negyedszazad borito 1 negyedszazad borito 2

A könyv B/5-ös formátumban, 132 oldalon, 350 példányban jelent meg. A kötet grafikai és nyomdai költsége meghaladja a fél millió Ft-ot, mely összeget a XXV. FÉBE Jótékonysági műsoros est és bál bevételéből fedeztük.
A kiadvány a FÉBE tevékenysége mellett az általa létrehozott Jászfényszaruért Alapítvány közel negyedszázad alatt végzett munkáját is felöleli.
A kötetben kettő fekete-fehér, és 405 db színes fotó található. Tehát átlagban évenként 16 kép.
A teljesség nélkül és csak az egyesület által rendezett, vagy társendezőként közreműködő 1127 eseményt tartalmaz, ez átlagban 45 esemény évente.

A könyvben a Szűcs Mihály Huszárbandérium 22 éves tevékenységének, illetve eseményeinek, rendezvényeken valórészvételének csak töredéke kb. 10 %-a található, mert róluk külön könyvet is lehetne írni, kiadni.
A FÉBE Borostyán Társastánc Klub 10 éves működésének, fellépéseinek is kb. 15 %-a szerepel a könyvben.
A fentieket figyelembe véve bőven elmondhatjuk, hogy minden év minden hetére minimum egy vagy két FÉBE rendezvény esett, többségében Jászfényszarun, de országhatáron belül és túl is öregbítettük az ország, a megyénk, a Jászság, Jászfényszaru hírnevét.
Az alapítvány részéről 396 program, rendezvény, sport és személy kapott támogatást ez is évi 17 átlagot jelent.
A könyv tartalma tehát a FÉBE tagok, és jó szándékú, közösségi emberek sokasága által végzett tevékenységének összessége. Ki közreműködőként, ki támogatóként, ki résztvevőként tette a dolgát.
Az eseményeket csokorba szedte és szerkesztette: Tóth Tibor.
A szerkesztő munkatársai: dr. Kiss Dávid Sándor és Mészáros László, nélkülük a könyv nem jött volna létre.
Technikai munkatársak voltak: Bognár Ágnes, Bordás Béláné, Kővágó Jánosné, Lajkó Anita, Mészáros Zsuzsanna.
A régebbi fotók többségét Tamus Angéla és Tóth Tibor, a közelmúltét Dobák Viktor és Glonczi Rudolf és sokan mások készítették.

A borítón: A városközpontot megörökítő 2015-ben készült drónfelvétele látható.
A hátlapon IV. Béla király szobra Jászfényszarun Rimóczi-kastély mellett, Györfi Sándor Kossuth-díjas, Érdemes Művész címmel kitüntetett karcagi szobrászművész alkotása Fotó: Menyhárt Éva – 2013.
Jászkürt (Lehel kürtje) – XII. század második fele Fotó: Faragó László – 1997

A versidézetek: A FÉBE által 2003 évben kiadott „csak szív kell…” Válogatott versek című kötetben szereplő Ézsiás László, (Jászfényszaru,1947-) Óda a szülőföldhöz című 1994 évben íródott verséből valók.
A nyomdai előkészítés: Bagi László COM&COM 2005 Bt. – Jászapáti. A nyomdai munkák Prime Rate Kft. – Budapesten készült.

A könyvben megörökítésre került az élő 47 alapító tag neve, 1994-től belépett 180 tag neve ABC sorendben a négy fő tiszteletbeli tag neve is. Megemlékeztünk a 25 év alatt elhunytakról.

Az Alapítvány tevékenysége fotók nélkül 8 oldalon került összefoglalásra. A könyvégén található a RÓLUNK ÍRTÁK publikációs fejezet. Egy helyi, egy Jászsági, egy megyei és egy országos lapban jelent meg publikáció. A FÉBE történetéből kettő, a FÉBE marketing tevékenységéről egy főiskolai szakdolgozat, diplomamunka készült. A Jászsági Évkönyv 1998 és 2002. évei köteteiben is jelent meg az egyesülettel kapcsolatos írás.
A Kapcsolataink fejezetben a teljesség igénye nélkül feltüntetett 35 országos, jászsági és helyi szervezettel, intézménnyel, gazdasági egységgel van vagy volt kapcsolata a negyedszázad alatt az egyesületnek.
A Könyv azzal zárul – mert a szó elszáll, az írás megmarad – hogy Köszönetet mondunk, a partnerszervezeteknek, intézményeknek és mindenkinek, aki az elmúlt 25 évben tevékenységünket, céljaink megvalósítását bármilyen módon önzetlenül segítette, támogatta. A következő években is számítunk együttműködésükre, hogy az Alapítólevélben megfogalmazottak szerint közösen hozzájáruljunk Jászfényszaru további fejlődéséhez, az itt élők életének még szebbé, tartalmasabbá tételéhez.
Bízom benne, hogy a könyvet forgatva és olvasva kellemes emlékek jönnek elő egy-egy program, rendezvény kapcsán.{jcomments off}