febe fejlec lekerekitett

A 2015. évre szóló FÉBE tagdíj mértékét a 2014. május 23-án megtartott közgyűlés KGY.II./8./2014.05.23./ számú határozata állapította meg, mely szerint a tagdíj összege keresettel rendelkezőknél 1000 Ft/év, nyugdíjasoknál 500 Ft/év, diákoknál 100 Ft/év. Felülfizetésre van lehetőség.

 A tagdíjfizetés módja:

1./ A helyben lakók a tagdíjukat a Jász-takarékszövetkezet Jászfényszarui kirendeltségnél (Szabadság út 1.) hétfőtől péntekig 8.00 – 12.00, illetve 13.00 – 15.30 óra között személyesen vagy hozzátartozó útján az egyesületünk 69500149 -10382075 számlaszámra fizethetik be.

2./ A nem helyben lakók belföldi postautalványon (csekken) vagy a fenti számlaszámra, az egyesület címére; Fényszaruiak Baráti Egyesülete, 5126. Jászfényszaru, Fürst Sándor út 1. számra adhatják fel vagy utalhatják át a tagdíjukat, de helyi hozzátartozót is megbízhatnak az 1. pontban leírtak szerinti befizetésre.

Kérjük, hogy a 2015. évi tagdíjfizetési kötelezettségének 2015. június 30-ig szíveskedjék eleget tenni.

Aki 2015. évre már a tagdíját rendezte, annak köszönjük a befizetést, jelen értesítésünket tekintse tárgytalannak.

Jászfényszaru, 2015. január 12.

Baráti üdvözlettel:

Tóth Tibor Mészáros László

elnök titkár