PostHeaderIcon FÉBE és a helyi Polgárőrség együttműködési megállapodása

A megállapodás célja: A FÉBE által szervezett rendezvények biztonságos lebonyolítása

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

 

Amely létrejött egyrészről: Fényszaruiak Baráti Egyesülete (5126 Jászfényszaru, Fürst S. út 1.) képviseletében: Tóth Tibor elnök, a továbbiakban FÉBE 

másrészről: a Jászfényszaru Városi Polgárőrség (5126 Jászfényszaru Fürst S u. 1.) képviseletében: Pető István elnök, a továbbiakban Polgárőrség között az alábbiak szerint:

A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA:

 

A FÉBE által szervezett rendezvények biztonságos lebonyolítása.

A CÉLOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN A POLGÁRŐRSÉG VÁLLALJA:

 

1./ A Polgárőrség a település területén végzett járőr szolgálatok alkalmával különös

figyelmet fordít a FÉBE által közterületeken elhelyezett emlékhelyekre.

2./ A Polgárőrség közreműködik a FÉBE által szervezett rendezvények biztosításában,

előre megállapított formában és létszámmal.

A CÉLOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN AZ FÉBE VÁLLALJA:

1./ A vele együttműködő Polgárőrséget tájékoztatja, hogy mely események, illetve rendezvények biztosításában számít a segítségére.

2./ A FÉBE tapasztalatai által segíti a Polgárőrség munkáját.(pályázatok megírása, stb.)

3./ A felek szükség szerint közös értekezleten értékelik a megállapodásban foglaltak teljesítését, és annak tapasztalatait

 

Felek megállapodnak abban, hogy az Együttműködési megállapodást határozatlan időre kötik, azt közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik, illetve azt bármelyik fél írásban 30 napos felmondási idővel felmondhatja.

Felek kijelentik, hogy jelen Együttműködési megállapodásban részletezett feladatok végrehajtásában tevékenységüket összehangolják, egymást kölcsönösen támogatják, és segítik egymás munkáját.

Jelen Együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

Felek jelen Együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt

jóváhagyólag írják alá.

Jászfényszaru, november 12.

………………………………..                                            …………………………….

Tóth Tibor sk.                                                                     Pető István sk.

Módosítás: (2017. március 22. szerda, 12:48)

 
Bejelentkezés
Levelezés

Be kell jelentkezni!

Beérkezett üzenetek

Be kell jelentkezni!

Jelenleg Online
Nincs
Eddig
Regisztrált tagok : 317
Utoljára regisztrált : kimi70
Ma : 0 új regisztrált
A héten : 0 új regisztrált
A hónapban : 0 új regisztrált
Eseménynaptár
Regisztrált tagjaink