febe fejlec lekerekitett

FÉNYSZARUIAK BARÁTI EGYESÜLETE

 

 

Alakulás időpontja:

1993. október 30.

Alapító tagok létszáma: 51 fő

Jelenlegi taglétszám: 221 fő

Az elnökség létszáma: 9 fő

Az Ellenőrző Bizottság létszáma: 3 fő

 

 

Székhelye:

5126 Jászfényszaru, Szent István út 1.

 

Képviselője:

Tóth Tibor

5126 Jászfényszaru, Vasvári Pál út 2.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Mobil: +36-30-337-3336

 

Nyilvántartásba vette:

 Jász-Magykun-Szolnok Megyei Bíróság

Bírósági nyilvántartásba vételi határozatszám:

Pk.61.489/1993

Nyilvántartási szám: 1062

Közhasznú szervezet bejegyzésének időpontja:

 1999. február 22.

Szolnoki Törvényszék
Közhasznú jogállásának nyilvántartásba vételének száma:
Pk.61.489/1993/27. szám
Közhasznú jogállásának nyilvántartásba vételének időpontja:
2015. június 24
Szolnoki Törvényszék
Pk.61.489/1993/28 számú végzése megállapítja:
Pk.61.489/1993/27 számú végzése
2015. augusztus 25. napján jogerőre emelkedett

 

 

A szervezet jellege: vegyes

Adószám:

18822317-1-16

Statisztikai szám:

18822317-9499-529-16

 

Számlavezető pénzintézet:

Takarékbank Zrt. Jászfényszarui fiók

5126 Jászfényszaru, Szabadság út 1.

Számlaszám: 69500149-10382075

 Nemzetközi számlaszám:

HU79 6950 0149 1038 2075 0000 0000

 

Elérhetőségeink:

 

Levélcím:

5126 Jászfényszaru, Szent István út 1.

 

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

+36303373336

0657660800

fax: 0657520103

Honlap cím: www.febe.hu

 Facebook oldal:

https://www.facebook.com/fenyszaruiak.baratiegyesulete/

Az egyesület címere:

 

 

 

 A címer leírása:

 

Az egyesület egyéves előkészítő munka után 1995. évi közgyűlésén elfogadta jelképét. A címert a tagjainknak meghirdetett jelkép-pályázat anyagából, valamint saját ötleteit is felhasználva Szabó Imrefia Béla képzőművész, egyesületünk tagja öntötte végleges formába. Az egyesület pecsétrajzán a címerkép elolvashatóan mintegy elbeszéli a város -- Jászfényszaru -- nevét, ezért nevezzük beszélő, vagy névcímernek is. Jászfényszaru ˝JÁSZ˝: az íjászok felajzott fegyvere; ˝FÉNY˝: fénylő, sugaras Nap; ˝SZARU˝: szarv alakú kürt.

A címer a heraldikai szakirodalomban kialakult és használatos kifejezéssel a következő megfogalmazással írható le:

A CÍMER

- álló, csücskös talpú, kék mezőben kétszer vágott, pajzsderékban vörössel és zölddel hasított tárcsapajzs;

- a pajzsfő kék mezejében arany Nap, kinövő helyzetben;

- a pajzsderék elején vörös mezőn balra irányzott, felajzott, ezüst íj;

- a pajzsderék bal oldalán zöld mezőn arany, csorba kürt (Lehel kürtje);

- a kék pajzstalp két hullámos ezüst pólyával vágott (Zagyva, Galga).
A szöveg köriratban, felső íven: FÉNYSZARUIAK BARÁTI EGYESÜLETE, alul, két sorban: 1993, JÁSZFÉNYSZARU.

 

 

 

 

Az egyesület önálló csoportjai:

 

 

˝JÁSZFÉNYSZARUÉRT˝ ALAPÍTVÁNY

önálló közhasznú jogi személy

 

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete alakuló közgyűlésen Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, egyesületi tag kezdeményezte, hogy az egyesület önerőből ˝Jászfényszaruért˝ elnevezésű alapítványt hozzon létre. A jelenlévők a javaslatot támogatták és megbízták Mészáros László egyesületi titkárt az alapító okirat tervezetének elkészítésével, a tagság pedig írásban tehetett javaslatot az alapítvány céljaira.

Az elnökség 1994. március 13-ai ülésén megvitatta és elfogadta a ˝Jászfényszaruért˝ Alapítvány Alapító Okiratát, százezer forintban meghatározta alaptőkéjét és döntött a kuratóriumi tagok személyéről.

Az alapítvány célja: Jászfényszaru település tudományos, kulturális, oktatási és sportéletének támogatása; környezeti, esztétikai értékeinek megőrzése, gyarapítása és elismerése.

Az alapítvány nyitott, hozzá bármely magyar illetve külföldi magán- és jogi személy csatlakozhat, amennyiben az alapítvány céljaival egyetért. Az alapító az alapítványt határozatlan időre hozta létre.

Az alapítvány vagyonkezelő és legfőbb döntéshozó szerve az alapító által felkért héttagú Kuratórium, melynek elnöke Mészáros László, Jászfényszaru város jegyzője, címzetes főjegyző lett.

Az APEH Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága hozzájárult ahhoz, hogy a befizetőnek a kuratórium adóalap-csökkentő kedvezmény levonására jogosító igazolást adjon ki.

A ˝Jászfényszaruért˝ Alapítvány 69500149-10141892 számláját a Jász-Takarékszövetkezet Jászfényszarui Kirendeltsége (Jászfényszaru, Szabadság út 30.) vezeti.

 

 

Kiss József Helytörténeti Kutatócsoport

 

1993. november 25-én 7 fővel alakult meg és négyéves szünet után ismét elindult a helytörténeti munka városunkban. A csoportot Varga Gábor majd Tóth Tibor fogja össze.

 

 

Színházbajárók baráti csoportja

 

A csoportot 1994. tavaszán az egyesület művészetkedvelő tagjai hozták létre. Mint egy 80-100 fő a tagok száma, kik évente 8-10 alkalommal részt vesznek budapesti színházi előadásokon. A csoport szervező munkáját Tóth Tibor és segítői Baranyi Józsefné, Görbe Jánosné, Kővágó Jánosné, Lukács Pál, Tóthné Basa Éva végzik.

 

 

Szűcs Mihály Huszárbandérium

 

A városháza dísztermében 1996. március 17-én 13 fő szabad elhatározásból kinyilvánította, hogy a szülőföld és őseik szeretetétől indíttatva a FÉBE keretében önálló csoportként létrehozza a Szűcs Mihály Huszárbandériumot.

A csoport célja:

- A Jászság és Jászfényszaru régi lovasbandériumi hagyományainak ápolása felelevenítése, megőrzése magunk és utódaink gazdagodására.

- A Jászhuszár, mint a szabad redemptus jászok ősi szimbólumának tudatosítása, a jász öntudat felelevenítésének segítése, ösztönzése.

- A huszárbandérium névadójának, Szűcs Mihály bandériumi főhadnagy munkásságának, emlékének ápolása.

- A városban elő, vagy innen elkerült személyek összefogása, akik szívügyüknek érzik a régi huszár-hagyomány megmentését.

- A város és az egyesület rendezvényeinek színesítése, tartalmasabbá tétele.

- Olyan közös érdeklődésen alapuló baráti közösség létrehozása, amely gazdagítja Jászfényszaru polgári, társadalmi életét.

 

Az alakuló ülésen az előkészítésben, szervezésben meghatározó részt vállaló Ézsiás Vencelt, elnökségi tagot a bandérium kapitányának választották meg. 2001. óta a kapitányi tisztséget Ézsiás István tölti be.

 

 

Borostyán Társastánc Klub

 

1996. szeptemberében 16 szalontáncos fiatal alakította meg. A táncklub tagjai formációs táncaikkal színesítik az egyesületi és városi rendezvényeket, de a Jászság több településén és azon túl Budapesten, Szolnokon, Miskolcon, Hatvanban is felléptek. A csoport szakmai vezetője Molnár József táncpedagógus.

 

 

Az egyesületi tagsággal járó megbecsülés

 

 

Életkor szerinti köszöntés

 

Az elnökség az egyesületi tagot 60., 70. születésnapja alkalmából levélben, a 75. és az ezt követően ötévenkénti születésnapja alkalmából az elnökség képviselői személyesen köszöntik.

 

Egyesületben eltöltött idő szerinti köszöntés

 

Az elnökség az egyesületi tag tagságának 10., 20. évfordulója alkalmából levélben köszönti tagjait. A 25. és azt követően 5 évenkénti jubileumon az elnökség képviselői személyesen köszöntik a jubilánst.

 

 

Az egyesület által alapított kitüntetések

 

Egyesületi munkáért elismerő oklevél

 

 

 

 

Az oklevelet tervezte és kivitelezte:

Szabó Imrefia Béla képzőművész

 

Az elismerő oklevél adományozható az egyesület éves programjainak végrehajtását, az alapítvány céljait átlagon felül segítő egyesületi tagoknak, illetve egyesületen kívüli természetes vagy jogi személyeknek.

Az elismerő oklevél A/4-es nagyságú sötétkék velúrmappában elhelyezve, amely tartalmazza az elismerésben részesülő személy nevét, az adományozás keltét, az egyesület viaszpecsét lenyomatát.

Az oklevelet az egyesület elnöke és titkára írja alá.

Az elnökség a beérkező javaslatok alapján évente legfeljebb tíz elismerő oklevelet adományozhat.

 

 

Egyesületi munkáért kitüntető plakett

 

 

 

 

Az oklevelet tervezte és kivitelezte:

Szabó Imrefia Béla képzőművész

 

 

 

 

A terrakotta plakettet tervezte és kivitelezte:

Szeleczki Lajos egyesületi tag

 

A kitüntető plakett adományozható az egyesületben vagy egyesületért, alapítványért végzett több éves kiemelkedő munkavégzés, támogatás elismeréseként.

A kitüntető plakettben részesülhet egyesületi tagon túl az egyesület munkáját segítő, alapítványt támogató egyesületen kívüli természetes vagy jogi személy.

A kitüntető plakett 80 mm átmérőjű 3 mm vastagságú, az egyesület címerét ábrázoló terrakotta plakett, díszdobozban elhelyezve. A kitüntető plaketthez sötétkék verúrmappában elhelyzett A/4-es nagyságú oklevél is jár, amely tartalmazza az elismerésben részesülő személy nevét, az adományozás keltét, az egyesület viaszpecsét lenyomatát.

Az elnökség a beérkező javaslatok alapján évente legfeljebb öt kitüntető plakettet adományozhat.

 

 

Egyesületi munkáért ezüst kitűző

 

 

 

 

Az oklevelet tervezte és kivitelezte:

Szabó Imrefia Béla képzőművész

 

 

 

 

Az ezüst kitűzőt tervezte és kivitelezte:

Szabó Imrefia Béla képzőművész

 

 

Az ezüst kitűző adományozható az egyesületben vagy az egyesületért, alapítványért hosszú időn keresztül kiemelkedő munkát végző személyeknek,

Az ezüst kitűző 30 mm átmérőjű, az egyesület címerét ábrázoló kitűzhető, 12 gramm súlyú ezüst jelvény, díszdobozba elhelyezve.

Az ezüst kitűzőhöz sötétkék velúrmappában elhelyezett A/4-es nagyságú oklevél is jár, amely tartalmazza az elismerésben részesülő személy nevét, az adományozás keltét, az egyesület viaszpecsét lenyomatát.

Az elnökség a beérkező javaslatok alapján évente legfeljebb három ezüst kitűzőt adományozhat.

 

 

Örökös vagy tiszteletbeli egyesületi tag

 

 

 

 

A bronzplakettet tervezte és kivitelezte:

Szabó Imrefia Béla képzőművész

 

 

Az egyesületért, az alapítványért, a városért végzett több évtizedes kiemelkedő, önzetlen munkáért, közéleti, társadalmi tevékenységért ˝örökös vagy tiszteletbeli egyesületi tag˝ cím adományozható.

A cím adományozásánál az egyesület megalakulását megelőzően a településért, az itt élő emberek érdekében végzett munka is figyelembe vehető.

Az elismerés egyesületi tag esetében ˝örökös tag˝, egyesületen kívüli személynél ˝tiszteletbeli tag˝ cím adományozásával jár.

Az adományozást A/3-as nagyságú, hengerben elhelyezhető egyedi díszoklevélben kell közzétenni. A díszoklevéllel együtt 90 mm átmérőjű, 5 mm vastagságú, az egyesület címerét ábrázoló, díszdobozban elhelyezett bronzplakett is jár. A bronzplakett hátlapjába a plakettet kapó személy nevét és az adományozás évét be kell vésetni.

Ezen kitüntetés választási ciklusonként (5 év) legfeljebb négy adható.

 

 

 

Az egyesület állandó nagy rendezvényei:

 

Magyar Kultúra Napi megemlékezés

 

Minden év január 22-i napot megelőző vagy követő hét végén a jászfényszarui Petőfi Művelődési Házban színházi előadással egybekötve emlékezzünk meg a Magyar Kultúra Napjáról.

 

 

Jótékonysági műsoros est és bál

 

Minden év február 3. hétének szombatján az egyesület jótékonysági műsoros estje és bálja kerül megrendezésre a jászfényszarui Petőfi Művelődési Házban. A rendezvény tiszta bevételének 50-50 %-ban a ˝Jászfényszaruért˝ Alapítvány céljait és a tárgyévi egyesületi programok megvalósítását szolgálja. A rendezvény állandó elemei 70-80 perces műsor, vacsora, báli nyitótánc, éjféli táncbemutató, tombolasorsolás, bálszépe és udvarhölgyei címátadás. A műsorban többségében helyi kötődésű amatőr és hívatásos művészek szerepelnek.   A rendezvénynek fővédnöke és díszvendége van. Az est főrendezője: Tóth Tibor.

 

 

Főző és süteménysütő verseny

 

Minden év május 1-jén a Város napján az egyesület főző és süteménysütő versenyt hirdet. A főzőverseny helyszíne a Városi Sportpálya Jászfényszaru, Petőfi Sándor utca. A süteményeket otthon kell elkészíteni és 10 szeletet kell a fenti helyszínen a zsűrinek leadni.

 

 

 

Honismereti és helytörténeti tábor

 

Minden év július utolsó teljes hetében 20-25 fő részvételével honismereti és helytörténeti tábort szervezünk többségében általános iskoláskorú gyerekeknek. A tábor munkáját szervező és segítő felnőttek: Berze Lászlóné Vityuka, Nagyné Kiss Mária, Tóth Tibor, Varga Gáborné Terike.