DanasiM 2020 04 06 001 1Danassy Mária tanító 30 évet töltött el a jászfényszarui Katolikus Elemi iskolában. Nevével Jászfényszarun először az 1911/12-es tanévben találkozunk, ekkor II. osztályban 97 fő leánygyermeket tanított.  Honnan érkezett ide nem tudjuk. Az illetményjegyzék szerint az 1940/41-es tanévben találkozunk utoljára nevével ekkor nyugdíjba vonult.
Néhány tanítványaival készült csoportkép is fenn maradt. Tanítványai, akiket a 1940/41-es tanívben tanított, aki még köztünk él legalább 86 éves. Mélyen vallásos volt, katolikus közösségeket vezetett, előfizetője volt a Jászsági Katolikus Híradónak.

Ismert csoportkép tanulsága szerint vezetésével Szent István halálának 900. évfordulója alkalmából jászfényszarui hölgyek is részt vettek a XXXIV. Eucharisztikus világkongresszuson. A két világháború közötti legnagyobb esemény több helyszínen, többségében a Hősök terén, Budapesten 1938. május 25-29. között került megtartásra. A Hősök terén felépítették a Szent Péter Bazilika főoltárának pontos mását. A szentszéket Eugenio Pacelli bíboros, pápai legátus (aki közel egy év múlva XII. Pius néven pápa lett) képviselte.
DanassiM 2 2020 04 06 001A Városi Értéktárban található emlékkép, melynek hátlapjára saját kezűleg (sajnos dátum nélkül) a következőt írta: „25 éves tanítói működésem emlékére Danassy Mária tanítónő”.
A tanítónő idős napjait hol töltötte nem tudjuk, elhunyta a Jászfényszarui anyakönyvben nem szerepel.
A FÉBE és alapítványa által 2002. május 1-jén felavatott Tanítók Emlékművén lévő hallhatatlanok olvasókönyvében neve „Danassy Mária” és tanítással eltöltött „1911-1941” idő örökre megőrzi munkásságát.
                                                                                Kép és szöveg: Tóth Tibor

Fotó:

1./ Emléklap előlap
2./ Emléklap hátlap