Egyesületi

Borús ősz idő

 Borús, szomorú ősz idő.
Rossz hangulatot teremtő.
Napfényt, derűt eltakaró,
Kedvünket mindig elrontó.

Felhők szállnak, elvonulnak.
Borús idők is elmúlnak.
Tisztul az ég, kiderül már.
A napsugár is táncot jár.

Megszépül az őszi idő,
Ború után jön a derű.
Napfényben és napsütésben,
Jobb a kedvünk derűs fényben.

                                                

1990. október

 

   

 

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége
fájó szívvel és megrendülve tudatja, hogy

SZABÓ LAJOS
1932 - 2020

egyesületünknek 1996-tól tagja,
nyugalmazott általános iskolai tanár,
számos kitüntetés birtokosa


2020. október 20-án elhunyt.

Temetéséről később adunk tájékoztatást.

A FÉBE emlékét kegyelettel megőrzi!

Korábban már tájékoztatást adtunk, hogy a Fényszaruiak Baráti Egyesülete – az önkormányzat civilszervezeti támogatásának egy részéből – I. Mátyás magyar király halálának 530. éve alkalmából hetedikként Mátyás király Emlékérmet ad ki. Az érem tervezését, a gipszminta elkészítését az egyesület tagja, Szabó Imrefia Béla szobrászművész, városunk díszpolgára, a „FÉBE Örökös Tagja” kitüntetés birtokosa, térítés nélkül ajánlotta fel. Az érem Szegeden, Szabó Tamás ötvösmester Éremverdéjében készül és november elején kapják kézhez az előfizetők

   A Fényszaruiak Baráti Egyesületének kezdeményezésére, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár csatlakozásával a Kulturális Örökség Napok keretében az intézmény előterében szeptember 19-től kiállítás látható. Két évvel a Mátyás-király emlékév után – amikor születésének 575. és trónra lépésének 560. évfordulóját ünnepelték – 2020-ban is van igaz szomorúbb alkalom, Mátyás halálának 530. évfordulója.  A kiállítás anyagát a Budapesti Városvédő Egyesület az emlékév kapcsán pályázati támogatással hozta létre. Az eredeti kiállítás nagy része vándor kiállításként is bemutatható, így került az anyag Jászfényszarura. A tárlatot rendezte: Millisits Máté művészettörténész, a Hatvany Lajos Múzeum munkatársa.
Hunyadi Mátyás (Kolozsvár, 1443. február 23. – Bécs, 1490. április 6.) magyar király. Nevezik Corvin Mátyásnak, az igazságos Mátyás királynak, hivatalosan I. Mátyásnak, de a köznyelv egyszerűen, mint Mátyás király emlegeti. Neve latinul és németül Matthias Corvinus. Aláírásában a Mathias Rex (Mátyás király) tűnik fel. Magyarországon 1458 és 1490 között uralkodott. 1469-től cseh (ellen-) király, 1486-tól Ausztria hercege. A magyar hagyomány az egyik legnagyobb magyar királyként tartja számon, akinek emlékét sok népmese és monda is őrzi.*

Őszi napsugár

Ködös őszi délután,
Bújócskázik a napsugár.
Bujkál a Nap, s megy tovább,
Borús felhők eltakarják.

Ha az este közeledik,
A látóhatár sötétedik.
Pihenőre tér a bolygó,
Beborul a messzi kilátó.

Nyugovóra hajtjuk fejünk,
Elfáradtan lepihenünk.
Pirkadatkor ébredezünk,
Napkeltével együtt kelünk.

                                               1990. október

   

 

Fotók: A Zsámboki házaspár 1997. augusztus 20-a alkalmából Jászfényszaru a Köz Szolgálatáért díjban részesültek a művelődési házban rendezett városi ünnepség keretében. A kitüntetést Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester és Mészáros László jegyző adta át.

   Szeptember közepén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal értesítette a Fényszaruiak Baráti Egyesületét és az általa létrehozott Jászfényszaruért Alapítvány, hogy 2019 év után szja 1 %-os rendelkezés szerint, a két szervezet 829.077 Ft összeg felajánlásban részesült, mely összeget a számláinkra átutaltak.
   Köszönjük a felajánlóknak, hogy egyesület és alapítvány javára rendelkeztek 2020 év tavaszán az szja 1 %-áról. Mindkét szerzet tartalékolja az összeget a 2022 évi Tanítók emlékművének felújításához illetve a 10 év alatt elhuny pedagógusok nevének a „halhatatlanok olvasókönyvében” történő bevésésére kívánjuk fordítani.
   A Budapesten elő Tamus Béla elnökségi tagunk rendszeres résztvevője a Magyar Természetvédő Szövetség rendezvényein, legutóbb szeptember 21-én a „Szépségtapasztok és valódi megoldások az éghajlatváltozás elleni küzdelemben” címmel megrendezett online konferencia részese volt.
   A FÉBE negyedszázada tagja a Város- és Faluvédők Szövetségének a Hungária Nostrának. A szövetség választmánya 2020. szeptember 30-án tartotta éves rendes közgyűlését, Budapesten a Felső-krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia Közösségi házában. A közgyűlésen a FÉBÉ-t mint tagegyesületet Tamus Béla elnökségi tag teljes joggal képviselte. Ráday Mihály elnök, beszámolójában elmondta a szövetség működését ellehetetleníti, az anyagi források lecsökkenése.
                                                                  Tóth Tibor

A Jászjákóhalmáról Elszármazottak Baráti Társasága (JÁKÓB) elnöke Magyar Alíz 2002-ben a Jászok Világtalálkozója alkalmából Jászjákóhalmán kezdeményezte a közösség létrehozását. A jászsági településeken tevékenykedő elszármazottakat is tömörítő, értékőrző, értékeket és hagyományokat teremtő szervezetek közössége azzal a céllal találkozik évente, hogy egymástól szerezzenek tapasztalatokat. Az elhatározás 2005-ben Jászjákóhalmán megszervezett első fórumon realizálódott, elfogadva a közös célokat, a működés formáját.
   A harmadik találkozót 2007-ben a Fényszaruiak Baráti Egyesülete szervezte meg. A FÉBE által 2013. május 6-án – a Redemptio 268. évfordulójára Leader pályázatból megjelentetett – Jászsági lokálpatrióta közösségek tevékenysége című könyvbemutató kapcsán ismét találkoztak. A kiadványban összegezésre került, sok fotóval az akkor működő szervezetek, közösségek tevékenysége.
   A XVI. találkozás megszervezését az elmúlt évi fórumon, Jászfelsőszentgyörgyön vállaltuk fel. Az eredetileg is őszre tervezett rendezvény tervezésekor még nem számoltunk a kialakult járványhelyzettel. A július elején kiküldött tájékoztatóban már konkrét dátum szerepelt szeptember 19, bízva abban, hogy a vírus második hulláma októbernél előbb nem érkezik.

 

 

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége
fájó szívvel tudatja, hogy


DITIÉ LUJZA
1934 - 2020


egyesületünk alapító tagja, nyugalmazott
társadalombiztosítási ügyintéző,
elszármazott volt jászfényszarui lakos


Budapesten szeptember 28-án elhunyt.

Temetése zárt körben
 az Óbudai temetőben lesz.

A FÉBE emlékét kegyelettel megőrzi!

 

Egy horgász gondolata

Fogom hosszú horgászbotom,
Közben pedig gondolkodom.

Ugyan mikor jön a ponty?
Gondolatban el is fogy.

Hű, de finom ez a ponty!
Sört iszom rá, ha elfogy.

1990. október

     
     
     

Egy értekezlet ürügyén

Az októberi ősz ide is elérkezett,
A hangulat egyre inkább kiélezett.
Sárgul és hull le a levél,
Tovább viszi az őszi szél.

Fiatalok, idősebbek érkeznek,
Fázósan, ridegen beszélgetnek.
Miért is a feszültség?
Talán a hideg és az értetlenség?!

Miért a békétlenség?
Oka tán a félreértés!
Egy a gondunk, egy a bajunk,
Nekünk közösen kell gondolkodnunk.

Céljainkról, terveinkről beszélgetünk,
Csoportokban gondolatunk kicseréljük.
Ugyan mi a helyes irány?
Majd az idő eldönti tán?!

Józan eszünk azt diktálja,
Üljünk le a tisztelt házba.
Itt talán majd nyugodtabban,
Vitázhatunk barátian.

A nyugodt légkör nagyon fontos,
Csak úgy jönnek fel a gondok.
Ezért intem nyugalomra, rendre,
Fiatalt és időset egyre.

Gondok, bajok közelednek,
Megoldjuk azt együttesen.
Így lesz jobb a közérzetünk,
Egyre inkább felmelegszünk.

Eljött már az ebéd-idő,
Vita, beszéd elegendő.
Megbeszéltük, megvitattuk,
Békés utat kívánhatunk.

Útravalót már csak annyit,
Jó diákból sok ezernyit.
Fiatalnak, időseknek,
Békesség kell mindenkinek.

                                                        

1990. október

Tímea

Ez a kicsi Tímea,
csacsog mint a kiskacsa.
Jókedvűen nevet, harsog,
mint a madár fütyül, dalol.
Kedve mindig nagyon jó,
izeg-mozog mint a csikó.
Ide-oda szaladgál,
ha elfárad meg-megáll.
Estefelé ha megnyugszik,
lepihen és jót aluszik.
Álmodjál sok szépet és jót,
mindig legyél vidám és jó.

1990. szeptember

Fotó: Zsámboki László 80. születésnapi ünnepsége a pusztamonostori Galéria és Pizzéria étteremben 2005. szeptember 9.