varoshazi muzeum 1 varoshazi muzeum 2

varoshazi muzeum 3 varoshazi muzeum 4

   A hatvanas évek második felére már kicsinek bizonyult az 1825 és 1829 között felépült emeletes városháza. A keleti oldalhoz egy a korszakot jellemző lapos tetejű a térre nagyablakokkal néző épület épült, melynek földszintjén helyet kapott a pártbizottság, a KISZ bizottság három helységben és közös használatú kis és nagyterem, míg az emeleten a tanácsi apparátus irodái és a házasságkötő terem került kialakításra.
   Az Ó-városháza bejáratának bal oldalán megüresedett négy helységben „Falumúzeum” Néprajzi Kiállítás került elhelyezésre.

   A kiállítás összeállítását tízéves szorgos gyűjtő- és kutatómunka tette lehetővé. Kiss József (1924-1989) tanár lokálpatrióta volt, aki elmondhatatlanul szerette a szülőföldet, a települését. Nem volt szakmája sem a történelem, sem a néprajz, mégis erején felüli teljesítményt produkált mindkettőben. Mintegy 30 éven át szervezett honismereti szakköröket tanulóknak, felnőtteknek egyaránt. Szenvedélyes szeretettel gyűjtötte és gyűjttette a fellelhető írott és íratlan emlékeket. Munkájának gyümölcseként értékelte a helységek biztosítását.
   A vendégkönyv baloldali lapján olvashatjuk „ A FALUMUZEUM
MEGNYITÁSA 1968. dec. 17-én.” Itt kerültek elhelyezésre a 2400 néprajzi tárgy legbecsesebb darabjai, a 3000 okirat, és a 800 darabos fényképgyűjtemény egy része. Mindezektől sokkal értékesebb a szellemi hagyaték, amelyet a Honismereti Szakkör gyűjtött össze írta 1982-es pályamunkájában.
   A gyűjtemény ezen a helyen tíz évig „élt”. A vendégkönyvben az utolsó bejegyzett dátum 1978. június 18. szerepel. A helységekbe a rendőrség költözött, mert a mai új óvoda helyén állt épület életveszélyessé vált. A gyűjtemény nagyobbik része a jász és megyei múzeumba került leltárilag. Harmada a Szabadság tér és Katona József út bal oldalán lévő KTSZ épület egy kis helységébe lett összecsúfolva, az írat- és fotóanyag a tanár úrhoz került.
   Hat év szünet után a település első írásos említésének 550 éves évfordulója alkalmából a Szolnok Megyei Tanács anyagi támogatásával megvásárlásra került a Somogyi Béla út 24 szám alatti ház. A felújítás után az épület 1984. november 16-án került átadásra Helytörténeti Gyűjteményként. A helységek berendezését Kiss József és szakkörösei végezték. Végre állandó és méltó helyet kapott a megmaradt és hozzágyűjtött anyag.
   A FÉBE 1994-ben kezdeményezte az önkormányzatnál, hogy a Helytörténeti Gyűjtemény vegye fel Kiss József nevét. A névadó és emléktábla-avató ünnepségre október 8-án került sor. A gyűjtemény LEADER pályázat keretében 2010-ben 35 m2 közösségi térrel, 26 m2 kiállítótérrel és 9 m2 zárt eszköztárolóval bővült. Saját beruházásként udvari kemence is létesült.
„ … elődeink élete a mi életünk tükre …” 1995. január 9-én Kiss József irathagyatékát özvegye - Marika néniés családja átadta a Fényszaruiak Baráti Egyesületének.
   Az átadott anyagok között volt az 50 évvel ezelőtti vendégkönyv. Egy vendégkönyv sokszor kerül kezünkben néha irunk bele valamit néha nem. Az idő múlásával azonban minden felértékelődik. Öt évtized után pedig már érdekes és sokat mondó. A Néprajzi Gyűjteményt a 10 év alatt az akkori diák nemzedék legalább kétszer megnézte ez a vendégkönyvből is kitűnik, akik ma már 60 év felettiek. Sokak emlékében minden bizonnyal még léteznek emlékképek, többen vasárnaponként nyitva tartás alatt „múzeumőrként”várták a látogatókat.
   A vendégkönyv első beírója Both Béláné pedagógus volt, aki 28 tanuló, a III osztályosok nevében írt. Ezen az oldalon Mészáros Tivadar 31 tanuló IV. osztály, Szerdahelyi Gáborné tanító 32 tanuló III. c. nevében írt a könyvbe. A 4. oldalon Dobák Miklós tanuló Ady E. 19. – egyetemi tanár, városunk díszpolgára – a következőket írta „nagyon érdekes a kiállítás”. 1970. október 21-én 9 fős Kiskunfélegyházi delegáció nézte meg a kiállítást Garai István gimnáziumi igazgatóval az élen. Gyenge Péter a FÉBE által 2014-ben kiadott Andris könyv írója, 1971. október 27-én hosszú bejegyzése így kezdődik „Csodálattal tölt el falum szépsége és fejlődése. …” Látta a gyűjtemény német, orosz itt járt delegációk. Végül még egy bejegyzés a sok közül Szabó Béla tanuló Kinizsi út 16. 1974. december 21-énn a következő bejegyzést tette. „Sok köszönet a Tanár úrnak! A gyűjtemény szépen rendezett, értékes, egyedülálló anyag.” A beíró a Tanár úr tanítványa, e sorok írójának osztálytársa, művész-tanár, szobrászművész, városunk díszpolgára. A vendégkönyv a Városi Értéktárban megnézhető, lapozható.
   A Városi Értéktárban 12 fotó marad fenn a gyűjteményről, melyből kettőt közzé teszünk, azoknak, akik látták emlékeztetésül, akik nem látták legalább ennyit lássanak.
   A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a 30. (1998. december 5.) és most az 50. évforduló (2018. december 15.) kapcsán helytörténeti konferencia megrendezésével emlékezett Kiss Józsefre és a település első Néprajzi Kiállításra, a „FALUMÚZEUMRA”.
                                                                                                         Tóth Tibor

Fotó: Az 1968-1978 között berendezett Néprajzi Kiállításról készült fekete-fehér fotó.{jcomments off}