febe fejlec lekerekitett

 Távbeszélő központ jó A világon az első kézi kapcsolású telefonközpontot 1877 évben Bostonban helyezték üzembe. Magyarországon a telefon jelentőségét Puskás Tivadar és testvére Ferenc ismerte fel.   
Európában hazánk 1881 évben negyedikként létesített telefonközpontot és 54 előfizetővel kezdett el működni. Az első telefonkészülékeket Amerikából hozták be, de rögtön elkezdődött a hazai gyártás. Az elterjedése rohamosan megindult, kezdetben a tehetős emberek, később a középosztálynak, a cégeknek is státusz szimbólummá vált.
   Budapest után a vidéki nagyvárosokban és 1905-ben a Magy. Kir. Posta és Távírda rendelet tárában szerepel, hogy 1905-ben újtávbeszélő-hivatal elkezdte munkáját Jászfényszarun. Velkey Ádámné volt ekkor a postamester, de őt 1905 októberétől Zibritzky Anna (férjezett neve Gusztin Mihályné) váltotta. A posta a Bajcsy-Zs. út 8. szám alatt volt.
   1943-as telefonkönyv alapján pontosan tudjuk a távbeszélő (telefon) szolgáltatás Jászfényszaru-i adatait.

„Jászfényszaru Hivatalos órák: Hétköznap: 8-12-ig 14-18-ig Vasárnap és ünnepnap: 8-11-ig 14-15-ig Csak előfizetők részére: 20-21-ig
Barna Mihály tűzifa nagykeresk, szén és vegyeskereskedés      11
Csendőrség, m. kir.                                                                      2
Derby sajt- és vajtermelő r.-t.                                                      7
Dobák János ifj. Hombár bisom                                                13
Első Jászfényszarui Műmalom, Mészáros László  malombérlő   5
Első Jászsági szarító és konzervüzem                                          8
Gusztin Mihályné ny. m. kir. postamester                                    6
Hungária Villamossági r.-t. szerelője                                        10
Jász- Filmszínház                                                                       14
Községi elöljáróság                                                                     1
Lechner Sándor fűszer- és vegyeskeresk.                                    9
Penczner Pál épület, fűzifa és szénkeresk.                                  4
Vámos Gyula dr. orvos                                                              12
Waldmann Ödön fakeresk.                                                          3”
   Összegezhetjük, hogy 1943 évben Jászfényszarun 14 jogi és magán személy rendelkezett telefonnal. Néhány jásztelepülésen akkor a telefon előfizetők száma: Jászdózsa:13, Jászfelsőszenrgyörgy: 1, Jászjákóhaloma: 8, Jászkarajenő: 30, Jászkisér: 46.
   Az előfizetők száma településünkön is emelkedett, ennek a kézi kapcsolású telefonközpont állomásainak száma szabott korlátott. Czeglédi Lászlóné Gizikétől tudjuk, aki 40 évet töltött a Jászfényszaru-i postán. 1969-ben került a postához, az Ady Endre útra. Többek között a távbeszélő-központ kezelését is végezte. A „telefonos kisasszonyoknak” az összeköttetések létesítése volt a feladata. Egy vidéki vonal ált rendelkezésre, így Jászfényszaruról azonos időben a külvilággal csak egy közület vagy magán személy beszélgethetett. 16 óra után másnap 8 óráig nem volt teljes körű a telefonszolgáltatás. 1971-ben felépült a mai Postahivatal és egy 70 állomású telefonközpontot helyeztek üzembe, melyen még sokáig dolgozott. 1993-ban kinevezték a Postahivatal vezetőjének.
   A Jászságban a lakosság (leendőelőfizetők) összefogásával és anyagi támogatásával épült ki a telefonhálózat. Jászfényszarun 1995. október 17-én a Jókai és Árpád út északra eső település részén több mint 300 készülék bekötése történt meg és itt megszólaltak a készülékek. 1996 tavaszára az egész Jászságba befejeződött a fejlesztés. A beruházás egyik meghatározó élharcosa volt dr. Kis Zoltán a Felső-Jászság országgyűlési képviselője, Jászfényszaru Város Díszpolgára (2012). A postákon lévő telefonközpontok ettől kezdve muzeális értékűvé váltak.
Tóth Tibor

Fotó: Egy 70 készülék üzemeltetéséhez tartozó kézikapcsolású telefonközpont Czeglédi Lászlóné fotó adománya.