Egyesületi

Búcsúzunk Zsámboki Lászlótól, a kedves baráttól, a hatvani Bajza József Gimnáziumi osztálytársunktól.
A melegszívű Barátunk hívott minket két-három hetemként, érdeklődve hogylétünkről, és biztató szavai segítettek elviselni testi és lelki bajainkat. Mindég óvott  minket mindentől Vigyázzatok egymásra hangzottak  intő mondatai.
Meleg hangú versei üdítően hatottak. Ezek a versek a szeretetről, az emberségről szóltak. Szívesen küldte őket és mi boldogan fogadtuk.

Nem kapunk már újabb verseket, megpihen, a toll s acélos izmok már nem hajtják a pedált, és már nem integetnek a kerékpárján tovahaladó tanárnak. Megpihen a kerékpár is. Lelkét átöleli a csend és  szeretetünk. 
Idézem egyik szép versét melynek címe Apó meséi:

Álmodjunk szépeket
gyönyörű világról,
akkor a mesém is
a boldogságról szól. 

Búcsúznak Tőled kedves Barátunk: Rimóczi Miklós, Dr. Osgyán Erzsébet, Dr Szalontainé Érdi Éva, Fülöp László, Pálosi István, Isten veled Zsámboki László.

Dr. Harangozó Imre

010203

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete kezdeményezésére és rendezésében, a Jászfényszaruért Alapítvány és a Színjátszók Baráti Köre Egyesület csatlakozásával 2019. augusztus 20-án (kedd) délután 15.00 órakor a Kiss József Helytörténeti Gyűjteménynél (Somogyi Béla u. 24.) kilencedik alkalommal rendezzük meg a kemence ünnepét.
Az elmúlt évhez hasonlóan Németh Ákos pékmester és Víg Antal fűtőmester valamint segítőik közreműködésével bemutatjuk a hagyományos kenyérdagasztást és sütést. Az udvari kemencében sült újkenyeret mindenki megkóstolhatja.

Bagi ZoltanA szellemi táplálékról 15 óra 15 perctől a felnőtt helyi Fortunás színjátszók, a Tóalmási Titánok és Alattyánról Bagi Zoltán énekes – aki a 2018 Táncdalfesztivál harmadik helyezettje volt – gondoskodnak. A hangosítást Fekete Károly végzi.
A rendezvényt anyagilag a FÉBE és a Jászfényszaruért Alapítvány támogatja.  
Egy kellemes délutánra szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Tóth Tibor

Fotó: Bagi Zoltán éneklés közben

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége 1994. március 13-ai ülésén megvitatta és elfogadta a Jászfényszaruért Alapítvány Alapító Okiratát, százezer forintban meghatározta alaptőkéjét és döntött a kuratóriumi tagok személyről. A hét tagú kurátorok elnöke Mészáros László. A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Bíróság 439 nyilvántartási számon negyedszázada 1994. szeptember 2-án jegyezte be.Az alapítvány jubileuma alkalmából – Jászfényszaru Város Önkormányzata támogatásával – marandó értékként egy új helytörténeti kiadványt jelentet meg.
A kiadványt az évfordulókhoz méltóan - A/5-ös nagyságban 200 oldalon, melyből 16 oldal a könyv végén színes lesz.
A könyv címe: A Jászság kapuja, Jászfényszaru. Régészeti leletek, kulturális emlékek Jászfényszaruról.

A második csoport 21 fő az idegenvezetővel a gyógynövénykert előtt.A FÉBE évente szervez belföldi kirándulást tagjainak és az érdeklődő lakosságnak. Az idén a szokásosnál is nagyobb volt az érdeklődés, valószínű a helyszínek is csábítólak hatottak. Sokan találkozni akartak a „földinkkel” Kovács Tamás leendő bencésszerzetessel is. A nagy létszámú 77 fő érdeklődő miatt június 22-én két autóbuszt indítottunk. Pannonhalmán mivel mindkét csoport idegenvezetője Kovács Tamás atya volt, így az indulás külön időpontban történt. A csoportok a Főapátság után Tihanyba is ellátogattak.
   Az első csoport 56 fő, már 9 óra előtt megérkezett a több mint ezeréves múlttal rendelkező a Bakony és a Kisalföld találkozásánál 300 méteres magas dombon álló Főapátság épületéhez. A Pannonhalmi Bencés Főapátságot és környezetét az UNESCO 1996-ban a Világörökség részévé nyilvánította.

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete működési területére meghirdetett LEADER Helyi Felhívás, „Civil szervezetek eszközbeszerzéseinek, és céljaik elérésének támogatása” című, VP6-19.2.1.-48-5-17 kódszámú, „FÉBE eszközbeszerzése” című Fényszaruiak Baráti Egyesülete pályázatát 997.381 Ft-tal támogatták (MVH regisztrációs szám: 1005350234, 1935539393 iratazonosító számú támogatási kérelem, 1971471929 iratazonosító számú Támogató Okirat).

A FÉBE 1993-ban alakult, több közösségi csoportot fog össze és működtet. Így a Kiss József Helytörténeti Kutatócsoport, a Szűcs Mihály Huszárbandérium, a Színházba járók baráti köre. Az egyesületnek és csoportjainak évenként közel 100 a rendezvényeinek száma. A kiadványok, kapott elismerések, relikviák, huszárjaink elismeréseik nagy részét zárt szekrényben tároljuk, ezeket a reprezentáló értékeinket szeretnék a nagy nyilvánosságnak bemutatni. A FÉBE által működtetett Városi Értéktárba helyeztünk el 2 db nyíló ajtós, keret nélküli, 2 ajtós üvegvitrint a pályázati támogatásból.

01  02

Az egyesület működtetése céljából szükségünk volt 1 db korszerű notebookra tartozékokkal, programokkal együtt és 1 db lézernyomtatóra. A notebookon az évek alatt felgyülemlett adatokat, fotókat, videókat fogjuk tárolni és a mindennapi szervezési, adat-nyilvántartási feladatokhoz szükségesek. A lézernyomtató is az egyesület céljait hivatott szolgálni. Ezen eszközök megvásárlása az egyesület egészének célját, a 230 fős közösség, de azon túlmenően a Jászfényszarun élők és a jászságiak érdekeit szolgálja.

03 04

05 06

07 08

09 10

Beszerzésre került egy projekttábla (A3), és a projekt része volt a projektelőkészítés, azaz a szakmai terv elkészítése és a projektmenedzsment tevékenység. A FÉBE eszközbeszerzése című projekt sikeres volt.

11 12

13 14 15 16

nyugalmazott általános iskolai tanár, a FÉBE alapító tagja
Jászfényszaru, 1935. szeptember 10. – Jászberény, 2019. július 1.

Zsámboki LászlóSzegény kisiparos családban, Palócz Anna és Zsámboki János szülők hatodik, legfiatalabb gyermekeként született. Testvérei János, Ilona, Irén, Kornélia és Miklós. Édesapja külhonban is tanulta a kovácsmesterséget, családalapítás után saját műhelyt nyitott Jászfényszarun.
Általános iskolai tanulmányait helyben végezte. A középiskolát Pécsett, a Nagy Lajos Gimnáziumban kezdte, majd 1954-ben Hatvanban, a Bajza József Gimnáziumban érettségizett. A középiskolai évek alatt iskolája és lakóhelye labdarúgócsapataiban játszott. A Selypi Cukorgyár megyei első osztályban játszó labdarúgócsapatába játékosokat kerestek. Állásajánlattal keresték meg, a bérosztályon alkalmazták. Munka mellett edzésekre, hétvégeken meccsekre járt. 1955 őszétől két és fél évig tényleges katonai szolgálatát töltötte. Budapesten 1958 tavaszán 18 hónap alatt autószerelői szakmunkás végzettséget szerzett. A Pest megyei tanács műhelyében szakmájában helyezkedett el. Itt keresték meg a jászfényszarui tanács és iskola akkori vezetői, hogy jöjjön haza tanítani, és játsszon a labdarúgócsapatban. Képesítés nélküli tanítóként döntően testnevelést tanított.
1961-ben házasságot kötött Dajkó Ida tanítónővel. Egy fiuk Zsolt született, aki Budapesten az Egészségügyi Főiskola közegészségügyi szakát végezte el, majd pályaelhagyóként a Magyar Rádió által meghirdetett kétéves médiakommunikációs képzésre jelentkezett, mely képzés során már a Duna TV hírszerkesztőnek alkalmazta, majd a Magyar Rádió bemondója lett. Jelenleg az Infó Rádió műsorvezető szerkesztője. Két unokája, András és Dávid egyetemi diplomát szereztek.
1962-ben felvették a szegedi Juhász Gyula Pedagógiai Főiskola levelező tagozatára. Itt két tanári diplomát szerzett, először a gyakorlati ismeretek, majd a testnevelés szakot végezte el.
Kezdetben több tantárgyat tanított, majd később, 1995. évi nyugdíjazásáig testnevelést. Öt évig volt a Jászberény járási körzeti testnevelési munkaközösség vezetője. Az iskola nyári táborai közül tizennyolc táborban vett részt és többségét vezette.
A sport területén végzett tevékenysége kitöltötte egész életét. Az iskolai sportban elért eredményekkel sikerült eljutni néhányszor az országos versenyekig. Kivette részét a község sportéletéből, a labdarúgócsapatban 12 évig játszott. Néhány évig volt sportköri elnök, szervezte a felnőtt női és férfi kézilabdacsapatokat is, akik megyei szinten játszottak.
Az 1993. október 30-án megalakult Fényszaruiak Baráti Egyesületének alapító tagja lett. Munkásságát a Jászfényszaru diáksportjának története című könyvben összegezte, melyet a FÉBE 2008-ban jelentetett meg.
Régóta ír verseket, főleg a településhez, az itt élőkhöz és róluk szólnak. A FÉBE által 2003-ban kiadott gyűjteményes kötetben több mint száz verse olvasható. Életében ezernél is több verset írt, jegyzett le. A FÉBE több mint negyedszázados történetének sok eseményét, valamint személyeket verseiben örökített meg az utókor számára.
Haláláig aktívan sportolt, hetente 300 km-t is megtett kerékpáron.
A Magyar Úttörők Szövetségének Országos Tanácsa által adományozott két legmagasabb kitüntetés birtokosa: 1992-ben Magyar Diáksport Tanács elismerésében, 1995-ben Pedagógus Szolgálati Emlékéremben részesült. Jászfényszaru Város Önkormányzata 1997 évben „Jászfényszarun a köz szolgálatáért” díjban részesítette.
Tisztelőinek sokasága 2019. július 5-én a jászfényszarui Szentkereszt temetőben katolikus szertartás keretében vett tőle végső búcsút.
A volt kollégai, iskolája nevében Lovászné Török Magdolna, a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, mint tanítvány, később kollégája összegezte életútját. Megható beszédében tolmácsolta Ézsiás László költő, előadóművész által erre az alkalomra írt Búcsú Zsámboki Lászlótól című versét. Búcsúbeszédét egy Emilisac román költő verséből szóló idézettel fejezte be.
ZSL srja 2019 07 05 2A város lakossága nevében, és mint volt tanítványként is Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester búcsúzott a város elismert és megbecsült tanárától, a sportra nevelés egyik meghatározó személyiségétől. A megemlékezések sorát prof. Dr. Dobák Miklós Jászfényszaru Város Díszpolgára Németh László író gondolataival zárta.
Sírt a koszorúk, virágok sokasága borította el, köztük volt a város és FÉBE koszorúja is.

Tóth Tibor

Ézsiás László: Búcsú
…kedves költőtárs, Zsámboki László!...
Petőfi azt írta... elhull a virág, eliramlik az élet…
én azt írom: nem foglak feledni téged…
verseidben mosolyog a jóság és a szeretet…
mert amikor írtál, Isten fogta a kezedet…
lelki-világunk összeért egy kötetben,
hol verseink egymásnak integetnek…
mikor 15-ben átfogtad a vállam…
jólesett, hogy így vezettél oda, hol elmondtam egy verset…
most pedig angyalok vezetnek téged Istenhez…
s kórusban éneklik: Uram… álld meg e szép lelket!...

Budapest, 2019. július 3.

Ismét találkoztunk!

(Az utolsó verse az 1966-ban végzett
diákok osztálytalálkozójára)

Hogy el szállt ez az év!
Ismét találkoztunk,
hogy egymást láthassuk.
És mint a gyerekek,
örültünk egymásnak.

Emlékeinkből idéztünk,
a régen történtekből,
mert köztünk volt sok jó,
de néha szomorú is.

De olyan az ember,
hogy a jókat megőrzi,
a szomorúakat,
igyekszik feledni.

Örömmel jöttünk mi
erre az ünnepre,
hogy rátaláljunk
a régi ismerősökre.

Mert ünnep ez nekünk,
kedves évfolyam társak,
kik az iskolában
sokszor együtt voltak.

Nem győztünk mesélni
a régen történtekről
mik eszünkbe jutottak.
Élmények, esetek,
vidámak, szomorúk,
ki-ki mire emlékezett.

De eltelt az idő,
sok minden szóba jött,
örültünk egymásnak,
mert sok „diák” eljött.

Köszönet mindenért
a két szervezőnek,
Marikának és Tibornak*,
és segítőknek.

Jászfényszaru, 2019.05.31.

Zsámboki László

*Kuti Mihályné Boros Mária és Kiss Tibor

Tzves a FBE 2003 08 30 2 Tzves a FBE unokkkal 2003 08 30 1

Verses ktet szerzi 2003 08 30 3

Verses ktet bort 2003 08 30 Verses ktet dediklsa 2003 08 30 2

33 Zsmboki L dedikl 2008 knyv DST Knyvbemutat 2008 12 22 1

DST knyvbemutat 2008 12 22 11 ZSL Dik sport tr bort 2008 12 22

KJHGY lillts 09 05 01 2 HúszévesaFébe 13 10 19 4

Negyedszázados Fébe jub 18 11 03 4 Negyedszázados Fébe jub 18 11 03

Pedaggusnapi nnapsg 2019 06 07 

 

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége
fájó szívvel tudatja, hogy
  
ZSÁMBOKI LÁSZLÓ
1935 - 2019
 
egyesületünk alapító tagja, ny. általános iskolai tanár, 
„Jászfényszarun a köz szolgálatáért” 
kitüntető díj birtokosa
 
2019. július 1-jén elhunyt.
 
Temetésére Jászfényszarun 
2019. július 5-én (pénteken) 
17 óra 30 perckor
a Szentkereszt (Felső) temetőben kerül sor. 
 
17 órakor a temetői Kápolnában
 gyászmise lesz. 
 
Zsamboki Laszlo
 
A FÉBE emlékét kegyelettel megőrzi!

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete eredményesen pályázott 1,226 millió forintra a Jászsági Helyi Közösség Egyesületéhez Leader Európai Unió Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapjához – a Civil szervezetek eszközbeszerzéseinek, és céljainak elérésének célirányzatára. A vissza nem térítendő EU támogatás 957.381 Ft, a pályázathoz 268.282 Ft saját erőt biztosítottunk. A pályázatból kettő db üvegvitrin szekrényt, egy db Notebookot, operációs rendszerekkel, vírusíróval és egy HP lézernyomtatót vásárolunk, melyet a Városi Értéktárban helyezünk el a közjavát szolgálva.
   A www.febe.hu honlapunk
2005 óta szolgálja tagjaink és az érdeklődök tájékoztatását. A honlap az elmúlt 14 év háromszor újult meg hozzáigazítva a technikai fejlődéshez a még körültekintőbb, színvonalasabb tájékoztatáshoz. Legutóbb június 1-től új formavilággal és facebook eléréssel bővült egészült ki a honlap, melynek webmestere Réz Bertold.
Pannonhalma csoport kep 2019  Az egyesület szervezésében június 22-én két busszal 77 fő látogatott el Pannonhalmára a Főapátság látogatható épület helységeit és a gyógynövénykert néztük meg Kovács Tamásatya, FÉBE tag idegenvezetésével. Megkóstoltuk a híres bencés csokoládét és ásványvizet.
Útban hazafelé a Tihanyi Bencés Apátságot és Apátsági Múzeumot idegenvezetővel csodáltuk meg.

 

Táncolják: A FÉBE Borostyán Táncklub volt táncosai

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége május 17-ére a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár klubtermébe hívta össze az egyesület tagságát az éves beszámoló és feladat meghatározó közgyűlésre.
   A köszöntő szavak után kegyelettel emlékeztek az egy év alatt elhunyt Kovács Lászlóné, Langó Imre (Gödöllő), Darázs András, Harangozó Miklós (Hatvan), Harangozó Sándorné (Kecskemét) és Barna Géza tagokra.
   Az elnökségi beszámoló gazdag programomról adott számot. A város és az egyesület negyedszázados fennállásának több közös eseményét elevenítették fel. Az elmúlt évben egy helyi szerző Ézsiás Rózsa gasztronómiai könyve, a FÉBE és alapítvány negyedszázadának történetét összegző kötetet és díszkiadásban megjelentett a Történeti források Jászfényszaru múltjához című kiadvány. A november 3-i egész napos jubileumi ünnepség, jubileumi mamutfenyő csemeteültetéssel vette kezdetét.

Köszönjük, hogy jelentkezett és részt vesz a FÉBE által szervezett Apátsági kiránduláson.
Indulás: a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár parkolójából, 2019. június 22-én 7 órakor, 21 fős autóbusszal, kifelé haladva az autóbuszmegállókban felvesszük az utasokat.