PostHeaderIcon A FÉBE negyedszázados jubileumi ünnepi találkozója

20181103 jubileum  Az évszakhoz szokatlan kellemes, napfényes idő fogadta november 3-án, szombaton délelőtt fél 10 órától a művelődési házhoz érkező egyesületi tagokat, meghívott vendégeket. A regisztráció után – ahol a részt vevők egy emléklapot és egy jubileumi tollat kaptak – a ház előtti parkban, 10 órakor az ünnepség résztvevői körül állták a jubileum emlékére elültetett mamutfenyőt. Az egyesület elnöke elmondta Kókai László erdész, egyesületi tag javaslatára került kiválasztásra a ciprusfélék családjához tartozó örökzöld mamutfenyő. Magyarországon az első világháború előtt kezdtek ültetni egy-egy arborétumba, kastélykertbe e fafajtát. A Szarvasi Arborétumban van egy 140 éves 30 méter magos, hozzánk legközelebb a gödöllői Grassalkovich-kastély parkjában található egy példány. A legöregebb, ismert fa 3200 éves, törzsének átmérője 9 méter, magassága 94 méter, becsült tömege 1000 tonna. A vadonélő állománya is védett. 25 jubileum 1
   A nap hátralévő eseményei a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár földszinti termeiben folytatódott.
   A nagyteremben a Himnusszal vette kezdetét az ünnepség. Ézsiás László erre az alkalomra írt versét mondta el.


FÉBE – jubileum 2018
Még úgy a huszadik század végén,
Kilencvenhárom októberében,
A jászfényszarui kikötőben
Megépült egy hajó, melynek neve FÉBE.
És elindult lassan a jászok tengerén,
Ötvenegy személlyel a fedélzetén.
Utasok, matrózok, tisztek, és persze a kapitány,
Kinek azóta gyűlik a ránc a homlokán.
Hatalmas nagy hajó, bár kisebb, mint a Titanic,
Viszont negyed százada szórakoztat,
Hagyományt őriz és tanít.
Huszonöt év nagy idő, azóta sokan felszálltak,
Úgy, mint helytörténeti csoport, huszárok, táncosok,
És akik vele színházba jártak.
És az a sok gyönyörű hagyomány,
A város sok szép éke,
Úgy, mint orvosok, tanítók emléke.
És tudjuk jól, hogy Jászfényszaru a múltjához oly hű,
Bizonyíték erre a jubileumi bronz dombormű.
Sorolhatnám tovább, sose lenne vége,
Hogy mit fogadott magába ez a FÉBE.
Le van írva valahol, leltár is van biztos,
Nem folytatom tovább, abbahagyom itt most.
Hiszen ünnepelünk, pezsgőt bontunk, mint huszonöt éve,
És megy tovább a hajó, megy tovább a FÉBE.
Kívánjunk hát jó utat még huszonöt évre!

   25 jubileum 3Az ünnepség levezető elnöke Tóth Tibor minden jelenlevőt a Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége, a Jászfényszaruért Alapítvány Kuratóriuma nevében köszöntött.
Név szerint köszöntötte Ézsiás Barnabást regnáló jászkapitányt és partnerét Vass Annamáriát; Ézsiás István emeritus jászkapitányt és jászkun főkapitányt és feleségét Éva asszonyt; Bolla János emeritus jászkapitányt, a Jászberény Városvédő és Szépítő Egyesülete elnökét és feleségét Ilona asszonyt; Győriné dr. Czeglédi Márta Jászfényszaru város polgármesterét, Egyesület Örökös Tagja kitüntető cím birtokosát; Győri János Jászfényszaru város alpolgármesterét; Jászfényszaru város Önkormányzati képviselőjét, bizottsági elnökét Lovászné Török Magdolnát, és Sándor Sándor képviselőt, tanácsnokot; Jászfényszaru város jegyzőjét dr. Voller Erikát; Jászfényszaru város jelenlévő díszpolgárait prof. dr. Dobák Miklóst egyetemi tanárt, az Örökös Egyesületi Tag cím birtokosát és Szabó Imrefia Béla szobrászművészt, művésztanárt; Versegi Lászlót a Jászfényszarui Ipari Centrum Kft. ügyvezetőjét; Hortiné dr. Bathó Editet a Jász Múzeum igazgatóját, a Tiszteletbeli Egyesületi Tag kitüntető cím birtokosát, a Jász Múzeumért Alapítvány kuratóriumának elnökét, a Jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület titkárát.; dr. Dobos László urat a Jászok Egyesületének elnökét, Jászágó díszpolgárát; Nagy-Máté Enikőt a Borsi testvér település helyhatósági képviselőjét, a helyi iskola igazgatóját; Mészáros Mártát a Kiskun Múzeum igazgatóasszonyát, Jászfényszaru legújabb testvér településének Kiskunfélegyháza delegációjának vezetőjét; Somogyi Gézát a Samsung Electronics Magyar Zrt. HR menedzserét; Vinczéné Balogh Magdolnát és Nagy Gy. Rózát a Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) választmányának tagjait Martfűről és Kisújszállásról. A jászsági baráti egyesületek képviselőt és a Jászsági Honismereti Egylet jelenlévő tagjait; a helyi civilszervezetek, alapítványok jelenlévő képviselőt és minden kedves vendégünket, az egyesület tagjait, alapítvány kurátorait, segítőit, támogatóit.
   Negyedszázad egy közösség életében jelentős időszak, különösen akkor, ha tevékenységét folyamatos megújulással magas színvonalon igyekezett ellátni. Az egyesületet 51 alapító tag 1993. október 30-án hozta létre. Az egyesületet irányító testületeiben öt fő a kezdetektől – elnök, alelnök, titkár, Tamus Béla elnökségi tag és Kónyáné Kolozs Katalin EB-tag – vissza vállán a közösség tevékenységét.
   A Jászfényszaruért Alapítványt a Fényszaruiak Baráti Egyesülete 100.000 Ft alaptőkével 1994 tavaszán alapította.
  25 jubileum 2 Huszonöt év alatt 51 tagtársunk hagyott itt bennünket, emlékük szívünkben él. Rájuk emlékezve Kővágó Jánosné gyertyát gyújtott, amely az ünnepség egésze alatt éget.
   A jelenlegi taglétszám 227 fő. A FÉBE és az Alapítvány első 15 évének tevékenysége 2008-ban egy kiadványban jelent meg. A 20 év legfontosabb eseményei a FÉBE által 2013 évben kiadott Jászsági Lokálpatrióta Közösségeket bemutató könyv tartalmazta.
   A negyedszázad tevékenysége a jubileum kapcsán könyvben került összegzésre.
   Az egyesület eredményeit, sokszínűségét a könyvben leírtakon túl a terem hátsó részében és a kiállítótermekben elhelyezett fotók, és tárgyi kiállítás mutatja be.
   A 25 év alatt közel 15 ezer papíralapú kép 81 fotóalbumban kerület elhelyezésre.
A negyedszázadról 504 nagyított kép található 28 db 70 x 100 cm fotótablón.
Az egyesület életéből kép és hangrögzítéssel 150 órányi anyag képződött.
   A húszöt év munkájának néhány állomása a technika segítségével 27 percben került bemutatásra. A kép és a látvány, zene többet mondott, a szóbeli beszámolónál. A jelenlévők időutazása a FÉBE bölcsőjétől, a városavatótól indult; láttak bejátszásokat nyolc Jótékonysági műsoros est és bál programjából; az 1995. május 26-i a „Jászok és a Jászság történeti vetélkedő” döntőjéből; a Kaszinó étteremben 1997. október 31-i „60 éves a mozi” rendezvényéből; a IV. jászfényszarui Jász Világtalálkozó 1998 évi beharangozásáról; majd a díszünnepség mozzanatairól; a FÉBE Millenniumi szilveszter műsorából; a „XXI. század lokálpatriotizmusa Jászfényszarun” konferenciából; prof. dr. Dobák Miklós Európai Unióról 2001. február 23-án tartott előadásából; Civilház; Orvosok emléktáblájának, Tanítók emlékművének avatásáról.
   A nosztalgia mozizás után az egyesület elnöke és titkára a jelenlévő 31 fő alapító tagnakBagi János, Basa Éva, Cserháti Vencelné, ifj. Cserháti Vencel, prof. dr. Dobák Miklós, Ézsiás Antal, Győri Ernő, Győriné dr. Czeglédi Márta, dr. Harangozó Imre, Jáger János, Kónyáné Kolozs Katalin, Kovács Andrásné, Kovács Lászlóné, Kővágó Jánosné, Lantos Péter, Mészáros László, Nagyné Kiss Mária, Pethő Ferenc, Riegg Gábor, Riegg Jánosné, Staár Istvánné Dobák Zsuzsanna, Szabó Imrefia Béla, Tamus Angéla, Tamus Béla, Tóth Tibor, Tóthné Klippán Hedvig, Varga Gábor, Zsámboki László, Zsámboki Lászlóné, Zsámboki Sándor, Zsámboki Zsolt – a 25 éves tagságukat tanúsító díszoklevelet adtak át. A díszoklevelet Szabó Imrefia Béla tervezte és egyedileg készült.
   A díszoklevelek átadása után az egyesület által 1996 és 1998-ban alapított négy féle kitüntetés átadására kerül sor. A kitüntetések odaítéléséről 2018. szeptember 21-én megtartott elnökségi ülés alkalmából a beérkezett javaslatokat figyelembe véve döntött a testület.
   A kitüntetéseket a közösségeknek és személyeknek Nagyné Kiss Mária alelnök és Lovászné Török Magdolna titkárhelyettes adta át. Az adományozás elnökségi méltatását Bordásné Kovács Katalin egyesületi tag olvasta fel.
   Először a közösségek, majd ABC sorrendben a magán személyek kapták meg az 1996-ban alapított ELISMERŐ OKLEVÉL kitüntetést:
JÁSZFÉNYSZARU VÁROSI POLGÁRŐRSÉG tagságának
, a város, az egyesület rendezvényeinek biztosításáért, közbiztonság javításáért; a kitüntetést Pető István Úr, a közösség vezetője vette át.
TŰZOLTÓ EGYESÜLET
tagságának, a város és polgárainak biztonságát védő, segítő, rendezvényeken közreműködő önzetlen munkájukért; a kitüntetést Palócz Gábor Úr, az egyesület elnöke vette át.
AGÓCS FERENCNÉ
Úrhölgynek, az egyesület tagjának, az egyesületi, városi lovas rendezvények sokoldalú önzetlen segítéséért;
BORDÁS ZOLTÁN
Úrnak, a Napsugár Gyermekszínpad, a Fortuna Színjátszó Együttes, tevékenységében több mint két évtizedes szerepléséért, hang- és fénytechnikai tevékenység végzéséért;
DOBÁK VIKTOR
Úrnak, az egyesület tagjának, az egyesület facebook oldalának létrehozásáért, gondozásáért, a nosztalgia vetítések bonyolításáért, fotózásért;
GORCSAKOVSZKI GYÖRGYNÉ
Úrhölgynek, az egyesület tagjának, a városi és egyesületi rendezvények segítéséért, hosszú idő óta a Fehérakác Népdalkörben végzett munkájáért;
LAJKÓ ANITA
Úrhölgynek, az egyesület tagjának, a városi rendezvények kézműves foglalkozásaiban való személyes közreműködésért;
MAGYAR ALIZ
Úrhölgynek a Jászjákóhalmáról Elszármazottak Baráti Társasága alapító elnökének, a kezdeményezésére 2005 évben létrehozott Jász Baráti Társaságok Vezetőinek Fóruma folyamatos gondozásáért, összefogásáért;
MÉSZÁROS MÁRTA
Úrhölgynek, a Kiskun Múzeum igazgatójának, a két település között testvérvárosi kapcsolat előkészítéséért, az utóbbi évek közös rendezvényeinek segítésért, megvalósításban játszott szerepéért;
MIHÁLYI MÓNIKA
Úrhölgynek, a Jászapátiak Baráti Egyesület elnökének, a FÉBE pályázati tevékenységének szakmai tanácsadói segítéséért;
NAGY FERENC
Úrnak, az egyesület tagjának, a művelődési ház és könyvtár rendezvényeinek sokoldalú segítéséért;
NAGY LÁSZLÓ Úrnak, a FÉBE tevékenységét népszerűsítő tevékenységéért;
NAGY LÁSZLÓNÉ Úrhölgynek, a városi, művelődési ház és könyvtár rendezvényeit segítő munkájáért;
NÉMETH ÁKOS Úrnak, pékmesternek az egyesület Kemence ünnepének lebonyolításában játszott önzetlen segítségnyújtásáért;
TÓTHNÉ KLIPPÁN HEDVIG Úrhölgynek, az egyesület tagjának, az egyesületi és városi rendezvények, kézműves foglalkozások önzetlen segítéséért;

   Először a közösségeknek, majd ABC sorrendben a magán személyek kapták meg az 1996-ban alapított KITÜNTETŐ PLAKETT elismeréseket:

IGLICE GYERMEKNÉPTÁNC EGYÜTTES tagjainak, a közel negyedszázados néptáncművészeti tevékenységükért, az egyesületi és városi rendezvényeken való közreműködéséért, Jászfényszaru hírnevének öregbítéséért; a kitüntetést Péter Szilád Úr, az együttes vezetője, az együttest segítő alapítvány kuratóriumának elnöke és Habrán Bettina Úrhölgy az együttes másik szakmai vezetője vette át.
JÁSZFÉNYSZARU IPARI CENTRUM KFT. kollektívájának, a város fejlesztésében játszott két évtizedes eredményes tevékenységükért, az egyesületet kiadványainak támogatásáért; a kitüntetést Versegi László Úr, a Kft. ügyvezetője vette át.
BERZÉNÉ MAGYAR KRISZTINA Úrhölgynek, a város kulturális életének segítéséért, mint színjátszó, versmondó több évtizedes tevékenységének elismeréseként;
BOGNÁR ÁGNES Úrhölgynek, az egyesület tagjának, az egyesület könyvkiadásait segítő önzetlen munkájáért, az elnök adminisztratív tevékenységének segítéséért;
DR. KISS DÁVID SÁNDOR Úrnak, az egyesület elnökségi tagjának, tevékenységünket és azon túlmutató sokszínű és rétű önzetlen munkájáért;
PÁSZTOR ZSUZSANNA Úrhölgynek, az egyesület adminisztratív tevékenységének sokoldalú önzetlen segítéséért;
SZLÁVIK JÓZSEF Úrnak, az egyesület tagjának, tevékenységünk sokrétű technikai segítéséért;

   Az egyesület elnöksége által 1998-ban alapított csak magánszemélynek adható EZÜST KITŰZŐ kitüntetéseket adták át:

CSERHÁTI VENCELNÉ Úrhölgynek, a FÉBE Ellenőrző Bizottság elnökének, több mint 22 éves tevékenységének elismeréseként;
JÁGER JÁNOS Úrnak, az egyesület tagjának a város és az egyesület életében és azon túlmutató több évtizedes hangszeres énekesi, középépítő tevékenységéért;
KOTÁNNÉ KOVÁCS TÍMIA Úrhölgynek, az egyesület tagjának, a Jászfényszaruért Alapítvány kurátorának, a diákönkormányzat vezetőjének a városban, az iskolában, az egyesületben, alapítványban végzett két évtizedet is meghaladó sokszínű önzetlen tevékenységéért;
SOMOGYI GÉZA Úrnak, a Samsung Elektronias Magyar Rt. HR menedzserének a Samsung és egyesületünk kapcsolatépítésében játszott meghatározó közvetítőmunkájáért;
TAMUS BÉLA Úrnak az egyesület alapítóelnökségi tagjának, negyedszázados tevékenységét, a Fényszarui Képzőművészeti Napok elindításáért, segítéséért, a Jászok Egyesületével történő kapcsolattartás, környezetvédelem országos képviselete terén végzett munkájáért;

   Az egyesület elnöksége, majd közgyűlése 1998-ban az alapszabályban is rögzített ÖRÖKÖS EGYESÜLETI TAG és TISZTELETBELI EGYESÜLETI TAG kitüntető címet alapított:

   ÖRÖKÖS EGYESÜLETI TAG kitüntető címet adományozott:
MÉSZÁROS LÁSZLÓ
Úrnak, az egyesület alapító titkáraként, az egyesület által létrehozott Jászfényszaruért Alapítvány kuratóriumának alapító elnökeként végzett negyedszázados eredményes tevékenységéért, kulturális örökség megőrzése és létesítése érdekében végzett elkötelezettségért;
SZABÓ IMREFIA BÉLA Úrnak, az egyesület tagjának, az egyesület művészeti, kulturális örökség létesítésének tevékenységét gazdagító negyedszázados támogatásáért, a városban az egyesület, az alapítvány által létesített köz- és beltéri alkotásainak köszöneteként;
TÓTH TIBOR Úrnak az egyesület alapító elnökének negyedszázados egyesületet összefogó eredményes tevékenységéért, az alapítvány munkájának segítéséért, a város kulturális életének gazdagításáért, a kulturális értékek megőrzése és létesítése érdekében végzett munkájáért;

   TISZTELETBELI EGYESÜLETI TAG kitüntető címet adományozott:

DR. VOLLER ERIKA Úrhölgynek, Jászfényszaru város jegyzőjének, a város fejlesztésében, a törvényesség betartása érdekében végzett munkájának, a civilszervezetek, köztük a Fényszaruiak Baráti Egyesületének programjait segítő tevékenységének elismeréseként.
   A kitüntettetek nevében Mészáros Márta a Kiskun Múzeum igazgatója mondta el gondolatait.
   A húszperces kávé szünet után hozzászólásokkal folytatódott az ünnepség programja.
Elsőként Nagyné Kiss Mária alelnök olvasta fel a következő levelet:
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Tagtársak!
   Sajnálattal kellett beletörődnöm, hogy a Huszárszövetség egy országos kiképzési programjának szervezőjeként a mai napon Simonpusztán kell szolgálatot teljesítenem. Lélekben ugyan akkor Önökkel/Veletek büszkén ünneplem a negyedszázados jubileumot.
Még látom magam előtt a megalakulás pillanatait, a művelődési ház lépcsőjén elhangzó kiáltványt. A színházból hazajövet a buszon sebtében megszervezett első FÉBE bált és a kölcsönzött egyenruhában nyitótáncot táncoló huszárokat.
   Azóta bizony sok minden történt, a bandérium sikerei csúcsán 17 lovast tudott kiállítani, 5-en szolgáltunk a Magyar Köztársaság Nemzeti Lovas Díszegységében, bejártuk lovainkkal és Jászfényszaru zászlajával fél Európát, sőt megjártuk Amerikát is. A Huszárszövetség egyik tartópillérévé és a Gödöllői Királyi Kastély házi ezredévé váltunk. Eközben a hazai csapatok között a legnagyobb veszteségeket szenvedtük el, hiszen 5 bajtársunkat temettük el az elmúlt 22 esztendő alatt.
   Mint azt Önök is tudják, én pedig katonai hagyományőrzőként kiváltképpen megtanultam, hogy minden sikeres offenzíva elengedhetetlen feltétele az erős és biztonságos hátország. Számunkra ez a FÉBE és Tóth Tibor Elnök Úr személyében öltött testet. Itt szeretnék most köszönetet mondani a Baráti Egyesület összetartó közösségének, de legfőképpen Tóth Tibor elnök úrnak, hogy együtt dolgozhattunk. Azt, hogy közös sikereket értünk el, melyekre büszkék lehetünk és hogy mindig ott voltak mögöttünk, adogatták a lőszert, hogy előre törhessünk.
   Őszinte tisztelettel és szeretettel kívánok Önöknek nagyon jó egészséget, eredményes örömteli munkát és további sikereket. Isten áldja Önöket!
   Ézsiás Vencel hagyományőrző huszár őrnagy a Magyar Huszár és Katona Hagyományőrző Szövetség alelnöke, a Miniszterelnöki Hivatal összekötő tisztje. ELŐRE HUSZÁR!”
   Az első jelenlévő hozzászóló Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester volt, aki kérte Győri János alpolgármester, Sándor Sándor képviselő, tanácsnok és Mészáros László nyugalmazott címzetes főjegyző közreműködését, hogy a jelenlévő három díszpolgárnak – prof. dr. Dobák Miklós, Szabó Imrefia Béla, Tóth Tibor – átadják Oszvald Nándor által készített a város aranyozott címernek kitűző változatát, mely az adományozási önkormányzati rendeletben szerepelt, de átadásra eddig nem került.
   Az elismerés kapcsán prof. dr. Dobák Miklós és Szabó Imrefia Béla fejtette ki gondolatait.
A sort dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének elnöke folytatta, az elismerő szavak mellet bejelentette „nem jött üres kézzel” 100 ezer forintot utalnak át a FÉBE-nek programjainak megvalósítására.
   A köszöntések és hozzászólások sorát Hortiné Bathó Edit, Bolla János, Nagy Gy. Róza, Mihályi József a Jászapáti Vándorfi János Honismereti Szakkör volt vezetője és Jászsági Honismereti Egylet (JHE) tagja, Benedek József, a jászkiséri Csete Balázs Honismereti Szakkör vezetője, JHE tagja dr. Turjányi Sándor jászfelsőszentgyörgyi önkormányzat képviselője, JHE tagja, Nagy-Máté Enikő, Magyar Alíz, aJászjákóhalmáról Elszármazottak Baráti Társasága elnöke, Kovács J. Béla, az ÁBK elnöke, Zsámboki Lászlóné alapító tag folytatta és dr. Harangozó Imre alapító tag zárta.
   A levezető elnök bejelentette, hogy most a „Fényszaruiak Baráti Egyesületének története negyedszázad a városért, Jászfényszaruért 1993-2018” könyv bemutatása történik, maga mellé kérette a szerkesztő két munkatársát, Mészáros Lászlót és dr. Kiss Dávid Sándort, akik nélkül nem jelenhetett volna meg a könyv.
   Ézsiás László költő, előadóművész előadásában elhangzott Óda a szülőföldhöz című verse, melyből két idézet részlet díszíti a könyvborítójának elő és hátlapját.
   „A könyv B/5-ös formátumban, 132 oldalon, 350 példányban jelent meg. A kötet grafikai és nyomdai költsége meghaladja a fél millió Ft-ot, mely összeget a XXV. FÉBE Jótékonysági műsoros est és bál bevételéből fedezték.
A kiadvány a FÉBE tevékenysége mellett az általa létrehozott Jászfényszaruért Alapítvány közel negyedszázad alatt végzett munkáját is felöleli.
A kötetben 2 db fekete-fehér, és 405 db színes fotó található. Tehát átlagban évenként 16 kép.
A teljesség nélkül és csak az egyesület által rendezett, vagy társendezőként közreműködő 1127 eseményt tartalmaz, ez átlagban 45 esemény évente.
A könyvben a Szűcs Mihály Huszárbandérium 22 éves tevékenységének, illetve eseményeinek, rendezvényeken valórészvételének csak töredéke kb. 10 %-a található, mert róluk külön könyvet is lehetne írni, kiadni.
A FÉBE Borostyán Társastánc Klub 10 éves működésének, fellépéseinek is kb. 10 %-a szerepel a könyvben.
A fentieket figyelembe véve bőven elmondhatjuk, hogy minden év minden hetére minimum két FÉBE rendezvény esett, többségében Jászfényszarun, de országhatáron belül és túl is öregbítették az ország, a megye, a Jászság, Jászfényszaru hírnevét.
Az alapítvány részéről 396 tárgyi alkotás, kiadvány, program, rendezvény és személy kapott támogatást ez is évi 17 átlagot jelent.
A könyv tartalma tehát a FÉBE tagok, és jó szándékú, közösségi emberek sokasága által végzett tevékenységének összessége. Ki közreműködőként, ki támogatóként, ki résztvevőként tette a dolgát.
Az eseményeket csokorba szedte és szerkesztette: Tóth Tibor.
A szerkesztő munkatársai: dr. Kiss Dávid Sándor és Mészáros László, nélkülük a könyv nem jött volna létre.
Technikai munkatársak voltak: Bognár Ágnes, Bordás Béláné, Kővágó Jánosné, Lajkó Anita, Mészáros Zsuzsanna.
A régebbi fotók többségét Tamus Angéla és Tóth Tibor, a közelmúltét Dobák Viktor és Glonczi Rudolf és sokan mások készítették.
A borítón: A városközpontot megörökítő 2015-ben készült drónfelvétele látható.
A hátlapon IV. Béla király szobra Jászfényszarun Rimóczi-kastély mellett, Györfi Sándor Kossuth-díjas, Érdemes Művész címmel kitüntetett karcagi szobrászművész alkotása Fotó: Menyhárt Éva – 2013.
Jászkürt (Lehel kürtje) – XII. század második fele Fotó: Faragó László – 1997
A nyomdai előkészítés: Bagi László COM&COM 2005 Bt. – Jászapáti. A nyomdai munka Prime Rate Kft. – Budapesten készült.
A könyvben megörökítésre került az élő 47 alapító tag (aki 1993 évben tagja lett az egyesületnek azok lettek alapító tagok és tagsági viszonyuk ma is fenn áll), 1994-től belépett 180 tag ABC sorendben a négy fő tiszteletbeli tag neve is. Megemlékeztünk név szerint a 25 év alatt elhunytakról.
   A Jászfényszaruért Alapítvány tevékenysége fotók nélkül 8 oldalon került összefoglalásra.
   A könyvégén található a RÓLUNK ÍRTÁK publikációs fejezet. Egy helyi, egy Jászsági, egy megyei és egy országos lapban jelent meg publikáció. A FÉBE történetéből kettő, a FÉBE marketing tevékenységéről egy főiskolai szakdolgozat, diplomamunka készült. A Jászsági Évkönyv 1998 és 2002. évei köteteiben is jelent meg az egyesülettel kapcsolatos írás.
   A Kapcsolataink fejezetben a teljesség igénye nélkül feltüntetett 35 országos, jászsági és helyi szervezettel, intézménnyel, gazdasági egységgel van vagy volt kapcsolata a negyedszázad alatt az egyesületnek.
   A Könyv azzal zárul, hogy Köszönetet mond, a partnerszervezeteknek, intézményeknek és mindenkinek, aki az elmúlt 25 évben tevékenységét, céljait bármilyen módon önzetlenül segítette, támogatta. A következő években is számít együttműködésükre, hogy az Alapítólevélben megfogalmazottak szerint közösen hozzájáruljunk Jászfényszaru további fejlődéséhez, az itt élők életének még szebbé, tartalmasabbá tételéhez.
   Bízunk benne, hogy a könyvet forgatva és olvasva kellemes emlékek jönnek elő egy-egy program, rendezvény kapcsán.
   A kiadványt a FÉBE tagok aláírás ellenében az esemény végeztével díjmentesen, vehetek át, jelenlévő vendégeink is kaptak egy példányt a kiadványból.
   Az egyesület tevékenységének része a művészet minden ága, így a kiállítások szervezése tartása is.
   A jubileumi program minden bizonnyal maradandó színfoltja lesz Szabó Imrefia Béla szobrászművész, művésztanár, város díszpolgárának, az FÉBE Örökös Tag cím birtokosának érem és plakett kiállítása, mivel jelenleg máshoz is kiállít így egy tárló erejéig látható munkái.
   Tamus István édesapja révén fényszarui származású grafikusművész, művésztanár 13 év után ismét kiállít Jászfényszarun, a kiállítást címének kettős jubileum (65 éves és 45 éve grafikus) – gyökerei címet kapta.
   25 jubileum 4Nagyné Kiss Mária népművelő, a FÉBE alelnöke, a két művész társaságában méltatta az életútjukat, majd megnyitotta a kiállítást.
   Szabó Imrefia Béla szobrászként önműveléssel képezte magát. Első művészi sikereit a Szolnoki Műhely tagjaként érte el. 1990-től tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, 1992-től a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége, szobrász- és éremszobrász szakosztályának, 1993-tól a Magyar Szobrásztársaságnak, 2003-tól a Nemzetközi Éremszövetségnek, 2012-ben alapító tagja a Szolnoki Képzőművészeti társaságnak. Munkái: 1974 óta alkotóművész, másfél évtizedig műterem híján elsősorban érmeket, kisplasztikákat készített. Első köztéri alkotását 1989. október 22-én avatták Szolnokon, az 1956-os forradalom- és Szabadságharc emlékművét. A Lakitelken, a Népfőiskolán két-tucatnyi alkotása szobrok, domborművek, emlékművek láthatók. Szülő városában Jászfényszarun számtalan bel és köztéri alkotása található. A mai államhatáron túli magyar kultúrterületen is megtalálhatók munkái (Dunaszerdahely, Munkács, Görgényüvegcsűr, Makranc, Laskó). Számos országos, megyei és városi kitüntetések díjak tervezője és megvalósítója.
1997-ben megkapta Szolnok Város Pedagógiai Díját, 2001-ben elnyerte a XIII. Országos Érembiennálé díját, mint a legjobb vertérem tervezője. 2001-ben megkapta Jász-Nagykun-Szolnok Megye Művészeti Díját, 2005 óta Jászfényszaru Díszpolgára, 2009-ben Szolnok Város Kulturális Díjának birtokosa.
2017-ben megjelent Porunk felett című verseskötete.
   Tamus István grafikusművész, tanár Debrecenben született 1953. szeptember 13-án, Itt érettségizett. 1978-ban a Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán rajz-földrajz szakos, majd 1986-ban a Magyar Képzőművészeti Főiskolán művészeti rajz, művészettörténet, és ábrázoló geometria szakos tanári diplomát szerzett. 1980 és 2016 között a Debreceni tanítóképzésben főállásban oktatott, illetve saját alapítású művészeti szakképzés keretében tehetséggondozást, és képzőművészeti szakokra való felkészítést végzett. Közel 50 tanítványából vált alkotóművész, rajztanár és vizuális szakember. Négy és félévtizede, rendszeres résztvevője a városi megyei, országos, illetve nemzetközi kiállításoknak, és alkotótáboroknak. Alkotói pályáját a műfaj és sokszínűség, és a művészeti következetesség jellemzi. 2000-ben létrehozta grafikus társaival együtt a Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesületét, melynek elnöke. Számos elismerés és kitüntetés birtokosa. Debrecen Kultúrájáért-díj (1993, 2005); Tanítóképzésért Emlékérem (1997); Holló László-díj (2004); Móré Mihály-díj (2007, 2013); Hajdu-Bihar megyei Príma-díj (2011); Csokonai-díj (2013); Fekete Bori-díj (2013); Dürer Emlékérem (2015); Derecske Városi Díj (2016).
Több művészeti album és kiadvány szerkesztője, és kiadója. Októberben jelent meg legújabb „Tamus 65 év képekben 2018 Debrecen” című képes albuma.
   Szabó Imrefia Béla és Tamus István kiállításai a földszinti baloldali két kiállító teremben 2018. december 15-ig a Művelődési Ház nyitvatartási ideje alatt látogatható.
   Tamus István a harminc kiállított képből több grafika és festmény megvásárolható.
  
A kiállításokat a 13 órakor kezdődő ebédig illetve 14 órát követően a kulturális műsorig nézték meg az ünnepség résztvevői.
   A Vágó Bt 165 főre terített és 13 órától négy féle meleg ételből és köretből választhattak illetve kóstolhatták meg a jelenlévők a tartalmas ételeket. Többen csak az ebédig tartó programokon vettek részt, míg mások a nyilvános 14 óra 30 perckor kezdődő kulturális szórakoztató műsorra érkeztek.
   A Madách Színház három fiatal művésze Borbély Brigitta, Hompok Tamás és Német Gábor 90 perces zenésműsora szórakoztatta az ünnepség résztvevőit és az érdeklődő helyi lakosokat.
   Az egyesület elnöke megköszönte a vendégeiknek, hogy megtisztelték rendezvényt, tagoknak, barátaiknak, hogy itt voltak és együtt ünnepeltünk és jövőbben is együtt cselekedhetünk a Városért, Jászfényszaruért.
  25 jubileum 5 A rendezvényzáró akkordjaként 16.00 óra előtt néhány perccel Tolcsvay László – Bródy János: Istenhozzád Koncz Zsuzsa számát a stúdió játszotta be és a jelenlévők kissé meghatottan spontán felállva, a Kossuth-díjas előadóművésszel együtt énekelték:
   Este van már, csillag van az égen
Véget ért megint egy szép napunk
Későre jár, mégis nehéz most a búcsú
hiszen istentudja, hol találkozunk
   Az angyalok is könnyes szemmel néznek
ha látják, hogy mi még együtt vagyunk
Későre jár, mégis nehéz most a búcsú
de hát istenhozzád, vár az otthonunk
   Egyszer még egy gyertyafényes
csendes este visszatérünk
S mint a régi dallamokra
álmainkra úgy emlékezünk
   Alszik már az utca és a város
Ébren talán csak mi álmodunk
Későre jár, mégis nehéz most a búcsú
csak az isten tudja, hol találkozunk
   Mára már a muzsikának vége
Legyen ez az utolsó dalunk
Későre jár, mégis nehéz most a búcsú
legyen istenhozzád, vár az otthonunk
   Egyszer még egy gyertyafényes…
   Minden jó, csak legyen jó a vége
De addig még talán találkozunk
Későre jár, mégis nehéz most a búcsú
És ha lehet, legyen szebb a holnapunk

A FÉBE www.facebook.com/fenyszaruiak.baratiegyesulete oldalon több mint 200 kép látható a rendezvényről.

                                                                                                           Tóth Tibor

Fotók: Glonczi Rudolf

 

Módosítás: (2018. december 13. csütörtök, 18:54)

 
Bejelentkezés
Levelezés

Be kell jelentkezni!

Beérkezett üzenetek

Be kell jelentkezni!

Jelenleg Online
Nincs
Eddig
Regisztrált tagok : 317
Utoljára regisztrált : kimi70
Ma : 0 új regisztrált
A héten : 0 új regisztrált
A hónapban : 0 új regisztrált
Eseménynaptár
Regisztrált tagjaink