febe fejlec lekerekitett

Helytörténeti pályázat eredményhirdetése


A Város Napján 10 órakor a Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény udvara megtelt érdeklődőkkel. Tóth Tibor a FÉBE elnöke köszöntötte a jelenlévőket, az ünnepséget megtisztelte Kiss Józsefné és családja is. Beszédében visszatekintett az elmúlt 25 évre, Kiss József tanár úr a gyűjtemény létrehozásában vállalt meghatározó szerepére, majd így folytatta:
„…2009. januárjában a FÉBE kezdeményezésére a „Jászfényszaruért” Alapítvány, a Diákönkormányzattal a kettős jubileum kapcsán meghirdette az általános iskolások osztályai között a nemes vetélkedőt.

A meghirdetett pályázat két feladatból állt egyrészt régi legalább 1984 előtti legyen tárgyi eszközök, fotók, íratok összegyűjtése, másrészt a régmúltról szellemi termékek nagymamák, nagypapák visszaemlékezése alapján népi játék, jelesesemének, népi szokások, népi hagyományok, a mindennapi élethez kapcsolódó tevékenység (kenyérsütés, disznóvágás, lakodalom), monda, történet leírása, riport készítése.

Felhívásunkra két alsós és hét felső tagozatos osztályban indult be a munka, és készültek el a bemutató osztály-kiállítások, szellemi pályamunkák. Az 5 fős zsűri (Lantos Péter, Kovács Lászlóné Hulyák Éva, Berze Lászlóné Büchler Éva, Pető Lászlóné és személyem) április 16-17 én értékelte azokat. Mindannyiunkat meglepte a gyűjtött anyag, számszerinti nagysága és változatossága. Csatos imakönyv 1882-ből, kapcsos könyv 1897-ből, végbizonyítvány 1916-ból, kutya bőrre írt jogi diploma 1908-ból, távbeszélő előfizetői névsor 1943-ból, petróliummal világító kerékpárlámpa, csizmahúzó, palatábla vesszővel, Noge Gyula tanár úr nádpálcája, világháborús fegyverek, szerszámok, konyhai eszközök, fejősajtár (zsétár) háromlábú fejőszékkel, könyvek, képeslapok, fotók, pénzek, és ki tudná felsorolni mindent. De ez nem is a célom, hiszen a zsűri az osztályoktól-korlátozott számban kölcsön kért 10-20 darabot a mai kiállításra, így minden érdeklődő megtekintheti azokat.

A gyűjtőmunka tehát sikeres volt, a szervezők elérték céljukat. A zsűri nevében azonban bátran állíthatom: többet is. Láttuk az osztályok tanulóinak arcán az örömet, a büszkeséget, a jól végzett munka boldog megelégedettségét, és ez számunkra mindennél többet ér. Ezek a fiatal gyerekek megérezték a felelősséget a múlt emlékei iránt, s felnőttként is tovább fogják örökíteni azt. Ezzel válnak igazán Kiss József tanár úr örököseivé, a múlt megőrzőivé. Büszkék vagyunk rájuk és gratulálunk nekik lelkes gyűjtőmunkájukért, az őket segítő nevelőknek a gondos-pontos szervezésért, irányításért, és az aktívan bekapcsolódó szülőknek a példamutató segítségükért.

Kiss tanár úr bizonyára figyelte fentről őket, és elégedettem nyugodhat tovább, van, akik átvették – átveszik a stafétabotot.

Az utókor számára pedig álljon itt, azon osztályok sora 3.b, 4.b, 5.a, 5.b, 5,c, 6.b, 6.c, 7.c, 8.a, aki részesei voltak a nemes vetélkedőnek. Minden dicséretet és köszönetet megérdemelnek, mert derekasan helyt álltak. Közhely, de most is igaz volt a zsűri nehéz helyzetben volt. A zsűri tagjai egymástól függetlenül helyezési sorszámmal értékelte külön a tárgyi emlékek sokaságát és külön a szellemi pályamunkákat.

Az osztályokban megrendezett kiállítást a tárgyi emlékekből az alsó tagozatosak között I. helyezett 4.B., II. helyezet 3.B., a felső tagozatosaknál a versenyt a 8.A nyerte meg, II. a 6.C. III. a 5. C., IV. a 6.B., őket az 5.A., 5.B., 7.C. követi.

Szellemi pályamunkát (ami nem volt kötelező) négy osztály készített a felső tagozatosok közül, de ez is a verseny része volt. Itt a versenyt 5.C. nyerte meg, a II. helyezett 8.A., III. a 6.C., IV. a 6.B. lett. A végeredmény a két eredmény összevetéséből alakult ki.

Az alsó tagozatosak között, mivel szellemi pályamunka nem volt, így nem változott az eredmény: a pályázat győztese a 4.B., II. helyezést a 3.B. érte el.

A felső tagozatosak között a következő végeredmény született: a pályázat győztese a 8.A.,

II. helyezettje az 5.C., III. helyezettje a 6.C., IV. helyezettje a 6.B., a további helyezettek 5.A., 5.B, és a 7.C. lett.”

A FÉBE és a „Jászfényszaruért” Alapítvány vezetése úgy döntött, hogy az alsó tagozatos és felső tagozatos győztes mellett a felső tagozatos II. helyezett 5.C. osztály közössége is egy napos jutalom kirándulásban részesül.

Az okleveleket, és a tárgyi jutalmakat Kovács Lászlóné a Diákönkormányzat vezetője, a jutalom kirándulásról szóló értesítést Mészáros László a „Jászfényszaruért” Alapítvány kuratóriumának elnöke adta át. A győztesek jászsági jutalom kirándulására május 30-án szombaton kerül sor.

Délután 5 óráig folyamatos érdeklődés kísérte az osztályközösségek ámbituson kiállított anyagát.

Tóth Tibor