Jászsági

 A Jászság fővárosában a helyi kitüntetéseket és az ezzel járó díjakat régóta a Város Napján, április 3-án, díszünnepség keretében adják át. A járványveszélyre való tekintettel az ünnepélyes díjátadó gála elhalasztásra került, egy későbbi időpontban lesz megtartva.
   A kitüntetettek névsorát közé tették, örömmel fedeztük fel, hogy közöttük található egy városi lakosunk és egy Jászfényszaruról elszármazott személy.
   Jászberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Jászberény város polgármestere kitüntetések adományozásáról döntött.
   Jászberény város Komáromy József sajtódíjat adományoz Lakatos Zoltán operatőr-vágó részére (városunk lakosának);
   Jászberény város Árpád-házi Szent Erzsébet egészségügyi díjat adományoz Sugárné dr. Pető Katalin ifjúsági főorvos részére (Jászfényszaruról elszármazottnak).
   A kitüntetetteknek a jászfényszaruiak nevében gratulálunk, további sikereket kívánunk!
Tóth Tibor

  A Redemptio a jász és kun települések honismereti lapja a XXVIII. évfolyamát kezdte el ebben az évben.
   A lap kéthavonkénti megjelentetését az elmúlt 27 évben a Jász Múzeumért Alapítvány vállalta fel, Hortiné dr. Bathó Edit, Jász Múzeum igazgatója, a FÉBE Tiszteletbeli tagja kitüntető cím birtokosa, a Redemptio lap alapítója és felelős szerkesztője áldozatos tevékenységének köszönhetően.    
   A 2021. évi kiadáshoz, a rendszeres megjelenéshez az előfizetők és az újságot megvásárlók 500,- Ft-tal példányonként járulhatnak hozzá.
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete megalakulásától felkarolta, bonyolítja az újság Jászfényszarun a lakosság és az elszármazottak körében való terjesztését.  Havi 30 példány értékesítését végzi.
   A XXVIII. évfolyam 1. szám 2021. februári 32 oldalas számából egy kis ízelítő: A jászkun szabadság jogi szabályozói IV. rész – Bánkiné dr. Molnár Erzsébet ny. történész sorozata; Emlékezés régi jászberényi tanárokra XXIII. rész – Csörgő Terézia ny. biológia-kémia szakos tanár sorozata; Víz Zoltán, a templomépítő pap – Székely Gábor helytörténeti kutató írása; A Szűcs Rózsa Alkotócsoport 2020-as eredményei – Tajti Erzsébet viseletkészítő cikke; Néhány szó a jászsági pendzsomról – dr. Selmeczi László ny. régész, néprajzkutató írása; Jászberényből indult a 48-as katonai hagyományőrző mozgalom. A Tavaszi Emlékhadjárat immár a Magyar Értéktárban. Fülöp Tibor Zoltán, a tavaszi emlékhadjáratok rendezőjével – Máté Endre hagyományőrző riportja; Búcsú Lukácsi László helytörténeti kutatótól (1949-2020) – Hortiné dr. Bathó Edit megemlékezése; Könyvek ajánlása: – dr. Suba Györgyné Kocsis Julianna: Az ONCSA áldásos tevékenysége a Jászságban; Varga Istvánné Fajszi Mária és Varga István: Mozaikok Fülöpszállás történetéből I és II. kötete; Földi József: Jászárokszállás története, Krónika a kezdetektől 2020. I. félévig.
   Kérjük a jász-kun múltunkat és jelenünket figyelemmel kísérő tagjainkat, érdeklődőket, hogy a 3000,- Ft/év összegért fizessenek elő a kéthavonként megjelenő újságra. Egy-egy lapszám 500,- forintért megvásárolható, de elő is fizethetik Gyetvai Mónika Könyvelési irodájában Szabadság út 3. vagy a Városi Értéktárban a Szentcsalád tér 12. szám alatt Tóth Tibornál. Az elszármazottaknak igény esetén postán juttatjuk el a lapot.
Kép és szöveg: Tóth Tibor

   Aki megteheti, nézze meg 2021. március 12-én (pénteken) 17 óra 5 perckor a Duna Televízió Ridikül című műsorát vagy ismétlését. Ez alkalommal Dióssy Klára műsorvezető beszélgető partnere lesz dr. Batári Zsuzsanna néprajzkutató (Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum), Hortiné dr. Bathó Edit néprajzkutató (Jász Múzeum igazgatója, Jászberény) dr. Petercsák Tivadar néprajzkutató, ny. múzeumigazgató (Dobó István Vármúzeum, Eger) és Török Lilla népdalénekes, népzenész (Budapest).

   A beszélgetés témája a Velünk elő múlt.
                                                                            Tóth Tibor

 Aki könyvet írt, szerkesztett, adott ki, az tudja, két tényező megléte nagyon fontos: az idő és a pénz. Egy-egy kiadvány előkészítése évet, éveket is igénybe vesz, hiszen a mindennapi munka mellett kell erre a tevékenységre időt biztosítani. Az anyagi alap megteremtése sem könnyű feladat.
   A 2020-as járványhelyzet sok negatív hatása mellett talán egy pozitív hatása biztos fellelhető. Az egyéb szervezések, programok elmaradása miatt kiadványok megjelentetésére többlet idő keletkezett.  Pályázati támogatáshoz is könnyebben lehetett hozzájutni.
   A Jász Múzeum vezetése és munkatársai éltek a lehetőséggel, és az elmúlt évben összesen négy kiadványt jelentettek meg.


Gubicz András (1937-2020) agrármérnök Jászkisér és Jászjákóhalma emeritus jászkapitánya és díszpolgára

Gubicz András Jászkiséren született, a jászapáti gimnáziumban érettségizett. Tanulmányait a Debreceni Agrártudományi Egyetemen végezte, 1961-ben itt szerzett agrármérnöki diplomát. A jászberényi gépállomáson kezdett, majd hazavívták a jászkiséri Kossuth Termelőszövetkezethez. Itt különböző beosztásokban dolgozott, nyolc évig elnökként irányította a szövetkezetet. Sokat tett Jászkisér gazdasági, társadalmi fejlődéséért, nagyban hozzájárult a település várossá válásához. Támogatta a hagyományőrzés sok formáját, többek között a néptáncot, népdaléneklést, a huszárságot.
   Büszke volt őseire, hiszen dédnagyapjának, Gubicz Jánosnak a testvére volt az ekegyáros Gubicz András (1820-1869), aki Jászjákóhalma híres szülöttje. Az általa kivitelezett ekéje Londonban a Világkiállításon aranyérmet, Párizsban bronzérmet kapott. Budapesten a Váci utca 74. számú háznál volt az üzem, ide került 2010-ben az ekegyáros emléktáblája, melynek egyik állítója a Gubicz család volt.
   A település önkormányzata a jászkiséri emberekért tett áldozatos és példaértékű tevékenységét 2001-ben díszpolgári címmel ismerte el.
   2001-ben feleségével együtt elkészíttették az 1745-ben Mária Terézia által a jászoknak adományozott redemptiós zászló másolatát, melyet a Jász Múzeum őriz, és nagyobb ünnepekkor a rendezvények dísze.

   A Jászsági Évkönyv Alapítvány által december elejére elkészült a dr. Pethő László nyugalmazott egyetemi docens által alapított és szerkesztett Jászsági Évkönyv sorrendben huszonnyolcadik kötetével. A Jászsági Évkönyv 216 oldalán öt fejezetben 26 írást, tanulmányt tartalmaz. Szép és tartalmas ajándék a karácsonyfa alá.
   Az évkönyv történetében először nem lesz – a pandémia miatt – ünnepélyes könyvbemutató. Az évkönyv bemutatása minden évben a felelős kiadó dr. Kertész Ottó sajátos humorával fűszerezve jelentős jászsági eseménnyé vált. Érsek Attila segítsége révén – aki egy tanulmány szerzője is – online kapcsolás lehetőségével december 4-én 18 órakor jelentkeztek be a szerzők írásuk néhány perces beajánlásra. Nagy Tamás jászberényi tanár ebben az évben is elkészítette a 2020-as kiadvány videoklipjét a könyvben szereplő képek felhasználásával, amely YouTube csatornán megnézhető.
   A művészet fejezetben két írást szeretnék kiemelni: egyik a Jászfényszaruhoz köthető Feledy Balázs: Rajzszobrok – Zilahy Zoltán. A másik személyes ismeretség folytán, Rideg István: És akkor azt írja Körmendi Lajos. A Nagykunság íróját 1995-ben 10 napos dániai tanulmányút során ismertem meg.

A Jász Múzeum szerte az országban, a Jászságban, a Kunságban sok személlyel tart munkakapcsolatot. Szép és sok éves hagyomány, hogy a múzeum vezetése kerekévfordulós születésnapi rendezvényeket szervez.
Az együtt végzett munkát elismerve és megköszönve szeptember 30-án a Jász Múzeumban hat nagyszerű és értékes közismertszemélynek rendezett születésnapi ünnepséget.
Hortiné dr. Bathó Edit köszöntőszavai után a köszöntött személyek életútját, munkáságát foglalta össze egy-egy ünnepelthez közelálló személy. Így köszöntöttük habil. Dr. Örsi Julianna néprajzkutatót (Karcag), Dr. Pethő László szociológust (Jászberény), Papp Izabella levéltárost (Jászboldogháza), Kiss Erika helytörténeti kutatót (Jászberény), Katona Katalint (Pórtelek), és Pál Mihály népzenészt (Jászberény).
Az ünnepségen Jászfényszarut képviselve vettem részt és valamennyi ünnepelt a Fényszaruiak Baráti Egyesülete részéről egy fényes ezüstözött IV. Béla Emlékérmet kapott 2020-as naptár hátlappal. Az ünnepelt valamennyi személlyel városunknak, a civilszervezetek egy részének kapcsolata volt, van és lesz a jövőben is.
Kívánjuk, hogy még sokáig jó egészségben és aktívan tevékenykedjenek a Jászság és Kunság és településük érdekében, további maradandó érteket hagyva a következő nemzedékeknek.
                                                                             Tóth Tibor

Fotó: Bugyi Gábor

A csoportképen (balról jobbra haladva) Papp Izabella, habil. Dr. Örsi Julianna, Pál Mihály, Dr. Pethő László, Kiss Erika és Katona Katalin látható.

 In memoriam
Macsi Sándor (1926-2020)
címzetes iskolaigazgató, Jászságért Díjjal kitüntetett helytörténész

   A jászágói temetőben június 11-én 11 órakor a ravatalozóhoz egy száll virággal tanítványok, volt kollégák és tisztelőinek sokasága érkezett, hogy végső búcsút vegyenek Macsi Sándortól.
   A búcsúztató szertartás a Jászberényi Református Egyházközség lelkésze Mező István beszédével vette kezdetét. A volt tanítványok nevében dr. Szécsényi István főorvos búcsúzott a tanítótól, az igazgatótól, az embertől. A tudás mellett emberséget, a természet szeretetét, egymás megbecsülését adta át tanítványainak. Megtudtuk, hogy már a főorvos édesanyját is tanította. Sokakat bátorított a továbbtanulásra, melyhez jó alapokat biztosított. Neki is köszönhető, hogy a kistelepülés méretéhez képest sok képzett elmét adott a hazának. Örömmel találkozott elkerült volt diákjaival, figyelemmel kísérte pályájukat.

   A Jász Múzeumért Alapítvány 22 év után ismét új hangzóanyagot tervez kiadni 2020 karácsonyára. A költségek előteremtése érdekében előfizetőket gyűjt a megjelenéshez.
A szakmai anyag már a rendelkezésünkre is áll, hiszen Pál Mihály országosan ismert népzenész, zenetanár és zenekutató az elmúlt évek alatt tovább folytatta a Jászság népdal-anyagának összegyűjtését, és összeállított egy újabb, két CD-nyi jászsági népzenei hangzó-anyagot.

   Jászság legújabb, dupla népzenei CD-je Ha bemegyek a Lehel szállodába – Népdalok a Jászságból címmel jelenik meg.