febe fejlec lekerekitett

Örökös Egyesületi Tag

A bronzplakettet tervezte és kivitelezte:
Szabó Imrefia Béla képzőművész
orokos

Az egyesületért, az alapítványért, a városért végzett több évtizedes kiemelkedő, önzetlen munkáért, közéleti, társadalmi tevékenységért ˝örökös vagy tiszteletbeli egyesületi tag˝ cím adományozható. A cím adományozásánál az egyesület megalakulását megelőzően a településért, az itt élő emberek érdekében végzett munka is figyelembe vehető. Az elismerés egyesületi tag esetében ˝örökös tag˝, egyesületen kívüli személynél ˝tiszteletbeli tag˝ cím adományozásával jár. Az adományozást A/3-as nagyságú, hengerben elhelyezhető egyedi díszoklevélben kell közzétenni. A díszoklevéllel együtt 90 mm átmérőjű, 5 mm vastagságú, az egyesület címerét ábrázoló, díszdobozban elhelyezett bronzplakett is jár. A bronzplakett hátlapjába a plakettet kapó személy nevét és az adományozás évét be kell vésetni. Ezen kitüntetés választási ciklusonként (5 év) legfeljebb négy adható.

Örökös tagjaink:
Koltay József, Prof. Dr. Dobák Miklós

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége az 2003. augusztus 31-i jubileumi közgyűlésén kitüntetéseket adományozott az arra érdemesnek ítélt személyeknek. A Fényszaruiak Baráti Egyesülete örökös egyesületi tag címet adományozott Koltay Józsefnek, a Jászfényszarun eltöltött közel hat évtizedes példaértékű életútja, önzetlen közösségi tevékenysége elismeréseként.

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2008. november 22-i jubileumi összejövetelén Prof. Dr. Dobák Miklós tanszékvezető, egyetemi tanárnak Jászfényszaru városnak nyújtott gazdasági tanácsadói, az egyesület és az alapítványa érdekében kifejtett tevékenységéért, a szülőföld iránt megnyilvánuló ragaszkodásáért, szeretetéért, jó hírének öregbítéséért örökös tag címet adományozott.

 

 

 

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete közgyűlése a 2011. május 28-án megtartott közgyűlésén a következő személyeknek életpályájuk, életútjuk, Jászfényszaruhoz valószoros kötődés elismeréseként Örökös Egyesületi Tag kitüntető címet adományozott:

 

Cserháti Imrének a FÉBE alapító és elnökségi tagjának, az egyesületet segítő tevékenységéért, elismerésre méltó életpályája, életútja, a szülőföld Jászfényszaru iránt megnyilvánuló példaértékű ragaszkodásáért, lokálpatriotizmusáért;

 

Dr. Harangozó Imrének a FÉBE alapító és elnökségi tagjának, az egyesületet segítő tevékenységéért, elismerésre méltó életpályája, életútja, a szülőföld Jászfényszaru iránt megnyilvánuló példaértékű ragaszkodásáért, lokálpatriotizmusáért;

 

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének közgyűlése 2013. október 19-én a FÉBE húszéves jubileumiösszejövetelén a következő személynek életpályája, életútja, Jászfényszaruhoz való szoros kötődése elismeréseként Örökös Egyesületi Tag kitüntető címet adományozott:

 

Győriné Dr. Ceglédi Márta polgármester úrhölgynek, a FÉBE alapító tagjának, a közigazgatásban és a település kiemelkedő fejlesztésében eltöltött több mint három évtizedes példaértékű tevékenységéért, Jászfényszaru hazai és nemzetközi hírének öregbítéséért.

 

Kovács Andrásné színjátszó rendező, Életműdíjas drámapedagógus, a Magyar Kultúra Lovagja úrhölgynek, a FORTUNA Együttes alapítójának, negyven éven át folytatott szakmai vezetői munkájáért, kimagasló kulturális közösségi tevékenységéért, a színjátszás területén végzett életműéért, Jászfényszaru hazai és nemzetközi hírnevének öregbítéséért.

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének közgyűlése 2018. november 3-án a FÉBE negyedszázados jubileumi összejövetelén a következő személynek életpályája, életútja, Jászfényszaruhoz való szoros kötődése elismeréseként Örökös Egyesületi Tag kitüntető címet adományozott:

MÉSZÁROS LÁSZLÓ Úrnak az egyesület alapítótitkáraként, az egyesület által létrehozott Jászfényszaruért Alapítvány kuratóriumának alapítóelnökeként végzett negyedszázados eredményes tevékenységéért, kulturális örökség megőrzése és létesítése érdekében végzett elkötelezettségért;
SZABÓ IMREFIA BÉLA Úrnak, az egyesület tagjának, az egyesület művészeti, kulturális örökség létesítésének tevékenységét gazdagító negyedszázados támogatásáért, a városban az egyesület, az alapítvány által létesített köz- és beltéri alkotásainak elismeréseként;
TÓTH TIBOR Úrnak az egyesület alapítóelnökének negyedszázados egyesületet összefogó eredményes tevékenységéért, az alapítvány munkájának segítéséért, a város kulturális életének gazdagításáért, a kulturális értékek megőrzése és létesítése érdekében végzett munkájáért;

Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége november 12-i döntése alapján 2023. december  2-án  a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében tartott városi és egyesületi ünnepségen  az életpályája, életútja, Jászfényszaruhoz való szoros kötődés elismeréseként Örökös Egyesületi Tag kitüntető címet adományozott:

  Ézsiás László amatőr költő és versmondó, FÉBE-tag részére, verseiben is kifejeződő töretlen patriotizmusáért, Jászfényszaru kulturális rendezvényein közel három évtizedes, magas színvonalú közreműködéséért, szülőhelye, Jászfényszaru hírnevének hazai és nemzetközi öregbítéséért.
  Szabó Krisztina énekművész, tanár, FÉBE-tag részére, Jászfényszaru kulturális rendezvényein több mint három évtizedes sokoldalú művészi közreműködésért, önzetlen, jótékony segítségéért, településünk fiataljai zenei képzésének felvállalásáért, városunk hírnevének öregbítéséért.