Fényszaruiak Baráti Egyesülete

Jászfényszaru, Fürst Sándor út 1.

www.febe.hu Mobil: +36/30 337 3336

Kedves Egyesületi Tagunk!

2011. évre szóló tagdíj mértékét az 1998. december 5-i közgyűlési határozat állapította meg, mely szerint a tagdíj összege keresettel rendelkezőknél 500 Ft/év, nyugdíjasoknál 200 Ft/év, diákoknál 50 Ft/év. Felülfizetésre van lehetőség.

A tagdíjfizetés módja:

1./ A helyben lakók a tagdíjukat a Jász-takarékszövetkezet Jászfényszarui Fióknál (Szabadság út 1.) hétfőtől péntekig 8.00 – 12.00, illetve 13.00 – 15.30 óra között személyesen vagy hozzátartozó útján az egyesületünk 69500149 -10382075 számlaszámra fizethetik be, vagy Lukács Pálnak nyugta ellenében is átadhatják.

2./ A nem helyben lakók belföldi postautalványon (csekken) vagy a fenti számlaszámra, az egyesület címére; Fényszaruiak Baráti Egyesülete, 5126. Jászfényszaru, Fürst Sándor út 1. számra adhatják fel vagy utalhatják át a tagdíjukat, de helyi hozzátartozót is megbízhatnak az 1. pontban leírtak szerinti befizetésre.

Kérjük, hogy a 2011. évi tagdíjfizetési kötelezettségének 2011. június 30-ig szíveskedjék eleget tenni.

Aki 2011. évre már a tagdíját rendezte, annak köszönjük a befizetést, jelen értesítésünket tekintse tárgytalannak.

Jászfényszaru, 2011. január 07.

Baráti üdvözlettel:

Tóth Tibor                                                                       Mészáros László

elnök                                                                 titkár