket szervez és anyagilag támogat, különös tekintettel a környezetvédelemre.

Az alapítvány nyitott, hozzá bármely magyar illetve külföldi magán- és  jogi személy csatlakozhat, amennyiben az alapítvány céljaival egyetért. Az alapító az alapítványt határozatlan idõre hozta létre.

Az alapítvány vagyonkezelõ és legfõbb döntéshozó szerve az alapító által felkért héttagú Kuratórium, A Kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik.

Az APEH Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatósága hozzájárult ahhoz, hogy a befizetõknek a kuratórium adóalapcsökkentõ-kedvezményre jogosító igazolást adjon ki.

A „Jászfényszaruért” Alapítvány 69500149-10141892 számláját a Jász-Takarékszövetkezet 4. sz. Jászfényszarui Fiókja vezeti.

Alapítványi bevételek

SZJA 1%-os felajánlás: 5.192.904,- Ft

1998. év 139.449,- Ft             1999. év 224.406,- Ft             2000. év 294.065,- Ft

2001. év 311.818,- Ft             2002. év 356.641,- Ft             2003. év 468.875,- Ft

2004. év 489.276,- Ft             2005. év 747.741,- Ft             2006. év 572.029,- Ft

2007. év 732.824,- Ft             2008. év 856.780,- Ft

Köszönjük mindazon magánszemélyeknek, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át a „Jászfényszaruért” Alapítványnak ajánlották fel, amely lehetővé tette, hogy a kuratórium az alapítványi célokat az itt élők érdekében eredményesebben valósíthatta meg.

Kérjük, a jövőben is a SZJA 1%-át a „Jászfényszaruért” Alapítvány céljainak megvalósítására szíveskedjen felajánlani. Környezetében szerezzen új támogatókat közhasznú alapítványunknak, melynek adószáma: 18823514-1-16