Egy száz évvel ezelőtt készült nyomdai meghívót lapozgatni izgalmas élmény. Száz év távlatában korosztályomnak a családnevek ismerősen csengenek, közülük többnek ismerjük a polgári foglalkozását. Az arcokat felidézni legfeljebb régi színjátszós fotókból, a leszármazottak fotóiból már kevesen tudják. A meghívó azonban kordokumentum, sok mindenről árulkodik.
   A tánczmulatságot a jászfényszarui ifjúság rendezte (a nyár elején) 1920. június 13-án (ez egy vasárnapi nap volt) a szabadban, a jászfényszarui erdőben, (volt B terv is) alkalmatlan idő esetén a szövetkezet (Hanga) vendéglőjében. Ismereteink szerint a nagyvendéglő a község tulajdonában volt, a szövetkezet bérelhette az épületet. A célkitűzés nemes, az első világháborúból a községbe 186 fő nem tért haza, hős katonaként haltak meg a frontokon. A hazatértek között sok volt a hadirokkant, akik részben vagy nagy részben munkaképtelenné váltak. A megélhetésük segítésére fordították a rendezvény tiszta bevételét. „Belépődij: tetszés-szerint. A rendezvény kezdete délután 2 órakor, vége reggel. A zenét Farkass Jenő zenekara szolgáltatja. A legjobb hüsitő italokról a rendezőség gondoskodik.”

   Az összefogást jól példázza, hogy ötven fiatal alkotta a vigadalmi rendező gárdát. A rendezvény rangját emelte, hogy sikerült megnyerniük 19 fő idősebb köztiszteletben álló személyt, akik a rendezvényen valamilyen tisztséget vállaltak, töltöttek be. A hajtogatható négylapos meghívó Jászberényben a Pesti Nyomdában készült.
   Az újságban helytakarékosság miatt csak a 3. oldalt tesszük közzé. A negyedik oldalon szereplő neveket pedig a jobb olvashatóság miatt nem képben, hanem – betű szerint – leírva közöljük.
A rendezői tisztikar: Nagys. Vinkler Bertalan (sírkőfeliratán Winkler) diszelnök, Kóródi József diszalelnök, Johancsik P. főtitkár, Gergely Émán titkár, Magyar Nándor vigadalmi bizottság titkára, Török Sándor altitkár, Magyar S. korelnök, Takács Vendel alelnök, Bodon N. főjegyző, Gergely József aljegyző, Basa József segédjegyző, Magyar Sándor czigánybiró, Kürti Sándor pénztárnok, Rimóczi Pál fővigadalmi ellenőr, Almási Gergely főellenőr, Tiszárovics Károly vigadalmi ellenőr, ifj. Kiss Sándor ellenőr, Tiszárovics L. rendföntartási ellenőr, Szerencsés Pál ruhatáros.
Vigalmi rendezők: (a meghívóban szereplő oszlopok szerint haladva) Zsámboki István, Zsámboki János, Mészáros János, Kiss Antal, Rusai József, Tusor Nándor, Bali Anti, Kiss Sándor, Pál Tóni, Pál Imre, ifj. Tiszárovics, Varga Imre, Czeglédi János, R. Nagy Sándor, Szerencsés J., Kis Jani, Kiss Nándor, Darabont Lajos, Tusor József, Sándor Imre, Berényi János, Tanczikó F., Tanczikó P., Bukó Imre, Basa Venczel, Hatházi P., Berecz József, Menyhárt Venczel, Gyetvai Pál, Ágoston J., Rácz S., Nováki L., Fábri János, Dobák N., Seres Dezső, Gyetvai Toni, Tamus János, Dugonics Károly, Kapajag Imre, Czeglédi Sándor, Harangozó István, Faragó Sándor, Rimóczi József, Dugonics István, Dugonics László, Johancsik Johák, Tusor Tóni, Harangozó János, Török Tóni, Boros Sándor.
A fennmaradt meghívó első oldalán olvasható, hogy Tek. Fábri Elek (1857-1931) gyógyszerész úrnak címezték, melyet az unokája, Fábry Katalin őrzött meg az utókor számára. Köszönjük.

Kép és szöveg: Tóth Tibor