Egyesületi

Redemptio ujsag

A Redemptio a jász és kun települések honismereti lapja a XXVII. évfolyamát kezdte el ebben az évben.
A lap megjelentetését az elmúlt 26 évben a Jász Múzeumért Alapítvány vállalta fel, Hortiné dr. Bathó Edit Jász Múzeum igazgatója, a FÉBE Tiszteletbeli tagja kitüntető cím birtokosa, a Redemptio lap alapítója és felelős szerkesztőjének áldozatos tevékenységének köszönhetően.    
A 2020 évi kiadáshoz, a rendszeres megjelenéshez az előfizetők és az újságot megvásárlók 500,- Ft-tal példányonként járulhatnak hozzá.
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete megalakulásától felkarolta, bonyolítja az újság Jászfényszarun a lakosság és az elszármazottak körében való terjesztését. Havi 30 példány értékesítését végzi.

   A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2007. május 10-től folyamatosan üzemelteti a www.febe. hu honlapot. A tizenhárom év alatt háromszor változott arculata, tartalma állandóan bővül. A honlapon a mozgó kép alatt új tárhely létesült Értékek Tárháza néven.
  
A tárházban az első link a Könyvtár, amely digitálisan tartalmazza a FÉBE által eddig kiadott tíz könyv teljes anyagát. Így: Agócs Zsuzsanna – Ézsiás László – Kolozs Marcella – Zsámboki László* Pető Zoltán**: „Csak szív kell…” válogatott versek – 2003; Lantos PéterBerze Lászlóné: Jászfényszaru története – 2003; Zsámboki LászlóBerze Lászlóné: Jászfényszaru diáksportjának története – 2008; Tóth Tibor: A Fényszaruiak Baráti Egyesületének 15 éve (tények és képek) – 2009; Tóth Tibor: Jászsági lokálpatrióta közösségek tevékenysége – 2013; Tóth Tibor: Jászfényszaru kulturális és természeti értékei – 2014; Gyenge PéterTóth Tibor: Andris. Egy parasztfiú regénye – 2014; Ézsiás RózsaTóth Tibor: Süssünk – főzzünk ízletesen és gyorsan – 2018; Tóth Tibor: A Fényszaruiak Baráti Egyesületének története Negyedszázad a Városért, Jászfényszaruért 1993-2018; Dr. Langó PéterTóth Tibor: Történelmi források Jászfényszaru múltjához – 2018. A Jászfényszaruért Alapítvány által kiadott két könyv digitális változatát. Így: Tóth Tibor: Elöljárók Élenjárók Választott és elismert személyek Jászfényszarun 1903-2013 – 2013; Gulyás András ZoltánTóth Tibor: A Jászság kapuja, Jászfényszaru Régészeti tanulmányok Jászfényszaruról – 2019.
   Digitális újságként olvasható: FÉBE BÁL 1994-2013 – 2013.
   Mások által kiadott könyvek digitális változata. Így: a Jászsági évkönyv 2014, 2015, 2016 évi anyaga, melyekben Jászfényszaruról is olvashatunk tanulmányokat.
   A FÉBE tulajdonában található papíralapú közel háromszáz könyv címjegyzéke is része a könyvtárnak, melyek többségében Jászsági és azon túli települések helytörténeti jellegű kiadványok. A könyvek kikölcsönözhető bárki számára.
   A következő fül a digitális hangzó anyagok. Így: Szabó Krisztina: Mit ér egy hang FÉBE CD-1 – 2016. 20 szám 75 percben. Ézsiás László: Vers a szívemben, szívem a versben FÉBE CD-2 – 2017. 27 vers 75 percben.
   A következő fül az Értéktári érdekességek tárháza.
   A FÉBE kiadványai közül csak két könyv digitális változatával nem rendelkezünk. Így: Szűcs MihályTóth Tibor: Életleírása és több utazásai és kalandjainak gyűjteménye – 1996; Langó Péter: Szállástól mezővárosig tanulmánykötet – 2000. A nyár folyamán, ha kapunk digitalizálási programot, úgy a két könyvet is digitalizáljuk, mert már papíralapon ez a két könyv elfogyott nem megvásárolható.
   A FÉBE Értékek Tárháza azt a célt szolgálja, ha bárki gyorsan szeretne megnézni, meghallgatni egy kiadványt, akkor ne a könyves polcon keresse, hanem honlapunkon azonnal hozzáfér. Ingyenes szolgáltatásunk különösen azoknak kedvez, akik nem vásárolták meg a kiadványt vagy hangzó anyagot.
   Köszönöm Réz Bertold webmester munkáját, aki az elképzelést valóra váltotta.
* Vastagon szedve = szerző ** vastagon dűlt betűvel szedve = szerkesztő
                                                                                        Tóth Tibor

A FÉBE kezdeményezésére, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárral együttműködve 2020. április 2-án (csütörtökön) 17 órakor – a városavató 27. évfordulóján – a művelődési ház földszinti klubtermében gróf Zrínyi Miklós születésének 400 éves évfordulója, a Zrínyi emlékév kapcsán előadásra kerül sor.
Zrínyi Miklós gróf Csáktornyán 1620. május 3-án született, a horvát bán, Zala és Somogy vármegyék örökös főispánja, nagybirtokos főnemes, költő, hadvezér és hadtudós 44 évet élt és Zrínyifalván, 1664. november 18-án hunyt el.
Szántai Lajos művelődéstörténész Zrínyi Miklós és kora a magyarság sorsának tükrében címmel tart előadást, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
                                                                                        Tóth Tibor

    A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége és az általa alapított Jászfényszaruért Alapítvány Kuratóriuma ezúton köszöni, meg akik 2018 évi személyi jövedelemadójuk egy %-át 2019 év tavaszán, összesen 753 ezer forint összegben a két szervezetnek ajánlották fel.
   A felajánlott összeget, mint eddig mindenkor a város lakossága az innen elszármazottak érdekében maradandó értékek megteremtésére használja fel. A 2018-ban megkapott összeget a Történelmi források Jászfényszaru múltjához című könyv díszkiadására fordítottuk. Az összeg pontos felhasználással a NAV felé mindenkor előírás szerűen elszámoltunk. A honlapunkon, helyi lapban nyilvánosságra hozzuk.
   Kérjük, hogy ebben az évben is 1 %-os SZJA felajánlását a két szervezet egyikének ajánlja fel. Ne feledje, ha az adóbevallását a NAV által készíteti el, illetve bevallás módja ként ezt választja, akkor adója 1 % százalékának felajánlását online felületen május 20-ig tehet meg. Borítékban helyezve a nyilatkozatot lezárva a NAV ügyfélszolgálatán leadhatja. Fontos, hogy a lezárt borítékon rajta legyen az adóazonosító jele, a ragasztás helyén pedig az aláírása!
   A 19EGYSZA jelű nyomtatványon (ügyfélkapun keresztül elektronikusan vagy postai úton vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, lezárt, adóazonosító jellel ellátott borítékban) is rendelkezhet. A nyomtatvány letölthető a NAV weboldaláról.
   Az önadózók az eddigi gyakorlatnak megfelelően járhatnak el.
   A FÉBE adószáma: 18822317-1-16, a Jászfényszaruért Alapítvány adószáma: 18823514-1-16.
   Kérjük, ne hagyja elveszteni az 1 %-át, szolgáljon az nemes helyi célt, ha szükséges, kérje segítségünket, telefon: 06-57-660-800, mobil: +36/30-337-3336.
                                                                                           
Tóth Tibor

   A Fényszaruiak Baráti Egyesülete együttműködve Vágó Tibor üzemeltetővel a Régi Kaszinó étterem és kávézó nagytermében 2019. december 28-án VI. alkalommal tartott Óévbúcsúztatót. Az est műsor részét a FÉBE önkormányzati pályázati támogatásból fedezte, a gasztronómiai részt önköltségesen a Vágó Bt. biztosította. Az est keretében emlékeztünk a Jászság jeles szülöttjére Mihály Béla (1930-2001) keramikus, látványtervező iparművészre, a FÉBE Tiszteletbeli Egyesületi Tag cím birtokosára, közelgő (február 8.) 90. születésnapja alkalmából.
   A FÉBE elnök megnyitójában örömének adott hangot, hogy egy nap alatt elfogytak a helyek és együtt érez azokkal, akik szerettek volna jönni, de a terem befogadó képessége már azt nem tette lehetővé.

   Az elmúlt év december 14-én, szombaton 9 óra 30 perctől a Városháza Dísztermében folyamatosan érkeztek a meghívottak, helyi érdeklődők. A résztvevőket a FÉBE elnökség tagjai és az alapítvány kurátori fogadták. A regisztráció szerint 97 fő jelent meg az ünnepségen.
   Az jubileumi rendezvény résztvevőit Jászfényszaru Város Önkormányzata, a Fényszaruiak Baráti Egyesülete, a Jászfényszaruért Alapítvány nevében tisztelettel és szeretettel köszöntötte Tóth Tibor az alapítványt alapító egyesület elnöke. Név szerint – Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert, a FÉBE Örökös Tagját, Győri János Bertalan alpolgármestert, dr.Voller Erika jegyző asszonyt, a FÉBE Tiszteletbeli Tagját, a Jászfényszaruért Alapítvány elnökét, a Jászság jászkapitányait képviselő Csikós Miklós Jászárokszállás emeritus jászkapitányát, Kiss Gábor plébánost, érseki tanácsost, Lovászné Török Magdolna önkormány képviselő, bizottsági elnököt, Szabó Imrefia Béla nyugalmazott tanárt, szobrászművészt, a FÉBE Örökös Tagját, dr. Langó Péter régészt, tudományos munkatársat, a város díszpolgárait, Glonczi Rudolf, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, a diákság képviselőjét Klippán Richárd diákpolgármestert, dr. Selmeczi László nyugalmazott megyei múzeumigazgatót, címzetes egyetemi docenst, etnográfust és régészt, Hortiné dr. Bathó Edit a Jász Múzeum igazgatóját, a FÉBE Tiszteletbeli Tagjait, Gulyás András Zoltán régész, muzeológust a kiadvány szerkesztőjét – köszöntötte.