febe fejlec lekerekitett

 Tamus Béla konferencia  Országos szintű civil szerezetek, mint többek között a Magyar Természetvédők Szövetsége folyamatosan dolgozik, azokon a biológiai sokféleség kérdésével foglalkozó tudományágakkal melyek összefüggésben vannak a klímaváltozással, a növény és állatvilág együttélésének fenntartásával. Ezen szervezetek egyetemi szintű szakembergárdával rendelkeznek, és folyamatos kapcsolatot tartanak tudomány egyetemek klíma és biodiverzitás kérdésével foglalkozó tanszékeivel.
   A civil szervezeteknek jelentős szerepük van abban, hogy globálisan és helyi szinten közvetítsék és képviseljék fenti kérdésekben mindannyiunk érdekét.
   Mint jelen konferenciára is ezért kerülnek meghívásra és folyamatos részvételre, az arra érdemes civil szervezetek. A Fényszaruiak Baráti Egyesülete is így került évek óta folyamatos meghívásra.

   2024. június 3-án az „Éghajlatvédelem és a bíróságok” című konferencián vettem részt.
 A tanácskozást a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és a Magyar Természetvédők Szövetsége szervezte.
   A rendezvény helyszíne: Pázmány Péter Katolikus Egyetem díszterme (Budapest, VIII. ker. Szentkirályi u. 28-30.). Az adott szervezetek vezető képviselői folytatták le előadásaikkal a rendezvényt.
   A konferenciát megtisztelte jelenlétével Dr. Salamon László az Alkotmánybíróság elnökhelyettese.
   Főbb gondolatok arról, mi hangzott el a konferencián:

  • A természet jogát előtérebe kell helyezni, erősíteni kell a természet védelmét biztosító jogi szabályozást.
  • Dél-Amerikában, USA-ban, Afrikában klímaterek végződtek sikeres eredménnyel.
  • Sérülékeny rétegek az őslakosok és a gyermekek.
  • Kötelezettség a jövő nemzedék felé, hogy fenntartsuk élhető környezetünket, kivívott jogszabályokkal is biztosítani kell az eredmények érdekében tett erőfeszítéseinket.
  • Klímavédelmi perek Magyarországon még nem voltak.
  • Számításba kell, venni a multinacionális cégek elleni peresített eljárásokat amennyiben szerződésekben előírt kötelezettségeiket nem teljesítik.
  • Célként kell kitűzni, hogy a káros gázkibocsátás vállalt mértékének állami szintű nem teljesítése peresíthetővé váljon.
  • Alaptörvényünk védelmi szintje nem lehet alacsonyabb, mint az Emberi Jogok Európai Bírósága /EJEB/ által kitűzött szint.

   Mindannyiunk közös érdeke, hogy tegyük meg azt, amit a magunk egyéni szintjén tudunk a természet védelme érdekében.
Tamus Béla FÉBE elnökségi tagja

Fotó: Facebook

Dr. Bándi Gyula – a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes előadását tartja.