{jcomments off}   A Boldogot Jászfényszaruval összekötő út ünnepélyes átadásán 1995. október 20-án ezen ünnepség alkalmával először mutatkozott be a Jászfényszarui Lovas bandérium, melynek akkori tagjai Ézsiás Vencel, Bali Béla, Kiss P. László, Pintér Ildikó, Nagy Tibor és Rubint József voltak.
   A tagok száma tovább gyarapodott és 1996. március 17-én
a Városháza Dísztermében 13 fő szabad elhatározásából kinyilvánította, hogy a szülőföld és őseik szeretetétől indítatva a FÉBE keretében önálló csoportként létrehozza a Szűcs Mihály Huszárbandériumot.

   A csoport célja többek között az volt, hogy a Jászság és Jászfényszaru régi huszárbandériumi hagyományainak ápolása, felelevenítése, megőrzése magunk és utódainak gazdagodására. A jász huszár, mint a szabad redemptus jászok ősi szimbólumának tudatosítása, a jász öntudat felelevenítésének segítése, ösztönzése. A huszárbandérium névadójának, Szűcs Mihály bandériumi főhadnagy munkásságának emlékének ápolása. A város és az egyesület rendezvényeinek színesítése, tartalmasabbá tétele. Jászfényszaru város jó hírnevének öregbítése.
   Az alakuló ülésen az előkészítésben, szervezésben meghatározó részt vállaló Ézsiás Vencelt választották meg a bandérium kapitányának. Jelenleg hagyományőrző huszár őrnagyként irányítja a közösséget.
   A jászfényszarui huszárok évente 40-50 rendezvényen vesznek részt, több európai országban képviselték hazánkat és szűkebb pátriánkat, a Jászságot, Jászfényszarut. Jártak Ausztriában, Csehországban, Romániában, Szlovákiában, Horvátországban, Szlovéniában (ahol testvér szervezetük is van), Olaszországban, Németországban, Franciaországban, Lengyelországban, Belgiumban, Finnországban, de eljutottak San Franciscóba (USA) is.
Szakmai munkájuk elismerését jelentette, hogy a bandériumból 2001-2004 között öt fő szolgált a Magyar Köztársaság Nemzeti Lovas Díszegységében, amely a köztársasági elnök házi ezrede. 2003-tól a Gödöllői Királyi Kastély a fényszarui huszárokat háziezredévé fogadta, évente 5-8 alkalommal színesítik, teszik tartalmasabbá a kastélyi rendezvényeket. Huszárként szerepeltek a Hídember című magyar játékfilmben és a Sisi életét feldolgozó német történelmi filmben. 2008-ban és 2009-ben újabb szakmai elismerést jelentett számukra, hogy a Nemzeti Vágta országos rendezvényen a versenyzők és győztesek díszfelvonulását vezették.
   2006. augusztus 19-én megalakulásuk 10 éves jubileuma kapcsán a városi ünnepség keretében Jászfényszaru Város Önkormányzata Jászfényszaruért Emlékérem kitüntetésben részesítette a közösséget. A Fényszaruiak Baráti Egyesülete pedig a Szűcs Mihály Huszárbandériumnak csapatzászlót ajándékozott. A zászlóanyai feladatokat a felszentelés alkalmából Wittner Mária országgyűlési képviselő látta el.
   2012-től évente augusztus hó 18-i napján a fényszarui és a szlovén huszárok a császár születésnapjának tiszteletére Bad Ischl-ben megrendezett katonai parádén vesznek részt.
   A bandérium 1996 óta tagja az országos Huszár Szövetségnek, ahol Ézsiás Vencel alelnöki, ill. elnöki tanácsadói posztot tölt be. Munkája elismeréseként honvédelmi miniszteri kitüntetést, a belügyminisztertől pedig Arany Gyűrű emléktárgyat kapott.
   A Szűcs Mihály Huszárbandériumból került ki Ézsiás István személyében a Jászfényszarui Jász Világtalálkozó alkalmából 1998-ban az első Jászkapitány, de szintén Ő töltötte be először a Jászkun főkapitányi tisztséget is. Emeritus jászkapitány illetve főkapitányként meghatározó személye a kapitányok tanácsában. A huszárbandérium szakmai munkájának szervezésében is jelentős érdemeket szerzett.
   Az elmúlt húsz évben közel 10 főtől kellet örökre búcsút venniük, mely jelentős veszteséget jelentett a közösségnek is. A Szűcs Mihály Huszárbandériumhoz csatlakozott a helyi Jászasszonyok közössége.
   Az utóbbi években munkájuk középpontjában a fiatalok hazafias nevelése, a huszárság történetének hiteles megismertetése áll. Az országon belül és határainkon túl óvodákban, iskolákban, ünnepek kapcsán, országos programokon foglalkoznak a jövő nemzedékével.

Tóth Tibor

Fotó: FÉBE archívum

1./ A közösség jelképe

huszarbanderium 1

2./ 0040 Boldog – Jászfényszarut összekötő út ünnepélyes átadása 1995. október 20-án 14 óra a felvezető két huszár Ézsiás Vencel és Pintér Ildikó

huszarbanderium 2

3./ 0041 Boldog – Jászfényszarut összekötő út ünnepélyes átadása 1995. október 20-án 14 óra
Boldogról hazajövet a Zagyvahídon áthaladva Bali Imre hintóján, a bakon Dr. Kis Zoltán országgyűlési képviselő, (2012-től Jászfényszaru díszpolgára), hátul Győriné Dr. Czeglédi Márta polgármester, mellette Rubint József huszár.

huszarbanderium 3

4./ 0042 Millecentenáriumi Emléktábla avatása a templom falára, a bejárattól balra helyezték el. A leleplezés alatt a Szűcs Mihály Huszárbandérium tagjai tisztelegtek a tábla előtt. Balról jobbra Ézsiás Vencel, Pető Ottó, Bócsó Nándor látható.

huszarbanderium 4