Jászsági

 In memoriam
Macsi Sándor (1926-2020)
címzetes iskolaigazgató, Jászságért Díjjal kitüntetett helytörténész

   A jászágói temetőben június 11-én 11 órakor a ravatalozóhoz egy száll virággal tanítványok, volt kollégák és tisztelőinek sokasága érkezett, hogy végső búcsút vegyenek Macsi Sándortól.
   A búcsúztató szertartás a Jászberényi Református Egyházközség lelkésze Mező István beszédével vette kezdetét. A volt tanítványok nevében dr. Szécsényi István főorvos búcsúzott a tanítótól, az igazgatótól, az embertől. A tudás mellett emberséget, a természet szeretetét, egymás megbecsülését adta át tanítványainak. Megtudtuk, hogy már a főorvos édesanyját is tanította. Sokakat bátorított a továbbtanulásra, melyhez jó alapokat biztosított. Neki is köszönhető, hogy a kistelepülés méretéhez képest sok képzett elmét adott a hazának. Örömmel találkozott elkerült volt diákjaival, figyelemmel kísérte pályájukat.

   A Jász Múzeumért Alapítvány 22 év után ismét új hangzóanyagot tervez kiadni 2020 karácsonyára. A költségek előteremtése érdekében előfizetőket gyűjt a megjelenéshez.
A szakmai anyag már a rendelkezésünkre is áll, hiszen Pál Mihály országosan ismert népzenész, zenetanár és zenekutató az elmúlt évek alatt tovább folytatta a Jászság népdal-anyagának összegyűjtését, és összeállított egy újabb, két CD-nyi jászsági népzenei hangzó-anyagot.

   Jászság legújabb, dupla népzenei CD-je Ha bemegyek a Lehel szállodába – Népdalok a Jászságból címmel jelenik meg.

aparol01   A félévszázadhoz méltóan ünnepelt március 7-én a helyi művelődési hátban a jászkiséri Csete Balázs Honismereti Szakkör tagjai, vendégei. A jubileumi rendezvényen Jászság számos településéről szervezetek képviselői mellet, a Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület, a kolozsvári Kőváry László Honismereti Kör, országos és megyei szakmai szervezetek vezetői is jelen voltak.
   Az ünnepség előtt a résztvevők egy része a Református temetőben Csete Balázs (1893-1958) és Győri János (1922-2008) sírjánál munkásságukra emlékeztek és koszorúkat, virágokat helyeztek el.
   Csete Balázs Jászkiséren született etnográfus, rajztanár 1921-1947 között csepeli polgári iskolában tanított, 1949-től hat éven át nyugdíjazásáig Jászkiséren rajzszakos tanár és néprajzi gyűjtéssel és rajzolással foglalkozott. Csepelen iskola és utca, Jászkiséren az iskola, a tájház és a szakkör viseli nevét.
   Győri János Nagyrédén született, 33 éves korától Jászkiséren élt, 1955-től 1982-ig tanár, népművelő, 1970-ben a Csete Balázs Honismereti Szakkör megalapítója és harminc éven át vezetője.

  Konferebcia JB A Jász Múzeum volt a helyszíne március 6-án a Nemzedékek kulturális jellemzői című tudományos konferenciának. A rendezők a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület, a Jász Múzeum, a Jász Múzeumért Alapítvány és a Túrkevei Kulturális Egyesület gazdag programot állított össze.
   A résztvevőket dr. habil. Őrsi Julianna, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület elnöke, Besnyi Károly, a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság titkára és Nemes József jászkapitány köszöntötte.

Jaszsagi dijasok 2019   Jászkiséren 2019-ben a Jász Világtalálkozón 28. alkalommal adták át a Jászságért Díjat. A 31 díjazott közül, 18 személy él és kapott meghívást Jászjákóhalmára a Gazdakör épületében december 28-án, aprószentek napjára összehívott tanácskozásra.
   Déli 12 órára tizenkettő díjazott, két hozzátartozó és dr. Dobos László a Jászok Egyesületének elnöke, A Jászsági Alapítvány alapító kurátora érkezett meg. A hiányzók igazoltan többségünk egészségi állapotuk, idős koruk miatt nem tudott eljönni. A találkozó ötletadója és szervezője Fodor István Ferenc helytörténészt, a Jászjákóhalmai díjazottat idézve a „Vének tanácsa” 2005-től, immáron 15. alkalommal találkoznak. A hangulat családias és baráti volt. Senki nem jött üres kézzel a hölgyek egy kis hazai süteménnyel, gyümölccsel, a férfiak itallal, üdítővel készültek.