febe fejlec lekerekitett

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2008 őszén az általa létrehozott „Jászfényszaruért” Alapítvány 2009 tavaszán ünnepelte fennállásának 15 éves jubileumát. Az évforduló alkalmul szolgált arra, hogy a két szervezet tevékenységét, a városért, az itt élőkért kifejtett munkáját – a teljesség igénye nélkül – összegezzük, bemutassuk tagjainknak, barátainknak, támogatóinknak, segítőinknek és minden települését szerető jó szándékú jászfényszarui lakosnak, az innen elkerülteknek. A kiadvány átadásával kívánjuk megköszönni tagjainknak, a partner szervezeteknek, intézményeknek és mindenkinek, aki az elmúlt 15 évben tevékenységünket, céljaink megvalósítását bármilyen módon önzetlenül segítette, támogatta.

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének 15 éve – tények és képek – című kiadványt Tóth Tibor szerkesztette, anyanyelvi lektor Kotánné Kovács Tímea, a fotókat Berze Lászlóné Bp., Fekete Imréné, Karizs Evelin, Samuné Tusor Mária, Szabó István, Tamus Angéla és Tóth Tibor készítették. A füzet megjelenését támogatta a Nemzeti Civil Alapprogram és a „Jászfényszaruért” Alapítvány. Nyomdai munkálatokat végezte a RO-LA Kft. Valkó. A kezdetektől - 1993. október 30-tól 2009 tavaszáig - 64 oldalon keresztül mutatja be az egyesület és az alapítvány tevékenységét. Így az egyesület csoportjait, az egyesületi kitüntetetteket, állandó rendezvényeit, a létrehozott tárgyiasult emlékeket, az egyesületi kiadványokat, az egyesület főbb eseményeit. Az alapítvány közzéteszi támogatóit, a régi tárgyi emlékek megőrzésében, a városszépítésben, az új értékek létrehozásában, a programok, rendezvények, csoportok támogatásában végzett munkáját. Olvashatjuk az alapítványi ösztöndíjasok, a szakdolgozatok készítőinek és a kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végzettek névsorát is. A tényeket, a leírásokat kettő fekete-fehér és 128 db színes kép igazolja. Az augusztusi lapszámban már hírül adtuk, hogy a FÉBE és alapítványa a Magyar Nyelv Éve és Kazinczy Ferenc születésének negyedévezredes évfordulója tiszteletére jubileumi emlékérmet ad ki

A tevékenységeinket bemutató füzet és érem ünnepélyes bemutatására a Városháza dísztermében október 26-án (hétfőn) 17 órakor kerül sor, melyre minden érdeklődött szeretettel várunk!
Kazinczy életéről és munkásságáról Kotánné Kovács Tímea tanár tart előadást, irodalmi műsorban közreműködik Bordás Júlia és Kun Zsolt Gábor.

A kiadványt az egyesület tagjai, meghívottak, a Kazinczy Ferenc Jubileumi Emlékérmet az előfizetők a rendezvényen kapják kézhez.