Értéktári érdekességek

DanasiM 2020 04 06 001 1Danassy Mária tanító 30 évet töltött el a jászfényszarui Katolikus Elemi iskolában. Nevével Jászfényszarun először az 1911/12-es tanévben találkozunk, ekkor II. osztályban 97 fő leánygyermeket tanított.  Honnan érkezett ide nem tudjuk. Az illetményjegyzék szerint az 1940/41-es tanévben találkozunk utoljára nevével ekkor nyugdíjba vonult.
Néhány tanítványaival készült csoportkép is fenn maradt. Tanítványai, akiket a 1940/41-es tanívben tanított, aki még köztünk él legalább 86 éves. Mélyen vallásos volt, katolikus közösségeket vezetett, előfizetője volt a Jászsági Katolikus Híradónak.

Kerékpár igazolvány Kaszab János 1 2020 03 04 001   A Városi Értéktár február hónapban egy héten belül két közel azonos régi érdekes dokumentumot kapott Liziczai Józseftől és Kolozs Sándortól, melyet megosztunk lapunk olvasóival. Nincs új a nap alatt szokták mondani, meg a történelem ismétli önmagát, némi igazság lehet a mondásokban. Az autók törzskönyvét 1999. január 1-től vezették be hazánkba.
   A két világháború között az akkor élők egy részének a kerékpár volt a járműve, ez sem adatott meg mindenkinek. Így nem véletlen, hogy a kerékpároknak volt fényképes Igazoló-jegy vagy Kerékpáros személyazonossági igazolványa. Gyerekkoromban emlékszem, hogy az első kerékagynál fémkeretbe foglalt tábla volt minden kerékpáron, melyen a tulajdonos neve és címe volt feltüntetve. Később ez már nem volt kötelező eleme a kerékpároknak. Manapság a helyi rendőrőrs tagjai egyedi azonosító számot gravíroznak a vázban elősegítve szükség esetén a kerékpár megtalálását.

Iparos bal 1958 2020 01 13   A január és február a farsang időszaka a bálok szezonja így volt ez régen is. Jászfényszarun 1945 előtt is sok közösség szervezett bálokat, különböző helyeken. A legrangosabb bált az iparosok a település legelegánsabb helyén a Kaszinó étteremben tartották.
   Az ipartestületek helyét 1948-ban átvette a KIOSZ (Kisiparosok Országos Szövetsége). A nagyobb településeken megalakultak a helyi szervezetei és tovább vitték az iparos bálok hagyományát.

Levelezolap 1975 ERTERD   Kiss József (1924-1989) tanár, helytörténeti kutató 1982. szeptember 14-én kelt Jászfényszaru nagyközség földrajzi nevei II. Belterületi nevek pályázati dolgozatóból idézve:
„1945. március 25. A mai napon nemcsak a verőfényes tavaszt hozta meg, hanem a mai napon érkeztek meg Jászberényből az újonnan felállított magyar hadsereg szálláscsinálói. A mai napon megérkezett a budapesti I. honvéd gyalogezred vitéz Variházy Oszkár alezredes parancsnoksága alatt községünkbe.”

Vasarlasi konyv 2019 12 2019 12 04 001   Gróf Károlyi Sándor munkájának és az akkori mezőgazdasági miniszternek köszönhetően 1888. évben az országgyűlés napirendjén már szerepelt a szövetkezetek témája. Az 1896-os agrárprogram tartalmazta a szövetkezetek támogatását. Az 1898-ban az Országos Központi Hitelszövetkezetről szóló törvény alapján létrejött a termelő- értékesítő és fogyasztási szövetkezetek a Hangya központja. 1940-ben országosan 400-nál több boltja volt.
Kiss József tanár, helytörténeti kutató tanulmányából tudjuk a Hangya szövetkezetet Jászfényszarun 1912-ben kezdték el szervezni. Kiss Sándor lett az elnöke. A Rimóczi-kastély helyén nyílt meg először a Hangya szövetkezet boltja és Kalocsai Sándor lett az üzletvezető. Rimóczi Pál által a házmegvásárlása után az üzlet a Dózsa György út 2. alatti épületbe költözött, 1942-től 1944. november 17-ig Kovács Dezső vezette az üzletet.