A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2014. május 23-án este a Városháza dísztermében tartotta éves közgyűlését.

FEBE KÖZGY 2014

Az elnökség 2013 évi munkáról szóló beszámolóját, az egyesület közhasznúsági jelentését, valamint a 2014 évi főbb feladatokat, ehhez rendelt költségvetését a közgyűlés elfogadta.

Az igen gazdag 2013 évi jubileumi program után a 2014 évre jóváhagyott főbb események is színesítik városunk kulturális, örökség védelmi tevékenységét.
Több mint húsz önköltséges színházi látogatást tervezzünk a színház barátok számára. Megrendezzük Szent István napján a hagyományos Kemence ünnepet, szeptember 20-án a Kulturális Örökségnapját, melynek keretében emlékezünk Kiss József (1924-1989) tanár helytörténeti kutató születésének 90. évfordulójára, a Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény létrejöttének 30 éves jubileumára. Ezen a napon a Jászfényszaruért Alapítvánnyal közösen helytörténeti pályázatot hirdetünk. Kirándulást szervezzünk a Palócföldre.
Ebben az évben két újabb kiadvány megjelentetését tervezi az egyesület.
A FÉBE Ellenőrző Bizottságának beszámolójából a tagság megtudta, hogy a FÉBE 2013 évi közhasznú bevétele 9.198 ezer (e.) Ft volt, mellyel szemben 9.017 e. Ft összegű közhasznú tevékenység ráfordítás (kiadás) került elszámolásra, így 71 e. Ft. összegű pozitív vagyonváltozás következett be. Az egyesület tiszteletdíjat, megbízási díjat, munkabért az elmúlt 20 évben, így 2013 évben sem fizetett.

A közgyűlés elfogadta az egyesület alapszabályának, a Jászfényszaruért Alapítvány alapító okiratának módosítását (székhely és Ptk. változása miatt). Döntött mindkét szervezet közhasznúsági fokozat megtartása érdekében annak bírósági nyilvántartásba vétele iránti kérelemről.

A közgyűlés a KGY.II./8./2014.05.23./ számú határozatával az alapszabály 6. pontjának /2/ bekezdésének felhatalmazása alapján 2015. január 1-től az egyesületi tagok éves tagdíját dolgozóknál 1000,- Ft-ban, nyugdíjasoknál 500,- Ft, keresettel nem rendelkező tagjainál (diák) 100,- Ft-ban alapította meg. A tagoknak a jövőben is lehetőségük van felülfizetésre.

A családias légkörben 41 fő részvételével lezajlott közgyűlésen három egyesületi tag (Győriné dr. Czeglédi Márta, Bordásné Kovács Katalin, dr. Harangozó Imre) mondott elismerő és köszönő szavakat az elmúlt évi munkával illetve az idei tervekkel kapcsolatban.

Kép és szöveg: Tóth Tibor