Értéktári érdekességek

Pilvax kvhz 1981 meghv 2022 03 16 001A meghívó bel lapján olvasható „Szeretettel meghívunk 1981. március 15-én 18 órakor kezdődő FIN* MEGNYITÓ ünnepségünkre, amelyet a községi könyvtárban tartjuk. Községi KISZ-Bizottság”
* Forradalmi Ifjúsági Napok (rövidítve: FIN), más néven „forradalmi tavasz” vagy „három tavasz” 1967–1987 között a KISZ által szervezett tavaszi ünnepségsorozat volt. A FIN keretében összekapcsolták a ’48-as forradalomra emlékező március 15-ét az 1919. március 21-i Tanácsköztársaságról és az 1945április 4.-i a fasiszta megszállás alóli felszabadulásról való megemlékezéssel. (Wikipédia)

Pilvax kvhz 1981 fot 2022 03 16 001 Pilvax ndudvari

A képen elől balról jobbra haladva Molnár Anna művelődési házi igazgatója, Pető Ferenc, Cseszkó Imre és Bali Szabolcs láthatók.
A másik képen többek között Nádudvari László látható
Kép és szöveg: Tóth Tibor

  Az 1990-es évek közepétől, a GOLF együttes (1994) újjáalakulását követően a művelődési ház rendezet Erzsébet és Katalin bált.
   Nincs új a nap alatt. Kolozs István városunk szakavatott amatőr régésze, a minap hozott be az értéktárba egy régi nyomdai Erzsébet bálra szóló meghívót. Barna István helyi lakost és kedves családját invitálták az eseményre. A rendező a „JÁSZFÉNYSZARUI EPOSZ. LEÁNYCSOPORT” hívta a bálra az érdeklődőket.

Egy házasságkötésről szóló értesítő a múlt század elejéről és egy névjegy

 Jászfényszaru gyógyszerészének, Fábry Eleknek (1857–1931) és Szalay Ilona (1867–1933) tanítónőnek, akik Jászfényszarun 1929-ig, ezt követően halálukig Visegrádon éltek.
Öt gyermekük közül két lány született, Fábry Iluska (Ilona, 1895–1978), Fábry Gizike (Gizella, Kornélia 1898–1956). Idősebb lányuk házasságkötési értesítőjét tesszük közzé.

Az épületben 1956-tól 1966-ig alsó tagozatos iskolai oktatás folyt két tanteremben, valamint egy tanítói lakást is kialakítottak. Ezt követően 1971-ig iskolai napköziként működött, melyhez a szolgálati lakásból 1966-ban harmadik foglalkoztatási termet létesítettek.
   Az iskolai működés elején az 1957/58 tanévben készült csoportképet tesszük közkinccsé. A képen első osztályos tanulók láthatók, akik 1950-ben (évvesztesek), illetve nagy többségük 1951-ben született.
   A képen látható tanító Rékasi Erzsébet (Nagy Károlyné) (1936-) 1956. július 1-től került a Jászfényszarui Állami Általános Iskolába. Tanítói oklevelét a jászberényi Tanítóképzőben 1956. július 7-én kapta. Nyolc tanévet töltött Jászfényszarun, 1964. szeptember 1-jén áthelyezték Hatvanba.

 Fábry Elek – Fábry János és Klinovszky Emília – szülők gyermekeként Békéscsabán 1857-ben született. Fábry Elek valószínű Jászfényszaru második gyógyszerésze volt. Az első gyógyszerész Kranczky Ferenc lehetett 1882-ben, egy Jászfényszarui házasságkötésnél tanúként közreműködött.
   A Csepeli Katolikus Plébánia Hivatal által 1943. március 11-én, kiadott 537 számú házasságlevél szerint Fábry Elek (1857-1931) gyógyszerész 1889. augusztus 18-án házasságot kötött Szalay Ilona (1867-1933) tanítónővel, Szalay Nándor és Huber Anna szülők gyermekével. A kivonat szerint a gyógyszerésznek lakhelyül Jászfényszaru van feltüntetve, tehát ekkor már a település gyógyszerésze volt, egészen 1929-ig. A feleség 1900-1929 között tanított a helyi katolikus elemi iskolában. Ezt követően halálukig Visegrádon éltek.
Tóth Tibor

Fotó: Házasságlevél
         A házaspár idős korban