A Tanítók emlékművének 10 éves évfordulója kapcsán 2012. szeptember 1-jén megtartott ünnepség után megkeresett Darabos Pálné Gál Ágnes. A felmenői közül többek között édesapja Gál István és nagyapa Kertész János itt tanítottak. A Kertész nagy szülők sírja a Szentkereszt temetőben  a második stáció mögött 5-6 sorba található. A 2002 évi emlékműavatáson beszédet is mondott, telefonon e-mailben 2015 évi haláláig rendszeres kapcsolatot tartottunk. Ez volt az utolsó személyes találkozásunk ekkor kaptam tőle eredeti és másolati fényképeket, amelyek csoportképek és Jászfényszarun készültek.
   Egyik értékes darabja ez az eredeti 23 cm x 16 cm nagyságú és keménypapírra felragasztottfénykép, a hátlapján elmosódóan, de tisztán látható a felírat Jászfényszaru, 1919. III. 8.

   Később került ráírásra a látható személyek; ülők balról jobbra haladva Kiss Rózsi, Marcsányi Mária,Matyasovszky József,Márkus Mária; az állók balról jobbra haladva Marcsányi József,Velsinszky Hajnalka, Hunyadi Búzás Margó,Fábry Gizi, és ? ismeretlen férfi.
Vizsgálva a neveket: Kiss Rózsi (valószínű a fényszarui Kissek egyikének leszármazottja), Marcsányi Mária tanító 1915-1918 között itt tanított, valószínű Marcsányi Győző testvére volt, aki szintén tanítóként 1912-1921 között Jászfényszarun ált alkalmazásban. 
   Matyasovszky József ruhája alapján pap (káplán lehetett), azonban a helyi plébánia honlapján ebben az időben Hortáver Viktor (1918-1919), Répási István (1918-1919), Szikszai István (1919-1921) töltött itt káplánként lelki szolgálatot. Lehetséges, hogy a képen szereplő egyházi személy a szomszédos település valamelyikén szolgált és a képen megörökített találkozón vett részt.
   Márkus János az első ig. tanító 1914-1926, leánya a későbbi első óvónő, testvére Márkus Ödön tisztviselő volt, Marcsányi József a két korábbi Marcsányi testvére lehetett, Versinszky Hajnalka édesanyja Velsinszkyné Hamza Margit 1901-1924 között itt tanított, édesapja Velsinszky József kántor, ének tanár 1905-1915 között alkalmazták. Hunyadi Búzás Margó, Nagy Bertalan adóügyi jegyző feleségének Hunyadi Búzás Emmának a nővére volt. Fábry Gizi édesapja Fábry Elek gyógyszerész, édesanyja Fábryné Szalai Ilona 1900-1929 között itt tanított. A balszélen lévő férfi neve a képhátlapjára nem került felírásra.
A kép nyugalmat és eleganciát sugall számomra.
                                                                                           Kép és szöveg: Tóth Tibor