febe fejlec lekerekitett

A Nemzeti Emlékezet Program keretében a kormány a 2009. évet a nyelvújítás vezéralakja Kazinczy Ferenc – születésének negyedévezredes évfordulója tiszteletére – emlékévnek nyilvánította. Kazinczy Ferenc (Érsemlyén, 1759. okt. 27.– Széphalom, 1831. aug. 23.) személye, pályája és életútja a mai magyar átlagpolgár számára egyet jelent a nyelvújítással. Ő teremtett igazi irodalmi nyilvánosságot, irodalmi életet és tette az irodalmat közüggyé hazánkban. Meghatározó szerepe volt a magyar nyelvű színjátszás megteremtésében. Iskola felügyelőként több mint 200 iskolát hozott létre.

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete - a „Jászfényszaruért” Alapítvány anyagi támogatásával - a Magyar Nyelv Éve és a Kazinczy emlékév alkalmából érmet ad ki. Az érem tervezésével, a gipszminta elkészítésével az egyesület tagját, Szabó Imrefia Béla szobrászművészt, városunk díszpolgárát bízta meg. Az érem Szegeden, Szabó Géza ötvösmester éremverdéjében készül. Az új érem folytatása (a sorozat második érme) a 2005. évben kiadott József Attila Jubileumi Emlékéremnek. Az érem előlapján látható lesz Kazinczy Ferenc fiatalkori portréja. A portré körül az író, költő, a nyelvújítás vezéralakja, a MTA tagja által írt gondolat: „A nyelv egyik legféltőbb kincse, egyik legfőbb dísze a nemzetnek.” és Kazinczy Ferenc kézjegye, valamint születésének és halálának évszáma olvasható. A hátoldalán Jászfényszaru római katolikus temploma, alatta a település jelenlegi címere a „Jászfényszaru Város” felirattal. A szövegmezőt osztja az 1831-es várospecsét, melyet az akkori mezővárossá nyilvánítás alkalmából készítettek, s ennek felirata:”Jászfényszaru várossa petsétje 1831.” Mindkét oldal pereme gyöngysorral szegélyezett. A 42,5 mm átmérőjű érem nemes ajándék és maradandó érték. Megrendelhető a helyi Jász Takarékszövetkezet Fiókjában, a Városi Könyvtárban és Lukács Pál egyesületi tagnál október 15-ig a következő változatokban: bronz 2000,- Ft, ezüstözött bronz 3000,- Ft, aranyozott bronz 4000,- Ft, ezüst (Ag925/33,6gr) 13000,- Ft. Az érem árában a tartódoboz is szerepel. A Kazinczy Ferenc Jubileumi Emlékérem ünnepélyes bemutatóját a Városháza dísztermében születésének előestéjén október 26-án (hétfőn) 17 órakor tarjuk, ahol Kazinczy életéről és munkásságáról Kotánné Kovács Tímea tart előadást.

Tóth Tibor