febe fejlec lekerekitett

Tiszteletbeli Egyesületi Tag

tiszt

A bronzplakettet tervezte és kivitelezte:
Szabó Imrefia Béla képzőművész

Az egyesületért, az alapítványért, a városért végzett több évtizedes kiemelkedő, önzetlen munkáért, közéleti, társadalmi tevékenységért ˝örökös vagy tiszteletbeli egyesületi tag˝ cím adományozható. A cím adományozásánál az egyesület megalakulását megelőzően a településért, az itt élő emberek érdekében végzett munka is figyelembe vehető. Az elismerés egyesületi tag esetében ˝örökös tag˝, egyesületen kívüli személynél ˝tiszteletbeli tag˝ cím adományozásával jár. Az adományozást A/3-as nagyságú, hengerben elhelyezhető egyedi díszoklevélben kell közzétenni. A díszoklevéllel együtt 90 mm átmérőjű, 5 mm vastagságú, az egyesület címerét ábrázoló, díszdobozban elhelyezett bronzplakett is jár. A bronzplakett hátlapjába a plakettet kapó személy nevét és az adományozás évét be kell vésetni. Ezen kitüntetés választási ciklusonként (5 év) legfeljebb négy adható.

Dr. Facskó István Mihály Béla Dr. Selmeczi László Penczner Pál

 

 

 

Az egyesület 1998. február 21-én az V. Jótékonysági műsoros esten és bálon legnagyobb kitüntetését, a „tiszteletbeli” tag címet a vele járó plakettet és díszoklevelet adományozta:

Penczner Pál festőművésznek - Jászfényszaru város és az egyesület érdekében kifejtett tevékenységéért.

Az egyesület 1998. december 5-én a jubileumi közgyűlésén a legnagyobb kitüntetését, a tiszteletbeli tag címet a vele járó plakettet és díszoklevelet adományozta:

Dr. Selmeczi László múzeumigazgatónak a Jászság és Jászfényszaru múltjának kutatása terén végzett önzetlen segítségéért, a jászok iránti példaértékű elkötelezettségéért.

Mihály Béla látványtervezőnek a város és az egyesület érdekében végzett önzetlen kulturális mecénási tevékenységéért.

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége az 2003. augusztus 31-i jubileumi közgyűlésén kitüntetéseket adományozott az arra érdemesnek ítélt személyeknek.

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete tiszteletbeli egyesületi tag címet adományozott Dr. Facskó Istvánnak, a város gazdasági és társadalmi fejlődését hosszú időn át elősegítő munkájáért.

 

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének közgyűlése 2013. október 19-én a FÉBE húszéves jubileumiösszejövetelén a következő személynek életpályája, életútja, Jászfényszaruhoz való kötődése elismeréseként Tiszteletbeli Egyesületi Tag kitüntető címet adományozott:

 

Hortiné Dr. Bathó Edit a Magyar Kultúra Lovagja úrhölgynek, a Jász Múzeum igazgatójának, városunkat, egyesületünket segítő, támogató, két évtizedes sokoldalú munkájának elismeréseként, a hagyományok, a kultúra, a publikációs tevékenységek iránt megnyilvánuló példaértékű elkötelezettségéért, a Jászság, a jászok hazai és nemzetközi hírének öregbítéséért.

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének közgyűlése 2018. november 3-án a FÉBE negyedszázados jubileumi összejövetelén a következő személynek életpályája, életútja, Jászfényszaruhoz való kötődése elismeréseként Tiszteletbeli Egyesületi Tag kitüntető címet adományozott:

DR. VOLLER ERIKA Úrhölgynek Jászfényszaru város jegyzőjének, a város fejlesztésében, a törvényesség betartása érdekében végzett munkájának, a civilszervezetek, köztük a Fényszaruiak Baráti Egyesületének programjait segítő tevékenységének elismeréseként.

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége 2021. szeptember 3-án megtartott ülésén életpályája, életútja, Jászfényszaruhoz való szoros kötődése elismeréseként Tiszteletbeli Egyesületi Tag kitüntető címet adományozott:

Győri János Bertalan részére, Jászfényszaru város alpolgármesterének a városért, az itt élőkért végzett több mint három évtizedes eredményes tevékenységéért, az iparfejlesztés, a városfejlesztés, városüzemeltetés érdekében kifejtett munkájáért, a civil szervezetek testületben történő képviseletéért, támogatásáért;