Városi

Meszaros LaszloMunkás-paraszt családban született, édesapja Mészáros László, édesanyja Szentes Mária. Testvére, Sándor 1955-ben született.
Az általános iskolát Jászfényszarun végezte, majd a Lehel Vezér Gimnáziumban 1970-ben érettségizett. A pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskolán tett rövid kitérő után 1971. szeptember 2-től a Kalapgyár jászfényszarui üzemében helyezkedett el.
1972. november 25-én házasságot kötött Kiss B Zsuzsannával, aki ebben az időben szintén a Kalapgyárban dolgozott művezetőként. Felesége a Kalapgyár megszűnése után az Orionhoz, majd a GAMESZ-hoz került, és 2008-ban pénzügyi előadóként ment nyugállományba. Gyermekei: László (1974) távközlési mérnök, Zsuzsanna (1981) angol-matematika szakos tanár. Unokái: László (2002), Kata (2005) és Villő (2007).
1974. március 1-től a Községi Tanács V.B. Szakigazgatási Szervéhez került előadói munkakörbe. Munkáját elismerve csoportvezetőnek nevezték ki, és a vb-titkári feladatokat is ellátta 1979-1982 között. Munka mellett elvégezte a Tanácsakadémiát, 1977-ben az Államigazgatási Főiskolán szerzett igazgatásszervezői diplomát. 1999-ben közigazgatási szakvizsgát tett. Tudása, szakmai ismeretei gyarapítása végett folyamatosan képezte magát, melyet a munkatársaitól is elvárt. Munkáját mindig a szakszerűség, jogszerűség, igényesség jellemezte.

Az elmúlt évhez hasonlóan ebben a szünidőben két diák Holló-Szabó Dóra és Dobák Dominika 3-3 hetet töltött el a Városi Értéktárban.
   2018-ban a diákmunkások az íratok rendezését végezték. Ez évben a számítógépes fájokat, a levelezést, a fotókat mappázták csoportosították és biztonsági külső tárhelyre mentették. Leírásra került a XX. század elejétől a jászfényszarui iparosok és kereskedők lajstroma. Elkészült az értéktárban található könyvek leltározásának jegyzéke, a szerző, a cím, a kiadás éve és a terjedelme (oldal száma) hamarosan felkerül a FÉBE honlapjára. Az érdekességeket kedvelők, tanulmányokat, szakdolgozatokat írok, szükség esetén ki kölcsönözhetik a többségében speciális szakkönyveket a Városi Értéktárból.
   Köszönjük a foglalkoztatás biztosítását és diákok lelkiismeretes, pontos munkáját. Bízzunk benne a munkavégzés során nem csak anyagiakkal, hanem új ismerettel is gazdagodtak.

Tóth Tibor

Gorbe JanosneMezőkövesden Matyó Múzeumban 2019. szeptember 28-ig – három hónapon át – látható a 29. Kisjankó Bori Országos Hímzőpályázat anyagából megnyílt kiállítás. A pályamunkákból Görbe Jánosné jász hímzését is kiállították.
A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Népművészeti Egyesületének Tiszavárkonyban augusztus 10-én nyílt meg a „35 év a népművészet szolgálatában” című jubileumi kiállítása. Államalapító Szent István ünnepe alkalmából Csokonai Vitéz Mihály díjat kapott egyesület kiállításán Görbe Jánosné négy alkotását kettő jász és kettő fehér hímzését is kiállították.
A 33. Mesterségek Ünnepe augusztus 17-20 között a Budavári Palotában 17 mesterség között a hímzés is szerepel. Görbe Jánosné a nyitó napon 10 és 16 óra között tartott hímzési bemutatót, melyre a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület kérte fel.

Kép és szöveg Tóth Tibor

Csoportkep Rimoczi kastely torok tancosokA XXIX. Csángó Fesztiválra meghívott török tánccsoport, a Eskisehir Osmangazi University Folk Dance Ensemble augusztus 7-én Jászfényszarura látogatott.
A csoport egyik vezetője Adem Koc, aki a török egyetem Néprajzi Tanszékének vezetője. A tanszékvezető 2016-ban Hortiné dr. Bathó Edittel, a Jász Múzeum igazgatójával közösen vettek részt egy Unesco által szervezett, török-magyar kutatási programban, Ankarától Isztambulig gyűjtöttek  kis falvakban. A gyűjtés témája a török és magyar táplálkozás azonosságai és különbözőségei. A török kutatók 2017-ben el is látogattak a Jászságba. Akkor a Jász Múzeum vendégei voltak. A múzeum most is támogatta a tánccsoportot, két napra is programot szervezett nekik, így augusztus 7-én Jászfényszaruba, 8-án pedig Jászalsószentgyörgyre látogattak el.

hortaver receptAz Erdélyből származó dr. Hortáver József (1886-1968) 40 évig, az első helyi születésű orvos dr. Sándor Imre (1910-1985) 17 éven át dolgozott a településen. Az ő gyógyító tevékenységüknek állít örök emléket, a Fényszaruiak Baráti Egyesülete által, 2001. októbert 21-én az Alfaipari Rt. jászfényszarui üzemének homlokzati falán, (Dózsa György út 13. szám) az Orvos találkozó alkalmából felavatott bronz arcplasztikával ellátott fekete márványtábla.
sandor recept2010. évben dr. Sándor Imre születésének centenáriuma, 2011. évben dr. Hortáver József születésének 125. évfordulója alkalmából a FÉBE megemlékezést és koszorúzási ünnepséget szervezett.
A Városi Értéktárban található két orvosi recept közzétételével emlékezzünk a két orvosra. Az egyik 1959-ben a másik 1961-ben íródott. A recepten a gyógyszerek ára is szerepel. Köszönjük Kiss Tibornak az írat adományozást. A gyógyszertál bélyegzőjét még nem cserélték le, korábban a mai Szabadság utat hívták Sztálin útnak.

Tóth Tibor

TSZ TagkönyvAz iparban dolgozóknak a munkakönyv 1950-től a munkaviszony igazolására szolgált. A munkakönyv intézményét 1992-ben megszüntették.
A mezőgazdasági szövetkezetek szervezését 60 évvel ezelőtt kezdték el, a településünkön 1959. október 1-el több szövetkezet is alakult. A mezőgazdaságban dolgozó tagok esetében - a nyugdíj-megállapításnál - a szolgálati idő elismerésére szolgált a Tagkönyvbe bejegyzett adatok. A szövetkezeti tagoknak is 1979. július 12. után a jogviszony igazolásaként a tagkönyvet felváltotta a munkakönyv.
TSZ TagkönyvAz értéktárnak adományozott tagkönyvet a „Lehelkürt” Mezőgazdasági Termelőszövetkezet állította ki Zsólyomi Nándorné részére, a tagsági viszony kezdete 1960. május 14-én kezdődött és Koczka Pál tsz. elnök írta alá. A szövetkezet 1959. október 1-től – 1974. december 31-ig működött, 1975. január 1-el egyesült a Béke Mg. Tsz-el.
A tagkönyvben Kiss Piroska jegyezte be évente a munkával töltött napok számát és az éves keresetet. 1967 évben Zsólyomi Nándorné 219 napot dolgozott az éves keresete 9.610,- Ft volt.

Kép és szöveg: Tóth Tibor

Nemrégiben olvastam egy könyvet [Molnár V.A. (szerk., 2018): Élet a halál után. A temetők élővilága. – Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Növénytani Tanszék, Debrecen. 216 pp.], mely a temetők természetvédelmi értékek megőrzésében betöltött szerepét mutatja be, és – nem kis meglepetésemre – az egyik fejezetben hangsúlyos módon említették Pusztamonostort és Jászfényszarut. Szinte azonnal azon kezdtem el törni a fejemet, hogy ezt milyen módon osszam meg Fényszaru lakosságával, és ennek eredményeképpen született meg az alábbi írás.

Kis B. Zsuzsanna Mészáros Lászlóné gyári belépője – 1971Dobák Zoltánné Juhász Éva (1956-) általános iskolai tanulmányait befejezve, 14 évesen Budapesten munkát válllalt. Munka mellett gyors és gépíró végzettséget szerzett, 1978-ban a hatvani Bajza József Gimnázium levelező tagozatán érettségizett.  Öt év után hazavágyódott, 1973 augusztusában a Kalapgyár Dózsa György úti telepén irodai munkakörben alkalmazták. Egy év után kikerült a kinti üzemhez. Ekkor épült az iroda sor, egyike volt azon személyeknek, akik elsők között foglalhatták el a helyüket, még a többi szobák belső kialakítása folyt. Az 1975. október 29-én átadott telephelyen elkészült az iroda sor, az ebédlő, büfé (melyet az ÁFÉSZ üzemeltette), az orvosi rendelő.  Az iroda soron kapott helyet a személyzeti-, a munkaügyi osztály, a bérszámfejtés, a pénztár, a titkárság, a telepvezető, és a tárgyaló helység. Turú István telepvezető titkárságán először egyedül, később Dobák Kornéliával dolgozott együtt.

Recept tartóban egy recept 1941-ből
Emlékezés Dr. Vámos Gyula orvosra és Herczegh Imre gyógyszerészre

   Dr. Vámos Gyula orvos receptjeDr. Vámos Gyula családjával Jászfényszarun élt, a festőköz baloldalán lévő házban (amely kb. tíz éve lebontásra került) laktak. Dr. Vámos Gyula által 1941. március 29-én megírt recept, Herczegh Imre gyógyszerész „Reménység” Gyógyszertára recept tartójában maradt fenn az utókor számára, melyet a Városi Értéktárban őrzünk.
   Dr. Vámos Gyula (45 éves), Dr. Vámos Gyuláné (33 éves) és fiuk Vámos Ferenc (13 éves) nevei szerepel a Zsidó áldozatok emlékművén.