suba gyorgyne fodor istvan ferenc  

A Jász Múzeum és a Jászok Egyesülete február 16-ára jeles személyek – jeles évfordulók megünneplésére invitálta a Jászság helytörténeti kutatóit, Jászságért-díjasokat, önkormányzatok, szervezetek képviselőit.
   A két ünnepelt dr. Suba Györgyné Kocsis Julianna (80) és Fodor István Ferenc (70) helytörténeti kutatók, Jászságért díjasok életük fontos állomásához értek. Születésük napját jöttek megünnepelni az őket szerető és tisztelő személyek. Julóka ahogyan a többség őt szólítja nevét is azért kapta, mert február 16-án, Julianna napon született. A másik ünnepelt 10 nappal később február 26-án látta meg a napvilágot illetve többek szerint inkább a holdvilágot, mert szeret éjjel dolgozni, másokat munkával kapcsolatban telefonon felhívni.


   A múzeum közösségi terét a tisztelők, vendégek sokasága töltötte meg. A ceremóniamesteri feladatokat Hortiné dr. Bathó Edit vállalta magára. A köszöntő után két vers, majd a Jászsági Hagyományőrző Egylet ének és köszöntő műsora gazdagította a programot. Régi köszöntő éneket adtak elő, melyet annak idején már Zrínyi Ilonának is elénekeltek, majd névnapi köszöntő ének következett Julika tiszteletére.
   A születésnaposakat bemutatása illetve tevékenységük méltatása következett. Dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének elnökétől, a Jászságért Alapítvány kurátorától sok mindent megtudtunk dr. Suba Györgyné Kocsis Juliannáról. A szülei földműveléssel foglalkoztak, alapszakmájának Ő is ezt választotta. Munka mellett idegenvezetés, majd népművelő-könyvtár szakot végzett, német nyelvből középfokú nyelvvizsgát tett. A Jászapáti Velemi Endre Mgtsz oktatási, kulturális és szociális ügyeit intézte. A tsz közösség „mindenese” lett, szervezte a kirándulásokat, NDK kapcsolatokat gondozta, honismereti, nyugdíjas szakkört, klubot vezetett, segített. Özvegysége után 1995-ben igaz társra talált dr. Suba György orvos személyében, aki nem csak a magánéletben, de a közművelődés, és a múlt kutatásainak feltárásában, annak leírásában is igaz társra lelt. Közel húsz könyv írásában, szerkesztésében közreműködött, számtalan díjazott dolgozatott írt. Ma is teli van tervekkel, ugyan Jászberényben él, de élő kapcsolata maradt Jászapátival is. Számtalan elismerés birtokosa, köztük a 2002-ben kapott Jászságért-díjat.
   Hortiné dr. Bathó Edit a Jász Múzeum igazgatója a másik ünnepelt Fodor István Ferenc érdemeit szedte csokorba. Jászapátin született, de szülei jászjákóhalmi határ legtávolabbi tanyáján laktak, a Varjason, hét kilométerre Jászapátitól. Jó képességű volt az érettségi után még is inkább a kultúra szolgálatába ált részfoglalkozásúként. Váradi Zoltán honismereti szakkörében, mint gimnazista kapcsolódott be, itt fertőződött meg örökre a honismerettel és a helytörténettel. 1983-tól a mai napig irányítja a szakkör munkáját. Munka mellett főiskola és egyetemi diplomát szerez. Jászjákóhalmán két ízben is volt művelődési ház igazgató, majd a jászberényi könyvtárban dolgozott. A rendszerváltáskor három cikluson keresztül Jászjákóhalma polgármesterének választották. Számtalan szervezet tagja, sok önálló kötet és több mint száz tanulmány és cikk szerzője. Polgármesterként Fodor Pista Kiskönyvtára sorozatot indított, melynek több mint húsz füzete jelent meg. Nevéhez fűződik, hogy a Jászságban elsőként Jászjákóhalmán ünnepelték a Redemptiot. Az önkormányzat polgármestersége alatt illetve a szakkör számtalan emléktáblát helyezett el a településen emlékezve a múlt egy-egy személyére vagy történésére. A rendszerváltás előtt és után sok kitüntetésben részesült, de települési szintűt, melyet az Ő polgármestersége alatt alapítottak nem fogad el. 2000-ben Jászságért-díjban részesült.
   A személyes köszöntések sorát Pócs János a Jászság országgyűlési képviselője kezdte, majd Szatmári Antalné Jászberény alpolgármestere folytatta. Jászapáti nevében Biróné dr. Boros Anikó jegyző, Jászjákóhalma község részéről Terjéki Tünde polgármester szólt az ünnepeltekhez. A Hortiné dr. Bathó Edit a Jász Múzeum, Bolla János a jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület, Lóczi Miklós Jászapáti 2000 Mezőgazdasági ZRT. elnök-vezérigazgatója (Julika munkahelyének jogutódja) néhány gondolatban emlékezve az elmúlt évtizedekre, az ünnepeteknek virágcsokrot illetve italt és ajándékokat adtak át. Szinte hiánytalanul jelenlévő Jászsági honismereti szakkörök, csoportok, kutatók, Jászságért-díjasok sora folytatta a közel másfél óráig tartó köszöntéseket. E sorok írója is az ünnepelteknek a FÉBE kiadványaiból válogatva ajándékcsomagot adott át. A köszöntők sorát Sisa József Jászságért-díjas ötvös-iparművész zárta, aki két általa készített rézkarcképet adott át a születésnaposoknak.
   A közeli Pipacs étteremben közös ebédre és a születésnapi torták elfogyasztásával ért véget a családias, bensőséges ünnepség.

 

Kép és szöveg: Tóth Tibor

2019 jeles evfordulok

A Jászsági Hagyományőrző Egylet énekét hallgatják a résztvevők

Az első sorban balról jobbra haladva: Dr. Dobos László, Prof. Dr. Barna Gábor Jászságért-díjas egyetemi tanár (Szeged), Pócs János, Szatmári Antalné, dr. Suba Györgyné Kocsis Julianna, dr. Suba György, Fodor István Ferenc, Terjéki Tünde, Biróné dr. Boros Anikó.