Egyesületi

   A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2019. augusztus 23 és 28 között ötödik alkalommal szervezett 50 fő részére három országot (Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Montenegró) érintő Balkáni kirándulást.

Mihaly Bela 1997   A Fényszaruiak Baráti Egyesülete együtt működve a Vágó Tibor üzemeltetővel a Régi Kaszinó étterem és kávézó nagytermében az elmúlt évekhez hasonlóan december 28-án (szombaton) 17 órakor VI. alkalommal Óévbúcsúztatót tart.
   A rendezvénnyel egyúttal emlékezünkMihály Béla (1930 – 2001) keramikus, látványtervező iparművész, a FÉBE Tiszteletbeli Egyesületi Tag cím birtokosának közelgő (február 8.) 90. születésnapjára is. Jászapáti neves szülöttje sokat tett Jászfényszaru, a FÉBE és csoportjai (Borostyán Társastánc Klub, a Szűcs Mihály Huszárbandérium) országos szintű megismertetéséért, népszerűsítéséért.

   A FÉBE és Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár földszinti kisterme 2019. november 14-én megtelt érdeklődőkkel. Gulyás András Zoltán a Jász Múzeum régész – muzeológusa „Az ősembertől a honfoglalásig” címmel a 2018 évben folytatott régészeti feltárásokról, kiemelve a jászfényszarui vonatkozásait – tartott képes prezentációs előadást.
   Az előadás egyúttal felvezetője volt a Jászfényszaruért Alapítvány által – negyedszázados jubileuma alkalmából megjelenő – 2019. december 14-én (szombaton) 10 órakor „A Jászság kapuja, Jászfényszaru – Régészeti tanulmányok Jászfényszaruról” című könyv városházi bemutatójának.

   A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége 2019. október 18-ára rendkívüli közgyűlést hívott össze, melyen a közgyűlés módosította és egységes szerkezetbe foglalva elfogadta a Jászfényszaruért Alapítvány Alapító Okiratát.
   Jegyzőkönyvi határozatban rögzítette Mészáros László FÉBE titkár és kuratóriumi elnök, az utókornak is megmaradó negyedszázados eredményes munkáságát.
   A közgyűlés
– a FÉBE elnökség javaslatát egyhangúan elfogadva – a Jászfényszaruért Alapítvány Kuratóriuma elnökének dr. Voller Erikát, Jászfényszaru város jegyzőjét, alelnökének Kotánné Kovács Tímea kurátort, általános iskolai tanárt választotta meg.
   Megválasztásukhoz gratulálunk, a kuratóriumnak a következő negyedszázad sikeres tevékenységéhez sok sikert kívánunk.

Tóth Tibor

balkan1A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2019. augusztus 23 és 28 között ötödik alkalommal szervezett 50 fő részére három országot (Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Montenegró) érintő Balkáni kirándulást.
   Korán 4 óra 30 perckor indultunk, mert első célállomásig sok kilométert kellett megtenni. A hosszú utazás fáradalmait kompenzálta a magyar határt elhagyva és délre haladva a táj, a hegyek látványának leírhatatlan szépsége. Egy alföldi ember számára ez igazi kánaán volt.

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének kezdeményezésére, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár csatlakozásával a Kulturális örökség napok keretében az intézmény földszinti termeiben szeptember 19-én kiállítás nyílt. A Rákóczi-emlékév kapcsán a Bibliás Rákócziak – Önálló erdélyi fejedelmek, míg az 1848/49 szabadságharc 170. évfordulója alkalmából a ’48/49-es hőseink témakörben láthattak tablókat, képeket és tárgyi eszközöket az érdeklődők.
Az előcsarnokban szép számmal megjelent érdeklődőket Bordásné Kovács Katalin a ház igazgatója köszöntötte.
A kiállítás megnyitásán a témakörök történelmi hátterét bemutatta Nagyné Basa Márta történelemtanár.

Zsámboki LászlónéHáromgyermekes, szerény jövedelmű kisiparoscsaládban született Tóth Ilona és Dajkó Imre szülők első gyermekeként. Az általános iskolát Jászfényszarun, középiskolai tanulmányait Jászberényben végezte, a Lehel Vezér Gimnáziumban 1958-ban érettségizett. Ezt követően a Jászberényi Tanítóképzőben egy év alatt azokból a tantárgyakból, amit a gimnáziumban nem tanultak különbözeti érettségi vizsgát tett. A gyakorlóévet Jászfényszarun töltötte, 1960-ban képesítő vizsga után megkapta a tanítói oklevelet.
1961-ben férjhez ment Zsámboki László tanítóhoz. Házasságukból 1966-ban egy fiú született, Zsolt. Két unokája, András és Dávid egyetemi diplomát szereztek.
Egy munkahelyen dolgozott 36 tanévet, Jászfényszarun az általános iskolában, amely később szakiskolai képzéssel is bővült.

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége
fájó szívvel tudatja, hogy

ZSÁMBOKI LÁSZLÓNÉ
Dajkó Ida

1940 - 2019

egyesületünk alapító tagja, ny. általános iskolai igazgató,
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt és
Jászfényszarun a köz szolgálatáért
kitüntetések birtokosa

2019. október 3-án, Jászberényben elhunyt.

Temetésére Jászfényszarun
2019. október 14-én (hétfőn)
14 óra 15 perckor
a Szentkereszt (Felső) temetőben kerül sor.

Előtte 13 óra 30 perckor a templomban
gyászmise lesz.

Zsamboki Laszlone 1997

 A FÉBE emlékét kegyelettel megőrzi!

 

Jager Janos   Jáger János 1948. július 22-én, Jászfényszarun született, Jáger János és Szalai Margit harmadik gyermekeként. Szorgos, munkáscsaládban nevelkedett, általános iskolai tanulmányait helyben végezte, majd a jászberényi Lehel Vezér Gimnáziumban – bentlakásos tanulóként - folytatta, 1966-ben érettségizett. Előfelvételisként felvételt nyer a nyíregyházi Tanárképző Főiskolára. Pár hónapos jászberényi Aprító Gépgyárban töltött munkaviszony és a sorkatonai szolgálat letöltése után kezdte meg felsőfokú tanulmányait, 1971-ben diplomázott és lett biológia- és mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanár. Tanári pályáját Pásztón kezdete, ahol két évig tanított, majd Török Sándornak, Jászfényszaru akkori tanácselnökének felkérésére 1973-ban visszatért szülőfalujába. A Községi Tanács hivatalában 1973. június 1-től személyügyi feladatokat látott el.

meghivo01 meghivo02
meghivo03 meghivo04