A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2013 augusztusában eredményesen pályázott a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER kulturálisörökség fejezetére, melynek keretében kiadványt jelentet meg.

 

Jászfényszaru kulturális és természeti értékei című könyv A/4 méretben 100+4 oldal terjedelemben, színes kivitelben 2500 példányban jelenik meg. A könyvben 93 oldalon látható és olvasható lesz a város tulajdonában lévő középületek, építmények, a bel- és külterületen álló emlékművek, szobrok, egyházi keresztek, domborművek, emléktáblák. A település természeti értékei tájak, parkok és fák.
Egy-egy oldal terjedelemben egy fényképen látható a kulturális és természeti érték és 1650 karakter hosszúságban megfogalmazott történeti leírása.
A könyvet írta és szerkesztette: Tóth Tibor. Lektorálta: Mészáros László. Anyanyelvi lektor Kotánné Kovács Tímea. Technikai előkészítés: Bognár Ágnes. Fotók: Berze Lászlóné Bp. Menyhárt Éva. Tipográfia, nyomdai előkészítés: COM & COM Bt. Jászapáti. Nyomda: PRIME PRINT Kft. Gödöllő.
A könyvet szeretettel ajánljuk születésének 90. évfordulója alkalmából Kiss József tanár, helytörténeti kutató emlékének.
A Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény fennállásának 30 éves évfordulója tiszteletére.
A könyv ünnepélyes bemutatójára 2014. szeptember 20-án 15 órakor a Kulturális örökségi napok programjának keretében a Kiss József Helytörténeti Gyűjteménynél lesz.
Az ünnepségen résztvevők családonként térítésmentesen hozzájutnak az új kiadványhoz.
Tóth Tibor