Városi

hortaver receptAz Erdélyből származó dr. Hortáver József (1886-1968) 40 évig, az első helyi születésű orvos dr. Sándor Imre (1910-1985) 17 éven át dolgozott a településen. Az ő gyógyító tevékenységüknek állít örök emléket, a Fényszaruiak Baráti Egyesülete által, 2001. októbert 21-én az Alfaipari Rt. jászfényszarui üzemének homlokzati falán, (Dózsa György út 13. szám) az Orvos találkozó alkalmából felavatott bronz arcplasztikával ellátott fekete márványtábla.
sandor recept2010. évben dr. Sándor Imre születésének centenáriuma, 2011. évben dr. Hortáver József születésének 125. évfordulója alkalmából a FÉBE megemlékezést és koszorúzási ünnepséget szervezett.
A Városi Értéktárban található két orvosi recept közzétételével emlékezzünk a két orvosra. Az egyik 1959-ben a másik 1961-ben íródott. A recepten a gyógyszerek ára is szerepel. Köszönjük Kiss Tibornak az írat adományozást. A gyógyszertál bélyegzőjét még nem cserélték le, korábban a mai Szabadság utat hívták Sztálin útnak.

Tóth Tibor

TSZ TagkönyvAz iparban dolgozóknak a munkakönyv 1950-től a munkaviszony igazolására szolgált. A munkakönyv intézményét 1992-ben megszüntették.
A mezőgazdasági szövetkezetek szervezését 60 évvel ezelőtt kezdték el, a településünkön 1959. október 1-el több szövetkezet is alakult. A mezőgazdaságban dolgozó tagok esetében - a nyugdíj-megállapításnál - a szolgálati idő elismerésére szolgált a Tagkönyvbe bejegyzett adatok. A szövetkezeti tagoknak is 1979. július 12. után a jogviszony igazolásaként a tagkönyvet felváltotta a munkakönyv.
TSZ TagkönyvAz értéktárnak adományozott tagkönyvet a „Lehelkürt” Mezőgazdasági Termelőszövetkezet állította ki Zsámboki Nándorné részére, a tagsági viszony kezdete 1960. május 14-én kezdődött és Koczka Pál tsz. elnök írta alá. A szövetkezet 1959. október 1-től – 1974. december 31-ig működött, 1975. január 1-el egyesült a Béke Mg. Tsz-el.
A tagkönyvben Kiss Piroska jegyezte be évente a munkával töltött napok számát és az éves keresetet. 1967 évben Zsámboki Nándorné 219 napot dolgozott az éves keresete 9.610,- Ft volt.

Kép és szöveg: Tóth Tibor

Nemrégiben olvastam egy könyvet [Molnár V.A. (szerk., 2018): Élet a halál után. A temetők élővilága. – Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Növénytani Tanszék, Debrecen. 216 pp.], mely a temetők természetvédelmi értékek megőrzésében betöltött szerepét mutatja be, és – nem kis meglepetésemre – az egyik fejezetben hangsúlyos módon említették Pusztamonostort és Jászfényszarut. Szinte azonnal azon kezdtem el törni a fejemet, hogy ezt milyen módon osszam meg Fényszaru lakosságával, és ennek eredményeképpen született meg az alábbi írás.

Kis B. Zsuzsanna Mészáros Lászlóné gyári belépője – 1971Dobák Zoltánné Juhász Éva (1956-) általános iskolai tanulmányait befejezve, 14 évesen Budapesten munkát válllalt. Munka mellett gyors és gépíró végzettséget szerzett, 1978-ban a hatvani Bajza József Gimnázium levelező tagozatán érettségizett.  Öt év után hazavágyódott, 1973 augusztusában a Kalapgyár Dózsa György úti telepén irodai munkakörben alkalmazták. Egy év után kikerült a kinti üzemhez. Ekkor épült az iroda sor, egyike volt azon személyeknek, akik elsők között foglalhatták el a helyüket, még a többi szobák belső kialakítása folyt. Az 1975. október 29-én átadott telephelyen elkészült az iroda sor, az ebédlő, büfé (melyet az ÁFÉSZ üzemeltette), az orvosi rendelő.  Az iroda soron kapott helyet a személyzeti-, a munkaügyi osztály, a bérszámfejtés, a pénztár, a titkárság, a telepvezető, és a tárgyaló helység. Turú István telepvezető titkárságán először egyedül, később Dobák Kornéliával dolgozott együtt.

Recept tartóban egy recept 1941-ből
Emlékezés Dr. Vámos Gyula orvosra és Herczegh Imre gyógyszerészre

   Dr. Vámos Gyula orvos receptjeDr. Vámos Gyula családjával Jászfényszarun élt, a festőköz baloldalán lévő házban (amely kb. tíz éve lebontásra került) laktak. Dr. Vámos Gyula által 1941. március 29-én megírt recept, Herczegh Imre gyógyszerész „Reménység” Gyógyszertára recept tartójában maradt fenn az utókor számára, melyet a Városi Értéktárban őrzünk.
   Dr. Vámos Gyula (45 éves), Dr. Vámos Gyuláné (33 éves) és fiuk Vámos Ferenc (13 éves) nevei szerepel a Zsidó áldozatok emlékművén.

Török Sándor portréIparos családban Török Sándor kovácsmester és Bagi Rozália gyermekeként született. Nővére, Piroska már nem él. Édesapja a II. vh.-ban hősi halált halt, édesanyja egyedül nevelte fel a gyermekeket.
Az általános iskolát és a középiskolát Jászapátin végezte, 1953-ban érettségizett.
Édesanyja taníttatni nem tudta, így a Jászapáti ÁFÉSZ-nál felvásárlóként munkát vállalt. A Jásziványi Tanácshoz 1957-ben pénzügyi előadónak került. Egy év után a Jászapáti Járási Tanácshoz titkársági csoportvezetőnek helyezik.

Dr. Palla Gábor közgazdász – szülei, nagyszülei révén – gyökerei itt található, tagja a Fényszaruiak Baráti Egyesületének nem először tesz nagylelkű felajánlást. Dr. Palla Gabor palyazatanak nyertesei
A februári lapszámunkban tettük közzé felhívását a helyi 7. osztályos tanulóknak. Fontosnak tartotta, hogy a tovább tanulás szempontjából az év végi bizonyítvány eredménye minél jobb legyen. Ennek ösztönzésére 25.000 – 25.000 forintértékben tanulásszempontjából fontos tárgyi eszközöket (hátizsák, hasznos tanulást segítő kellékek) ajánlott fel egy leány és egy fiú számára, aki a félévi bizonyítványhoz képest minél jobb átlageredményt ér el, vagy is minél több tantárgyból a félévihez képes javít.

   Az évet lezáró értekezlet után az iskola vezetése javasoltatott tett, egy leány és egy fiú személyére, aki félévi átlagát legnagyobb mértékben túlszárnyalta.
   A tanévzáró ballagási ünnepségen június 15-én Palla Gábor megbízásából Tóth Tibor a FÉBE elnöke két volt hetedikes diáknak Kocsis Mercédesznek (a félévi bizonyítványhoz képest négy tantárgyból) és Donnert Flávió (három tantárgyból javított), adta át a megérdemelt tárgyjutalmakat. A két diáknak az év végi bizonyítványa négy illetve három tizeddel lett jobb, mint félévkor volt, melyhez gratulálunk. Bízunk bene, hogy az elért eredményeket a 8. osztályban is tartani tudják, illetve javítják, és ezzel segítik tovább tanulási esélyeiket.
Tóth Tibor
Fotó: Glonczi Rudolf

A Városi Értéktár iratgyűjteményében található Kiss Tibor által adományozott képeslap.
A XXI. században a fiatalok a modern technika segítségével kommunikálnak egymással, mobiltelefon, sms, internet, messenger.
A múlt század első felében még szerényebb eszközök és lehetőségek álltak rendelkezésre. A képeslapra ragasztott bélyegek állásával „jelbeszéd” formájában is közölhettek érzéseket, eseményeket a szerelmesek egymással. Nem volt gyors, de romantikus igen. 😊

Kép és szöveg: Tóth Tibor

A Városi Értéktár iratgyűjteményében található egy nyomdai meghívó, amely Disznótoros vacsorára invitál Pünkösd első napján. Régebben sok esetbe, manapság néha elfelejtik az évszámot kiírni helyette folyó év, vagy jelen esetben Pünkösd első napján kerül az esemény megtartásra. A kutatóknak később a pontos év megállapítása kész „rejtvényfejtést” igényel.