Egy kutató sokszor találkozik és bosszankodik a „folyó évi vagy folyó év” megjelölés miatt, különösen, ha az egy több tíz évvel ezelőtt készített meghívón vagy más egyéb iraton szerepel. Ezután kezdődhet a „nyomozás”, mikor is volt a folyó év? Szerencsés estben korábbi kutatásokból pontosítani lehet az időpontot.
   „Meghívó. A jászfényszarui „Casino Egyesület” folyó évi október 12-én saját helyíségében a „Casino Egyesület” könyvtára javára jótékonycélu Hangversenyt rendez, melyre t. (tisztelt) Címet és b. (becses) családját tisztelettel meghívja az Elnökség. Kezdete este 8 órakor. Belépődíj: Személyenkint 1 korona. Családjegy 3 korona. Felülfizetéseket köszönettel fogadunk és hírlapilag nyugtázunk. A hölgyeket kérjük egyszerü ruhában megjelenni. Hangverseny után tánc.”
   A meghívó hátlapján találhatók a műsorban elhangzó művek és a közreműködők nevei.
Fábry Elek gyógyszerész három gyermekére épül döntően a műsor, akik Jászfényszarun születtek, Fábry Dezső (1893–1970), Fábry Iluska (Ilona, 1895–1978), Fábry Gizike (Gizella 1898–1956). Marcsány Győző (Marcsányi) 1912-1921 között tanított itt a római katolikus elemi iskolában, az egyházmegyei nyomtatott évenkénti kiadványban Marcsányiként szerepel. Koós János (Koósch) 1904–1913 között szintén itt tanított a római katolikus elemi iskolában, az egyházmegyei nyomtatott évenkénti kiadványban Koósch családnévvel írták. Aczél József 1911–1912-ben káplánként itt teljesített lelki szolgálatot. Dr. Ürményi Józsefné a főjegyző felesége, de tanítói képesítéssel rendelkezett. A férj dr. Ürményi József 1911–1918 között töltötte be Jászfényszarun a főjegyezői tisztséget. A feleség 1917–1918-ban tanított a helyi elemi iskolában.
   A fentieket értékelve a hangverseny 1911-ben, de inkább 1912-ben lehetett, mivel Marcsányi 1912-ben érkezett.
   A meghívóból sok egyéb dolog hitelt érdemlően kiderül: a múlt század elején létezett Jászfényszarun Casino Egyesület, és az is, hogy volt az egyesületnek saját könyvtára, amelynek bővítésére szervezték a rendezvényt. A műsor sokszínűsége, a közreműködők zenei műveltsége is sokatmondó.
   Így, 110 évvel az esemény után is megállapítható, elődeink is sokat tettek az itt élők műveltségének gyarapításáért, szórakozásáért. Jó ezt nem csak gondolni, hanem a meghívó alapján tényként kezelni.
A meghívót Fábry Dezső leányától, Fábry Katalintól kaptuk. Köszönjük, hogy megőrizték a családi és egyben helytörténeti ereklyét.

Kép és szöveg: Tóth Tibor 

Fotó: A meghívó elő és hátlapja