Értéktári érdekességek

  Az 1990-es évek közepétől, a GOLF együttes (1994) újjáalakulását követően a művelődési ház rendezet Erzsébet és Katalin bált.
   Nincs új a nap alatt. Kolozs István városunk szakavatott amatőr régésze, a minap hozott be az értéktárba egy régi nyomdai Erzsébet bálra szóló meghívót. Barna István helyi lakost és kedves családját invitálták az eseményre. A rendező a „JÁSZFÉNYSZARUI EPOSZ. LEÁNYCSOPORT” hívta a bálra az érdeklődőket.

Az épületben 1956-tól 1966-ig alsó tagozatos iskolai oktatás folyt két tanteremben, valamint egy tanítói lakást is kialakítottak. Ezt követően 1971-ig iskolai napköziként működött, melyhez a szolgálati lakásból 1966-ban harmadik foglalkoztatási termet létesítettek.
   Az iskolai működés elején az 1957/58 tanévben készült csoportképet tesszük közkinccsé. A képen első osztályos tanulók láthatók, akik 1950-ben (évvesztesek), illetve nagy többségük 1951-ben született.
   A képen látható tanító Rékasi Erzsébet (Nagy Károlyné) (1936-) 1956. július 1-től került a Jászfényszarui Állami Általános Iskolába. Tanítói oklevelét a jászberényi Tanítóképzőben 1956. július 7-én kapta. Nyolc tanévet töltött Jászfényszarun, 1964. szeptember 1-jén áthelyezték Hatvanba.

 Fábry Elek – Fábry János és Klinovszky Emília – szülők gyermekeként Békéscsabán 1857-ben született. Fábry Elek valószínű Jászfényszaru második gyógyszerésze volt. Az első gyógyszerész Kranczky Ferenc lehetett 1882-ben, egy Jászfényszarui házasságkötésnél tanúként közreműködött.
   A Csepeli Katolikus Plébánia Hivatal által 1943. március 11-én, kiadott 537 számú házasságlevél szerint Fábry Elek (1857-1931) gyógyszerész 1889. augusztus 18-án házasságot kötött Szalay Ilona (1867-1933) tanítónővel, Szalay Nándor és Huber Anna szülők gyermekével. A kivonat szerint a gyógyszerésznek lakhelyül Jászfényszaru van feltüntetve, tehát ekkor már a település gyógyszerésze volt, egészen 1929-ig. A feleség 1900-1929 között tanított a helyi katolikus elemi iskolában. Ezt követően halálukig Visegrádon éltek.
Tóth Tibor

Fotó: Házasságlevél
         A házaspár idős korban

Egy házasságkötésről szóló értesítő a múlt század elejéről és egy névjegy

 Jászfényszaru gyógyszerészének, Fábry Eleknek (1857–1931) és Szalay Ilona (1867–1933) tanítónőnek, akik Jászfényszarun 1929-ig, ezt követően halálukig Visegrádon éltek.
Öt gyermekük közül két lány született, Fábry Iluska (Ilona, 1895–1978), Fábry Gizike (Gizella, Kornélia 1898–1956). Idősebb lányuk házasságkötési értesítőjét tesszük közzé.

 Iskolatörténeti állomások: a népoktatás, középfokú oktatás (polgári iskola), tudományos oktatás (gimnáziumok).
   A négy majd hat elemi és két ismétlő képezte a népoktatást. Elvégzése kötelező, ingyenes volt, az írást, a számolást, az olvasást és általános alapismereteket nyújtott.
   A középfokú oktatás már nem volt kötelező, és nem volt ingyenes. Elvégzése már bizonyos lehetőséget teremtett a továbbtanulásra, illetve nagyobb alapműveltséget biztosított. A gyakorlati életre való felkészítésre helyezte a hangsúlyt. Továbblépés lehetősége felsőkereskedelmi, felső-mezőgazdasági iskolába, tanítóképző intézetbe lehetett, ezzel viszonylag kevesen éltek.