febe fejlec lekerekitett

1246 körül

A jászok betelepedése Magyarországra.

1433

A település nevének első írásos említése.

1557

Jászfényszaru pusztulása

1632 körül

Megindul a visszatelepedés a településre.

1692

Elkezdődik az anyakönyv vezetése.

1702

A Római Katolikus templom átépítése befejeződik.

 

I. Lipót zálogba adja a Jászságot.

1703-1711

A jászok részt vesznek a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharcban.

1745

Jászok és kunok visszavásárolják Mária Teréziától ősi szabadságukat, melyet redemptiónak nevezünk.

1752

Vendégfogadó épül.

1759

Felépül a templom mellékhajója.
Letelepedési engedélyt kapnak a cigányok.

1768

Új templomtorony épül.

1769

Szentcsalád-szobor készül.

1827

Új tanácsháza épül.

1831

Mezővárosi rangot kap a település.

1872

Jászfényszaru visszaminősítése nagyközséggé.

1873

Hatvan-Szolnok vasútvonal átadása a forgalomnak.

1876

Eltörlik jász kiváltságokat. Létrejön Jász-Nagykun-Szolnok megye.

1880

Temetői kápolna, keresztút és hat tantermes leányiskola épül.

1903

Elkészül a vasútállomás épülete.

1912

A templom tornyát villámcsapás éri.

1913

Felavatják a nyolc tantermes fiúiskolát. Elkészül az újjáépített templomtorony.

1925

Megépül a Homok-tanyai iskola.

1927

Elkészül a Vasút tanyai iskola.

1928

Villany bevezetése a településre.

1930

Megalakul a Tejszövetkezet.

1930-33

között megépül a kövesút.

1934

Márkus Mária óvónő magánóvodát nyit.

1937

Megnyílik a jászfényszarui Filmszínház.

1959

Termelőszövetkezetek megalakulása.

Magánóvoda államosítása (1. sz. óvoda)

1962

Felépül a 2. sz. óvoda.

1963

Takarékszövetkezet megalakulása.

1964

Új sportpálya épül.

Létrejön a Béke Tsz. a Zöldmező és a Petőfi Tsz. Egyesüléséből.

1965

Egészségház átadása.

1966

Új művelődési ház avatása.

1968

A párt és a tanácsház új épületének avatása.

1969

Felépül a Takarékszövetkezet irodaháza.

Megkezdődik a termelés a Budapesti Kalapgyár helyi üzemében.

1970

Új Tüzép-telep épül.

1971

Elkészül a Posta új épülete.

Befejezik a futópályával övezett labdarúgópálya építését.

Elkészül a Tűzoltószertár.

1972

Átadásra kerül a 18 tantermes modern iskola.

1973

Megalakul a víztársulás.

Létrejön az Öregek Napközi Otthona.

1974

Elkészül a plébánia új épülete.

Üzemel a Vízmű.

1979

Üzemel a gázcsere telep.

Felépül az Orion gyár 7-es gyáregységének első üzemcsarnoka.

1983

Helytörténeti gyűjtemény átadása.

1986

Benzinkút üzembe helyezése.

1987

Új orvosi rendelő épül.

1989

Új gyógyszertár épül.

II. világháborús emlékmű avatása.

1990

Megalakul a Cserkészcsapat.

A Nagyközségi Tanács „Jászfényszaru az Oktatásért” Alapítványt létesít.

Mi újság Fényszarun? c. helyi lap megjelenése.
Ünnepélyes keretek között megkezdődik a munka a Samsung Electronics-Magyar Rt. Gyárában.

A nagyközség zászlajának avatása.

Felújított szökőkút átadása.

Megalakul Jászfényszaru Önkormányzata.

1991

Elkészül Jászfényszaru címere.
Megalakul a Jászsági Önkormányzatok Érdekképviseleti Szövetsége.
Új ravatalozó épül.
Megalakul a Jászfényszarui Cigány Demokratikus Egyesület.

Környezetvédő Egyesület alakul.

1992

Megkezdődik a gázvezetékek lefektetése.

Kétéves szakiskolai képzés indul.

Diamor-Hungary osztrák-magyar cég új csarnokának avatása.

Megkezdődik a munka a Zenit Ruházati Kisszövetkezet jászfényszarui telephelyén.

Önkormányzati tulajdonba kerül az egykori községi vendéglő (Kaszinó Étterem).

Átadásra kerül a tanuszoda és az új tornaterem.

Az Orion 7. sz. gyáregységéből létrejön a Thermotechnika Kft. és Jászfény Kft..

Elkészül a II. világháború áldozatainak nevét is megörökítő két márványtábla.

1993

Január 1-től Jászfényszaru városi cím viselésére jogosult.

Április 2. Ünnepélyes városavatás.

Megalakul a Mozgáskorlátozottak Egyesületének helyi csoportja, a Fényszarui Cigányok Független Érdekegyeztető Szervezete, a Fényszaruiak Baráti Egyesülete (FÉBE), a  Vakok és Gyengénlátók Szövetségének helyi szervezete és a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság. Helytörténeti kutatócsoport alakul a FÉBE kezdeményezésére.

1994

Megalakul a 48-as Gazdakör.

A Megyei Bíróság bejegyzi a „Jászfényszaruért” Alapítványt, Játszótér létesül a Templomkertben.

1995

Megalakul az Erdőbirtokosi Társulat.
A Redemptio 250. évfordulója tiszteletére emléktáblát avatnak az Általános Iskolában valamint a Városháza bejáratánál.
Új játszótér létesül az Orvosi Rendelőnél.
Kiépül a telefonhálózat.
Átadásra kerül a Jászfényszaru-Boldog összekötő út.

1996

A FÉBE keretében megalakul a Szűcs Mihály Huszárbandérium.
Megkezdődik a kukás rendszerű szemétszállítás.
Id. Bedekovich Lőrinc geometra tiszteletére kopjafát emeltek Templomkertben.
Megtartották a Hét Vezér fa névadó ünnepségét.

1997

Befejeződött a Kaszinó Étterem bővítése, felújítása. A Samsung Electronics-Magyar Rt. jászfényszarui gyárában elkészül az egymilliomodik színes televízió. Megkezdődött a szennyvízhálózat kiépítése.

1998

Megkezdődik a jászfényszarui templom műemlék orgonájának felújítása. Jászfényszarun rendezik a Jászok világtalálkozóját a redemptió tiszteletére. Megtörténik a Pusztamonostorral közös beruházásban épülő szennyvíztisztító műszaki átadása.

1999

Megalakul a Jászfényszarui Drámapedagógiai Műhely a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság tagozataként. A Tavaszi Hadjárat országos emléktúra részeként megrendezik az 1849-es Hatvani csata imitációját. Befejeződik a kábeltévé-hálózat kiépítése Jászfényszarun.

2000

Újra működésbe lép a Polgári Őrjárat. Megtörténik az Ipari Park alapkőletétele

2001

Jászfényszaru Város Önkormányzata Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága Kapcsolatok napjára hívja Bors község, Szuhafő és a lengyelországi Zakliczyn település vezetőit és képviselőit. A résztvevők kulturális együttműködési szándéknyilatkozatot írnak alá. Sor kerül Zakliczyn és Jászfényszaru között a testvérvárosi szerződés aláírására. Megkezdődnek a szennyvízcsatorna-építés II. ütemének kivitelezési munkálatai. Felavatásra kerül a Díszkút. Megtörténik a Szabadság úti Kastélyépület műszaki átadása

2002

Felavatásra kerül a Tanítók Emlékműve. Teleház nyílik Jászfényszarun. Megtörténik a Penczner Pál Terem ünnepélyes átadása a Szabadság úti Kastély-épületben.

2003

Befejeződik a Postahivatal felújítása. Elkészül a tízmilliomodik Samsung-tévé a jászfényszarui gyárban. Megalakul a Jóbarátok Ifjúsági Klub a FÉBE keretein belül.

2004

A Rendőrőrs a Fürst Sándor utcai új irodába költözik. Tisztán Európába! – takarítás a város utcáin, közterein, külterületeken. Az Egri Főegyházmegye 1000 éves évfordulója tiszteletére Szent István – domborművet helyeznek el a templom külső falán. Megalakul a Jászsági Többcélú Társulás.

2005

Civil Fórum alakul Jászfényszarun. Felavatásra kerül a Megbékélés emlékműve. Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása. A felújított Rimóczi-kastély ünnepélyes átadása.

2006

A felújított, kibővített Sárga Iskola ünnepélyes átadása. Jászfényszaruról 40 fős kontingens vesz részt Szelevényben az árvízvédelmi munkálatokban.

2007

Samsung Electronics Zrt új egységgel növeli gyárát.