Városi

 Szenkúti zarándoklat régen 2022 06 10 001 Mátraverebély-Szentkút 2006 óta Nemzeti Kegyhely.  A Szentkút Magyarország egyik legrégebbi és máig egyik leglátogatottabb Mária-kegyhelye

A fotó az ötvenes évek elején, télen készült tenyészállat bemutató és minősítés kapcsán. A fogat a Rk. templom keleti oldalán a mai buszmegálló környékén áll. A kép felirata szerint Menyhárt Antal és Barus (?) Joakhim I. díjas kancái.
A képet Berze Évától kapta a Városi Értéktár.

Ládafia Tenyészállatbemutató 4

Tóth Tibor

Jászsági Katholikus Tzdósító cím lap 1930 05 2022 06 15 001 A Jászsági Katholikus tudósító havi 26 oldalas kiadványt 1928-ban dr. Kele István (1881-1959) apát, esperes, jászberényi plébános és Müller Jenő (1886- ?) pusztamonostori plébános felelős szerkesztő alapította Jászberényben. Megjelent egyházközségi lapként 1928 januártól – 1943 februárig. Jászfényszarun a lapnak előfizetője volt Ngs. Danassy Mária tanítónő, aki 1911 és 1941 között 30 tanéven át tanított Jászfényszarun.

 2023 márciusában lesz 150 éve, hogy átadták a Hatvan – Szolnok vasútvonalat, a közelgő jubileum kapcsán korabbeli közlönyökből, újsághírekből ismerhetjük meg a jászfényszarui történéseket.

 Kővágóné 1  Az idén május 21-én ünnepelték a Vöröskereszt és a Vörösfélhold Világnapi rendezvényüket, valamint a X. Humanitárius Települések Országos Találkozóját. A jubileum kapcsán 10 év után ismét Szajol adott otthont a rendezvénynek.
   Az eseményen több mint százan vehettek át elismeréseket köztük Kővágó Jánosné nyugalmazott óvodavezető, a helyi vöröskereszt alapszervezet titkára. A Magyar Vöröskereszt Elnöke Díszoklevelében részesült.

 LIkai Antal prépost 2022 06 07 001  Jászberényben született 1913. június 11-én, pappá szentelték 1937. június 20-án. Szülővárosában első szentmiséjét június 27-én mutatta be. Káplán volt Tarnaleleszen, Ajakon, Kisvárdán, Diósgyőrben, plébánosként működött Jékén, Fegyverneken, majd 1967-től Jászfényszarun, 1986-tól a jászberényi kerület esperese volt. 1995-ben megromlott egészségére való tekintettel nyugállományba vonult. Jászfényszarun hunyt el 1997. április 14-én.
   Székely Alajos meghívására Jászfényszarun 1937. július első péntekén lépett az oltárhoz. Nem gondolta, hogy 50 évvel később Aranymiséjét 1987. június 28-án Jászfényszarun tartja. A jászfényszarui Egyházközség és hívek a jubileumot emlékezetessé tették számara.
Tóth Tibor

1 Litkei Antal aranymisei emlékkép 1 2022 06 07 001 2 Likei Anta aranymise emlékkép 2 2022 06 07 001 3 Litkei Antal aranym képhatlap 2 2022 06 07 001


Fotó: Városi Értéktár archívum

1./ Litkei Antal
2.-3./ Az Aranymise emlékére kiadott kép címoldala
4./ Az Aranymise emlékére kiadott kép hátlapja

  Vasút tanyai kép A fénykép a Vasút tanyai iskola környékén 1960 kora tavaszon márciusban készülhetett.
1959. október 1-jével alakultak meg a mezőgazdasági szövetkezetek a vasúton túl kettő is a Kossuth és Petőfi. A Kossuth Tsz traktorja előtt lévők: balról jobbra haladva, a traktoron ül André István (1934-1992), mellette áll Bak Ferenc (1940-2011), a guggoló sor Tóth György (1940-2013), Tóth László (1933-2005) Sztojkov Erzsébet (Nagy Lászlóné) (1936-) kezében vadászpuskával. Sajnos az öt személy közül már csak Ő van életben. A fegyver Tóth László tulajdona lehetett, mivel akkor tagja volt a helyi Vadásztársaságnak.

 MC. CORMICK TRAKTOR KÓRÓDI SÁNDOR 2022 05 17 001  Írat hagyatékként kerül a Városi Értéktárba a most közétett levél. A boríték is megmaradt, így a postabélyegző kelte jól olvasható 1928. december 17-én került a postán feladásra. Ugyan azt nem tudjuk, hogy e levél hatására-e, de Kóródi Sándor egyike volt a jászfényszarui gazdáknak, aki elsők között traktort vásárolt.

Gyógyszertár jelkép   „PÁLYÁZAT. Jászfényszaru község egy személyes jogú gyógyszertár felállítására a m. kir. belügyministeriumnak 1875. okt. 29. napján 51245. sz. a. leirata által engedélyt nyervén, ezen személyes jog elnyerésére ezennel pályázat nyittat ik, a kellő okmányokkal ellátott folyamodványok, melyekben a szakképzettségen kívül a folyamodónak korú, vallása polgári állása s eddigi működése kimutatandó, a Jászkun kerületek közönségéhez intézendők, határidőül f. évi márt. 5. napja tűzetik ki, azon túl beérkezendő folyamodások figyelembe nem fognak vétetni, a kérvények véleményezés végett Jászfényszaru község képviselő testületének fognak átadatni.
Jászberény, 1876. jan. 22. Jászkun kér. alkapitánysága.”
   A fenti pályázat a Budapesti Közlönyben egymást követő napon három alkalommal jelent meg. Így a 32. számban 1876. 02. 10-én, a 33. számban 1876. 02. 11-én, és a 34. számban 1876.02.12-én.
   Most már van, pontosan ismeretünk mikortól működik Jászfényszarun gyógyszertár.
Kép és szöveg: Tóth Tibor

Fotó: Gyógyszertárak jelképe - A jelkép a görög mitológiából származik: a kehelyből vagy pálcán tekerőző kígyó Aszklépioszt, a gyógyítás istenét szimbolizálja.