Értéktári érdekességek

Egy házasságkötésről szóló értesítő a múlt század elejéről és egy névjegy

 Jászfényszaru gyógyszerészének, Fábry Eleknek (1857–1931) és Szalay Ilona (1867–1933) tanítónőnek, akik Jászfényszarun 1929-ig, ezt követően halálukig Visegrádon éltek.
Öt gyermekük közül két lány született, Fábry Iluska (Ilona, 1895–1978), Fábry Gizike (Gizella, Kornélia 1898–1956). Idősebb lányuk házasságkötési értesítőjét tesszük közzé.

 Fábry Elek – Fábry János és Klinovszky Emília – szülők gyermekeként Békéscsabán 1857-ben született. Fábry Elek valószínű Jászfényszaru második gyógyszerésze volt. Az első gyógyszerész Kranczky Ferenc lehetett 1882-ben, egy Jászfényszarui házasságkötésnél tanúként közreműködött.
   A Csepeli Katolikus Plébánia Hivatal által 1943. március 11-én, kiadott 537 számú házasságlevél szerint Fábry Elek (1857-1931) gyógyszerész 1889. augusztus 18-án házasságot kötött Szalay Ilona (1867-1933) tanítónővel, Szalay Nándor és Huber Anna szülők gyermekével. A kivonat szerint a gyógyszerésznek lakhelyül Jászfényszaru van feltüntetve, tehát ekkor már a település gyógyszerésze volt, egészen 1929-ig. A feleség 1900-1929 között tanított a helyi katolikus elemi iskolában. Ezt követően halálukig Visegrádon éltek.
Tóth Tibor

Fotó: Házasságlevél
         A házaspár idős korban

  Egy száz évvel ezelőtt készült nyomdai meghívót lapozgatni izgalmas élmény. Száz év távlatában korosztályomnak a családnevek ismerősen csengenek, közülük többnek ismerjük a polgári foglalkozását. Az arcokat felidézni legfeljebb régi színjátszós fotókból, a leszármazottak fotóiból már kevesen tudják. A meghívó azonban kordokumentum, sok mindenről árulkodik.
   A tánczmulatságot a jászfényszarui ifjúság rendezte (a nyár elején) 1920. június 13-án (ez egy vasárnapi nap volt) a szabadban, a jászfényszarui erdőben, (volt B terv is) alkalmatlan idő esetén a szövetkezet (Hanga) vendéglőjében. Ismereteink szerint a nagyvendéglő a község tulajdonában volt, a szövetkezet bérelhette az épületet. A célkitűzés nemes, az első világháborúból a községbe 186 fő nem tért haza, hős katonaként haltak meg a frontokon. A hazatértek között sok volt a hadirokkant, akik részben vagy nagy részben munkaképtelenné váltak. A megélhetésük segítésére fordították a rendezvény tiszta bevételét. „Belépődij: tetszés-szerint. A rendezvény kezdete délután 2 órakor, vége reggel. A zenét Farkass Jenő zenekara szolgáltatja. A legjobb hüsitő italokról a rendezőség gondoskodik.”

 Iskolatörténeti állomások: a népoktatás, középfokú oktatás (polgári iskola), tudományos oktatás (gimnáziumok).
   A négy majd hat elemi és két ismétlő képezte a népoktatást. Elvégzése kötelező, ingyenes volt, az írást, a számolást, az olvasást és általános alapismereteket nyújtott.
   A középfokú oktatás már nem volt kötelező, és nem volt ingyenes. Elvégzése már bizonyos lehetőséget teremtett a továbbtanulásra, illetve nagyobb alapműveltséget biztosított. A gyakorlati életre való felkészítésre helyezte a hangsúlyt. Továbblépés lehetősége felsőkereskedelmi, felső-mezőgazdasági iskolába, tanítóképző intézetbe lehetett, ezzel viszonylag kevesen éltek.

 Egy kutató sokszor találkozik és bosszankodik a „folyó évi vagy folyó év” megjelölés miatt, különösen, ha az egy több tíz évvel ezelőtt készített meghívón vagy más egyéb iraton szerepel. Ezután kezdődhet a „nyomozás”, mikor is volt a folyó év? Szerencsés estben korábbi kutatásokból pontosítani lehet az időpontot.
   „Meghívó. A jászfényszarui „Casino Egyesület” folyó évi október 12-én saját helyíségében a „Casino Egyesület” könyvtára javára jótékonycélu Hangversenyt rendez, melyre t. (tisztelt) Címet és b. (becses) családját tisztelettel meghívja az Elnökség. Kezdete este 8 órakor. Belépődíj: Személyenkint 1 korona. Családjegy 3 korona. Felülfizetéseket köszönettel fogadunk és hírlapilag nyugtázunk. A hölgyeket kérjük egyszerü ruhában megjelenni. Hangverseny után tánc.”
   A meghívó hátlapján találhatók a műsorban elhangzó művek és a közreműködők nevei.
Fábry Elek gyógyszerész három gyermekére épül döntően a műsor, akik Jászfényszarun születtek, Fábry Dezső (1893–1970), Fábry Iluska (Ilona, 1895–1978), Fábry Gizike (Gizella 1898–1956). Marcsány Győző (Marcsányi) 1912-1921 között tanított itt a római katolikus elemi iskolában, az egyházmegyei nyomtatott évenkénti kiadványban Marcsányiként szerepel. Koós János (Koósch) 1904–1913 között szintén itt tanított a római katolikus elemi iskolában, az egyházmegyei nyomtatott évenkénti kiadványban Koósch családnévvel írták. Aczél József 1911–1912-ben káplánként itt teljesített lelki szolgálatot. Dr. Ürményi Józsefné a főjegyző felesége, de tanítói képesítéssel rendelkezett. A férj dr. Ürményi József 1911–1918 között töltötte be Jászfényszarun a főjegyezői tisztséget. A feleség 1917–1918-ban tanított a helyi elemi iskolában.
   A fentieket értékelve a hangverseny 1911-ben, de inkább 1912-ben lehetett, mivel Marcsányi 1912-ben érkezett.
   A meghívóból sok egyéb dolog hitelt érdemlően kiderül: a múlt század elején létezett Jászfényszarun Casino Egyesület, és az is, hogy volt az egyesületnek saját könyvtára, amelynek bővítésére szervezték a rendezvényt. A műsor sokszínűsége, a közreműködők zenei műveltsége is sokatmondó.
   Így, 110 évvel az esemény után is megállapítható, elődeink is sokat tettek az itt élők műveltségének gyarapításáért, szórakozásáért. Jó ezt nem csak gondolni, hanem a meghívó alapján tényként kezelni.
A meghívót Fábry Dezső leányától, Fábry Katalintól kaptuk. Köszönjük, hogy megőrizték a családi és egyben helytörténeti ereklyét.

Kép és szöveg: Tóth Tibor 

Fotó: A meghívó elő és hátlapja