A Jászsági Civil Vándordíjat és a vele járó 200.000 forint elismerést második alkalommal a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaságnak ítélte oda "A Jászságért" Alapítvány

Kuratóriuma. Gratulálunk!

 

A társaság 1995 óta tagszervezete a Jászok Egyesületének. A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság eddigi tevékenysége és benyújtott pályázata támogatásra méltó, mert jelentős hozzájárulás a Jászság közösségi, szellemi arculatának formálásához. Az általuk kiadott Pipafüst című havilap értékőrző és értékteremtő kiadvány, mely rendszeresen hírt ad az elszármazott jászok civil közéletéről is.