Kis B. Zsuzsanna Mészáros Lászlóné gyári belépője – 1971Dobák Zoltánné Juhász Éva (1956-) általános iskolai tanulmányait befejezve, 14 évesen Budapesten munkát válllalt. Munka mellett gyors és gépíró végzettséget szerzett, 1978-ban a hatvani Bajza József Gimnázium levelező tagozatán érettségizett.  Öt év után hazavágyódott, 1973 augusztusában a Kalapgyár Dózsa György úti telepén irodai munkakörben alkalmazták. Egy év után kikerült a kinti üzemhez. Ekkor épült az iroda sor, egyike volt azon személyeknek, akik elsők között foglalhatták el a helyüket, még a többi szobák belső kialakítása folyt. Az 1975. október 29-én átadott telephelyen elkészült az iroda sor, az ebédlő, büfé (melyet az ÁFÉSZ üzemeltette), az orvosi rendelő.  Az iroda soron kapott helyet a személyzeti-, a munkaügyi osztály, a bérszámfejtés, a pénztár, a titkárság, a telepvezető, és a tárgyaló helység. Turú István telepvezető titkárságán először egyedül, később Dobák Kornéliával dolgozott együtt.

A minap a kalapgyári jubileumi találkozó előkészítése kapcsán egy egyeztetésen voltunk, amikor feltűnt, hogy a több száz korabeli képeken mindenkit felismertél. Egy volt irodai dolgozó, hogyan ismerhet mindenkit?
   Kalapgyár – fonoda dolgozóiA mai viszonyokat nem lehet alapul venni. Negyvenöt évvel ezelőtt mikor a titkárságra helyeztek egy kurblis telefon volt az irodában illetve az egész gyárban. A központtól kapott megrendeléseket, változtatásokat napi szinten intézni kellett. Így munkám egy része abból ált, hogy lementem a részlegek, műhelyek vezetőihez vittem, hoztam a termelési információkat, egyúttal találkoztam az ott dolgozókkal. Sokan megkerestek egyéni, munkahelyi problémával, a hozzám fordulóknak igyekeztem segíteni vagy észrevételeiket eljuttatni az illetékesek felé.
A közösségi megmozdulások események is összehozták az embereket. A szakszervezeti programokat Dugonics Sándorné Annuska néni szervezte, a fiataloknak a KISZ összejövetele itt Bali Szabolcs intézte. Vállalati szinten szerveztük a Sportnapokat Jászfényszarun, a Budapestiek közül is sokan lejöttek ezen eseményekre. A Kalapgyár megszűnése után még két évet a Béke Tsz kalap melléküzemágánál alkalmaztak. Két év után 1986 és 2012 között rövid ideig a Polgármesteri Hivatalban, majd a GAMESZ-nál dolgoztam. Munkakörömből adódóan sok emberrel köztük volt kalapgyári dolgozóval volt továbbiakban is kapcsolatom.  Nyugdíjasként segítettem volt főnökömnek Turú Istvánnak, aki a gyár történetét írta és régi fotókat gyűjtött én meg a gépelésben segítettem, így a képek egy részét már, korábban is láttam.
   Kalapgyár - gyúró dolgozóiMészáros Lászlóné Kis B. Zsuzsanna (1951-) az általános iskola után, tanulmányait Budapesten a Bólyai János Textilipari Technikumban folytatta. 1970-ben érettségizett és technikusi oklevelet kapott. A Budapesten működő Hungária Saquardszövőgyárban helyezkedett el, ahol a tervezők mellett, mint rajzoló dolgozott. Félév után 1971 januárjában a Budapesti Kalapgyár Óbudai egységében gyakornokként alkalmazták azzal, hogy betanulás után a Jászfényszarui telephelyre helyezik középvezetőnek.1971 nyarán, a május 1-jén átadott üzemrész nyúlszőrvágó részlegéhez került művezetőnek. 1976-tól a carbonizálóban, a fonodában, a nemezelőben a Kalapgyár megszűnéséig irányította az ott folyó munkát.
Mire emlékszel vissza szívesen a kalapgyárban eltöltött több mint egy évtizedből?
   Kalapgyár – gyúró dolgozói munkaközbenA munkámhoz jó alapot adott a szakirányú képzettségem. A Kalapgyár budapesti részlegénél a munka minden fázisát, a fizikait, az adminisztrációst, a közösségben való dolgozást megismertem. Jászfényszarura kerülésemkor „bedobtak a mélyvízbe” művezetőnek, de Kiss András telepvezető kezdetben sokat segített. Így a hozzám tartozó, mint egy 55 fővel a munkafeladatokat jó színvonalon oldottuk meg. Gyorsan jó közösségé kovácsolódott a kollektíva, pedig sok dolgozónak ez volt az első munkahelye. A fiatalok, de az idősebb korosztály is elfogadott, hallgattak rám. Ha találkozunk a volt munkatársakkal felidézzük, a régi emlékeket örülünk egymásnak, persze beszélgetünk a gyerekeinkről, az unokainkról is. Várom, hogy augusztus 18-án ismét együtt legyünk ezen a szép évfordulón.
   Kalapgyár – kellékgyártásRiegg Jánosné Kiss Mária Gabriella (1947-) a Dunántúlon lévő Vanyolán egy kisfaluban született, itt járt általános iskolában. Gimnáziumi érettségit a Pápai Leánygimnáziumban végezte. A környéken munkalehetőség nem volt, így 18 évesen a Budapesten élő anyai nagybátya befogadta. Ő ismerte Magyar Sándort a Kalapgyár igazgatóját és a Gizella úti telephelyen a felszerelő műhelyben 1965. november 29-től, adminisztrációs munkakörben alkalmazták. Egy év elteltével lehetőség nyílott, hogy a kereskedelmi osztályra helyezzék számlázónak. Itt ismerkedett meg a tervosztályon dolgozó Riegg Jánossal későbbi férjével. 1969-ben házasságot kötöttek, 1976-ban Gábor nevű fiuk született.
Dr. Nagy László megkereste őket, hogy a Jászfényszarun nagyarányú fejlesztés szükségessé teszi Budapestről a központból több szakember leköltözését a nagyközségbe. A férje végül igent mondott 1972. július 28-án albérletbe leköltöztek. A Jászfényszaruhoz kapcsolódó adminisztrációs munkát addig Budapesten végezték, ami az egyre bővülő létszám és termelés miatt nehézkessé vált. Kalapgyár – konfekció üzem dolgozóiA Dózsa György úti telepen irodákat alakítottak ki. A férjét az adminisztráció munka irányításával, Riegg Jánosnét a munkaügyi feladatok végzésével bízták meg. Később alap- közép- és felsőfokú munkaügyi szakképesítést szerzett és 1975-ben munkaügyi osztályvezetővé nevezték ki.
Az albérlőből hogyan letettek lakástulajdonosok Jászfényszarun, így közel 50 év távlatából sikerült-e a „gyütt-ment”-ből fényszaruivá válni.
   A jászfényszarui Kalapgyár történetében a Budapestről ideiglenesen (ingázók) vagy a véglegesen letelepedett szakembereknek meghatározó szerepük volt. A 8 családból 14 dolgozó töltött be a vezetés, termelés és adminisztráció területén fontos pozíciót. Mindenki albérletben kezdte. Idekerülésünkkor már építették a Fürst Sándor (Szent István) út 3 és 5 alatt a 2X8 lakásos szövetkezeti háztömböket. Ígéret kaptunk, hogy adott a hely a következő nyolc lakásnak, melyet a letelepült szakemberek kaphatják meg. A lakásokat egyénileg OTP kölcsönnel építettük, a Kalapgyár az önerőhöz adott kölcsönt. A beruházás a kivitelező hibájából az ígérthez képest elhúzódott, végül 1976 augusztusában adták át. Szeptemberben költözöttek be Nagy Józseffék, Gábor Ferencné, Girtler István, Turú Istvánnék, Tőzkű Lászlóék, Fazekas Lászlóék, Túróczy Jánossék és mi.
Nagyközségi vetélkedőn a Kalapgyár egyik csapataA munkahelyi kollektívához való beilleszkedés nem jelentett gondot, mint vezetőt a beosztottak elfogadtak és a dolgozóknak a kollégákkal együtt mindenben segítségükre voltam. A lakóközösségben mivel korábbról többségében már ismertük egymást, közösen szépítettük a környezetet, segítettük egymást. A férjem 10 évig, haláláig volt a Lakásfenntartó Szövetkezet elnöke és a település közéletében is tevékenyen részt vett. Asztalitenisz területén tanította a fiatalokat illetve szervezett bajnokságokat vállalati és települési szinten egyaránt. A Kalapgyár megszűnése után az Orion gyáregységében alkalmaztak, annak megszűnését követően szakmámban nyugdíjazásomig Jászberényben dolgoztam. Kapcsolatom a régiekkel megmaradt, ugyan a szövetkezeti lakásból családi házba költöztem, jól érzem, magam úgy gondolom igazi városlakóvá lettem a közel öt évtized alatt. Én igazán meg tudom ítélni, hogy milyen volt a település, amikor 1972-ben idejöttünk és végigéltem milyen sokat fejlődött az elmúlt 47 év alatt. A városban közben jelentősen bővült a munkalehetőség is. A fiamék Budapestre költöztek, gyakran meglátogatnak, az unokám a szünetekben sokat van nálam, vannak fényszarui barátai is.
Kár, hogy sokan már nem élhették meg az 50 éves jubileumi ünnepséget.
Köszönöm a visszaemlékezéseket és további egészségben gazdag boldog nyugdíjas éveket kívánok.
Tóth Tibor

Fotók: A gyári belépő Kis B. Zsuzsanna tulajdona, a többi képek Turú István gyűjteményéből való.

1./ Kis B. Zsuzsanna Mészáros Lászlóné gyári belépője – 1971
2./ Kalapgyár – fonoda dolgozói
3./ Kalapgyár - gyúró dolgozói
4./ Kalapgyár – gyúró dolgozói munkaközben
5./ Kalapgyár – kellékgyártás
6./ Kalapgyár – konfekció üzem dolgozói
7./ Nagyközségi vetélkedőn a Kalapgyár egyik csapata