Jászsági

A Jász Múzeum szerte az országban, a Jászságban, a Kunságban sok személlyel tart munkakapcsolatot. Szép és sok éves hagyomány, hogy a múzeum vezetése kerekévfordulós születésnapi rendezvényeket szervez.
Az együtt végzett munkát elismerve és megköszönve szeptember 30-án a Jász Múzeumban hat nagyszerű és értékes közismertszemélynek rendezett születésnapi ünnepséget.
Hortiné dr. Bathó Edit köszöntőszavai után a köszöntött személyek életútját, munkáságát foglalta össze egy-egy ünnepelthez közelálló személy. Így köszöntöttük habil. Dr. Örsi Julianna néprajzkutatót (Karcag), Dr. Pethő László szociológust (Jászberény), Papp Izabella levéltárost (Jászboldogháza), Kiss Erika helytörténeti kutatót (Jászberény), Katona Katalint (Pórtelek), és Pál Mihály népzenészt (Jászberény).
Az ünnepségen Jászfényszarut képviselve vettem részt és valamennyi ünnepelt a Fényszaruiak Baráti Egyesülete részéről egy fényes ezüstözött IV. Béla Emlékérmet kapott 2020-as naptár hátlappal. Az ünnepelt valamennyi személlyel városunknak, a civilszervezetek egy részének kapcsolata volt, van és lesz a jövőben is.
Kívánjuk, hogy még sokáig jó egészségben és aktívan tevékenykedjenek a Jászság és Kunság és településük érdekében, további maradandó érteket hagyva a következő nemzedékeknek.
                                                                             Tóth Tibor

Fotó: Bugyi Gábor

A csoportképen (balról jobbra haladva) Papp Izabella, habil. Dr. Örsi Julianna, Pál Mihály, Dr. Pethő László, Kiss Erika és Katona Katalin látható.

 In memoriam
Macsi Sándor (1926-2020)
címzetes iskolaigazgató, Jászságért Díjjal kitüntetett helytörténész

   A jászágói temetőben június 11-én 11 órakor a ravatalozóhoz egy száll virággal tanítványok, volt kollégák és tisztelőinek sokasága érkezett, hogy végső búcsút vegyenek Macsi Sándortól.
   A búcsúztató szertartás a Jászberényi Református Egyházközség lelkésze Mező István beszédével vette kezdetét. A volt tanítványok nevében dr. Szécsényi István főorvos búcsúzott a tanítótól, az igazgatótól, az embertől. A tudás mellett emberséget, a természet szeretetét, egymás megbecsülését adta át tanítványainak. Megtudtuk, hogy már a főorvos édesanyját is tanította. Sokakat bátorított a továbbtanulásra, melyhez jó alapokat biztosított. Neki is köszönhető, hogy a kistelepülés méretéhez képest sok képzett elmét adott a hazának. Örömmel találkozott elkerült volt diákjaival, figyelemmel kísérte pályájukat.

   A Jász Múzeumért Alapítvány 22 év után ismét új hangzóanyagot tervez kiadni 2020 karácsonyára. A költségek előteremtése érdekében előfizetőket gyűjt a megjelenéshez.
A szakmai anyag már a rendelkezésünkre is áll, hiszen Pál Mihály országosan ismert népzenész, zenetanár és zenekutató az elmúlt évek alatt tovább folytatta a Jászság népdal-anyagának összegyűjtését, és összeállított egy újabb, két CD-nyi jászsági népzenei hangzó-anyagot.

   Jászság legújabb, dupla népzenei CD-je Ha bemegyek a Lehel szállodába – Népdalok a Jászságból címmel jelenik meg.

aparol01   A félévszázadhoz méltóan ünnepelt március 7-én a helyi művelődési hátban a jászkiséri Csete Balázs Honismereti Szakkör tagjai, vendégei. A jubileumi rendezvényen Jászság számos településéről szervezetek képviselői mellet, a Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület, a kolozsvári Kőváry László Honismereti Kör, országos és megyei szakmai szervezetek vezetői is jelen voltak.
   Az ünnepség előtt a résztvevők egy része a Református temetőben Csete Balázs (1893-1958) és Győri János (1922-2008) sírjánál munkásságukra emlékeztek és koszorúkat, virágokat helyeztek el.
   Csete Balázs Jászkiséren született etnográfus, rajztanár 1921-1947 között csepeli polgári iskolában tanított, 1949-től hat éven át nyugdíjazásáig Jászkiséren rajzszakos tanár és néprajzi gyűjtéssel és rajzolással foglalkozott. Csepelen iskola és utca, Jászkiséren az iskola, a tájház és a szakkör viseli nevét.
   Győri János Nagyrédén született, 33 éves korától Jászkiséren élt, 1955-től 1982-ig tanár, népművelő, 1970-ben a Csete Balázs Honismereti Szakkör megalapítója és harminc éven át vezetője.

  Konferebcia JB A Jász Múzeum volt a helyszíne március 6-án a Nemzedékek kulturális jellemzői című tudományos konferenciának. A rendezők a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület, a Jász Múzeum, a Jász Múzeumért Alapítvány és a Túrkevei Kulturális Egyesület gazdag programot állított össze.
   A résztvevőket dr. habil. Őrsi Julianna, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület elnöke, Besnyi Károly, a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság titkára és Nemes József jászkapitány köszöntötte.

Jaszsagi dijasok 2019   Jászkiséren 2019-ben a Jász Világtalálkozón 28. alkalommal adták át a Jászságért Díjat. A 31 díjazott közül, 18 személy él és kapott meghívást Jászjákóhalmára a Gazdakör épületében december 28-án, aprószentek napjára összehívott tanácskozásra.
   Déli 12 órára tizenkettő díjazott, két hozzátartozó és dr. Dobos László a Jászok Egyesületének elnöke, A Jászsági Alapítvány alapító kurátora érkezett meg. A hiányzók igazoltan többségünk egészségi állapotuk, idős koruk miatt nem tudott eljönni. A találkozó ötletadója és szervezője Fodor István Ferenc helytörténészt, a Jászjákóhalmai díjazottat idézve a „Vének tanácsa” 2005-től, immáron 15. alkalommal találkoznak. A hangulat családias és baráti volt. Senki nem jött üres kézzel a hölgyek egy kis hazai süteménnyel, gyümölccsel, a férfiak itallal, üdítővel készültek.